Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.703 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
6reacties

Gisteren is er een overeenkomst getekend tussen het bestuur van Nei Skoen en wethouder Nathalie van der Zanden namens de gemeente. “Een grote stap vooruit om ervaringsdeskundigheid en zelfhulp in te zetten voor onze inwoners die deze ondersteuning niet bij reguliere zorgverleners kunnen of willen vinden” aldus de wethouder.
Stichting Nei Skoen richt zich op activiteiten voor Helmonders die kampen met bijvoorbeeld verslaving, psychische problemen, schulden of een combinatie daarvan. Het gaat dan om allerlei activiteiten, waaronder creatieve bezigheden en ook om zelfhulpgroepen. “Naast de zelfhulpgroepen richten we een zogeheten recovery college op,” zegt Nei Skoen-directeur Tom Heywegen. “Dat bestaat al in bijvoorbeeld Engeland. Een recovery college is een plek waar deelnemers zelf kiezen wat zij willen leren.” Alle Helmonders zijn welkom en deelnemers kunnen zowel iets ‘halen’ als iets ‘brengen’. Iedereen kan ook zijn eigen kennis en ervaring inzetten om anderen van dienst te zijn. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking waar iedereen van kan profiteren. Alle activiteiten worden opgezet door ervaringsdeskundigen en deze lopen uiteen van fietsen repareren tot muziek maken en van schilderen tot simpelweg koffie schenken in de ontmoetingsplaats.
De gemeente Helmond heeft al eerder ervaring opgedaan met het inzetten van zelfhulp voor inwoners met complexe problemen. Wethouder Van der Zanden: “We kregen daar positieve reacties op waardoor we hebben besloten om hier een vervolg aan te geven. Sommige inwoners voelen zich prettiger om hulp op een andere manier te ontvangen en het inzetten van zelfhulp en ervaringsdeskundigheid is een mooie uitbreiding van de mogelijkheden. Uiteindelijk staat voorop dat we onze inwoners zo goed mogelijk ondersteunen wanneer het zelf niet lukt zodat iedereen mee kan doen.” In 2016 is er een formele aanbestedingsprocedure opgestart waar Nei Skoen uit is gekomen. Nei Skoen is vorig jaar al gestart in Helmond, maar door de ondertekening van de overeenkomst wordt hun inzet voor zelfhulpgroepen geformaliseerd.

In de reacties staat een update.

6 reacties:

Kei Skon ! Zet ‘m op Kees & Tom !

Stichting Voor Door Met, Breda

Beantwoorden

We gaan heeeeel mooie dingen in ons Hellemond doen

Beantwoorden
dirk den hollander

@dirk den hollander op vrijdag 10 maart 2017 om 08:17:

Gefeliciteerd, eindelijk is het dus officieel. Nu nog een mooi pand!

Beantwoorden

Deze week krijg ik reactie terug van mail van burgemeester

Beantwoorden

@Marc op dinsdag 4 april 2017 om 23:05:

Dat betreft dan de toewijzing van het pand waarin jullie inloophuis komt?

Beantwoorden

Update:
Communicatie over verhuizing niet goed, maar de gemeente is geen partij
De Stichting Nei Skoen huurt het pand van een particuliere pandeigenaar, de gemeente is hierin geen partij. “Helaas moeten we vaststellen dat de communicatie richting de buurt wederom niet goed is gegaan” aldus B&W die zelf ook laat geïnformeerd werd.
Dat en meer antwoordde B&W op de raadsvragen die Helmond Aktief half mei stelde over de nieuwe huisvesting in het pand waarin ook de Rabobank zit, aan de Hoofdstraat in Mierlo-Hout. Die partij vond dat de verhuizing met onmiddellijke ingang stop gelegd moest worden. Had wethouder Nathalie van der Zanden dan niets geleerd van de eerdere problemen rond de afgeblazen huisvesting bij het voormalige Badhuis in de Pastoor van Leeuwenstraat vroeg de partij zij zich hardop af.
“Ook Helmond Aktief is van mening dat er voor dergelijke probleemgevallen plaats moet zijn in de gemeente Helmond. Omdat dit een zeer gevoelige kwestie is, dient dit ook op een zeer goede manier te gebeuren en niet zoals het er nu uit ziet op een niet-democratische manier. Dit past niet bij een goed bestuur” zo schreven Jan van Aert, Theo van Mullekom, Berry Smits en Gerard van Vugt destijds.
Hieronder de volledige vragen aan en antwoorden van B&W:

 1. Vraag: Waarom is er voor deze locatie gekozen en valt dit in het bestemmingsplan?
  Antwoord: Stichting Nei Skoen biedt activiteiten gericht op de ondersteuning van mensen die tegenslag hebben gehad in het leven en die geen gebruik maken van de traditionele hulpverlening. Om deze activiteiten te kunnen uitvoeren, is Nei Skoen op zoek gegaan naar passende huisvesting. Het pand Hoofdstraat 133 heeft een maatschappelijke functie en is dus geschikt voor de doelstellingen van de Stichting Nei Skoen.
 2. Vraag: Waarom hier wel en het badhuis in de Pastoor van Leeuwenstraat niet?
  Antwoord: Bij het badhuis is de gemeente pandeigenaar en hebben wij ook een verantwoordelijkheid voor de communicatie naar de omgeving, naast Nei Skoen. De communicatie is destijds niet goed opgestart richting de buurt en daarop is besloten om niet verder te gaan met deze locatie. Nei Skoen is vervolgens zelf op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Het pand in Mierlo-Hout is van een particuliere pandeigenaar en Nei Skoen heeft hiermee een contract afgesloten. Ook hier hebben zowel Nei Skoen als de pandeigenaar een verantwoordelijkheid waar het om communicatie gaat. Helaas moeten we vaststellen dat de communicatie richting de buurt wederom niet goed is gegaan.
 3. Vraag: Waarom is de buurt niet op de hoogte gesteld c.q. geïnformeerd?
  Antwoord: Stichting Nei Skoen moest snel beslissen of zij het pand wilden huren. Helaas is de buurt niet tijdig geïnformeerd en dat betreurt de stichting. Zij hebben inmiddels wel diverse buurtbewoners gesproken en zich op 7 juni bij de bijeenkomst opnieuw voorgesteld.
 4. Vraag: Waarom is het wijk bestuur niet op de hoogte gebracht?
  Antwoord: Zie ook vraag 3. Stichting Nei Skoen heeft wel gesproken met de wijkraad maar helaas is de wijkraad ook niet tijdig geïnformeerd over de locatie. Inmiddels hebben de stichting en de wijkraad elkaar gesproken.
 5. Vraag: Kunnen de omwonende nog bezwaar aantekenen?
  Antwoord: Het pand Hoofdstraat 133 heeft een maatschappelijke functie en is dus geschikt voor de doelstellingen van de Stichting Nei Skoen. De Stichting huurt het pand van derden; de gemeente is hierin geen partij.
 6. Vraag: Is het pand in de huidige staat wel geschikt om deze mensen op te vangen?
  Antwoord: Nei Skoen moet het pand nog inrichten, maar door Nei Skoen en de eigenaar is de inschatting gemaakt dat het voldoet aan de eisen die zij stellen.
 7. Vraag: Waarom is de commissie Maatschappij niet gekend terwijl dit wel gebeurd is bij het badhuis?
  Antwoord: Zie vraag 2. De gemeente is ook laat geïnformeerd door de stichting dat zij een pand hadden gevonden. In eerdere gesprekken is door de stichting aangegeven dat zij een aantal locaties op het oog hadden maar de definitieve keuze is in een korte tijd gemaakt.
 8. Vraag: Waaruit bestaat de gemeentelijke ondersteuning en past deze in het sociaal domein?
  Antwoord: De gemeente Helmond heeft Stichting Nei Skoen een startsubsidie gegeven om activiteiten uit te voeren, gericht op de ondersteuning van mensen die tegenslag hebben gehad in het leven en die geen gebruik maken van de traditionele hulpverlening. Het is een doelgroep die door andere organisaties niet wordt bereikt. Zij komen bij Nei Skoen om ervaringen te delen met gelijkgestemden. Dit doen ze op een andere manier, namelijk met creatieve activiteiten of gewoon het uitvoeren van dagelijkse dingen. Het zijn mensen die op zoek zijn naar een praatje of herkenning als zij hun verhaal vertellen. Het is een ontmoetingsplek waar iedereen kan komen werken vanuit een passie. Het is dus geen hulpverleningsorganisatie, dagopvang of inloop. De bedoeling is dat er activiteiten worden georganiseerd waar deelnemers graag bij willen aansluiten om op die manier te werken aan hun herstel om zo ‘normaal’ mogelijk te functioneren. Alle activiteiten worden opgezet door ervaringsdeskundigen en deze lopen uiteen van fietsen repareren tot muziek maken en van schilderen tot simpelweg koffie schenken in de ontmoetingsruimte.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *