Buiten is het 22 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.466 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

Het Helmondse gemeentebestuur mocht geen extra kosten in rekening brengen voor de verhuur van klaslokalen voor buitenschoolse opvang (BSO) bij de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Helmond (SKPOH). Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag bepaald.
Voor de kinderopvang is een aantal klaslokalen van de Dierdonkschool (valt onder de SKPOH) verhuurd aan een kinderopvangorganisatie. Deze organisatie heeft voor de buitenschoolse opvang in de periode van september 2007 tot en met maart 2009 gebruik gemaakt van 1 lokaal van de Dierdonkschool. De gemeente heeft vorig jaar in verband met deze verhuur, met terugwerkende kracht extra kosten van ruim 7.400 euro bij de stichting in rekening gebracht.
In december 2012 verklaarde het gemeentebestuur het bezwaar van de stichting ongegrond. Vervolgens stapte de stichting naar de bestuursrechter.
Volgens de bestuursrechter heeft het gemeentebestuur niet aannemelijk gemaakt dat er extra kosten zijn gemaakt voor de verhuur van die lokalen voor de buitenschoolse opvang in die periode. Dit betekent dat de gemeente ten onrechte de extra kosten bij de stichting in rekening heeft gebracht.

5 reacties:

Gemeente wil toch geld voor BSO-klaslokaal
De gemeente heeft op 17 september besloten hoger beroep in te stellen tegen het bovenstaande besluit van de rechtbank in de zaak Qliq / verhuur klaslokalen.
Sinds 1 augustus 2007 zijn in Nederland scholen voor primair onderwijs (als ouders daarom vragen) verplicht om buitenschoolse opvang (BSO) te verzorgen. Sinds die tijd hebben verschillende schoolbesturen de gemeente Helmond verzocht om toestemming te geven om hun schoolgebouwen voor en na schooltijd te verhuren aan kinderopvangorganisaties. Conform het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de gemeente aan het geven van toestemming de voorwaarde verbonden dat stichtingskosten in rekening worden gebracht (collegebesluit van 13 maart 2007). De stichtingskosten heeft de gemeente vervolgens ook daadwerkelijk geïnd.
Het geschil volgens de gemeente:
In alle gevallen zijn de geïnde kosten ook daadwerkelijk betaald, behoudens de stichtingskosten die Qliq bij Up to Four in rekening had moeten brengen (tot een bedrag van 7.447,85 euro). Qliq heeft bezwaar gemaakt tegen de inning van deze kosten en later ook beroep ingesteld. Op 12 augustus 2013 heeft de rechtbank het beroep van Qliq gegrond verklaard. De rechtbank is van oordeel dat wij onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat wij in de periode 1-8-2007 tot en met 31-3-2009 een bedrag van 7.447,86 euro aan kosten hebben gemaakt of dit bedrag aan inkomsten hebben gederfd. De rechtbank vindt daarom dat de financiële voorwaarde in dit geval niet had mogen worden verbonden aan het verlenen van de toestemming.
De uitspraak van de rechtbank gaat lijnrecht in tegen het standpunt en de opvatting van de VNG. Er is op dit gebied nog weinig jurisprudentie. In de praktijk wordt door veel gemeenten gehandeld volgens de opvatting van de VNG. De VNG wil graag dat er duidelijkheid komt over de mogelijkheden om de genoemde voorwaarde te verbinden aan het geven van toestemming. Zij zijn bang dat gemeenten dan miljoenen euro’s mis kunnen gaan lopen.
“De VNG wil daarom graag dat wij in hoger beroep gaan en ondersteunt ons daarbij. Overigens hebben wij vernomen dat ook Qliq overweegt hoger beroep in te stellen” aldus de gemeente.

Beantwoorden

De belangrijkste vraag voor de gemeente lijkt me nu of de kosten van een hoger beroep opwegen tegen de kansen dat een hoger beroep het ook niet haalt. Dat de VNG wil dat er doorgeprocedeerd gaat worden moet voor de gemeente geen argument zijn. Ik zie hier vanuit de rechter een procedureel argument (niet aannemelijk maken van), dus moet je dat als gemeente in de toekomst gewoon beter regelen. En als je die kosten daadwerkelijk niet maakt, dan heeft de rechter hiermee bepaald dat de stichtingskosten niet als verkapte inkomstenbron/melkkoe gebruikt mag worden.

Overigens is het de vraag of de BSO wel altijd bij de school georganiseerd moet zijn. Vooral voor de wijkhuizen is een BSO constructie waarbij het wijkhuis de ruimte beschikbaar stelt en de rest door de school/ouders geregeld wordt een goede optie. Het zorgt voor een natuurlijke aanwas van jeugd en hun ouders voor het wijkhuis en maakt de overgang naar een wijkhuis brede school op termijn ook een stuk minder groot.

Beantwoorden

D 66, sta nu op! Hier heeft Pechtold het niet voor gedaan. Hr van Geel,de Gemeente maakt geen kosten afwegingen,immers de burger hoest het wel weer op. Verder corrrecte argumentatie rol vng!

Beantwoorden

Zo positief deze stad.
Ik wordt er toch zo blij van……….

Zo goed heren???????

Beantwoorden

Helmond vangt in hoger beroep ook bot bij Raad van State
Up to Four hoeft geen huur te betalen voor het gebruik van klaslokalen in de Dierdonkschool. De gemeente wilde daarvoor in eerste instantie 301.117,52 euro, maar matigde dat bedrag later tot 7.447,86 euro voor een periode van 19 maanden.
Sinds 2006 stelt de Stichting Katholiek Primair Onderwijs Helmond (die nu Stichting QliQ Primair Onderwijs heet) leegstaande lokalen in de basisschool in Dierdonk beschikbaar aan Up to Four. Dat is een commerciële kinderopvangorganisatie voor buitenschoolse opvang.
Vandaag deed de Raad van State in hoger beroep uitspraak in deze kwestie (zie voor een uitgebreider relaas hierboven) en wees de eis van de gemeente om huur te betalen af. Tevens werd besloten dat Helmond het griffierecht van 478 euro én 974 euro aan proceskosten van QliQ moet betalen.
De volledige uitspraak van de Raad van State.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *