Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.584 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
18reacties

Harrie van Dijk van SDOH-HB, Mohammed Chahim van de PvdA, Noureddine Zarroy van D66 en Frans Mol van Senioren 2013 stelden schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het sportgala. Dat gala wordt dit jaar (mits het financieel rondkomt) in Fitland gehouden en niet meer, zoals sinds lange tijd, in theater Speelhuis.
Vandaag hieronder hun 5 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

In het ED van 10 september 2014 lezen wij dat u, bij monde van de wethouder Sport, van plan bent het jaarlijkse Helmondse Sportgala “over te hevelen” naar de accommodatie van Fitland bv in Suytkade. De verantwoordelijk wethouder geeft, volgens de verslaglegging in het ED, aan dat het Helmonds Sportgala en het Brabants Sportgala twee dagen na elkaar gaan plaatsvinden in december, beide evenementen georganiseerd gaan worden door het Rotterdamse sportbureau “Fast Forward” , synergie gezocht wordt met het Brabants Sportgala, waardoor bijvoorbeeld het gala maar één keer hoeft te worden aangekleed én dat de vrijwilligers weer worden betrokken bij de organisatie.
Dit voornemen roept bij ondergetekenden de volgende vragen op:

 1. Het Brabants Sportgala is vorig jaar ook in Fitland gehouden. Toen bleek weinig draagvlak bij provincie, Brabantse gemeenten en media, zoals publieke omroepen, om dit nieuwe sportevenement te ondersteunen. Heeft onze gemeente Helmond het afgelopen jaar wél bijgedragen aan dit evenement, organisatorisch en/of financieel?
 2. Met uitzondering van de jaren 2012 en 2013 (vanwege de verwoestende Speelhuisbrand eind december 2011) heeft u het Helmondse Sportgala al jarenlang, met behulp van vele vrijwilligers, steeds georganiseerd in het Speelhuis en jaarlijks tot volle tevredenheid van betrokken verenigingen, individuele sporters, aanwezig publiek en management van het Speelhuis. Welke omstandigheden brengen u er toe dit gala te verplaatsen, met andere woorden: welke inhoudelijke en financiële overwegingen heeft u om dit gala te verplaatsen?
 3. Door het Helmonds Sportgala te organiseren in een gemeentelijke accommodatie, zoals het Speelhuis, kan men – voor de gemeentelijke begroting – spreken van een “vestzak-broekzak” situatie. Uitgaven en inkomsten drukken immers op eenzelfde gemeentelijke begroting. Waarom wijkt u hiervan af, welk financieel voordeel ziet u voor onze gemeente bij overheveling van deze activiteit naar een commerciële exploitant als Fitland?
 4. Het artikel maakt gewag van een (ons niet bekend) Rotterdams Sportorganisatiebureau “Fast Forward” voor de organisatie van het Helmond Sportgala. Waarom kiest u voor dit bureau? Is dit bureau door u hiervoor geselecteerd en op welke wijze? Heeft dit bureau eerder diensten verricht voor de gemeente Helmond, zo ja, welke? Wat zijn de financiële consequenties voor het inhuren van dit bureau voor de gemeente? Welke gevolgen heeft de inschakeling van dit bureau voor de positie van de vrijwilligers in de organisatie?
 5. Sponsoring voor dit soort evenementen is van levensbelang voor een daadwerkelijke realisatie. Heeft u hierop zicht? Is hiervoor ook een rol weggelegd voor de gemeente en zo ja, op welke wijze?

18 reacties:

Als ik alvast het eerste antwoord mag geven, dat komt omdat wethouder Stienen destijds beloofd heeft aan Fitland dat er grote publkieksevenementen van de gemeente naar hen zouden komen. Daarmee krijgt Fitland wat bodem in de Helmondse samenleving. Logische eis van Fitland toen ze hier wilde komen en begrijpelijk dat Stienen dat toezei en zich daaraan natuurlijk netjes houdt.

Beantwoorden

@Frank ‘logisch’ en ‘begrijpelijk’ zijn termen waar ik dan toch vraagtekens bij plaats. Stienen is toch niet ‘de Gemeente Helmond’? Dat kan hij niet in zijn eentje zomaar beloven.

Beantwoorden

Normaal zou het zijn indien er verschillende offertes te overleggen zijn en inzichtelijk. Normaal….

Beantwoorden

@wilco op dinsdag 16 september 2014 om 16:10:

Ik dacht dat een wethouder altijd spreekt namens alle wethouders en de burgemeester en de gemeente.

Beantwoorden

@Frank dat mag ik toch hopen van niet. Zeker niet als het om beloftes gaat!

Beantwoorden

Het sportgala is op 11 december in Fitland, aldus de gemeente
Donderdag 11 december wordt het sportgala gehouden in het sport- en leisurecomplex Suytkade Fitland XL aan de Scheepsboulevard. Dat laat de gemeente Helmond via haar website weten.
De financiering die volgens sportwethouder Frans Stienen nog nodig was om dit evenement te organiseren, is blijkbaar gevonden. Het budget voor dit jaarlijks gala is 15.000 euro. De 5 bovenstaande vragen van 4 oppositiepartijen in de gemeenteraad zijn nog niet door B&W beantwoord. Maar de locatie is nu vastgelegd en die is niet in het Speelhuis.
Net als voorgaande jaren wordt de uitreiking van de prijzen ook dit jaar afgewisseld met amusement. Na afloop van het gala is er een drankje en een hapje. Op de site staat verder hoe een ieder zijn of haar Helmondse kampioenen kan aanmelden en de gehanteerde nominatiecriteria. Hun sportprestatie moet geleverd zijn in de periode 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014.

Beantwoorden

Schandalig. Dit riekt naar vriendjespolitiek. Wat is er mis met het eigen sportgala in ons eigen Speelhuis, zoals we jaren gehad hebben?? Vorig jaar was het een fantastisch feestje. Waarom moet dit nu naar Fitland? Het lijkt wel of ‘onze’ wethouder Stienen aandelen heeft in Fitland als ik lees over hun plannen voor een zwembad, theater en stadion.Mooie plannen, maar er moet bij alles wel geld van de gemeente bij.
Conclusie: Er wordt er maar één beter van, Stienen. Pure voortrekkerij.

Beantwoorden

@Anna op zondag 5 oktober 2014 om 19:01:

Inderdaad wat was er mis mee?
Alle vrijwilligers van dit gala en er waren erbij die dit al 27 jaar belangeloos doen.
Geld is gevonden ? De grootste flauwekul, dit was vorig jaar reeds begroot, nee nu komt er de dag erna een Brabants Gala kosten 40000 euo!!!!!!!!!!!!!!

Alle vrijwilligers houwdoe en bedankt….Leve de Gemeente Helmond

Beantwoorden
fan van het “oude”Sportgala

Boehoe, wat een druktemakerij om niets. Wacht sowieso eerst even het komende gala af, voordat men het afschiet. Misschien is het wel een prima en mooie locatie.

Bovendien: wat is nu het belangrijkste? De plaats waar het gehouden wordt of de sporters met mooie prestaties die in het zonnetje worden gezet?

Beantwoorden

@Hein, feit is wel dat vrijwilligers kennelijk bedankt worden voor hun jarenlange belangeloze inzet. Heeft niets met afschieten van het uiteindelijke resultaat en evenement dat ongetwijfeld commerciele poeha tentoon zal spreiden en veel gratis reclame voor dit loodgietersbedrijf.

Beantwoorden

Dus alvorens de vragen van het college te hebben beantwoord heeft koning Frana als beslist. Onfatsoenlijk.

Beantwoorden

Bekijk het eens vanuit een realiteit, de realiteit van 2014: het laten doorgaan van een belangrijk evenement tegen lage kosten voor een lage overheid die geconfronteerd wordt met mega bezuinigingen. Het samenwerken met een commerciële partner is en wordt steeds belangrijker en noodzakelijker om voorzieningen te kunnen scheppen en handhaven. Het emotionele argument van “houdoe en bedankt, vrijwilligers” is in 2014 een fout argument om tegen te zijn. Ik ben wel van mening dat de vrijwilligers van weleer in het zonnetje gezet moeten worden, maar nogmaals: de realiteit van 2014 en latere jaren dwingt tot afscheid van de”oude jongens-krentenbrood”-benadering. Als overheid hebben wij burgers de commercie nodig. Leef en denk, maar dan niet in het verleden.

Beantwoorden

Ruud,

Natuurlijk wil ik het bekijken vanuit de realiteit, en zeker is emotie geen argument, maar als je weet dat de dag na het Helmondse Sportgala, het Brabantse Sportgala plaats vindt, wat ook door de Gemeente Helmond voor een gedeelte gefinancierd wordt dan wordt het een plus plus.
En het geld wat de vrijwilligers voor die avond te besteden hadden, gaat nu naar het extern bureau wat die er mee doen is voor mij een vraagteken.
Dus het ‘oude”Helmondse Sportgala wordt nu gekoppeld aan het Brabantse Sportgala onder het mom geen “dubbele” kosten b.v. aankleding zaal.
Maar de vrijwilligers wilden het Helmondse Sportgala “Helmonds” houden.

Beantwoorden
fan van “oude’sportgala

B&W: Helmonds en Brabants sportgala samen in Fitland bespaart geld
Door het Helmonds sportgala en Brabants sportgala na elkaar in Fitland te organiseren, bespaart de gemeente kosten. Deels doordat Fast Forward beide evenementen organiseert worden kosten bespaart. Vrijwilligers blijven welkom om te helpen. Dat liet B&W weten op de vragen van SDOH-HB, PvdA, D66 en Senioren 2013 daarover.
Hieronder (zoals altijd) de volledige antwoorden van het college van burgemeester en wethouders:

 1. Vraag: Het Brabants Sportgala is vorig jaar ook in Fitland gehouden. Toen bleek weinig draagvlak bij provincie, Brabantse gemeenten en media, zoals publieke omroepen, om dit nieuwe sportevenement te ondersteunen. Heeft onze gemeente Helmond het afgelopen jaar wél bijgedragen aan dit evenement, organisatorisch en/of financieel?
  Antwoord: De gemeente Helmond was hosting partner en heeft zowel financieel als organisatorisch bijgedragen aan de avond. Het Brabantse Sportgala is voor Helmond een marketinginstrument. Zo’n 700 genodigden waaronder vele Brabantse sporters hebben kennisgemaakt met de stad Helmond. In 2013 was onze bijdrage € 10.000 uit de post Citymarketing. Daarna bedroegen de kosten voor het Helmondse sportgala € 15.000. Door de synergie op te zoeken is de gemeentelijke bijdrage voor beide gala’s tezamen in 2014 € 15.000.
 2. Vraag: Met uitzondering van de jaren 2012 en 2013 (vanwege de verwoestende Speelhuisbrand eind december 2011) heeft u het Helmondse Sportgala al jarenlang, met behulp van vele vrijwilligers, steeds georganiseerd in het Speelhuis en jaarlijks tot volle tevredenheid van betrokken verenigingen, individuele sporters, aanwezig publiek en management van het Speelhuis. Welke omstandigheden brengen u er toe dit gala te verplaatsen, met andere woorden: welke inhoudelijke en financiële overwegingen heeft u om dit gala te verplaatsen?
  Antwoord: Door de synergie tussen de beide gala’s is er minder ambtelijke capaciteit nodig voor de organisatie van het gala en besparen we eveneens op de kosten voor entertainment , locatie en techniek. Daarnaast kunnen we nu veel meer mensen een plaats bieden bij het Helmondse sportgala. De afgelopen jaren is de vraag naar toegangskaarten enorm gestegen.
 3. Vraag: Door het Helmonds Sportgala te organiseren in een gemeentelijke accommodatie, zoals het Speelhuis, kan men – voor de gemeentelijke begroting – spreken van een “vestzak-broekzak” situatie. Uitgaven en inkomsten drukken immers op eenzelfde gemeentelijke begroting. Waarom wijkt u hiervan af, welk financieel voordeel ziet u voor onze gemeente bij overheveling van deze activiteit naar een commerciële exploitant als Fitland?
  Antwoord: Zoals bekend huurt de gemeente Helmond de grote sporthal van het sport- en leisurecomplex Suytkade voor een periode van 30 jaar ter vervanging van de City Sporthal. Ook gebruik van deze locatie brengt dus geen extra kosten met zich mee.
 4. Vraag: Het artikel maakt gewag van een (ons niet bekend) Rotterdams Sportorganisatiebureau “Fast Forward” voor de organisatie van het Helmond Sportgala. Waarom kiest u voor dit bureau? Is dit bureau door u hiervoor geselecteerd en op welke wijze? Heeft dit bureau eerder diensten verricht voor de gemeente Helmond, zo ja, welke? Wat zijn de financiële consequenties voor het inhuren van dit bureau voor de gemeente? Welke gevolgen heeft de inschakeling van dit bureau voor de positie van de vrijwilligers in de organisatie?
  Antwoord: De synergie van de sportgala’s is het grootst als de organisatie in 1 hand is. Fast Forward sportmarketing & events organiseert het Brabants Sportgala. De vrijwilligers die eerder betrokken waren bij het Helmondse sportgala blijven van harte welkom om te ondersteunen.
 5. Vraag: Sponsoring voor dit soort evenementen is van levensbelang voor een daadwerkelijke realisatie. Heeft u hierop zicht? Is hiervoor ook een rol weggelegd voor de gemeente en zo ja, op welke wijze?
  Antwoord: Bij diverse evenementen in de stad Helmond verleent de gemeente Helmond haar medewerking, zowel organisatorisch als financieel. Zie verder het antwoord op vraag 1. Hiertoe beperkt zich onze rol.
Beantwoorden

De periode om Helmondse kampioenen te nomineren via http://www.helmond.nl/Internet/Sportnieuws/Sportgala-2014 voor het Helmonds Sportgala is verlengd tot en met 9 november.

Beantwoorden

Gemeente gaat in zee met Fitland.
Ze zetten een aantal zaken in beweging welke een toevoeging zijn aan de stad.
Een nieuw 4 sterren Hotel staat er inmiddels waar 2 verdiepingen zijn ingericht voor opvang van zorgbehoevende i.s.m. De Zorgboog. ( Vitassist Zorghotel)
Werken samen en bieden faciliteiten aan de Groene Campus.

Ze willen verder investeren de stad middels een theater, zwembad en ze zeggen het hoofdpijndossier ” stadion Helmond Sport” voor de gemeente op te kunnen lossen.
Daar moet je slim in handelen als gemeente, en als zo’n sportgala part of the deal is, doen zeg ik.

Beantwoorden

Fitland XL wil ( privaat) geld investeren in de stad.
Menig stad zou jaloers zijn op zo’n investeerder anno 2014.

Geef die gasten de ruimte en het Gala als ze dat graag willen!
Ze kunnen wel een aantal zaken oplossen voor de gemeente, waar die al jaren mee worstelen.
En nee…ik heb geen aandelen, wel gezond verstand.
Als er zo’n investeerder komt, ga je in gesprek en maak je een package deal.
Dat sportgala is peanuts in het geheel.

Beantwoorden

Wellicht kunnen ze ook een oplossing bieden in de Hockeyvelden soap die dreigt te ontstaan in Helmond. Dan kan het gemeentegeld/subsidie naar de zorg en armoedebestrijding!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *