Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.543 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
15reacties

Theo van de Ven (SDOH-Helmondse Belangen), Noureddine Zarroy (D66), Hans de Mare (PvdA) en Frans Mol (Senioren 2013) stelden begin oktober schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zij willen opheldering over De Brandevoortse Hoeve die uitgroeide tot een commercieel recreatief bedrijf. Eind 2009 besloot B&W al dat hun activiteiten aan banden zouden worden gelegd.
Vandaag hieronder hun 5 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

De Brandevoortse Hoeve aan de Medevoort is vanaf 2008 als boerderij stapsgewijs uitgebouwd tot een commercieel/recreatief bedrijf. Op de website van de Brandevoorte Hoeve staat: een boerderijwinkel, een terras, een speelweide en een proeverij. Feitelijk heeft de Hoeve zich sinds 2008 ontwikkeld tot een multifunctioneel/commercieel bedrijf waar feesten en partijen gehouden worden, maar waar ook gewoon getafeld wordt.
Op zich is hier niets mis mee, dat wil zeggen indien de grond waarop de Hoeve staat indertijd door de gemeente verkocht is tegen de waarde in overeenstemming met de commercieel/recreatieve bedrijfsvoering. Echter commerciële recreatie was op basis van het toen geldende bestemmingsplan niet of marginaal toegestaan.
Opmerkelijk is ook dat het nieuwe bestemmingsplan met de bestemming recreatie pas in 2013 is vastgesteld, terwijl de Brandevoortse Hoeve al veel langer zijn commerciële/recreatieve bedrijfsvoering uitoefende.
Hoe kon en kan dat?
Onze fracties hechten aan integriteit, duidelijkheid en transparantie en willen daarom precies weten of en in hoeverre hier sprake is van een onrechtmatige bevoordeling van een ondernemer, en zo ja of en in hoeverre de toen verantwoordelijke wethouder grondzaken/ruimtelijke ordening hiervan op de hoogte en/of betrokken was.
Wij verzoeken het college ons spoedig en uitvoerig te informeren over deze kwestie door middel van een schriftelijke reactie op onderstaande vragen.

  1. Tegen welke prijs en onder welke voorwaarden is de grond, behorende bij het perceel Medevoort 23, indertijd door de gemeente verkocht? Is die verkoop door het college gedaan of was deze grondtransactie gemandateerd aan de wethouder grondzaken? Klopt het dat deze grond is verkocht tegen agrarische waarde?
  2. Was de destijds verantwoordelijk wethouder op de hoogte en/of betrokken bij het ontwikkelen en realiseren van de commercieel/recreatieve bedrijfsplannen en zo ja, wanneer?
  3. Passen de huidige aard/omvang en schaal van de commercieel/recreatieve bedrijvigheid volledig in het begin 2013 vastgestelde BP Medevoort-Noord? Zo neen, wordt hier handhavend tegen opgetreden en met welk effect?
  4. Wat was de grondopbrengst voor de gemeente geweest indien bij verkoop van de grond in 2008 de commercieel/recreatieve bedrijfsvoering als maatstaf zou zijn gehanteerd?
  5. Klopt het dat het college de ondernemers van de Brandevoortse Hoeve een bijbetalingsclaim heeft opgelegd, zo ja wanneer, wat is de hoogte ervan en waarop is deze gestoeld? Is deze inmiddels door de ondernemers voldaan? Ligt hieraan een overeenkomst ten grondslag? Zo ja , dan hebben wij deze graag ter inzage.

15 reacties:

Wat een gedoe weer!! Zo’n prachtig bedrijf als De Brandevoortse Hoeve gaan dwarsbomen. Ik heb dus diep respect voor deze creatieve zeer hard werkende mensen. En als ze dingen doen die niet mogen of waar geen vergunning voor is, had de gemeente al veel eerder op moeten treden. En anders nu alsnog een regeling treffen. Maar nu deze geweldige ondernemers aanpakken is wel erg laag. In deze moeilijke financiële tijden voor iedereen -en zeker ook voor ondernemers- zou men zo’n topbedrijf moeten steunen. Is dan toch ook goed voor de werkgelegenheid zou ik denken?

Beantwoorden

Faciliteer het ondernemerschap en blokkeer niet de diversificatie van dit prachtige bedrijf met bureaucratisch geneuzel!

Beantwoorden

Vergeet ik nog te melden, dat dit prachtige bedrijf ook nog bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de recente activiteiten rond Halloween!

Beantwoorden

Zeer opmerkelijk dat men daar ook nu nog mee aankomt aangezien het bestemmingsplan Medevoort Noord lang genoeg ter inzage heeft gelegen.
Het komt in dit bericht ook over alsof er aan de lopende band feesten en partijen zijn, terwijl dit allesbehalve het geval is. Zeker omdat er ook onlangs een speelschuur is geopend lijkt het mij dat alles aan de vergunningen getoetst en goedgekeurd is.

Beantwoorden

Niet leuk voor de goede naam van de Brandevoortse Hoeve want als ik er kwam altijd gezellig. Maar als het niet volgens de regeltjes is gegaan, moet dat ook gezegd kunnen worden. Wel goed daarom dat het aan het licht komt.

Beantwoorden

Ik kom er regelmatig en vind dat geprobeerd wordt een succesvol bedrijf een oor aan te naaien (of de nek om te draaien). Hoe je het maar bekijkt…….

Van de Ven, Zarroy, de Mare en Mol willen gewoon even dat de schijnwerpers op hun gericht zijn, omdat ze misschien te weinig in de belangstelling staan of hebben gestaan? Kan dat het probleem zijn?

Natuurlijk heeft het bestemmingsplan ergens ter inzage gelegen. Misschien hebben bovenstaande heren zitten slapen en zijn ze wakker geschud door de een of andere “relnicht”, die een vuurtje wil stoken. Dan moeten die vier nu gewoon hun mond houden. Ik kan me niet voorstellen dat de vragen uit hun koker komen.. Oh ja, dat zal die “relnicht” wel hebben ingefluisterd…..

Beantwoorden

Gemeente ga je schamen!!!!

Beantwoorden

De Brandevoortse Hoeve is idd een prachtig bedrijf waar idd veel mensen uit Brandevoort en er omheen komen. Je kan er lekker eten met de kinderen. De eigenaar werkt zichzelf een slag in de rondte met zijn personeel. Ik zou het erg jammer vinden als door dit gedoe deze hard werkende ondernemer ter gronde gaat. Dit is al de zoveelste keer dat ondernemers in de omgeving het niet kunnen hebben dat het zo’n goede ondernemer is met een goede visie. Zal me niks verbazen dat er deze keer ook een concullega achter zit.

Beantwoorden

laat het zoals het is, zijn er ook zoveel vragen geweest omtrent de verboden dingen die de gemeente heeft gedaan de afgelopen jaren?? laat die hartwerkende mensen met rust bah bah

Beantwoorden

Ik geloof mijn ogen niet.
Dit voelt voor mij aan als bewust tegenwerken met een verborgen agenda.
Stel prioriteiten en schuif deze vragen linea recta de prullenbak in.
Muggenzifterij!

Beantwoorden

Ja, en die “relnicht” is zeer waarschijnlijk een konkelende horeca-collega die stinkend jaloers is omdat zijn zaak niets of héél weinig te bieden heeft! (zie mijn bericht van 18.28 uur)

Beantwoorden

Zou het kunnen zijn dat die vier genoemden van het eerste bericht deweblogvanhelmond niet bezoeken??
Dat is dan héél erg jammer, want dan zouden ze weten hoe mensen over hun denken. En dan is er nog niet eens erg gezouten kritiek gegeven. Het is allemaal nogal zachtjes en braaf uitgedrukt.
Voor mij verdienen ze een “zwarte Piet”, maar dan wel eentje die nog een zak bij zich heeft ……én een roe!!

Beantwoorden

Terechte vragen,
Hier zou namelijk zomaar eens kunnen blijken dat een CDA-bestuurder een CDA-vriendje aan een goedkope locatie heeft geholpen. Dit betekent een oneigenlijk en oneerlijk voordeel t.o.v. alle andere ondernemers die niet in de inner-circle van het CDA-netwerk zitten.

Beantwoorden

Eens met Alex. Bestemmingsplannen worden niet voor niets gemaakt. Als je je er niet aan wil houden, dan moet de gemeenteraad er iets over zeggen, anders ben je gewoon in overtreding.

Dan kan er nog sprake zijn geweest van een gedoogsituatie, maar dan was het chique geweest als de gemeenteraad hiervan ook op de hoogte was gesteld. Ik ben persoonlijk wel benieuwd naar de antwoorden.

En nee, dit zou normaliter geen consequenties voor de Brandevoortse Hoeve moeten hebben, tenzij blijkt dat er sprake is geweest van steekpenningen (wat ik niet verwacht).

Beantwoorden

De antwoorden van B&W op de bovenstaande vragen van Theo van de Ven (SDOH-Helmondse Belangen), Noureddine Zarroy (D66), Hans de Mare (PvdA) en Frans Mol (Senioren 2013) over De Brandevoortse Hoeve.

  1. In het kader van de verplaatsing van het bedrijf van de fam. Habraken ten behoeve van de uitbreiding van Brandevoort is in 2005 de grond aan de Diepenbroek 4 gekocht door de gemeente en tegelijkertijd de grond aan de Medevoort 23 verkocht aan de fam. Habraken. Aan beide transacties ligt een collegebesluit ten grondslag. Diepenbroek 4 is onafhankelijk getaxeerd incl. alle schadevergoedingen en excl. deskundigenkosten (waardering tegen onteigeningswaarde). Medevoort 23 is onafhankelijk getaxeerd als volgt: de ondergrond van de opstallen (tegen de waarde behorende bij grond bedoeld voor de bouw van een woonhuis en bijgebouwen met beperkt recreatief/horecagebruik) en de extra landbouwgrond (tegen agrarische waarde). In totaal is voor Medevoort 23 € 446.355,- betaald aan de gemeente.
  2. Het college was destijds op de hoogte van de beperkte commercieel/recreatieve bedrijfsplannen, zoals die destijds (door de Helmondse gemeenteraad middels een art. 19 procedure) zijn vergund en met de fam. Habraken zijn overeengekomen (de ruimtelijke onderbouwing van de art. 19 procedure is een bijlage van de koopovereenkomst). Bij de waardering van Medevoort 23 is met dit beperkt recreatief/horecagebruik rekening gehouden.
  3. Ja, recente controles hebben uitgewezen dat de huidige bedrijfsactiviteiten passen in het huidige bestemmingsplan, dat ruimere commercieel/recreatieve activiteiten toelaat, en dat de horeca conform de horecavergunning wordt geëxploiteerd.
  4. Bij de huidige bedrijfsvoering is de grondwaarde van Medevoort 23 volgens de onafhankelijke taxatie € 100.000,- hoger.
  5. Naar aanleiding van de schriftelijke aankondiging dat de gemeente zou gaan handhaven op het planologisch strijdige gebruik van de Brandevoortse Hoeve, heeft de fam. Habraken een ondernemingsvisie/voorstel tot aanpassing van het bestemmingsplan bij de gemeente ingediend. De gemeente stond positief tegenover deze plannen en is met de fam. Habraken in gesprek gegaan. Omdat de voorgestelde verruiming van de gebruiksmogelijkheden een hogere grondwaarde van Medevoort 23 tot gevolg zou hebben, diende er een correctie op de grondprijs plaats te vinden. De gemeente en de fam. Habraken zijn daarom in 2012 aanvullend overeengekomen dat de fam. Habraken € 100.000,- aan de gemeente bijbetaalt zodra het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Die betaling is inmiddels door de gemeente ontvangen. De aanvullende overeenkomst wordt ter inzage gelegd voor de fractievoorzitters.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *