Buiten is het 5 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.048 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

foto: PressVisuals.comDe Rijpelberg heeft last van vliegtuigen, Helmond-West van treinen, de binnenstad van vrachtwagens die laden en lossen en Brouwhuis van stank. Dat zijn enkele conclusies van een onderzoek naar de mening over, kennis van en gedrag rond milieu en duurzaamheid van de Helmonders. Om te beginnen heeft 1 op de 6 inwoners wel eens hinder van luchtverontreiniging in de vorm van brandende ogen en/of geïrriteerde luchtwegen. Een grote meerderheid, 84%, heeft daar nooit last van. In Brouwhuis heeft men er verhoudingsgewijs het vaakst last van.

Streven naar een duurzame stad is (naast o.a. sociaal en veilig) 1 van de 7 ambities van B&W tijdens hun regeerperiode tot 2018. Dit gemeentelijke onderzoek (pdf) geeft informatie voor het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid.
In onze stad komt geluid- en stankoverlast voor, maar de meeste inwoners overkomt dat niet vaak. Daarin blijkt ook niet veel te veranderen: het aandeel inwoners dat daar overlast van ervaart, bleef in de afgelopen 14 jaar redelijk stabiel. Zo hebben 3 op de 10 inwoners nooit last van stankoverlast. Dat was in november voor veel plaatsgenoten even anders toen broeiend shredderafval bij Gerrits Metaalhandel veel stank veroorzaakte.
Over explosiegevaar en extreem weer maken de Helmonders zich geen zorgen. Ook van de risico’s van transport en opslag van gevaarlijke stoffen ligt vrijwel niemand wakker. Opvallend is dat de informatie daarover ‘lang niet altijd binnenkomt’ bij de inwoners. Zo is de provinciale Risicokaart nauwelijks bekend. De gemeente constateert dan ook dat zij zelf meer informatie moet gaan geven en mensen directer benaderen.

De Helmonder denkt wel aan het milieu maar onderneemt daarvoor nauwelijks actie. Milieuvriendelijke energiebronnen komen in onze woningen nauwelijks voor. Van de ondervraagden heeft 5% zonnepanelen, 4% een zonneboiler en 4% een warmtepomp. Van dat trio zijn de zonnepanelen het best bekend (98%). Van een zonneboiler en warmtepomp heeft respectievelijk 17% en 23% nog nooit gehoord. Wel wil bijna de helft van de bevolking meer informatie over milieu, schone energie en duurzaamheid. Opvallend: die informatiebehoefte bestaat vooral bij mensen tussen 35 en 64 jaar. Jongeren en ouderen maken zich minder druk over dit onderwerp.
Tenslotte deden de geënquêteerden nog een aantal voorstellen waar de gemeente haar voordeel mee kan doen:

  • De overheid kan zelf het goede voorbeeld geven door zonnepanelen op openbare gebouwen te plaatsen
  • Straatverlichting en stoplichten beter afregelen
  • Meer inzamelpunten voor afval en meer afvalsoorten kunnen scheiden
  • Subsidies geven op energiebesparende maatregelen
  • Stimuleren van gebruik van zonnepanelen en warmte-/koude-opslag
  • Verbeteren van fietspaden en (goedkoper) openbaar vervoer.

Vorige maand was er in Helmond een 3-daagse conferentie om Helmondse duurzaanheid te versnellingen. Zo’n 100 Helmondse denkers én doeners, scholieren, ondernemers, ambtenaren, wetenschappers, ‘gewone’ Helmonders en lokale politici bespraken met elkaar wat er nodig is om Helmond in 2035 klimaatneutraal te krijgen. Ook zij kwamen met voorstellen om deze ambitie van de gemeente waar te maken.

3 reacties:

Inwoners van de Rijpelberg hebben last van vliegtuigen? Wist niet dat Eindhoven Airport al zo flink gegroeid was…. 🙂

Veel herken uit dit artikel. Ook ik sta veel te weinig stil bij dit belangrijke onderwerp.

Overigens: stoplichten afstellen. Ja graag. Want waarom krijg ik rood voor een totaal lege kruising bijvoorbeeld? Om maar wat te noemen.

Beantwoorden

Wat kunnen jullie tegenwoordig zeuren over van alles en niets het is echt in elke grote stad zo geloof me !!!!

Beantwoorden
Peter van der Vrande

Helmond en de Helmonders hebben nog een lange weg te gaan…

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *