Buiten is het 6 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 90.807 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
4reacties

SP-Fractievoorzitter Mieke Meulendijks stelde vandaag schriftelijke vragen aan B&W over het duikteam van de veiligheidsregio. Aanleiding is het overlijden van een bejaard Belgisch echtpaar zaterdagochtend nadat zij met de auto in een vijver in Hapert te water waren geraakt. Daarbij werd een duikteam van de brandweer uit Den Bosch opgeroepen.
De SP-fractie laat weten geschrokken te zijn en dat hun gedachten uitgaan naar de nabestaanden. “Deze gebeurtenis roept de discussie rondom het afschaffen van het duikteam van de veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant in herinnering. Onze fractie en een meerderheid in de gemeenteraad van Helmond waren tegen de afschaffing van het laatste duikteam. Wij zijn nog steeds van mening dat de veiligheidsregio op zijn minst moet kunnen beschikken over één eigen duikteam” zo laat Mieke Meulendijks weten
Vandaag hieronder haar letterlijke vragen (Questions). Zodra wij de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen wij die in de reacties hieronder.

 1. Is al duidelijk wat er precies gebeurd is waardoor dit tragisch ongeval heeft kunnen plaatsvinden? Is de evaluatie al afgerond? Bent u bereid de uitkomst van de evaluatie te delen met de gemeenteraad?
 2. Hoe snel waren de hulpverleners, zowel het oppervlaktereddingsteam als het duikteam uit Den Bosch, ter plaatse?
 3. Deelt u onze mening dat indien sprake is van een opkomsttijd van meer dan een half uur, zoals vermeld in de krant, dit te lang is en daarmee de kans op een zinvolle redding te klein is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies trekt u daaruit?
 4. Deelt u onze mening dat een oppervlaktereddingsteam een nuttige aanvulling is op het hulpverleningsaanbod van de brandweer, maar dat deze onvoldoende toegerust is om adequaat te handelen bij dergelijke waterongevallen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies trekt u daaruit?
 5. Bent u bereid om in de veiligheidsregio de bezuiniging op het duikteam opnieuw ter discussie te stellen, met als doel deze weer onderdeel te laten zijn van het reguliere hulpverleningsaanbod, zodat we niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van duikteams in ons omliggende veiligheidsregio’s? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de raad dan op de hoogte houden van de voortgang?

4 reacties:

Ik ben benieuwd wie dat team destijds zo graag wilde opheffen. Vroeger of later zou zo’n ongeluk gebeuren natuurlijk. Tja, en als het kalf dan verdronken is, dan dempt men de put. 🙁

Beantwoorden

Weinigzeggende antwoorden van B&W op de vragen van de SP
Hieronder de (zoals altijd) volledige antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op de bovenstaande vragen van Mieke Meulendijks van de SP:

“Alvorens inhoudelijk op uw vragen in te gaan willen wij uitspreken dat ook ons medeleven uitgaat naar de nabestaanden van de slachtoffers van het tragische ongeval in Hapert” zo begint het college met haar reactie op de vragen.

 1. Vraag: Is al duidelijk wat er precies gebeurd is waardoor dit tragisch ongeval heeft kunnen plaatsvinden? Is de evaluatie al afgerond? Bent u bereid de uitkomst van de evaluatie te delen met de gemeenteraad?
  Antwoord: Hoe het waterongeval precies heeft kunnen gebeuren is onderdeel van het onderzoek van de politie. De ambtelijke organisatie Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is verantwoordelijk voor de evaluatie van de incidentbestrijding. Deze is inmiddels in gang gezet. Het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is daarna aan zet om hierover een oordeel te vellen. Wij hebben het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verzocht ons hierover te informeren. Zodra wij over de informatie beschikken zullen wij deze delen met de gemeenteraad.
 2. Vraag: Hoe snel waren de hulpverleners, zowel het oppervlaktereddingsteam als het duikteam uit Den Bosch, ter plaatse?
  Antwoord: Deze onderwerpen maken deel uit van de totale evaluatie van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Alvorens inhoudelijk te reageren wordt deze afgewacht.
 3. Vraag: Deelt u onze mening dat indien sprake is van een opkomsttijd van meer dan een half uur, zoals vermeld in de krant, dit te lang is en daarmee de kans op een zinvolle redding te klein is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies trekt u daaruit?
  Antwoord: Wij wachten op de uit te brengen evaluatie van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
 4. Vraag: Deelt u onze mening dat een oppervlaktereddingsteam een nuttige aanvulling is op het hulpverleningsaanbod van de brandweer, maar dat deze onvoldoende toegerust is om adequaat te handelen bij dergelijke waterongevallen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies trekt u daaruit?
  Antwoord: Wij delen de mening dat de drie oppervlaktereddingsteams een nuttige aanvulling zijn op het hulpverleningsaanbod van de brandweer. Voor het overige verwijzen wij naar het antwoord op vraag 3.
 5. Vraag: Bent u bereid om in de veiligheidsregio de bezuiniging op het duikteam opnieuw ter discussie te stellen, met als doel deze weer onderdeel te laten zijn van het reguliere hulpverleningsaanbod, zodat we niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van duikteams in ons omliggende veiligheidsregio’s? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de raad dan op de hoogte houden van de voortgang?
  Antwoord: Binnen de gemeente Helmond heeft een bestuurlijke discussie over het al dan niet handhaven van duikteams plaatsgevonden. Die discussie is met het besluit van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost beslecht. Wij achten het om deze reden van belang dat wij door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geïnformeerd worden over de uitkomsten van het evaluatieonderzoek. Wij zullen dit onderzoek zo snel als mogelijk met de gemeenteraad delen.
Beantwoorden

Wij wachten tot…. Wij wachten eerst…. Dit wordt onderzocht. Eerst wachten we even tot…. Eerst willen we op de hoogte zijn van…Dit maakt deel uit van de evaluatie..

Beantwoorden

Wat een totale onzin kramen ze daar toch uit bij de Gemeente.
Als die onbekwame luie ambtenaren is een keer allemaal tegelijk met een bus het kanaal inrijden dan piepen ze wel anders.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *