Buiten is het 10 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.106 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Lokaal sterk stelde schriftelijke vragen aan B&W over wijkhuis De Brem in de Rijpelberg. Henk Bekkers, Maarten Janssen en Henriëtte Verouden stelden die vragen namens hun fractie.
Hieronder hun 9 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 21 maart is er in wijkhuis de Brem een bijeenkomst geweest die georganiseerd werd door belangengroep Rijpelberg. Tijdens deze bijeenkomst kwam opnieuw naar voren dat wijkbewoners zich zorgen maken over de invulling van wijkhuis de Brem.
Daarom heeft de fractie van Lokaal sterk een aantal vragen;

 1. In wijkhuis de Brem zitten een peuterspeelzaal, logopediepraktijk en kantoorunits. Nu blijkt de gemeente voornemens om een deel van wijkhuis de Brem, ook wel OJC genoemd, te gaan verhuren aan een school en kinderopvang, klopt dit?
 2. Wij hebben vernomen dat er al vergaande gesprekken gevoerd zijn met beide partijen. Zijn er naar aanleiding van deze gesprekken ook toezeggingen gedaan of verwachtingen gewekt?
 3. Wie is er verantwoordelijk voor het eventueel verbouwen van het OJC-deel in de Brem, ten behoeve van de school en de BSO?
 4. We hebben vernomen dat de populatie van de betreffende school voor 1/4 uit kinderen buiten de wijk bestaat. Ouders moeten hun kinderen van “verder” weg naar deze locatie brengen. Er zal dus ook gekeken moeten worden naar de inrichting van de openbare ruimte en of deze de extra verkeersbelasting wel aan kan. Heeft het college hier al over nagedacht? En hoe denkt u dit vorm te geven?
 5. Wat gaat er gebeuren met de huidige gebruikers van het OJC? Denk hierbij aan de Yogaschool, de Kidsklup, showdansers, het repaircafé en de hobbyclub voor kinderen.
 6. Er worden kantoorruimtes verhuurd aan verschillende partijen. Wat gebeurt er met de inkomsten van de huurpenningen? Kunt u ons een financieel overzicht hiervan doen toekomen?
 7. Er worden momenteel nog meer kantoorplekken ingericht in wijkhuis de Brem, wie bekostigt dit?
 8. Wat is in de ogen van het college de functie van wijkhuis de Brem?
 9. Hoe ziet de gemeente de functie van een wijkgebouw als er nauwelijks nog ruimte over is voor initiatieven van wijkbewoners?

10 reacties:

Dit wordt dan, na de Terp, het tweede wijkhuis daar geofferd wordt. Welke volgen daarna? Maar ja, als je 460.000 euro kosten moet maken om 500.000 euro te besparen, dan zal er nog wel meer gesloten moeten worden.

Beantwoorden

Helmond Aktief heeft al eerder vragen gesteld hierover en antwoord gekregen. Voorlopig wordt er geen wijkhuis, De Brem, opgeoffert.

Beantwoorden

Op puur stalinistische wijze wordt een plan doorgedrukt door gemeentebestuur en LEV. Wijkadviseur heeft een spreekverbod gekregen. Wij van Repaircafe Rijpelberg hadden vandaag pakweg 35 klanten waarvan het overgrote deel met een gerepareerd apparaat naar huis ging.

Met het opheffen van dit deel van de Brem zijn praktisch alle mogelijkheden voor de wijkbewoners verdwenen.

Het stilzwijgen door gemeente en LEV is om te kotsen. Is dit een open democratie???

Beantwoorden

@johan op woensdag 6 april 2016 om 21:17:

Open democratie is ver te zoeken. In 2013 worden wij door de wethouder naar de Terp geleid als zijnde de beste locatie voor ons. 2,5 jaar later wordt het gesloten en dat scheen men achter de schermen al vijf jaar van plan te zijn. dus ik ben benieuwd hoe het de Brem vergaat.

Beantwoorden

Naast hoe het de Brem vergaat ben ik ook benieuwd hoe het de verantwoordelijke politieke partij vergaat bij de komende verkiezingen. SP graaft met deze actie haar eigen graf.

Beantwoorden

@johan op woensdag 6 april 2016 om 21:54:

Daar Ben ik het mee eens. Ik denk dat het Exit id voor SP.

Beantwoorden

@Ria van Aerle op donderdag 7 april 2016 om 11:26:

Een paar keer met SP te maken gehad in Helmond.Slechts een enkel aspect is mij bijgebleven.Ontbetrouwbaarheid.

Beantwoorden

Basisschool De Straap wil jongerenruimte in wijkhuis De Brem huren
Openbare basisschool De Straap wil tijdens schooltijd de voormalige jongerenruimte in wijkhuis De Brem huren. Die ruimte zal dan verbouwd worden. De huidige gebruikers (yoga, huiswerkbegeleiding, kinderclub en Repaircafé) kunnen gebruik blijven maken van het wijkhuis in de Rijpelberg.
Dat en meer valt te lezen in de onderstaande volledige beantwoording van B&W op de bovenstaande raadsvragen van Lokaal sterk.

 1. Vraag: In wijkhuis de Brem zitten een peuterspeelzaal, logopediepraktijk en kantoorunits. Nu blijkt de gemeente voornemens om een deel van wijkhuis de Brem, ook wel OJC genoemd, te gaan verhuren aan een school en kinderopvang, klopt dit?
  Antwoord: Openbare basisschool De Straap heeft de wens geuit om voor 5 jaar de voormalige jongerenruimte in de Brem te huren. Er is alleen sprake van verhuur aan openbare basisschool De Straap. De school staat positief ten opzichte van het gebruik van de ruimte buiten schooltijd voor en door de wijk.
 2. Vraag: Wij hebben vernomen dat er al vergaande gesprekken gevoerd zijn met beide partijen. Zijn er naar aanleiding van deze gesprekken ook toezeggingen gedaan of verwachtingen gewekt?
  Antwoord: Sinds de zomer van 2015 is de gemeente in overleg met De Straap en LEVgroep (als beheerder van het wijkhuis) over het gebruik van de voormalige jongerenruimte door de school. Dit overleg is constructief en positief verlopen. Als gevolg van dit overleg is in overleg met de school een verbouwingsplan opgesteld. Onlangs is er in Rijpelberg een nieuwe wijkraad aangetreden: de stichting Belangengroep Rijpelberg. Omdat deze Belangengroep Rijpelberg er pas sinds kort is, is zij in dit traject ook pas recent aan tafel gekomen, op een moment dat er al een aantal afspraken gemaakt was.
 3. Vraag: Wie is er verantwoordelijk voor het eventueel verbouwen van het OJC-deel in de Brem, ten behoeve van de school en de BSO?
  Antwoord: De gemeente (team Vastgoed) is verantwoordelijk voor een verbouwing van het wijkhuis voor gebruik door De Straap.
 4. Vraag: We hebben vernomen dat de populatie van de betreffende school voor 1/4 uit kinderen buiten de wijk bestaat. Ouders moeten hun kinderen van “verder” weg naar deze locatie brengen. Er zal dus ook gekeken moeten worden naar de inrichting van de openbare ruimte en of deze de extra verkeersbelasting wel aan kan. Heeft het college hier al over nagedacht? En hoe denkt u dit vorm te geven?
  Antwoord: In geval van uitbreiding van een school met één lokaal moet ook één parkeerplaats extra worden gerealiseerd. Zoals het zich nu laat aanzien is er ruimte in de directe omgeving van de school om enkele extra parkeerplaatsen te realiseren. Bij de vaststelling van het onderwijshuisvestingsplan in het najaar wordt de uiteindelijke parkeerbehoefte vastgesteld. De school geeft aan dat bij het huidige al flink toegenomen aantal leerlingen zich geen verkeersproblemen voordoen met het halen en brengen van leerlingen.
 5. Vraag: Wat gaat er gebeuren met de huidige gebruikers van het OJC? Denk hierbij aan de Yogaschool, de Kidsklup, showdansers, het repaircafé en de hobbyclub voor kinderen.
  Antwoord: De huidige gebruikers (yoga, huiswerkbegeleiding, kinderclub en repaircafé) moeten uiteraard gebruik kunnen blijven maken van het wijkhuis. Het repaircafé kan gebruik maken van de grote zaal en ook voor de overige gebruikers is er een alternatieve ruimte. We denken mee over eventueel extra materiaal dat hiervoor nodig zou kunnen zijn (bescherming vloer of karretje om zware materialen te verrijden). Volgens de beheerder van de Brem biedt de locatie voldoende ruimte voor alle gebruikers.
 6. Vraag: Er worden kantoorruimtes verhuurd aan verschillende partijen. Wat gebeurt er met de inkomsten van de huurpenningen? Kunt u ons een financieel overzicht hiervan doen toekomen?
  Antwoord: Op dit moment ‘verhuurt’ de LEVgroep twee ruimtes voor een aantal dagdelen/week op de bovenverdieping aan logopediste v/d Poel. De reden hiervoor is dat de school zelf geen ruimte ter beschikking heeft en De Brem vlakbij is. Het is voor ouders, kinderen en school prettig om dichtbij een afspraak te maken. Deze ruimte was beschikbaar. De opbrengsten, ongeveer € 1.600,– per kwartaal, heeft de LEVgroep als opbrengst opgenomen in hun subsidieaanvraag voor de wijkaccommodaties.
 7. Vraag: Er worden momenteel nog meer kantoorplekken ingericht in wijkhuis de Brem, wie bekostigt dit?
  Antwoord: De gemeente is op zoek naar huisvesting voor de jeugd- en gezinscoaches en (andere) leden van het T-Team. De LEVgroep kijkt als beheerder van De Brem naar de beste optie om de ruimtes die op dit moment al door LEV-groep in gebruik zijn, hiervoor te gebruiken door het werken met flexibele werkplekken. Insteek is dus om geen extra kantoorplekken te realiseren, maar optimaler gebruik te maken van de al aanwezige kantoorplekken.
 8. Vraag: Wat is in de ogen van het college de functie van wijkhuis de Brem?
  Antwoord: De Brem is het wijkhuis voor Rijpelberg. Een wijkhuis biedt ruimte aan wijkbewoners om elkaar te ontmoeten. Daarnaast is een wijkhuis, zoals vastgesteld bij het accommodatiebeleid, voor ons ook een locatie waar wijkgerichte en ondersteunende activiteiten kunnen plaatsvinden en die passen bij de behoefte uit de wijk (brede Wmo).
 9. Vraag: Hoe ziet de gemeente de functie van een wijkgebouw als er nauwelijks nog ruimte over is voor initiatieven van wijkbewoners?
  Antwoord: Wij streven bij alle wijkhuizen naar een optimale bezetting. In geval van mogelijke schaarste aan ruimte verwachten we dat partijen meedenken in gezamenlijke belangen. Daarom zijn wij nog met OBS De Straap, de nieuwe wijkraad Belangengroep Rijpelberg en de LEV-groep in gesprek, om tot een zo breed mogelijk gedragen oplossing voor de Brem en Rijpelberg te komen. Een basisschool in een wijkhuis kan ook nieuwe doelgroepen kennis laten maken met een wijkhuis en zorgen voor mogelijke spin off in activiteiten.
Beantwoorden

@Karel op maandag 18 april 2016 om 17:09:

Beste Karel, dat klinkt niet positief en niet één maar meer negatieve ervaringen.
Ik heb een aantal dagen gewacht met reageren in de hoop dat iemand anders dit zou doen, maar helaas.
Omdat ik zelf ook lid ben van de SP en we bij de SP ook samen verantwoordelijkheid moeten dragen en nemen, reageer ik toch maar. Ik ben beschikbaar. Wil graag je verhaal aanhoren en met je in overleg om te kijken of er iets moet gebeuren.
Mijn mailadres is [email protected]

Beantwoorden
Frans van der Zanden

Frans van der Zanden van de SP zou mijn verhaal eens moeten aanhoren en eens moeten kijken wat er moet gebeuren. Is ie wel even bezig. Tjongejonge wat maken jullie er een rotzooi van. Eens maar nooit meer SP op bestuurlijke functies in Helmond!

Johan Megens
Coordinator Repaircafe Rijpelberg

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *