Buiten is het 10 graden, binnen zit al 15 jaar šŸ˜»

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.100 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
8reacties

Harrie van Dijk, Anja Spierings en Maarten Janssen van Lokaal sterk stelden vanmiddag schriftelijke vragen aan B&W over de samenwerking binnen Peel 6.1 en de opstelling van de SP daarbinnen naar aanleiding van dit ED-artikel.
Hieronder hun 5 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op zaterdag 21 november 2015 stond er in het Eindhovens Dagblad op pagina 2 van Helmond Regio een artikel onder de kop ‘FinanciĆ«le tegenvaller Peel 6.1’ en met de subkop ‘Ronnes: SP maakt het lastig’.
In het artikel staat vervolgens: Waarnemend burgemeester Frans Ronnes van Laarbeek spreekt van een ‘impasse’. Hij wijst openlijk met een beschuldigende vinger naar de Helmondse SP. Die zou het voor de overige vijf gemeenten lastig maken. ‘Je hebt in Helmond partijen in de raad en dus ook in het college die niet willen samenwerken. Dat levert in elk geval interessante discussies op, kan ik u verzekeren’, zei Ronnes donderdag tijdens een commissievergadering in Laarbeek.
De boodschap in dit artikel verontrust Lokaal sterk in hoge mate en brengt haar tot de volgende vragen:

 1. Is het niet zo dat deelname aan Peel 6.1 een besluit is van de Raad en dat wijzigingen daarin slechts door de Raad genomen kunnen worden?
 2. Is het niet zo dat bij de start van de samenwerking binnen Peel 6.1 uitgesproken is om op basis van gelijkwaardigheid een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals uitvoering jeugdzorg, uitvoering WMO en de uitvoering van de participatiewet ter hand te nemen? En dat hierbij geen dominante rol van de zijde van de gemeente Helmond aan de orde zal zijn?
 3. Is het juist dat de samenwerking binnen Peel 6.1 blijft rommelen door met name de opstelling van de collegepartij SP?
 4. Zo niet, kunt u ons dan uitleggen op grond waarvan waarnemend burgemeester Ronnes van Laarbeek tot zijn oordeel is gekomen?
 5. Zo ja, kunt u ons dan uitleggen hoe het mogelijk is dat er zonder overleg met de Raad door het College van Helmond, of althans een deel ervan, ogenschijnlijk een positie gekozen wordt die door de partners ervaren wordt als niet constructief.

8 reacties:

Goede vragen.

Beantwoorden

Zo te lezen kan de SP daar best zelf een antwoord op geven: http://helmond.sp.nl/nieuws/2015/11/sp-maakt-het-lastig

Beantwoorden

ā€˜Wij waren niet kritisch op samenwerking in de Peel, maar wel op de manier waarop het twee jaar geleden is opgezet. Er is eerst een juridische constructie, een zogenaamde gemeenschappelijke regeling, opgezet. Dat gaat dus met name over het HOE je samenwerkt. Maar het WAT, de inhoud, daarover was nog nauwelijks gesproken.

Dat was volgens ons precies de verkeerde volgorde: eerst moet je namelijk als gemeente weten wat je precies wilt gaan doen en hoe je beleid er uit moet zien. Hoe je de beste zorg inricht voor de inwoners. Welke kwaliteit je wilt leveren. Pas daarna ga je kijken hoe je dat het beste gezamenlijk in kunt richten.

En dat is precies waar we allemaal gezien hebben dat het ging knellen: de regeling zoals die oorspronkelijk was opgezet, sloot niet meer goed aan bij de inhoud.ā€™ zegt Mieke Meulendijks vandaag op de SP site.

Heel mooie woorden maar in de commissie Maatschappij waar in het openbaar elke vergadering stil gestaan wordt bij de ontwikkelingen van de transities heb ik deze geluiden van de SP nog nooit gehoord. Jammer dat ze schijnbaar wel achter gesloten deuren kenbaar gemaakt worden.

Beantwoorden

@maarten janssen op zondag 22 november 2015 om 15:25:

En nu zijn de gesloten deuren open. šŸ™‚
Moet wel zeggen dat de SP heel snel reageert op jullie ‘aanklacht’. Dat is erg slim en ook attent van ze, want over een maand of wat komen de antwoorden pas van het college en ondertussen heeft iedereen zijn mening al gevormd.

Beantwoorden

@Maarten Janssen Als je het goed leest gaat het erover hoe wij erin stonden twee jaar geleden. En de praktijk laat nu dus zien dat de inhoud inderdaad niet goed aansluit. Dat je dan naar oplossingen/verbeteringen hiervoor zoekt is dan toch juist logisch ipv lastig.
Wethouders en burgermeesters zijn nauw betrokken bij de opbouw van Peel 6.1 en de invulling van de decentralisatie’s en kunnen in de praktijk tegen allerlei zaken aanlopen. Zij hebben daar overleg over en daar moeten zij ook de ruimte voor krijgen anders is het onwerkbaar. Dat wordt idd niet allemaal in de Commissievergaderingen besproken. Zolang ze binnen de afspraken blijven die de gemeenteraden hebben vastgelegd hoeft dat ook niet. Heeft dan ook niets met gesloten deuren te maken maar ze doen gewoon hun werk.

Beantwoorden

@Lonneke maraczi

‘En dat is precies waar we allemaal gezien hebben dat het ging knellen: de regeling zoals die oorspronkelijk was opgezet, sloot niet meer goed aan bij de inhoud.ā€™ zegt Mieke Meulendijks vandaag op de SP site.

Ik trek hieruit de conclusie dat de SP vindt dat het beleid wat het College voert op basis van besluiten van de Raad dus nu vindt ‘knellen’. Dat kan en mag, Maar wat ik dan wel vreemd vind is dat de SP het goed vindt dat niet de Raad hierover spreekt maar slechts het College en dat ook de SP hier niet publiekelijk mee naar buiten komt. Als er zaken niet goed gaan heb je als politieke partij de plicht die op de agenda te zetten, althans zo steekt Lokaal sterk erin. Niet de portemonnee = bezuiniging mag regeren maar wat goed is voor onze Helmonders. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de inbreng van de SP tijdens de komende vergadering van de commissie Maatschappij.

Beantwoorden

@maarten janssen op zondag 22 november 2015 om 20:50:

Ik denk hr Jannsen dat de SP gewoon moet toegeven deze zware taak te kunnen handelen.De wethouder maakt er een zooitje van.Uit politieke overwegingen laat ook een totaal niet geschikte fractie haar maar aanmodderen.Dat dit ten koste gaat van zorgbehoevenden telt niet.Zorg is een politiek product geworden.Hoeveel tomaten men hier ook op los laat.

Beantwoorden

B&W gaf de volgende antwoorden op de bovenstaande vragen van Lokaal sterk:

 1. Vraag: Is het niet zo dat deelname aan Peel 6.1 een besluit is van de Raad en dat wijzigingen daarin slechts door de Raad genomen kunnen worden?
  Antwoord: De Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1. is een zogenaamde collegeregeling. Op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geeft de gemeenteraad voor wijzigingen toestemming.
 2. Vraag: Is het niet zo dat bij de start van de samenwerking binnen Peel 6.1 uitgesproken is om op basis van gelijkwaardigheid een aantal belangrijke ontwikkelingen, zoals uitvoering jeugdzorg, uitvoering WMO en de uitvoering van de participatiewet ter hand te nemen? En dat hierbij geen dominante rol van de zijde van de gemeente Helmond aan de orde zal zijn?
  Antwoord: Vanaf de start van de Peelsamenwerking werken wij intensief samen. Gezamenlijk hebben de Peelgemeenten eerder dit jaar besloten om in deze samenwerking de inhoud meer voorop te stellen. We zijn samen zoekende om een structuur te vinden die passend is bij de behoefte om zoveel mogelijk lokaal maatwerk te kunnen leveren.
  In dit kader hebben de portefeuillehouders WMO, Jeugd en BMS van de zes Peelgemeenten samen besloten om een heroriĆ«ntatie te starten op de bestaande dienstverlening en bedrijfsvoering voor het werkterrein WMO, Jeugd en BMS. Op een open en constructieve wijze nemen de portefeuillehouders het dienstverleningsconcept kritisch onder de loep. Daarbij wordt met name gekeken hoe de lokale inbedding kan worden versterkt Ć©n hoe de verbinding tussen de lokale en regionale uitvoering van de taken het beste kan worden vormgegeven. Dit is van groot belang voor de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners en voor de toekomstbestendigheid van deze dienstverlening. Hierover bent u op 22 oktober jl. via een raadsinformatiebrief geĆÆnformeerd. De verwachting is dat in december er een duidelijk beeld is van de doorontwikkeling van de dienstverlening voor WMO, Jeugd en BMS en de mogelijke organisatorische consequenties.
  Voor de vorming van het Werkbedrijf op het niveau van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel geldt, dat wij nu aan de vooravond staan van de besluitvorming door de raad. Wij verwijzen u ook naar onze beantwoording onder punt 5.
 3. Vraag: Is het juist dat de samenwerking binnen Peel 6.1 blijft rommelen door met name de opstelling van de collegepartij SP?
  Antwoord: In de genoemde kwalificaties herkennen wij ons niet. Zoals onder punt 2 aangegeven zijn wij op een open en constructieve wijze in gesprek om vanuit het belang van een optimale dienstverlening aan onze burgers de inhoud en de samenwerking verder te brengen. Deze insteek geldt eveneens voor de andere Peelgemeenten. Dat dit leidt tot interessante discussies is logisch. Deze discussies dragen bij aan het duidelijk formuleren van onze gezamenlijke doelen en versterken de samenwerking op inhoud en proces.
 4. Vraag: Zo niet, kunt u ons dan uitleggen op grond waarvan waarnemend burgemeester Ronnes van Laarbeek tot zijn oordeel is gekomen?
  Antwoord: Zie antwoord bij 3.
 5. Vraag: Zo ja, kunt u ons dan uitleggen hoe het mogelijk is dat er zonder overleg met de Raad door het College van Helmond, of althans een deel ervan, ogenschijnlijk een positie gekozen wordt die door de partners ervaren wordt als niet constructief.
  Antwoord: De gemeenteraad wordt in dit proces op verschillende momenten meegenomen in de stand van zaken, zoals onder meer blijkt uit de raadsinformatiebrief van 22 oktober, over het werkterrein WMO, Jeugd en BMS. Zodra er een duidelijk beeld is in het kader van de heroriĆ«ntatie van de dienstverlening Wmo, Jeugd en BMS, zal de gemeenteraad nader worden geĆÆnformeerd. Wat betreft de Participatiewet is in vervolg op de kaderstelling door uw raad de Commissie Bestuur & Economie op 22 oktober geĆÆnformeerd over de vorming van het werkbedrijf en vindt in deze commissie op 26 november de inhoudelijke bespreking plaats. Dit onderwerp zal vervolgens op 1 december in de gemeenteraad aan de orde komen.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *