Buiten is het -2 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.350 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

D66-fractievoorzitter Stef Stevens en  SP-fractievoorzitter Hans van Gemert stelden vragen aan B&W omtrent de nieuwe functie van oud-wethouder Frans Stienen als bestuurslid van Helmond Sport.
Hieronder hun  4 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties.

Tijdens zijn afscheidsreceptie heeft oud-wethouder Stienen aangekondigd dat hij toe zal treden tot het bestuur van Helmond Sport. Hij zal zich vooral met de verdere ontwikkeling van “sportcampus de Braak” gaan bezighouden aldus het ED.

 1. Was het college voor deze aankondiging op de hoogte van dit voornemen? Zo nee, was u net zo verrast als wij? Zo ja, hoe heeft u hierop gereageerd / welk standpunt heeft u toen ingenomen?
 2. Hoe staat het college tegenover het feit dat een oud-wethouder, die kartrekker was voor dit project en onderhandelde met Helmond Sport namens de gemeente, met al zijn kennis en informatie nu verbonden is aan diezelfde partij?

Het college heeft een gedragscode getekend. Daarin staat dat er voor een jaar een afkoelingsperiode geldt waarbinnen het  niet is toegestaan om te functioneren als bestuurslid van een verbonden partij van de gemeente.

 1. Kan Helmond Sport gezien worden als een verbonden partij? Zo ja, deelt u dan onze mening dat in dat geval deze benoeming in strijd is met deze code? Welke mogelijkheden heeft de gemeente in dat geval om iets aan deze benoeming te doen? Zo nee, blijft dat het geval wanneer de Stichting Belangen Helmond Sport, na het overdragen van het stadion, zichzelf opheft en Helmond Sport dus eigenlijk op de stoel van diezelfde stichting komt te zitten? Hoe ziet de verhouding met de gemeente er dan uit en zijn er in dat geval (juridische) mogelijkheden om hier iets aan te doen?
 2. Wat zijn de gevolgen van deze stap voor de onderhandelingspositie van de gemeente en de verdere totstandkoming van dit grote project?

In de reacties hieronder staat een update.

10 reacties:

Frans Stienen wilde een functie verdienen, daar heeft de man gewoon een sport van gemaakt. Hier in Helmond dan, een echte Helmondse sport…… carrière politiek en hij zal lelijk opkijken wanneer de rechtszaak begint van een oud politicus wiens bonnetjes van de taxi reden tot afkeuring waren. Maar deze neemt Stienen en de Gemeentesecretaris gewoon mee in zijn val !!!!!!!

Beantwoorden

veel succes, Frans, maak er iets moois van en laat Helmond Sport promoveren

Beantwoorden

@Critimark op donderdag 7 juni 2018 om 22:14:

Ik gun Frans Stienen het allerbeste. Met politici weet je het nooit. En als je een CDA-politicus een hand geeft tel dan nadien het aantal vingers aan je hand.

Beantwoorden

@Critimark op donderdag 7 juni 2018 om 22:14:

En wat Peter Tielemans betreft. Die zaak dient binnenkort voor de rechtbank. Het is dus nog even afwachten. De gemeente Helmond heeft intussen wel zijn riante uitkering ingetrokken. Vanwege verzwegen inkomsten? We zullen zien.

Beantwoorden

@Edwards, de “Gemeente” en haar ambtenarij heeft zich net als de burgers aan regels te houden. Frans Stienen heeft “veel goeds” gedaan, maar wel gewoon met onze centen toch? Hij heeft het vooral goed gedaan voor zichzelf! En ik ben er van overtuigd dat Peter Tielemans, wanneer deze ten val gebracht wordt ook een aantal oud wethouders, raadsleden en een nog zittende Gemeente Secretaris volledig ten val zullen brengen. Struisvogelpolitiek is niet mogelijk wanneer er niet af een toe een GROOT EI gelegd wordt! tijd van kop in het zand is voorbij, laten wij als burgers vooral ook de hand in eigen boezem steken. ZEKER nu we een Burgermoeder hebben die vaker gefotografeerd is dan de Paus!

Beantwoorden

@Critischkijker op vrijdag 8 juni 2018 om 08:15:

Met uw standpunten ben ik het wel eens. De standpunten die u filosofeert waren er 50 jaar geleden ook. Wat is ervan terecht gekomen?. Politiek is een ideologie.
Je mag kiezen: links of rechts. De uitkomst is hetzelfde.

Beantwoorden

@Critischkijker op vrijdag 8 juni 2018 om 08:15:

Het gaat natuurlijk om realiteit. Je kunt vraagtekens plaatsen bij de handel en wandel van Frans Stienen. Je kunt ook vraagtekens bij het gedrag van Peter Tielemans stellen die zich klaarblijkelijk liet vollopen op de Steenweg en zich vervolgens middels een taxi thuis liet afleveren op kosten van gemeenschapsgeld. Ik sta liever in de schoenen van Frans.

Beantwoorden

Update:
B&W heeft geen echt probleem met de nieuwe bestuursfunctie van oud-wethouder Stienen bij Helmond Sport
Dat én meer antwoordde B&W op de vragen die D66 en SP stelden over de nieuwe bestuursfunctie van oud-wethouder Frans Stienen bij Helmond Sport.
Hieronder hun volledige antwoorden op die 4 raadsvragen.

 1. Vraag: Was het college voor deze aankondiging op de hoogte van dit voornemen? Zo nee, was u net zo verrast als wij? Zo ja, hoe heeft u hierop gereageerd / welk standpunt heeft u toen ingenomen?
  Antwoord: Begin april heeft voormalig wethouder Stienen (toen nog actief als wethouder) bij de burgemeester aangegeven wellicht te zullen worden benaderd voor een bestuursfunctie bij Helmond Sport en deze mogelijkheid in overweging te nemen. In reactie hierop heeft de burgemeester hem aangegeven rekenschap te houden met hetgeen in de gedragscode voor het college van B&W staat geschreven en die door het vorige college is geaccordeerd. Daarna hebben zowel de burgemeester als andere leden van het college niets gehoord over dit voornemen, tót de mededeling die tijdens de afscheidsreceptie van oud-wethouder Stienen is gedaan.
 2. Vraag: Hoe staat het college tegenover het feit dat een oud-wethouder, die kartrekker was voor dit project en onderhandelde met Helmond Sport namens de gemeente, met al zijn kennis en informatie nu verbonden is aan diezelfde partij?
  Antwoord: Zie de beantwoording bij vraag 3.
 3. Vraag: Kan Helmond Sport gezien worden als een verbonden partij? Zo ja, deelt u dan onze mening dat in dat geval deze benoeming in strijd is met deze code? Welke mogelijkheden heeft de gemeente in dat geval om iets aan deze benoeming te doen? Zo nee, blijft dat het geval wanneer de Stichting Belangen Helmond Sport, na het overdragen van het stadion, zichzelf opheft en Helmond Sport dus eigenlijk op de stoel van diezelfde stichting komt te zitten? Hoe ziet de verhouding met de gemeente er dan uit en zijn er in dat geval (juridische) mogelijkheden om hier iets aan te doen? 
  Antwoord: Om van een verbonden partij te kunnen spreken dient sprake te zijn van zowel een bestuurlijk als een financieel belang. (Dit is de gebruikelijke definitie vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording.) Om van een bestuurlijk belang te kunnen spreken moet de gemeente via vertegenwoordiging in het bestuur, of door middel van stemrecht, zeggenschap kunnen uitoefenen. Hiervan is, ook na het opheffen van de Stichting Belangen Helmond Sport, bij Helmond Sport geen sprake. Conclusie daarmee is dat Helmond Sport geen verbonden partij van de gemeente Helmond is en dat daarmee geen sprake is van harde strijdigheid met de geldende gedragscode. Dit neemt niet weg dat de geest van de gedragscode vraagt om gedurende minimaal een jaar afstand te houden tot aangelegenheden waar je als gemeentelijk bestuurder (mede) verantwoordelijkheid voor hebt gedragen. Overigens is een gedragscode een interne regeling, zoals raadsleden onderling ook een gentle agreement hebben afgesloten. Doel hiervan is om onderling (werk)afspraken te maken. Er gaan geen juridische consequenties vanuit. Het is de eigen verantwoordelijkheid van bestuurders en oud-bestuurders om zich aan de gedragscode te houden.
 4. Vraag: Wat zijn de gevolgen van deze stap voor de onderhandelingspositie van de gemeente en de verdere totstandkoming van dit grote project?
  Antwoord: Wij hebben er vertrouwen in dat de bestuursfunctie van de heer Stienen bij Helmond Sport geen gevolgen heeft voor de onderhandelingspositie van de gemeente. Onverminderd zetten we ons er, samen met Helmond Sport en alle andere betrokken partners, voor in om de Sport- en Beleefcampus De Braak tot een succes te maken.
Beantwoorden

De antwoorden van het college zijn helder. Frans veel succes en zet je beste bestuurlijke voetje / kennis naar voren. Overigens waarom zoveel commotie over oud wethouder Stienen. Waarom geen commotie over de nieuwe betaalde baan van Margreet de Leeuw ? Hoezo gedragscode ? Wel met gelijke maten blijven meten! Laten zoals het is en andere “politieke” items naar voren brengen. Storm in een glas water is ook weer gaan liggen!
Gr. Berry

Beantwoorden

@berrry op donderdag 14 juni 2018 om 15:08:

Onderschrijf je opvatting volledig!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *