Buiten is het 17 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.609 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
4reacties

Mohammed Chahim, Mirjam van der Pijl, Neco Kaygisiz, Roy Boermeester en Hans de Mare van de PvdA stelden dit weekend schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Vandaag hieronder hun 3 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Wij hebben uit interne PvdA berichten begrepen dat minister Asscher namens de regering centrumgemeenten van de arbeidsregio’s heeft aangespoord om gebruik te maken van de ESF-middelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Het ESF-thema actieve inclusie biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een mooie manier onze regio de kansen van jongeren te vergroten!
Als in onze gemeente mooie, leuke en inspirerende activiteiten plaatsvinden om de jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden kan hiervoor subsidie aangevraagd worden. In de periode 2014-2016 wordt hiervoor vanuit het Rijk 114 miljoen euro ter beschikking gesteld.
Gemeenten die tot 31 oktober 17.00 uur een aanvraag indienen voor het thema actieve inclusie kunnen een bijdrage ontvangen voor activiteiten die er op gericht zijn om jongeren een handje te helpen.

  1. Is de gemeente op de hoogte van de ESF gelden voor actieve inclusie?
  2. Maken we in onze gemeente gebruik van deze subsidie om jeugdwerkloosheid te bestrijden?
  3. Zo nee, is het college van plan om alsnog voor 31 oktober een aanvraag in te dienen?

4 reacties:

Prima dat de PvdA de gemeente er aan herinnert dat er een subsidie van 114 miljoen (!!!) euro van het Rijk voor Helmond klaar ligt voor leuke projecten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Dat is me nogal een bom duiten, daar kun je de jonge Helmondse werklozen echt mee helpen. Zou eeuwig zonde zijn als die subsidie niet tijdig wordt aangevraagd.
Beetje overdreven om daar dan met meteen 5 PvdA-ers vragen over te stellen, maar gezien het bedrag van 114 miljoen euro val ik daar niet over. Want zo veel geld vraagt om accuratesse. 😉

Beantwoorden

114 miljoen euro extra voor het hele land…

Citaat:
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept arbeidsmarktregio’s op een beroep te doen op de 114 miljoen euro die beschikbaar komt ter ondersteuning van de Participatiewet. Deze gelden komen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en zijn beschikbaar voor de arbeidsmarktregio’s.

Beantwoorden

Goed nieuws! De ESF subsidie wordt aangevraagd!
Zojuist kwam per e-mail het antwoord van het college binnen op onze vragen.
En het tweede goede nieuws is dat er eindelijk eens zeer uitgebreid werd geantwoord!
Alhoewel De Weblog van Helmond meestal wel zelf de antwoorden bemachtigd zal ik ze nu naar hen doorsturen.

Beantwoorden
Mirjam van der Pijl

ESF-subsidie voor bestrijding jeugdwerkloosheid deze week aangevraagd
Zoals Mirjam van der Pijl hierboven al aangaf hierbij het (zoals altijd volledige) antwoord van college van burgemeester en wethouders op de bovenstaande vragen van de PvdA. Een zeer snelle beantwoording, immers maandag bij B&W binnengekomen, woensdag al beantwoord.

Wij zijn zeker op de hoogte van de ESF gelden, en maken daar ook gebruik van. Deze week (dus voor 31 oktober) wordt de aanvraag voor het thema Actieve Inclusie verstuurd.

Een korte toelichting:
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers.
De EU verdeelt ESF-subsidies over de lidstaten. Nederland heeft van 2014 tot en met 2020 een bedrag van € 507 miljoen te besteden.
Voor de periode van 2014-2020 is een nieuwe ESF-regeling opgezet, zijnde “Actieve inclusie: re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. ESF wordt bij dit thema ingezet voor de volgende doelgroepen:
• jongeren tot 28 jaar om de jeugdwerkloosheid terug te dringen;
• arbeidsbelemmerden om te investeren in hun re-integratie;
• werkloze 55-plussers;
• mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen.
• (ex)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Zij krijgen extra ondersteuning bij het behalen van een startkwalificatie en bij het vinden van een baan.

Subsidie aanvragen voor dit thema kan alleen door de centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s. De gemeente Helmond is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel. De centrumgemeente is hoofdaanvrager, ook voor de deelprojecten die door de onderwijsinstellingen worden uitgevoerd en waarvan zij projecteigenaar zijn.

Voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel is er voor de periode 2014-2016 een ESF-bedrag van totaal € 1.262.000,= beschikbaar. Van dat bedrag moet minimaal 30% worden besteed aan praktijkonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs (Pro/Vso-scholen).
Voor arbeidsmarktregio Helmond-De Peel betekent dit dat van de eerste tranche minimaal € 378.600,= bestemd is voor Pro/Vso-scholen. De Pro/Vso-scholen hebben in overleg met de centrumgemeente een aanvraag ingediend voor een bedrag van € 504.800,=, zijnde 40% van het maximaal aan te vragen budget.
Hieraan ligt ten grondslag dat een sluitende aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt zeer belangrijk is en dat de aanvraag hierop is gericht.

Dit betekent dat voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel maximaal € 757.200,= beschikbaar is voor invulling van het actieve inclusie-deel van actie A over de periode 2014-2016 (afhankelijk van de uiteindelijke realisatie). Dit is de aanvraag die wij deze week nog versturen.

De te ontvangen subsidies worden pas na afloop van het desbetreffende uitvoeringsperiode uitgekeerd aan de centrumgemeente. De centrumgemeente beheert de toegekende ESF-middelen en is verantwoordelijk voor de verdeling van het budget over de gemeenten en de afspraken met betrekking tot de financieringssystematiek. Daarom is ervoor gekozen om enkel reguliere en reeds gedekte reintegratieactiviteiten in de aanvraag op te nemen. Zodoende worden risico’s en liquiditeitsproblemen vermeden.

Vanwege de complexiteit van het vraagstuk is besloten om zoveel mogelijk afgebakende activiteiten aan te merken voor voornoemde ESF tijdvak 2014-2016. Deze activiteiten hebben betrekking op alle doelgroepen binnen ESF actie A. Dit ook om de administratieve last zoveel mogelijk te kunnen stroomlijnen.

Tevens participeert onze arbeidsmarktregio in ESF actie J (Jeugdwerkloosheid). In januari 2014 is hiervoor een aanvraag ingediend. Dit betrof een extra tijdvak ten aanzien van jongeren, in navolging op de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. In deze aanvraag zijn diverse projecten ten aanzien van de regionale jeugdwerkloosheid opgenomen en hierbij is vooral aandacht geschonken aan activiteiten die betrekking hebben op een sluitende aanpak van onderwijs naar de arbeidsmarkt.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *