Buiten is het 23 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 112.580 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

2reacties

In 2017 is het aantal inwoners in Helmond met 302 personen toegenomen. Deze toename komt door meer geboorten dan sterfgevallen én door meer vestigers dan vertrekkers. Hiermee komt het totaal aantal Helmonders op 1 januari 2018 uit op 90.911.
Met uitzondering van 2005 (sluiting toenmalig AZC), is de Helmondse bevolking vanaf het jaar 2000 elk jaar gegroeid, zie de betreffende staafdiagrammen (pdf). In de eerste plaats komt dit door een geboortesaldo dat elk jaar positief is geweest. Deze positieve balans wordt wel van jaar op jaar kleiner. Dit komt enerzijds omdat het aantal geboorten sinds 2003 aan het dalen is. Anderzijds zien we een stijgend aantal sterfgevallen. Een verklaring hiervoor vinden we in de veranderende leeftijdsopbouw van de Helmondse bevolking. We zien namelijk over deze periode een afname van het aantal en aandeel vrouwen in de zogenoemde vruchtbare leeftijd (15 t/m 45 jaar). Vooral de groep vrouwen van 25 t/m 39 jaar is in omvang afgenomen. Daarnaast neemt het aantal ouderen ieder jaar toe.
De toename van de bevolking in de afgelopen 17 jaar komt in de tweede plaats ook doordat er over de gehele periode gezien meer mensen in Helmond zijn komen wonen dan dat er vertrokken zijn. De loop van de migratie verloopt iets grilliger dan het verloop van de natuurlijke aanwas. Na een periode van 4 jaar waarin Helmond een negatief migratiesaldo kent komen er de laatste 4 jaren weer meer mensen in via vestiging dan dat er weggaan.

2 reacties:

39,3% van de binnenstad is allochtoon, dat noem ik geen Helmonders. Over 20 jaar hoor je alleen in stiphout, brandenvoort en dierdonk mensen Nederlands praten.

Beantwoorden

Dat hadden er 90.912 kunnen zijn, maar de gemeentesecretaris wil niet in Helmond wonen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *