Buiten is het -1 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 91.039 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

In de tweede helft van augustus en in september worden er in het Groot Goor werkzaamheden uitgevoerd. In dit natuurgebied, gelegen tussen de Heeklaan en het Eindhovens Kanaal, worden maatregelen genomen om het gebied natter te maken. Dit komt de planten en dieren in het gebied ten goede. Er wordt met name gewerkt in het noordelijke deel van het natuurgebied, tegen de woonwijk Houtsdonk aan, zo laat de gemeente weten.
In het verleden zijn er in het Groot Goor sloten aangelegd om het gebied geschikt te maken voor landbouw. Door de aanleg van deze sloten, werd het regenwater snel uit het gebied afgevoerd. Hierdoor is het grondwaterpeil sterk gezakt en is het gebied verdroogd. Het Groot Goor was vroeger een nat gebied. Dergelijke natte natuurgebieden zijn tegenwoordig zeldzaam in Nederland. Daarom worden er nu maatregelen genomen om het gebied weer natter te maken.
Tijdens de winterperiode 2012-2013 zijn er in het Groot Goor al diverse werkzaamheden uitgevoerd om het gebied natter te maken. Enkele sloten zijn ondieper gemaakt, andere sloten zijn dichtgegooid en duikers zijn aangepast. Verder zijn er bosranden open gekapt en struiksoorten aangeplant. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat de grondwaterstand wordt hersteld en dat water langer in het gebied blijft. Deze zomerperiode worden er aanvullende werkzaamheden uitgevoerd.
Vanuit de aangrenzende woonwijk Houtsdonk wordt er regenwater door het gebied afgevoerd richting de Goorloop. De afwatering van de woonwijk moet gegarandeerd blijven, om wateroverlast te voorkomen. Daarom is er bij de aanpassingen in de winterperiode 2012-2013 voorzichtig omgesprongen met het noordelijke deel van het natuurgebied, dat tegen Houtsdonk aan ligt.
Inmiddels is het ruim een jaar later en is duidelijk dat het herstel van de bodem en het grondwater in het noordelijke deel sterk achterblijft bij de rest van het gebied. Daarom is er nog eens goed bekeken hoe ook dat deel van het gebied natter gemaakt kan worden, zonder dat de woonwijk er last van heeft. Er wordt een extra duiker aangelegd om het water vanaf de woonwijk via een afwateringssloot af te voeren. Hiermee is het mogelijk om ook in het noordelijke deel van het Groot Goor de oorspronkelijk natte gronden en hogere grondwaterstand terug te brengen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door loonbedrijf De Beijer Bladel uit Hapert. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen bezoekers van het natuurgebied hinder ondervinden. Dit geldt met name voor het noordelijke gedeelte van het Groot Goor. Paden kunnen tijdelijk slecht begaanbaar zijn. Ook rijden er vrachtwagens en machines en kan er sprake zijn van geluidhinder. Gemeente Helmond vraagt om begrip hiervoor. Na afloop van de werkzaamheden worden alle paden weer hersteld.

3 reacties:

Staat het regenwater al tot aan je lippen gaan ze je geld ook nog eens wegsluizen naar zo’n nit-wit-project. Blij dat iedereen droge voeten kan houden in dit kikkerland.
Hebben bestuurders een waterhoofd of zo, of loopt het intellect met straaltjes van hun dikke pens af.

Beantwoorden

@dankjewel
Het intellect bij jou is compleet opgedroogd waarschijnlijk?

Beantwoorden

Werkzaamheden voor de koeien in natuurgebied Groot Goor
In het najaar en de winter worden in het natuurgebied het Groot Goor werkzaamheden uitgevoerd. Oude rasters worden verwijderd en vervangen door nieuwe rasters met poorten. Hiermee wordt voorkomen dat de koeien die daar in het voorjaar gaan grazen, eruit lopen.
Het is de bedoeling dat er in het Groot Goor (gelegen tussen de Heeklaan en het Eindhovens Kanaal) nog gevarieerdere bossen en graslanden ontstaan. In de graslanden groeien dan in het voorjaar en de zomer veel verschillende soorten bloemen. Het natuurgebied wordt hierdoor ook voor bezoekers aantrekkelijker.
In het voorjaar en de zomer gaan er koeien grazen in het gebied. Omdat ze op de ene plek vaak grazen en andere plekken met rust laten, ontstaat er zodoende meer variatie in het grasland. De meest natte graslanden worden overigens niet begraasd. Deze terreinen zouden door koeien anders te veel beschadigd worden. Deze graslanden worden gemaaid, zoals dat ook in de afgelopen jaren is gedaan.
Als de nieuwe rasters zijn geplaatst, zijn de graslanden waar de koeien lopen niet meer toegankelijk voor bezoekers. Dit voor de veiligheid van de wandelaars en om te voorkomen dat de koeien verstoord worden. Uiteraard kunnen wandelaars op de normale wandel- en fietspaden nog steeds van dit gebied blijven genieten.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *