Buiten is het 16 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.454 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
26reacties

Lokaal Sterk stelde gisteren schriftelijke vragen aan B&W over de mogelijke komst van een geitenhouderij met 2700 geiten vlakbij Dierdonk, net over de gemeentegrens met Bakel. Henriëtte Verouden en Kim Breuer stelden die raadsvragen namens hun fractie.
Hieronder hun 7 + 6 raadsvragen (Questions) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 20 juni jl ontvingen wij ter kennisname de brief (pdf) die door buurtvereniging ‘De Wildschaar’ aan uw college is gezonden. Wij delen hun zorgen en zijn erg benieuwd naar de antwoorden op de vragen. Wij verzoeken u dan ook deze te behandelen alsof zij hier integraal zijn opgenomen.
Naast de vragen die reeds door de buurtvereniging zijn gesteld hebben wij nog enkele aanvullende vragen:

 1. In heel Nederland zijn 74 mensen overleden aan Q-koorts, zijn er ook cijfers bekend voor Helmond?
 2. Hoeveel (chronische) Q-koortspatiënten telt Helmond?
 3. Wij gaan er van uit dat u met de gemeente Gemert-Bakel in gesprek zult gaan over het voorgenomen plan om 2700 geiten vlakbij onze gemeentegrens te situeren, kunt u ook aangeven welke garanties er afgegeven kunnen worden dat Q-koorts niet meer zal uitbreken?
 4. Wij maken ons zorgen over de volksgezondheid van de Helmondse inwoners, kunt u aangeven wat het effect zal zijn van de bouw van de geitenstal vlakbij de gemeentegrens als het gaat over de gevolgen met betrekking tot :
  – fijnstof
  – Stankoverlast
  – Toename van ongedierte
  – Zoönosen (ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan)
  En wat u hiertegen zult gaan ondernemen?
 5. Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente Helmond om bouw van deze giga geitenstal op deze plek tegen te gaan?
 6. Laat het bestemmingsplan plaatsing van deze geitenstal toe, en ook als dit zo is, vindt u dit wenselijk?
 7. Is of wordt er een MER opgesteld?

In de reacties hieronder staan de updates.

26 reacties:

Dat de mensen bezorgd zijn, kan ik wel begrijpen. Maar waarom richten zij zich niet rechtstreeks tot het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel?

Beantwoorden

@Sander Lam op zaterdag 25 juni 2016 om 10:22:

Het heeft er o.a. mee te maken dat het College van Burgemeester en Wethouders van Helmond ook verantwoordelijk zijn voor hun bewoners, en dat wij denken dat er vanuit de politiek meer gedaan / geluisterd word dan naar de
buurtvereniging.
De Gemeente Helmond is ook eerder bij machte om dit voornemen aan te kaarten bij de Provinciale Staten of bij het Ministerie van Volksgezondheid.

Snap je het daar in Alkmaar ??????

Beantwoorden

@ikke 2 op zaterdag 25 juni 2016 om 11:08:

Als je via een omweg meer effect verwacht moet je het vooral zo doen, maar waarom zou het bestuur van Gemert-Bakel niet naar jullie luisteren? In een geval als dit houdt hun verantwoordelijkheid niet bij de gemeentegrens op. Bovendien wonen er in Gemert-Bakel vast mensen met dezelfde zorgen. Moeten die zich dan ook tot het bestuur van Helmond wenden om de kans te vergroten door dat van Gemert-Bakel gehoord te worden?

Beantwoorden

Naar aanleiding van het bericht op de website van het ED over de geitenhouderij, stelde ik op mijn Facebookpagina afgelopen donderdag ook als de vraag: “Hoeveel geiten krijg je in een muizenhol?”

Beantwoorden

@Sander Lam op zaterdag 25 juni 2016 om 11:53:

Eerst even goed lezen wat je zelf schrijft in je reactie om 10.22 uur.
Daarin stel je zelf waarom wij ons niet direct tot het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gemert-Bakel richten.

Ja natuurlijk wonen er in Gemert-Bakel mensen met de zelfde zorgen als wij.

Maar nu VRAAG je aan mij of zij zich dan ook tot het College B.& W. van Helmond moeten richten.

Is wel tegen strijdig niet waar.

Beantwoorden

@ikke 2 op zaterdag 25 juni 2016 om 17:17:

Om 10:22 vroeg ik waarom jullie gekozen hebben voor de omweg via het bestuur van Helmond, en om 11:53 vroeg ik of jullie diezelfde omweg zouden aanraden aan inwoners van Gemert-Bakel. Wat is daar tegenstrijdig aan?

Beantwoorden

niet echt DIERdonk dus.

Beantwoorden

Het rivm houdt een veilige afstand aan van 6 kilometer tussen vee en bewoonde wereld. De honderden doden en zieken die door q-koorts zijn veroorzaakt heeft in ieder geval in de politiek en de sector nog niet geleid tot al te veel lerend vermogen.

Beantwoorden
Michel Van den Berg

Heel goed van Lokaal Sterk. Wanneer men de straal van 6 km bekijkt op bijv. Google Earth dan valt haast heel Helmond in de gevarenzone. Dit bedrijf heeft in Bakel al een groot geitenbedrijf. Dat bedrijf is in het verleden geruimd vanwege de Q koorts. Een Helmondse raadsfractie stelt vragen aan hun college. Net zoals provinciaal GL aan het college van GS vragen heeft gesteld. Bovendien heeft de gemeente Gemert wel vaker aangegeven dat economie belangrijker voor hen is dan mensen. Kijk naar hun verlangen om de N279 op te waarderen en die is ook ver, net zoals deze nieuwe stal, ver van de bebouwde kom van Gemert (niet van Bakel). Lokaal Sterk bedankt.

Beantwoorden

Update 1:
B&W moet onderzoeken hoe Q-koorts te voorkomen
B&W moet alle maatregelen inventariseren die Helmond kan nemen om het risico op Q-koorts in de toekomst te beperken of liever nog te voorkomen. Een motie daartoe werd gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering unaniem aangenomen. In deze motie Gezondheidseffecten Q-koorts wordt B&W ook opgedragen om het kabinet te vragen om onderzoek te doen bij de risicogroepen en (met het oog op de toekomst) hoe tot nu toe de hulpverlening verliep aan de Q-koortsslachtoffers.

Beantwoorden

Spaar de kool en slacht alle geiten, hoef je niets voor te onderzoekn

Beantwoorden

@cor op woensdag 29 juni 2016 om 11:19:

Niet alleen geiten kunnen Q-koorts overbrengen, ook andere dieren. En het gaat er niet alleen om een nieuwe uitbraak te voorkomen. Probleem is ook dat mensen die in het verleden besmet zijn geraakt, niet allemaal de medische zorg krijgen die ze nodig hebben. Ik vind het een sterk punt van de motie dat op betere zorg voor mensen met chronische Q-koorts wordt aangedrongen.

De meeste mensen hebben na besmetting geen last, of zijn alleen maar een tijdje grieperig waarna ze weer genezen. Maar sommigen ontwikkelen chronische Q-koorts. Aan de buitenkant merk je dat doordat de patiënt erg moe is, aan de binnenkant zit er meestal een ontsteking aan het hart. De behandeling van chronische Q-koorts kan wel vier jaar duren.

Q-koorts is met medicijnen goed te behandelen, maar moet dan wel tijdig worden herkend. En dat is lastig, want de verschijnselen lijken erg op die van andere ziektes.

De ziekte heet zo, omdat de Engelstalige ontdekker (in 1935) niet wist wat de oorzaak van de koorts was: “query fever”.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Q/Q_koorts

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Q_koorts

https://nl.wikipedia.org/wiki/Q-koorts

Beantwoorden

@Sander Lam op woensdag 29 juni 2016 om 13:50:

Met zo’n achternaam moet je er wel veel verstand van hebben. Als oplossing; alle geiten ook een mondkapje!? Te serieus onderwerp om grapjes over te maken. Mijn vertrouwen ligt nu bij het college van de gemeente Helmond! Zij gaan het voor ons onderzoeken en oplossen. Laat dat maar aan Margreet en Nathalie over! Komt goed. Die 2700 geiten aan de rand van Dierdonk gaan er zeker niet komen. Te riskant. Alternatief wordt Brouwhuis of Stiphout. Nee zeker geen Brandevoort! Is er in H-West mogelijk nog een braakliggend terreintje? Of in M-Hout ( Goorloop ) ? Goed 2700 is wel veel maar 2250 kan! Gr. B. Efje

Beantwoorden

@B.Efje op woensdag 29 juni 2016 om 14:42:

GOED ZO !!!!!! B.Efje.

Ben blij dat iemand anders er ook zo over denkt.
Die kerel uit Alkmaar is een echte “BETWETER”, volgens mij heeft ie de hele dag niets anders te doen dan overal zijn commentaar op te geven en hij weet het altijd beter ( zie ook zijn commentaar op mijn vorige reacties ) volgens hem
hadden we ons niet tot ons college moeten wenden maar rechtstreeks tot het
college van Gemert – Bakel.

Beantwoorden

@B.Efje op woensdag 29 juni 2016 om 14:42:

Ik vroeg me al af wanneer het eerste grapje over mijn naam zou komen. Nog een inkoppertje: de kans op besmetting is het grootst in de periode dat de dieren lammeren. De geiten mondkapjes geven zal dus niet helpen, de besmetting verloopt via een andere weg.

@ikke 2 op woensdag 29 juni 2016 om 17:07:

Het valt mij op dat de motie gaat over het beleid rondom Q-koorts in het algemeen, niet over specifiek het plan voor een geitenhouderij bij Dierdonk. Die discussie in de breedte is pure winst, gefeliciteerd daarmee. Maar als in de tijd die nodig is voor maatregelen op landelijk en provinciaal niveau dat bedrijf bij jullie op de hoek een vergunning krijgt van Gemert-Bakel, heb je toch een probleem.

Jammer dat je mij als betweter ziet. Ik bedoelde mijn eerdere reacties echt als vragen. Ik begrijp oprecht niet waarom jullie niet rechtstreeks bezwaar maken. Dat hoeft niet in plaats van jullie brief aan de gemeente Helmond te zijn, het kan ook ernaast.

Waarom begin je steeds over mijn stad van herkomst? Maakt dat mijn bijdrage aan de discussie minder relevant?

Beantwoorden

Update 2:
B&W Helmond eist opheldering van B&W Gemert-Bakel
B&W van Helmond is bezorgd over de mogelijke komst van bovengenoemde geitenbedrijf vlakbij Dierdonk vanwege de negatieve effecten op de gezondheid, het leefklimaat en natuur en milieu. Daarom dringt zij bij de gemeente Gemert-Bakel aan op een onafhankelijk onderzoek door de GGD. Tevens wordt er gevraagd voor een onderbouwing van de mogelijke risico’s voor Helmond en een betere communicatie met de bewoners van Dierdonk. Dat en meer scheef B&W dinsdag in deze brief (pdf) aan de collega’s in de buurgemeente.

Beantwoorden

@De weblog van Helmond op vrijdag 1 juli 2016 om 15:21:

Laten we de risico’s voor de bewoners van Helmond afhangen van een onderbouwing van de Gemeente Gemert-Bakel ?
Is ons eigen College niet bij machte om dit te doen en voor haar eigen burgers
op te komen ?
Gemeente Gemert-Bakel betere communicatie met de inwoners van Dierdonk ?
Kan ons College niet meer communiceren met Gemert-Bakel na de grandioze
flop van 6.1 ?

Het is triest dat de inwoners het zelf maar moeten uitzoeken.

Beantwoorden

Ohhh net als vroeger Helmond Bakel ruzie 🙂

Beantwoorden
Stefan van den Heuvel

Stemmingmakerij. Alle geiten worden elk jaar geënt tegen qkoorts.

Beantwoorden

@Esther Damen op zaterdag 2 juli 2016 om 17:32:

Dat zou volgens de wet wel moeten ja; jammer genoeg gebeurt dat niet altijd in de praktijk waardoor veel mensen q-koorts hebben gekregen en nog kunnen krijgen.

Beantwoorden

Update 3:
In de jaren 2009 en 2010 waren er 297 Q-koorts-meldingen in Helmond
Er is vorige week vrijdag overleg geweest met de gemeente Gemert-Bakel over de mogelijke komst van geitenhouderij op de grens bij Dierdonk. Als bestuurlijk overleg met deze buurgemeente tot een ongunstig besluit leidt, dan overweegt B&W juridische stappen.
Dat en meer antwoordde B&W op de bovenstaande raadsvragen van Lokaal Sterk. Hieronder de volledige antwoorden:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Wij hebben inmiddels ook onze zorg uitgesproken over de nieuwvestiging van een geitenhouderij aan het Muizenhol 1. Op 15 juli heeft een bestuurlijk overleg met de gemeente Gemert-Bakel plaatsgevonden. In dit overleg hebben wij onze zorg uitgesproken en aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten door de GGD.

 1. Vraag: In heel Nederland zijn 74 mensen overleden aan Q-koorts, zijn er ook cijfers bekend voor Helmond?
 2. Vraag: Hoeveel (chronische) Q-koortspatiënten telt Helmond?
  Antwoord op vraag 1 én 2: Op ambtelijk niveau is contact geweest met de GGD Brabant-Zuidoost. Omdat het antwoord in samenhang moet worden gelezen en om te voorkomen dat wij een te beperkt beeld schetsen, volgt hieronder de integrale tekst die wij van de GGD BZO hebben mogen ontvangen:
  “In Nederland was in de periode 2007–2010 sprake van een Q-koorts uitbraak. Ook in de regio van de GGD Brabant-Zuidoost zijn er toen veel meldingen geweest van Q-koorts, zie cijfers hieronder. Binnen onze regio zijn er veel meldingen geweest uit de gemeente Helmond.
  Overzicht meldingen acute Q-koorts gemeente Helmond (met tussen haakjes het totaal aantal meldingen per jaar in de regio GGD BZO):
  2008: 77 (96)
  2009: 220 (378)
  2010: 3 (19)
  2011: 1 (10)
  2012: – (5)
  2013: – (2)
  2014: – (1)
  2015: 1 (4)
  Bij bovenstaande cijfers gaat het om mensen met een longontsteking waarbij door diagnostiek (bloedonderzoek) de diagnose Q-koorts is vastgesteld. Daarnaast zijn er veel mensen geweest die ook een Q-koorts infectie hebben doorgemaakt, maar waarbij er geen diagnostiek werd verricht, bijvoorbeeld omdat de klachten minder ernstig waren (geen duidelijke longontsteking). Er zijn ook mensen geïnfecteerd geweest die geen klachten hadden.
  Een deel van de mensen met een acute Q-koorts infectie zijn met een longontsteking opgenomen geweest in het ziekenhuis. Bij later verricht onderzoek heeft men proberen te achterhalen hoeveel mensen er zijn overleden ten gevolge van de acute Q-koorts infectie. Men komt landelijk op een aantal van 9 patiënten. Gegevens over woonplaats van deze patiënten heeft de GGD niet.
  Ten tijde van de uitbraak van Q-koorts in 2008-2010 heeft de GGD BZO zoveel mogelijk proberen vast te leggen wat de klachten waren van de gemelde acute Q-koortspatiënten. Ook is vastgelegd als een patiënt tijdens de acute fase kwam te overlijden, deze informatie is echter niet volledig (er bestaat geen meldingsplicht voor overlijden aan de GGD). Van twee patiënten met (ook) acute Q-koorts is bekend dat zij zijn overleden. Bij beide personen is een andere doodsoorzaak vastgesteld (ongeval, kanker).
  Recente mediaberichten spreken over in totaal 74 overleden patiënten ten gevolge van Q-koorts.
  Hoe is dit verschil te verklaren? De meeste overlijdens ten gevolge van Q-koorts zijn overlijdens bij een chronische infectie met Q-koorts. Dit betreft patiënten die na een acute Q-koorts infectie, met of zonder klachten, de bacterie niet kwijtraken. Het gaat dan meestal om patiënten met bloedvat afwijkingen of hartklepafwijkingen (bijvoorbeeld een vaat of klepprothese). Zij kunnen tot jaren na de acute infectie een chronische Q-koortsinfectie ontwikkelen. Helaas soms met overlijden tot gevolg.
  Bij de GGD zijn geen cijfers bekend over het aantal chronische Q-koorts patiënten, en dus ook niet over het aantal overlijdens ten gevolge van chronische Q-koorts. Voor chronische Q-koorts bestaat namelijk geen meldingsplicht. In de literatuur wordt geschat dat 1 tot 5% van de mensen met een acute Q-koorts-infectie een chronische Q-koorts infectie oploopt. Of dit ook voor de Nederlandse situatie geldt is niet zeker. Het gaat zoals gezegd om een specifieke risicogroep (patiënten met vaataandoeningen en klepafwijkingen). Het hoogtepunt van de epidemie ligt inmiddels al weer 6-8 jaar achter ons. Alhoewel chronische Q-koorts zich jaren na de acute infectie kan openbaren, wordt de kans dat mensen alsnog chronische Q-koorts blijken te hebben steeds kleiner. Er wordt veel onderzoek gedaan na Q-koorts en ook naar chronische Q-koorts in het bijzonder. De eerste resultaten van onderzoek in Bernhove (bij patiënten met klepafwijkingen) lijken geruststellend, maar dit onderzoek is nog niet afgerond.
  Samenvattend:
  In Helmond zijn ten tijde van de Q-koorts epidemie veel bewoners ziek geworden door een besmetting met de Q-koorts bacterie. Lang niet al deze patiënten zijn bekend bij de GGD. Een klein deel van deze patiënten, met name patiënten met hartklep of vaatafwijkingen loopt risico op een chronische Q-koorts infectie met ernstige gevolgen. Omdat de epidemie inmiddels al 6-8 jaar geleden is, wordt de kans dat bij patiënten nu nog een chronische Q-koorts wordt vastgesteld steeds kleiner.
  Naast chronische Q-koorts kennen we ook het Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Dit betreft patiënten die na een acute Q-koorts infectie langdurig allerlei klachten hebben waaronder vermoeidheid, die hen in het dagelijks leven ernstig kunnen beperken. Bij deze patiënten is niet sprake van een chronische Q-koorts infectie, de bacterie is niet meer aantoonbaar.
  Meer informatie is onder andere te vinden op de website van het RIVM en Q-support.”
 3. Vraag: Wij gaan er van uit dat u met de gemeente Gemert-Bakel in gesprek zult gaan over het voorgenomen plan om 2700 geiten vlakbij onze gemeentegrens te situeren, kunt u ook aangeven welke garanties er afgegeven kunnen worden dat Q-koorts niet meer zal uitbreken?
  Antwoord: Zoals reeds vermeld heeft op 15 juli een overleg met de gemeente Gemert-Bakel plaatsgevonden. Er is in dit overleg aangedrongen op alle relevante onderzoeken en vragen om een open communicatie naar de bewoners. Garanties ten aanzien van de volksgezondheid kunnen wij helaas niet afgeven;
 4. Vraag: Wij maken ons zorgen over de volksgezondheid van de Helmondse inwoners, kunt u aangeven wat het effect zal zijn van de bouw van de geitenstal vlakbij de gemeentegrens als het gaat over de gevolgen met betrekking tot :
  – fijnstof
  – Stankoverlast
  – Toename van ongedierte
  – Zoönosen (ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan)
  En wat u hiertegen zult gaan ondernemen?
  Antwoord: De vestiging van een geitenhouderij zal aan regelgeving, zoals luchtkwaliteit, stikstofdepositie, geur, enzovoorts, moeten voldoen. Dit wordt via het milieuvergunningenspoor geregeld. Er is een aanmeldnotitie voor een milieueffectrapport-beoordeling gedaan. Afhankelijk van de uitkomsten zal al dan niet een MER moeten worden opgesteld;
 5. Vraag: Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente Helmond om bouw van deze giga geitenstal op deze plek tegen te gaan?
  Antwoord: Naast bestuurlijk overleg, zijn juridische stappen te overwegen als de besluitvorming voor Helmond niet gunstig is. Dit zal per besluit van Gemert/Bakel moeten worden bezien;
 6. Vraag: Laat het bestemmingsplan plaatsing van deze geitenstal toe, en ook als dit zo is, vindt u dit wenselijk?
  Antwoord: Het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Gemert/Bakel laat de vestiging van intensieve veehouderij toe. Omdat de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant van latere datum is dan het bestemmingsplan is aan Gemert /Bakel gevraagd om te onderbouwen of vestiging van dit bedrijf binnen de meest actuele regels van de VR past;
 7. Vraag: Is of wordt er een MER opgesteld?
  Antwoord: Zoals al is aangegeven bij vraag 4 hangt dit af van de resultaten die voortvloeien uit de aanmeldnotitie.
Beantwoorden

Update 4:
Lokaal Sterk wil dat B&W ook antwoord geeft op de 6 vragen die buurtvereniging De Wildschaar stelde. Dat laten Kim Breuer en Henriëtte Verouden weten naar aanleiding van de bovenstaande beantwoording van hun vragen. Zij stelden die vragen eind juni al, maar de 3 zinnen die B&W daaraan hadden besteed, vinden zij onvoldoende. Daarom herhalen zij die 6 vragen:

 1. Laat U onderzoeken, bijvoorbeeld door de GGD, dat aantoont dat er geen gevaar voor de volksgezondheid dreigt?
 2. Indien dat niet het geval is, gaat u er bij Gemert-Bakel op aandringen dat u als buurgemeente een dergelijke onderzoek verlangt?
 3. Kunt u uw collega’s van Gemert-Bakel laten aantonen dat er in ieder geval is getoetst op, naast Bestemmingsplan: – Verordening Ruimte, in het bijzonder de regelgeving betreffende de strenge milieuregels – alle eisen op het gebied van Milieu/uitstoot/gezondheid
 4. Wat heeft u tot dusver ondernomen om te voorkomen dat dit plan op deze bijzonder onlogische locatie wordt gerealiseerd?
 5. Gaat u aandringen om de geitenhouderij op een andere locatie te laten vestigen, hierbij rekening houdend met de door het RIVM voor besmettingsgevaar vastgestelde straal van 5 kilometer?
 6. Welke concrete stappen gaat u nog ondernemen om te voorkomen dat dit plan wordt gerealiseerd?
Beantwoorden

Update 5:
Gemeenteraad: Geen risico met volksgezondheid, stop de geitenhouderij
De volledige gemeenteraad vindt het onwenselijk dat er een geitenhouderij aan het Muizenhol in Bakel wordt gevestigd. B&W kreeg vanavond de opdracht dat standpunt bij de buurgemeente kenbaar te maken. In die D66-motie werd B&W ook opgedragen zich in te spannen en er alles aan te doen om de vestiging van een geitenhouderij aan het Muizenhol tegen te houden.

Beantwoorden

Update 6:
B&W gaf de tijdlijn (pdf) over de gebeurtenissen en procedures rondom de geitenhouderij aan het Muizenhol in Bakel.
Tevens beantwoordde B&W de vragen van de Dierdonkse buurtvereniging De Wildschaar die Lokaal Sterk nogmaals stelde. Zie de volledige antwoorden hieronder.

 1. Vraag: Laat U onderzoeken, bijvoorbeeld door de GGD, dat aantoont dat er geen gevaar voor de volksgezondheid dreigt?
 2. Vraag: Indien dat niet het geval is, gaat u er bij Gemert-Bakel op aandringen dat u als buurgemeente een dergelijke onderzoek verlangt?
  Antwoord op 1 en 2: Nee, de gemeente Gemert-Bakel laat hier door de GGD onderzoek naar doen.
 3. Vraag: Kunt u uw collega’s van Gemert-Bakel laten aantonen dat er in ieder geval is getoetst op, naast Bestemmingsplan: – Verordening Ruimte, in het bijzonder de regelgeving betreffende de strenge milieuregels – alle eisen op het gebied van Milieu/uitstoot/gezondheid
  Antwoord: De gemeente Gemert-Bakel is verplicht in het kader van de vergunningverlening te toetsen aan onder andere het bestemmingsplan en de rechtstreeks werkende bepalingen van de Verordening ruimte 2014. Voor het onderdeel milieu dient er eerst een m.e.r. beoordeling te worden gedaan (aanmeldingsnotitie) waarin alle milieuaspecten aan bod komen. Afhankelijk van de uitkomsten zal al dan niet een MER moeten worden opgesteld.
 4. Vraag: Wat heeft u tot dusver ondernomen om te voorkomen dat dit plan op deze bijzonder onlogische locatie wordt gerealiseerd?
 5. Vraag: Gaat u aandringen om de geitenhouderij op een andere locatie te laten vestigen, hierbij rekening houdend met de door het RIVM voor besmettingsgevaar vastgestelde straal van 5 kilometer?
  Antwoord op 4 en 5: Het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel laat de vestiging van een intensieve veehouderij op deze locatie toe. Door Gemert-Bakel wordt nog getoetst of het plan kan voldoen aan alle regelgeving. Wij hebben als college per brief onze zorg uitgesproken over de nieuwvestiging van een geitenhouderij aan het Muizenhol 1. Op 15 juli heeft een bestuurlijk overleg met de gemeente Gemert-Bakel plaatsgevonden. In dit overleg hebben wij onze zorg uitgesproken en aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten door de GGD.
 6. Vraag: Welke concrete stappen gaat u nog ondernemen om te voorkomen dat dit plan wordt gerealiseerd?
  Antwoord: Naast bestuurlijk overleg, zijn juridische stappen te overwegen, indien daar juridisch gezien voor Helmond aanleiding voor bestaat. Dit zal per besluit van Gemert-Bakel moeten worden bezien.
Beantwoorden

Gemert-Bakel annexeren en probleem is opgelost toch?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *