Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.454 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Waterschap Aa en Maas kondigt met ingang van morgen een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af voor het beregenen van landbouwgewassen in Helmond. Dat verbod geldt ook voor een groter deel haar beheergebied Oost-Brabant, zie dit kaartje. Het is een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor het vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem met aanvoer.
De reden van deze maatregel is dat grond- en oppervlaktewater snel zakken door de warmte en het gebrek aan neerslag. Want door lage waterstanden en afvoeren kan er schade optreden aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, worden de verboden ingetrokken.
Vanwege de droogte vraagt de brandweer een natuurbrand snel te melden. “Hoe sneller de melding, hoe eerder wij er kunnen zijn en hoe kleiner de kans dat de brand uitbreidt.” 

In een reactie hieronder staat een update.

2 reacties:

Update:
Beregening grasland en sportvelden met grondwater 10 dagen toegestaan
Vanwege de aanhoudende droogte heeft waterschap Aa en Maas sinds gisteren tot en met dinsdag 17 juli de mogelijkheid verruimd om grasland en sportvelden met grondwater te beregenen. Normaal mag grasland in juni en juli niet beregend worden met grondwater tussen 11.00 en 17.00 uur. Deze beperking wordt nu voor 10 dagen opgeheven.
Waterschappen verlenen vergunningen voor het beregenen met grondwater. In de vergunningen staat onder andere dat grasland niet mag worden beregend met grondwater tussen 1 januari en 1 juni. En in de maanden juni en juli mag grasland niet worden beregend met grondwater tussen 11.00 en 17.00 uur. De reden voor deze beperkingen in de vergunning is om de grondwatervoorraad te beschermen.
Bij de aanhoudende droogte waar nu sprake van is, kunnen er problemen ontstaan voor grasland en sportvelden. Het gras is nodig als ruwvoer voor koeien en er kan onherstelbare schade ontstaan aan sportvelden. Om dit te voorkomen deze regeling om tijdelijk beregenen met grondwater overdag toe te staan. Vanaf 1 augustus mag wettelijk weer de hele dag met grondwater beregend worden.
Onttrekkingen uit oppervlaktewater (sloten en beken) blijft niet toegestaan. En de oproep aan burgers om binnen bepaalde tijden terughoudend te zijn met waterverbruik blijft ongewijzigd. Het grondwater dat gebruikt wordt voor het beregenen van grasland is niet hetzelfde als het water dat gebruikt wordt voor kraanwater.

Beantwoorden

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *