Buiten is het 9 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 91.477 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
4reacties

Harry van den Berg van de PVV-fractie Noord-Brabant stelde 3 schriftelijke statenvragen aan het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) van Noord-Brabant over het nut van te bouwen windtribunes bij Dierdonk. In een toelichting laat hij weten dat windmolens in Helmond volgens zijn partij ‘Jan Doedelmolens’ zijn omdat ze volstrekt nutteloos zijn.
Hieronder de vragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra wij de antwoorden (Answers) hebben, plaatsen we die ook volledig in de reacties hieronder.

Volgens een bericht op de website van het Eindhovens Dagblad zijn er plannen om 3 tot 6 windturbines te bouwen bij Dierdonk, waar de provincie positief tegenover zou staan. Volgens het Eindhovens Dagblad zou gedeputeerde Van Merrienboer hebben gesteld “dat ze veel kunnen verdienen” aan het opvullen van geschrapte bedrijventerreinen met windmolens en zonnepanelen.
De PVV heeft hierover de volgende vragen:

 1. Is de berichtgeving van het Eindhovens Dagblad correct? Zo nee, wat is er onjuist?
 2. Acht u het verstandig om in de omgeving van Helmond – een van de windarmste plaatsen in Nederland – windturbines te plaatsen, daarbij rekening houdend met de gegevens uit de windatlas, en met de Wet van Betz, die inhoudt dat per 10% minder wind de energieopbrengst met 30% daalt? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u dan bereid de initiatiefnemers mee te delen dat dit project geen doorgang kan vinden indien het onder provinciale verantwoordelijkheid valt (5-100MW opgesteld vermogen)?
 3. Gedeputeerde Van Merrienboer stelt dat “ze” veel geld kunnen verdienen bij plaatsing van windturbines. De burger wordt met het Energieakkoord – ongevraagd en buiten het stem- en budgetrecht van de parlementaire democratie om – direct en indirect van € 1000 per huishouden per jaar beroofd, grotendeels door grootschalige uitgaven aan onrendabele windenergie. Kunt u aangeven welke “ze” hier bedoeld worden? Zijn dat elektriciteitsbedrijven of zijn dat participerende burgers die daarmee feitelijk het geld van andere burgers afpakken en / of andere spelers?

4 reacties:

Goed dat daar vragen over gesteld worden voordat daar ook subsidie in gestoken wordt. Ik heb ook een hard hoofd in het nut. Laat eerst die twee windmolens op de Traverse maar eens draaien en energie opwekken want die zie ik nooit of bijna nooit draaien. Dat is toch de bedoeling neem ik aan.

Beantwoorden

Windmolens, bewezen nutteloos, behalve dan voor de diverse betrokkenen die veel subsidies ontvangen en lekker in eigen zak steken….
BAH.

Beantwoorden

Update:
Provincie kent het bouwinitiatief van die windturbines helemaal niet 
Dat en meer antwoordde het provinciebestuur op 3 statenvragen van de PVV. Hieronder staat de volledige beantwoording.

 1. Vraag: Is de berichtgeving van het Eindhovens Dagblad correct? Zo nee, wat is er onjuist?
  Antwoord: In het artikel ‘Windenergie Dierdonk geeft Helmond en Peel energie’ van 2 november jl. wordt gesteld dat de provincie bereid is mee te werken aan het initiatief Dierdonk. Ons is niet bekend dat er een initiatief voor de bouw van windturbines is bij Dierdonk in de gemeente Helmond. De tekst in het artikel ‘Energieweide als compensatie’ van 3 november jl. is voor een deel gebaseerd op de uitspraken van gedeputeerde Van Merrienboer tijdens een raadsledenbijeenkomst over werklocaties. Bij het antwoord op vraag 3 wordt hier verder op ingegaan.
 2. Vraag: Acht u het verstandig om in de omgeving van Helmond – een van de windarmste plaatsen in Nederland – windturbines te plaatsen, daarbij rekening houdend met de gegevens uit de windatlas, en met de Wet van Betz, die inhoudt dat per 10% minder wind de energieopbrengst met 30% daalt? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u dan bereid de initiatiefnemers mee te delen dat dit project geen doorgang kan vinden indien het onder provinciale verantwoordelijkheid valt (5-100MW opgesteld vermogen)?
  Antwoord: De provincie biedt in haar ruimtelijke beleid (SVRO en Vr), onder voorwaarden, mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines. Ook in de nabijheid van Helmond.
 3. Vraag: Gedeputeerde Van Merrienboer stelt dat “ze” veel geld kunnen verdienen bij plaatsing van windturbines. De burger wordt met het Energieakkoord – ongevraagd en buiten het stem- en budgetrecht van de parlementaire democratie om – direct en indirect van € 1000 per huishouden per jaar beroofd, grotendeels door grootschalige uitgaven aan onrendabele windenergie. Kunt u aangeven welke “ze” hier bedoeld worden? Zijn dat elektriciteitsbedrijven of zijn dat participerende burgers die daarmee feitelijk het geld van andere burgers afpakken en / of andere spelers?
  Antwoord: Gedeputeerde Van Merrienboer heeft in zijn algemeenheid opgemerkt dat de bouw van onder meer windturbines tot opbrengsten leidt. Wij zijn er groot voorstander van dat delen van deze opbrengsten terugvloeien naar de gemeenschap, en dat hierover afspraken worden gemaakt met ontwikkelaars. Wie precies worden bedoeld met ‘gemeenschap’, en hoe de middelen worden benut voor de gemeenschap, is maatwerk en kan per ontwikkeling verschillen.
Beantwoorden

Loos alarm dus.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *