Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar šŸ˜»

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.100 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Namens de D66-fractie stelde Noureddine Zarroy gisteren schriftelijke vragen aan B&W over de arbeidsveiligheid van onze Helmondse brandweerlieden. Dit naar aanleiding van het tv-programma De Monitor dat toonde dat zeker 130 brandweerkazernes moeten aangepast.
Hieronder zijn 5 vragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Op zondag 12 september 2015 zond de KRO een aflevering van De Monitor uit over beroepsziekten bij de brandweer. In deze aflevering wordt gesteld dat het merendeel van de brandweerkazernes en brandweerposten nog niet beschikken over een zogenoemde ā€œschone zoneā€. Deze schone zone moet ervoor zorgen dat brandweerlieden niet continue onder invloed staan van schadelijke roetdeeltjes die na een brand op onder andere de pakken en de voertuigen van de brandweer achterblijven. Deze roetdeeltjes geven een verhoogd risico op bepaalde vormen van kanker. Ook blijkt uit deze uitzending dat de registratie van beroepsziekten bij de brandweer achter blijft. Deze conclusies worden onder andere onderbouwd door een rapport van de inspectie SZW, zoals gepubliceerd op 4 juni 2015, waarbij de brandweer binnen 19 veiligheidsregioā€™s is onderzocht. De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van de bevindingen van De Monitor?
 2. Is het college op de hoogte van het rapport van de inspectie SZW?
 3. Kunt u aangeven in hoeverre de VRBZO op dit moment voldoet aan de eisen van Risico- inventarisatie & evaluatie (RI&E), zoals gesteld door de inspectie SZW? Indien de veiligheidsregio tot op heden niet voldoet aan de gestelde eisen, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de brandweerlieden in Helmond wel zo goed mogelijk beschermd worden tegen beroepsziekten?
 4. Wat doet het college er aan om te zorgen dat de RI&E hoog op de agenda staat bij de veiligheidsregio?
 5. Wordt bij de dossiervorming van individuele brandweerlieden ook een incidentenregistratie gedaan en een registratie van (beroeps)ziekten? En zo nee, waarom niet?

1 reactie:

B&W: Veiligheidsregio Brabant-ZO voldoet aan de eisen
Hieronder de volledige beantwoording van B&W in antwoord op de bovenstaande schriftelijke vragen die D66 een maand geleden stelde:

 1. Vraag: Is het college op de hoogte van de bevindingen van De Monitor?
  Antwoord: Ja, via de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).
 2. Vraag: Is het college op de hoogte van het rapport van de inspectie SZW?
  Antwoord: Het rapport van de inspectie SZW en een plan van aanpak van VRBZO naar aanleiding van de bevindingen uit het inspectierapport SZW zullen in december integraal aan het Algemeen Bestuur VRBZO worden aangeboden. Tevens zullen de colleges worden geĆÆnformeerd.
 3. Vraag: Kunt u aangeven in hoeverre de VRBZO op dit moment voldoet aan de eisen van Risico- inventarisatie & evaluatie (RI&E), zoals gesteld door de inspectie SZW? Indien de veiligheidsregio tot op heden niet voldoet aan de gestelde eisen, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat de brandweerlieden in Helmond wel zo goed mogelijk beschermd worden tegen beroepsziekten?
  Antwoord: De VRBZO voldoet aan de eisen gesteld in de RI&E.
 4. Vraag: Wat doet het college er aan om te zorgen dat de RI&E hoog op de agenda staat bij de veiligheidsregio?
  Antwoord: Burgemeester Blanksma heeft als DB lid van de VRBZO op 14 september 2015 een verzoek tot bespreking van het onderwerp gedaan bij VRBZO. Brandweer Nederland heeft het onderwerp nadrukkelijk op de agenda staan. Daarnaast werkt de VRBZO zelf ook aan arbeidsveiligheid, onder andere in het samenwerkingsverband ā€œZuid 6 ā€œ(de 6 meest zuidelijk gelegen Veiligheidsregioā€™s van Nederland). Samen ontwikkelen zij beleid op het gebied van arbeidsveiligheid en beroepsziekten.
 5. Vraag: Wordt bij de dossiervorming van individuele brandweerlieden ook een incidentenregistratie gedaan en een registratie van (beroeps)ziekten? En zo nee, waarom niet?
  Antwoord: De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hanteert een meldingsprotocol voor (bijna) ongevallen. Medewerkers betrokken bij een inzet worden geregistreerd. Voor wat betreft het inrichten van het registratieproces in relatie tot beroepsziekten volgt de VRBZO de landelijke ontwikkelingen.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *