Buiten is het 9 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.813 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
11reacties

Nathalie Peijs van de PvdA stelde 6 schriftelijke vragen aan B&W over een mogelijk hogere eigen bijdrage voor Helmonders met een Wmo-voorzieningen. Via de Wmo geeft de gemeente ondersteuning zodat Helmonders zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Hieronder haar raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

In januari van dit jaar heeft uw college alle Helmonders die een Wmo-voorziening hebben en een eigen bijdrage daarvoor betalen een brief gestuurd met de aankondiging van een te verwachten forse verhoging van de kostprijs van Wmo-voorzieningen met als gevolg ook een mogelijke verhoging van de eigen bijdrage. In deze brief stelde u dat hierover meer duidelijkheid zou komen in april/mei. Inmiddels is het juni en hebben mensen niets meer van u vernomen. Dit leidt in sommige situaties tot onrust.
Wij hebben dan ook de volgende vragen voor uw college:

 1. Heeft u inmiddels een indicatie over de kostenstijging van Wmo-voorzieningen en de algemene gevolgen daarvan voor de eigen bijdrage?
 2. Wij hebben vernomen dat in individuele gevallen de eigen bijdrage flink kan worden verhoogd, tot aan een stijging van wel 70%. Is dat inderdaad het geval? Bent u het met ons eens dat dat een buitenproportionele stijging van de eigen bijdrage is en dat hiervoor maatwerkoplossingen dienen te worden gezocht?
 3. Per 2019 komt er een uniform tarief van € 17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen. Overweegt u met dit in het vooruitzicht de stijging in 2018 niet door te berekenen aan cliënten en eenmalig voor rekening van de gemeente te nemen? Kunt u aangeven wat de kosten hiervan eenmalig zouden bedragen en of de reserve sociaal domein hiervoor ruimte biedt?

Wij horen steeds vaker van Helmonders, dat zij na het indienen van een formele aanvraag in het kader van de Wmo of Jeugdwet geen formele beschikking ter besluit krijgen. Vooral in het geval van een afwijzing. Op deze manier ontneemt de gemeente mensen de mogelijkheid om bezwaar te maken.

 1. In hoeveel % van de formele aanvragen ontvangen mensen een schriftelijke beslissing/beschikking met een bezwaarmogelijkheid
 2. Onderschrijft u dat het onacceptabel is dat een formele aanvraag zonder formele opgaaf van redenen mondeling worden afgewezen?

Transparantie met betrekking tot hoogte eigen bijdrage:
Steeds meer gemeenten geven op hun website aan wat het maximale bedrag aan eigen bijdrage per voorziening per 4 weken is. De gemeente Helmond doet dit (nog) niet.

 1. Bent u bereid om het maximale bedrag aan eigen bijdrage per voorziening per 4 weken op de website van de gemeente Helmond te plaatsen, zodat voor alle Helmonders dit aan de voorkant volledig duidelijk en toegankelijk is?

In een reactie hieronder staan updates.

11 reacties:

Het word dieptreurig !!!

Beantwoorden

Dus weer worden mensen die zorg nodig hebben aangepakt…. te gek voor woorden toch!

Beantwoorden

Bij mijn weten is dit niet voor de laagste inkomens.

Beantwoorden

Het wordt dieptreurig dat is het al

Beantwoorden
Willie van der Wijst

@Lenie Weijnen op zaterdag 9 juni 2018 om 21:14:

Klopt, deze worden ontzien. Maar als je daar net boven zit, kan het flink in de papieren lopen.

Beantwoorden

Als die 70% verhoging dan niet doorgaat, draaien dan straks alle Helmonders voor die verhoging op en gaan de gemeentelijke belastingen dan omhoog.
Den Haag gaat het niet bijbetalen

Beantwoorden

Dat ze eerst eens zorg goed gaan regelen voor waar nodig, voor ze over eigen bijdrage gaan roepen ????????

Beantwoorden

Helemaal mee eens. Maanden zeuren over hulpmiddel en er komt maar niks van. Dure consultants inhuren voor simpele dingen. Consultants kosten misschien wel 10 keer meer dan het simpele hulpmiddel. Beslissen dan wat je moet krijgen en dan krijg je nog weer iets anders. Maar, we gaan voor de goedkoopste oplossing omdat dat een tientje goedkoper is. Vervolgens blijkt het niet te functioneren en dan moet er nog een keer geld tegenaan.
Geld zat, want het is toch van ons allemaal. Als ze het uit eigen zak moesten betalen, zouden ze wel anders piepen.

Beantwoorden

Update 1:
Geen hogere eigen Wmo-bijdrage ondanks kostenstijging van 45%
B&W heeft besloten om de kostenstijging van Wmo-hulpmiddelen dit jaar niet door te berekenen in de eigen bijdrage. Wmo-cliënten met een dergelijke voorziening betalen daardoor geen hogere eigen bijdrage. Zij ontvangen op korte termijn een brief daarover. Dat laat B&W vandaag alvast weten in antwoord op de eerste 3 raadsvragen die de PvdA daarover stelde. De antwoorden op de andere 3 vragen (zie bovenaan) volgen later.
Begin dit jaar vond een nieuwe aanbesteding van de Wmo voorziening hulpmiddelen plaats. Uit deze aanbesteding bleek dat de kostprijs is gestegen met 45%. Normaal gesproken wordt zo’n kostenstijging meegenomen in de berekening van de eigen bijdrage die Wmo-cliënten met een voorziening betalen. Deze eigen bijdrage zou daardoor dus hoger kunnen uitvallen.
In het Helmondse coalitieakkoord 2018-2022 staat dat er geen financiële drempel mag zijn voor noodzakelijke zorg. Zo kondigde B&W daarin aan om Wmo-cliënten met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau geen eigen bijdrage op te leggen. Mensen met meer draagkracht dan deze 130% hoeven door het aangepaste rijksbeleid vanaf 2019 nog maar 17,50 euro per 4 weken eigen bijdrage te betalen. In lijn met deze visie werd nu besloten om dit jaar de kostenstijging van hulpmiddelen niet door te berekenen in de eigen bijdrage.
Daarnaast vindt op dit moment een landelijke discussie plaats over het zogenoemde abonnementstarief van 17,50 euro dat vanaf 2019 ingaat. De exacte uitwerking hiervan is nu nog niet bekend. Sinds vorig jaar zijn er lokale maatregelen van kracht om Helmonders met een eigen bijdrage Wmo extra te compenseren. Op het moment dat het rijk duidelijkheid geeft over het abonnementstarief doet B&W een voorstel aan de gemeenteraad.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op dinsdag 26 juni 2018 om 13:11:

Goede zaak!

Beantwoorden

Update 2:
Na de beantwoording in update 1 van de eerste 3, nu de volledige antwoorden van B&W op de laatste 3 raadsvragen:

 1. Vraag: In hoeveel % van de formele aanvragen ontvangen mensen een schriftelijke beslissing/beschikking met een bezwaarmogelijkheid
  Antwoord: Als inwoners een formele aanvraag voor een voorziening indienen, ontvangen ze altijd een formeel besluit met de mogelijkheid tot bezwaar. Wél komt het voor dat inwoners na en/of tijdens overleg met een medewerker van het sociaal team afzien van het indienen van een formele aanvraag. Uiteraard volgt dan geen formeel besluit, omdat er dan geen formele aanvraag is. Inwoners ontvangen dan meestal wel een gespreksverslag.
 2. Vraag: Onderschrijft u dat het onacceptabel is dat een formele aanvraag zonder formele opgaaf van redenen mondeling worden afgewezen?
  Antwoord: Dit komt in de dagelijkse praktijk niet voor. Na uitleg dat een voorziening eventueel niet aan de orde is worden inwoners mogelijk verwezen naar een algemene voorliggende voorziening of naar de zorgverzekeraar. Het komt dan niet tot een Wmo aanvraag. Staat de klant erop dat het wél een aanvraag wordt, dan nemen we deze aanvraag in behandeling en volgt een besluit met de mogelijkheid tot bezwaar. Mocht een inwoner van mening zijn dat een aanvraag niet goed behandeld is, dan kan hij/zij altijd contact opnemen met de gemeente. In samenspraak bekijken we dan wat de mogelijkheden zijn.
 3. Vraag: Bent u bereid om het maximale bedrag aan eigen bijdrage per voorziening per 4 weken op de website van de gemeente Helmond te plaatsen, zodat voor alle Helmonders dit aan de voorkant volledig duidelijk en toegankelijk is?
  Antwoord: Vanaf 2019 is de maximale hoogte van de eigen bijdrage vanwege de invoering van het abonnementstarief door het rijk € 17,50 per 4 weken. Wmo-cliënten met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau hoeven uiteindelijk geen eigen bijdrage Wmo te betalen.
  De maximale eigen bijdrage Wmo is momenteel nog afhankelijk van veel verschillende variabelen, waaronder de hoogte van het inkomen en het aantal en de kosten van de Wmo-voorziening. Met de eigen bijdrage calculator van het CAK (https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp) kunnen inwoners de eigen bijdrage berekenen. Bij het aanvragen van een Wmo voorziening kunnen inwoners samen met hulp van de Wmo-consulent de hoogte van eigen bijdrage bekijken.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *