Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.242 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

PvdA, D66 en GroenLinks hebben samen schriftelijke vragen aan B&W gesteld over gelijke vergoedingen voor mbo en hbo stages.
Hieronder staan de 4 raadsvragen (Questions) van Nathalie Peijs, Maarten Selten en Thomas Tuerlings voorafgegaan door hun inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

In een ingezonden stuk in het AD schrijven Tweede Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en Paul van Meenen (D66) dat zij vinden dat Mbo’ers evenveel stagevergoeding moeten krijgen als Hbo’ers. Wij ondersteunen deze oproep van harte en hebben begrepen dat de minister zich inmiddels ook achter de oproep geschaard heeft. Met Helmond Stagestad in gedachten, brengt dit ons tot de volgende vragen.

 1. a. Is het college bekend met de oproep van de Kamerleden Van den Hul en Van Meenen en de oproep van de minister?
  b. Deelt het college de mening van de PvdA, D66 en GroenLinks dat dit in het kader van kansengelijkheid een terechte oproep is?

Wij begrijpen dat de gemeente geen invloed heeft op particuliere organisaties. Wel kan de gemeente Helmond, geïnspireerd door de gemeente Leiden, het goede voorbeeld geven.

 1. a. Hoeveel Mbo’ers en Hbo’ers lopen op dit moment stage bij de gemeente Helmond? (En, indien het college hier inzicht in heeft, hoeveel Mbo en Hbo stageplaatsen zijn er in Helmond totaal?)
  b. Zijn er verschillen tussen een Mbo stagevergoeding en een Hbo stagevergoeding bij de gemeente Helmond als werkgever? Zo ja, hoe groot zijn deze verschillen?
 2. a. Ziet het college mogelijkheden om meer stageplekken voor Mbo’ers te bieden bij de gemeente Helmond als werkgever?
  b. Ziet het college mogelijkheden om de vergoedingen voor Mbo en Hbo studenten voor gelijke stages gelijk te trekken?
 3. Is het college bereid om in het netwerk Helmond Stagestad en bij andere werkgevers in Helmond deze oproep te delen?

In de reacties hieronder staan updates.

7 reacties:

Update 1:
Vanaf 1 januari krijgen stagiaires van MBO, HBO en universiteit evenveel bij de gemeente Helmond betaald
Dat en meer liet B&W weten in antwoord op de raadsvragen van PvdA, D66 en GroenLinks. Hieronder de volledige antwoorden.

 1. Vraag a: Is het college bekend met de oproep van de Kamerleden Van den Hul en Van Meenen en de oproep van de minister?
  Antwoord: Het college heeft kennisgenomen van uw vragen en de betreffende oproep van de Kamerleden en die van de minister.
  Vraag b: Deelt het college de mening van de PvdA, D66 en GroenLinks dat dit in het kader van kansengelijkheid een terechte oproep is?
  Antwoord: De gemeente Helmond kent als werkgever op dit moment een gedifferentieerd beleid als het gaat om vergoedingen voor MBO en HBO studenten. Het gaat hier bij onze gemeente overigens niet om een verschil van honderden euro’s zoals in het artikel beschreven. Een argumentatie om te differentiëren kan in voorkomende gevallen gekoppeld zijn van het verschil zwaarte van de opdracht.
  De gemeente Helmond als werkgever steunt evenwel de gedachte dat de ontwikkeling van studenten op zowel MBO, HBO en WO niveau van belang is en waardering verdiend. Het opheffen van de huidige vergoedingsverschillen voor zij die in deze ontwikkelingsfase zitten kan tegen het licht van de huidige ontwikkelingen in de samenleving en arbeidsmarkt op steun van de gemeente Helmond rekenen. Dat betekent dat de stagevergoeding voor MBO, HBO en WO per 1-1-2020 op het hoogste bedrag gelijk wordt getrokken. Dit is 350 euro (bruto) per maand.
 2. Vraag a: Hoeveel MBO’ers en HBO’ers lopen op dit moment stage bij de gemeente Helmond? (En, indien het college hier inzicht in heeft, hoeveel Mbo en Hbo stageplaatsen zijn er in Helmond totaal?)
  Antwoord: Op dit moment zijn er bij de gemeente Helmond 3 studenten die stage lopen met een MBO en 7 met een HBO achtergrond. Als gemeente hebben wij geen inzicht in het totaal aantal MBO en HBO stageplaatsen in Helmond.
  Vraag b: Zijn er verschillen tussen een MBO stagevergoeding en een HBO stagevergoeding bij de gemeente Helmond als werkgever?
  Antwoord: Er zijn verschillen tussen een MBO stagevergoeding en een HBO stagevergoeding. Een MBO student krijgt €200, een HBO student €300 en een WO Student €350.
 3. Vraag a: Ziet het college mogelijkheden om meer stageplekken voor MBO’ers te bieden bij de gemeente Helmond als werkgever?
  Antwoord: Indien onze gemeente als werkgever kans ziet om stagiaires adequate begeleiding te geven en er zijn passende opdrachten dan staat wij positief ten opzichte van verzoeken voor stage opdrachten. Wij hechten belang aan een goede begeleiding voor de groep stagiaires.
  Vraag b: Ziet het college mogelijkheden om de vergoedingen voor Mbo en Hbo studenten voor gelijke stages gelijk te trekken?
  Antwoord: Ja, met ingang van 1 januari 2020 zullen de vergoedingen voor Mbo en Hbo studenten gelijk worden getrokken op het hoogste bedrag €350 bruto per maand.
 4. Vraag: Is het college bereid om in het netwerk Helmond Stagestad en bij andere werkgevers in Helmond deze oproep te delen?
  Antwoord: Het college zal deze oproep delen in de regiegroep onderwijs-arbeidsmarkt, waarin de werkgevers(organisaties) ruim zijn vertegenwoordigd. Uiteraard zullen we daar ook melden dat wij als Gemeente overgaan tot het gelijktrekken van de vergoedingen.
Beantwoorden

Gaan de stagiaires ook allemaal werkzaamheden doen op hetzelfde ‘niveau’ of wordt van een hoger opgeleide meer verwacht? Iemand die een hogere of langere opleiding heeft gevolgd (en betaald!) wordt dus niet extra beloond? Niet echt een stimulans om het beste uit jezelf te halen, lijkt mij. Allemaal om de linkse partijen weer te vriend te houden…. Ik vind dit onterecht en een slecht signaal!

Beantwoorden

Ik vind dat iedereen die zijn best doet op zijn eigen “niveau ” hetzelfde beloont moet worden.

Beantwoorden

Loon naar arbeid en prestatie. Zo werkt het overal in het bedrijfsleven. Behalve in de ambtenarij waar ‘half’ ook goed genoeg is.

Beantwoorden

Dus het maakt qua beloning voor de gemeente Helmond niet meer uit welke opleiding je doet of deed. Geldt dat principe ook voor alle Helmondse ambtenaren? Ik zeg ja!

Beantwoorden

@Theo Heller op donderdag 21 november 2019 om 16:10:

Hoe is het je zelf vergaan? Ben je het geld achterna gelopen, of heb je gekozen je te ontwikkelen in een richting die aansluit bij jouw interesses, talenten en beperkingen? Alleen in het laatste geval kun je het beste uit jezelf halen.

@Diana op donderdag 21 november 2019 om 16:27:

Mee eens. Aan het eind van de dag heeft iedereen die “werkt naar vermogen”, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, recht op een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Het gaat niet aan om te zeggen “Jij bent eenvoudiger van geest, dus jij moet het doen met een eenvoudigere en minder voedzame maaltijd”.

Beantwoorden

Update 2:
Gemeente Helmond zoekt een kick-ass Marketing & Communicatie stagiair(e) die vanaf februari 2020 het Speelhuis-team komt versterken. Dat theater linkt op haar website naar die vacature: https://vacatures.one/16242.
Een foutje dachten we, maar Google hielp ons snel uit de droom. Op de vacaturesite voor decentrale overheid staat precies dezelfde vacature: https://www.gemeentebanen.nl/vacatures/gemeente-helmond/stagiaire-marketing-communicatie.

Deze stagiair(e) krijgt dus niet de hierboven beloofde 350 euro stagevergoeding per maand, maar:

Facts & figures
Meewerkstage/36 tot 40 uur per week/vergoeding €200,- (MBO) of € 300,- (HBO) per maand.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *