Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar šŸ˜»

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.149 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Theo van de Ven (SDOH-Helmondse Belangen), Noureddine Zarroy (D66), Hans de Mare (PvdA) en Frans Mol (Senioren 2013) stelden begin oktober schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zij willen opheldering over De Brandevoortse Hoeve die uitgroeide tot een commercieel recreatief bedrijf. Eind 2009 besloot B&W al dat hun activiteiten aan banden zouden worden gelegd.
Vandaag hieronder hun 5 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

De Brandevoortse Hoeve aan de Medevoort is vanaf 2008 als boerderij stapsgewijs uitgebouwd tot een commercieel/recreatief bedrijf. Op de website van de Brandevoorte Hoeve staat: een boerderijwinkel, een terras, een speelweide en een proeverij. Feitelijk heeft de Hoeve zich sinds 2008 ontwikkeld tot een multifunctioneel/commercieel bedrijf waar feesten en partijen gehouden worden, maar waar ook gewoon getafeld wordt.
Op zich is hier niets mis mee, dat wil zeggen indien de grond waarop de Hoeve staat indertijd door de gemeente verkocht is tegen de waarde in overeenstemming met de commercieel/recreatieve bedrijfsvoering. Echter commerciƫle recreatie was op basis van het toen geldende bestemmingsplan niet of marginaal toegestaan.
Opmerkelijk is ook dat het nieuwe bestemmingsplan met de bestemming recreatie pas in 2013 is vastgesteld, terwijl de Brandevoortse Hoeve al veel langer zijn commerciƫle/recreatieve bedrijfsvoering uitoefende.
Hoe kon en kan dat?
Onze fracties hechten aan integriteit, duidelijkheid en transparantie en willen daarom precies weten of en in hoeverre hier sprake is van een onrechtmatige bevoordeling van een ondernemer, en zo ja of en in hoeverre de toen verantwoordelijke wethouder grondzaken/ruimtelijke ordening hiervan op de hoogte en/of betrokken was.
Wij verzoeken het college ons spoedig en uitvoerig te informeren over deze kwestie door middel van een schriftelijke reactie op onderstaande vragen.

  1. Tegen welke prijs en onder welke voorwaarden is de grond, behorende bij het perceel Medevoort 23, indertijd door de gemeente verkocht? Is die verkoop door het college gedaan of was deze grondtransactie gemandateerd aan de wethouder grondzaken? Klopt het dat deze grond is verkocht tegen agrarische waarde?
  2. Was de destijds verantwoordelijk wethouder op de hoogte en/of betrokken bij het ontwikkelen en realiseren van de commercieel/recreatieve bedrijfsplannen en zo ja, wanneer?
  3. Passen de huidige aard/omvang en schaal van de commercieel/recreatieve bedrijvigheid volledig in het begin 2013 vastgestelde BP Medevoort-Noord? Zo neen, wordt hier handhavend tegen opgetreden en met welk effect?
  4. Wat was de grondopbrengst voor de gemeente geweest indien bij verkoop van de grond in 2008 de commercieel/recreatieve bedrijfsvoering als maatstaf zou zijn gehanteerd?
  5. Klopt het dat het college de ondernemers van de Brandevoortse Hoeve een bijbetalingsclaim heeft opgelegd, zo ja wanneer, wat is de hoogte ervan en waarop is deze gestoeld? Is deze inmiddels door de ondernemers voldaan? Ligt hieraan een overeenkomst ten grondslag? Zo ja , dan hebben wij deze graag ter inzage.

0 reacties:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *