Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.230 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
9reacties

Het college van B en W heeft een last onder dwangsom opgelegd aan de directie van kinderopvang Kiddo’s Place XL. Reden is dat deze kinderopvang niet voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Die maatregel kan gaan leiden tot een exploitatieverbod. Kiddo’s Place is gevestigd aan de Keizerin Marialaan en sinds 2008 geopend.
Aanleiding voor het handhavingstraject zijn signalen van ouders en (oud)medewerkers over onder meer onderbezetting van personeel op de groepen, het inzetten van niet-gekwalificeerd personeel, het vaak wisselen van kinderen en leidsters tussen groepen, het niet tijdig aanwezig zijn van levensmiddelen en pedagogisch onverantwoord handelen van een van de directieleden. Tevens blijkt at de arbeidsverhoudingen tussen directie en personeel flink zijn verstoord. Het gaat hierbij overigens niet om signalen van mishandeling of misbruik van kinderen.
In opdracht van de gemeente hield de GGD in de periode maart 2013 tot en met januari 2014 diverse onaangekondigde controles. Daarbij werden meerdere keren overtredingen geconstateerd ten aanzien van de opvangkwaliteit in de groepen. Tijdens gesprekken tussen houder, gemeente en GGD werden afspraken gemaakt over het oplossen van de overtredingen en tekortkomingen. Als eerste stap in het handhavingstraject (in december 2013) is een maatregel opgelegd; houder moest een verbeterplan indienen waarin werd aangegeven hoe de overtredingen en tekortkomingen uit het inspectierapport zouden worden opgelost. Het verbeterplan werd tijdig ingediend maar bleek onvoldoende onderbouwd volgens de afgesproken voorwaarden.
Bij controles in januari werden opnieuw overtredingen geconstateerd. Daarom legt de gemeente nu, als volgende stap in het handhavingstraject, een last onder dwangsom op. Binnen 2 weken moeten de overtredingen zijn opgelost en alsnog een goed verbeterplan worden ingeleverd. Wanneer dat niet gebeurt kan de gemeente een dwangsom opleggen die varieert van 350 tot  7.500 euro per overtreding.
Wanneer ook een dwangsommaatregel niet tot de noodzakelijke verbeteringen leidt, kan als zwaarste handhavingsmaatregel een exploitatieverbod worden opgelegd aan de houder. De houder mag er dan geen kinderen meer opvangen, totdat alsnog de overtredingen zijn opgelost. Een dergelijke maatregel kan de gemeente ook direct opleggen als de veiligheid van kinderen in het geding is. Een exploitatieverbod is een zwaar dwangmiddel, met grote consequenties ook voor kinderen, ouders en personeel. Door het totaal aan signalen maken wij ons ernstig zorgen over de kwaliteit van de kinderopvang bij Kiddo’s Place XL. De directie neemt tot op heden nauwelijks initiatieven om de noodzakelijke verbeteringen te treffen. Het welzijn van de kinderen is niet (acuut) in het geding, maar dat is mede te danken aan de grote betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers om alles goed te laten blijven lopen. Die verantwoordelijkheid wil de gemeente echter niet bij het personeel laten liggen.
“Het belang van de kinderen staat voorop. Zij moeten veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen, ook in een kinderdagverblijf. Wanneer het welzijn van kinderen niet voldoende gegarandeerd is, kunnen we niet anders dan ingrijpen. Een exploitatieverbod is dan het uiterste middel, dat wij zullen aangrijpen als er niet binnen enkele weken verbetering optreedt” aldus de gemeente in haar schrijven vandaag.
De oudercommissie van Kiddo´s Place XL en een vertegenwoordiging van het personeel zijn betrokken geweest bij de diverse gesprekken met de houder. Ouders en personeel zijn gisteravond tijdens een bijeenkomst geïnformeerd door de GGD en de gemeente. Wanneer het komt tot een exploitatieverbod zal de gemeente hen opnieuw informeren en (nood)maatregelen treffen zodat ouders tijd hebben m alternatieve opvang voor hun kind te zoeken.

9 reacties:

“Het belang van de kinderen staat voorop. Zij moeten veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen, ook in een kinderdagverblijf. Wanneer het welzijn van kinderen niet voldoende gegarandeerd is, kunnen we niet anders dan ingrijpen.”

Zijn het niet de ouders die zich onttrekken aan de verantwoordelijkheid en opvoeding van hun eigen kinderen door ze uit te besteden aan een kinderdagverblijf ?

Beantwoorden

@Stapper op zaterdag 22 februari 2014 om 16:11:

Beetje kort door de bocht Stapper. Lang niet alle ouders gebruiken een kinderdagverblijf als dumpplek voor de kids. Het grootste deel van de kinderen gaat er slechts enkele dagen in de week heen en dat is juist erg goed voor de kleintjes. Prima voor de sociale ontwikkeling en beter dan alleen bij opa of oma zitten. De tijd dat ouders het konden veroorloven om 5 dagen thuis te blijven is helaas voorbij.

Wat niet verlet laat dat er inderdaad ook een aantal ouders zijn die de verantwoordelijkheid voor het kind wél teveel uit handen geven, maar daar kun je helaas weinig aan doen.

Beantwoorden

“De tijd dat ouders het konden veroorloven om 5 dagen thuis te blijven is helaas voorbij.”

Bij éénoudergezinnen, bijvoorbeeld ten gevolge van een scheiding, kan ik me nog iets voorstellen. De alimentatie van de ex zal in vele gevallen niet afdoende zijn om het huishoudboekje in balans te houden.

In alle(?) doch zeer vele andere gevallen gaat het om de instandhouding van een sociale en/of economische status … om de woorden van het CDA te gebruiken … omdat het kan!

We leven in een maatschappij waarbij het egoïsme de boventoon voert … het is niet meer óf / óf maar èn / èn … gewoon omdat het kan.

Beantwoorden

Ik begrijp niet dat je als ouders je kinderen hier nog naartoe laat gaan. Dat is onverantwoord. De GGD had de toko allang moeten sluiten. In andere gevallen zijn ze veel strenger.

Beantwoorden

Nieuwe overtredingen bij Kiddo’s Place, gemeente wil dwangsom innen
De GGD heeft opnieuw overtredingen geconstateerd bij kinderdagverblijf Kiddo’s Place. Om wat voor overtredingen het precies gaat, is onduidelijk. Dat meldt Omroep Brabant. Het rapport van de GGD wordt op 1 april pas openbaar. De gemeente bestudeert of de nieuwe overtredingen ook vallen onder de dwangsom die eerder is opgelegd.
De dwangsom varieert van 350 tot 7500 euro per overtreding. Mochten de nieuwe overtredingen daaronder vallen, dan gaat de gemeente de dwangsom innen. Kiddo’s Place krijgt hierover binnenkort een brief.

Beantwoorden

En wat zijn die ouders dom…. Als je toch eenmaal gewaarschuwd bent, haal je kind er dan vanaf. Dagverblijven genoeg in Helmond, zonder wachtlijsten!! Vragen om problemen zo!

Beantwoorden

Ik heb persoonlijk ook wel eens van een ex-medewerker gehoord hoe het er daar aan toe gaat. Volgens mij is het daar sinds jaren al een bende kan deze toko beter z.s.m. gesloten worden.

Beantwoorden

Tanja en Jan hebben 6000 euro van ons
Genomen ze nemen zelfs kinderbijslag
Van ons ter wij al jaren niet naar het
Kinder opvang gaan Hallo is 6000euro
Is toch niet normaal!!!!!!!!!!!!!!!!!

Beantwoorden

Zijn kinderen van goud of zo? 6000 euro daarvoor hou ik die engeltjes wel even bezig, heb genoeg thuiswerk liggen

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *