Buiten is het 4 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.300 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
9reacties

Lonneke Maráczi van de SP stelde 5 schriftelijke vragen aan B&W over maaltijdondersteuning bij Helmondse (dementerende) ouderen die mogelijk ondervoed raken.
Hieronder haar raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleidingen. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Op 25 september 2018 zagen wij in het programma “De Monitor: ondervoeding bij dementerende ouderen” de schrijnende gevolgen van de bureaucratie in de zorg. De hulp bij de maaltijd valt binnen 3 wetgevingen namelijk de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Hierdoor ontstaat een grijs gebied en vallen mensen tussen wal en schip met alle gevolgen van dien.
Naar aanleiding van deze onthullende uitzending willen wij het college dan ook de volgende vragen stellen:

 1. Herkent u de geschetste signalen? Zo ja, wat heeft u met deze signalen gedaan? Zo, nee bent u bereidt te onderzoeken of [dementerende] ouderen in Helmond de nodige ondersteuning en hulp bij maaltijden krijgen?
 2. Bent u het met ons eens dat ondervoeding bij [dementerende] ouderen te alle tijde voorkomen moet worden?
 3. Bent u het met ons eens dat de huidige wetgeving niet mag leiden tot een afschuifsysteem waarbij mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd? En zorgverleners hun werk naar eer en geweten moeten kunnen doen zonder hierbij te moeten “sjoemelen”?
 4. Hoe verloopt de aanvraag, indicatiestelling, behandeling en beschikking van maaltijdondersteuning bij de gemeente Helmond? Hoeveel weken zitten er tussen de aanvraag en de beschikking? Hoe vaak is er het afgelopen jaar een aanvraag ingediend? Hoeveel aanvragen hebben een positief besluit gekregen? Hoeveel aanvragen zijn afgewezen en waarom?
 5. Sommige gemeenten in Nederland hebben samen met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars de problemen lokaal opgelost door bijvoorbeeld financiële ontschotting en te vertrouwen op het oordeel van de wijkverpleegkundigen. Bent u bereidt om in navolging van andere gemeenten in gesprek te gaan met zorgaanbieders en zorgverzekeraars om tot lokale oplossingen te komen? Zo ja, wanneer verwacht u dat te gaan doen? Zo nee, waarom niet?

On de reacties hieronder staat een update.

9 reacties:

Vinden ze het gek dat mensen moeite hebben met oud worden.

Beantwoorden

Die opwarm maaltijden zijn niet te eten

Beantwoorden

Als dit de hulp bij de broodmaaltijden betreft en in sommige gevallen hulp met het opwarmen van de warme maaltijd, dan is dit voorheen gewoon helemaal WMO geweest, voor zelfstandig wonende mensen in de woonzorgcentra en daarbuiten. Per 1 januari 2015 heeft gemeente Helmond besloten dit niet meer te indiceren. Het gevolg daarvan was, ontslag van alle medewerkers die hierin werkzaam waren. Zij zorgden niet alleen dat de cliënten hun maaltijden aten, maar hielden ook in de gaten dat het goed ging.

Beantwoorden

Zelf hebben ze een catering????

Beantwoorden

Sinds 20 januari 2017, alweer 20 maanden verzorgen mijn vrouw en ik mijn 83-jarige nog zelfstandige en nog thuiswonende moeder. 20 januari 2017 was de dag dat ze terug kwam uit het nu onbegrijpelijk gedeeltelijk gesloten Keyserinnedael.

Elke dag kookt mijn vrouw voor haar mee en gaan we samen bij en met ma eten. Dit uit oogpunt dat ze voldoende noodzakelijke kwalitatief hoogwaardige, vitaminerijke voeding binnen krijgt immers ben je wat je eet, alsmede voor een gezellig buurtje.

Verder doe ik al het mogelijke om het haar zo goed als kan naar haar zin te maken. Ik haal en vul haar medicijnen aan, vul de wasmachine, hang de was op en vouw hem weg, doe elke dag de afwas van onszelf en die van eventuele gasten. Ik verzorg haar tuintje, regel haar administratie en voer met haar tussendoor de zo belangrijke gesprekken. Elke week haalt mijn vrouw de boodschappen die ze zelf graag in haar koelkast wil zien aangevuld met het nodige.

Ik onderhoud nauw contact met de zorginstelling alsmede meerdere directe verzorgers lichamelijke zorg die 3 x per dag medicijnen aanreiken en ‘s morgens haar ontbijt maken alsmede de medewerker huishoudelijke zorg. Ik onderhoud eveneens nauw contact met de casemanager dementie immers is ma dementerend.

Het loopt niet altijd vlekkeloos, het gaat redelijk.
Het is veel, ook wel eens zwaar maar vind het mijn plicht. Hoef ook geen schouderklopje want ik vind het normaal. Vroeger was ma er voor mij nu ben ik er voor haar.

En toch, ook ik zoek naar oplossingen voor met name de eenzaamheid en heb hiervoor ideeën uitgewerkt want voor het meest basale, gezonde voeding wordt immers gezorgd. Toch ben ik van mening dat beide, dus ook de wijze van voeding anders kunnen en ook anders moeten.

Ik vraag mij af in hoeverre gemeente Helmond bereid is mee te gaan met een plan van aanpak waarbij ook nog eens geld zal overblijven waarmee andere dingen gedaan kunnen worden opdat Helmond een voorbeeld wordt voor andere steden.

Wat ik niet begrijp is dat hier een ‘onthullende documentaire’ voor nodig is om tot inzicht te komen. Het gaat er al jaren over, van hoog tot laag weet men ervan en spreekt men erover, Beter is het tot inkéér te komen.
Zó moeilijk is het allemaal niet. Maak een plan, zet er de juiste mensen op en ga aan de slag. Onze ouderen hebben dat respect verdiend.

Beantwoorden
Jean Pierre Poppeliers

@Jean Pierre Poppeliers op donderdag 27 september 2018 om 21:02:

Prachtig verwoord jij hoe je jouw moeder helpt. Misschien is het een idee je plan met Lonneke Maraczi te bespreken. Zij is een zeer betrokken raadslid met het hart op de goede plek en haar partij zit in het gemeentebestuur dus die kan wat uitrichten.

Beantwoorden

Update:
B&W: geen schrijnende gevallen van ondervoeding bij Helmondse ouderen
Dat liet B&W onder meer weten op de schriftelijke vragen van de SP. Hieronder staan de volledige antwoorden van het college.

 1. Vraag: Herkent u de geschetste signalen? Zo ja, wat heeft u met deze signalen gedaan? Zo, nee bent u bereidt te onderzoeken of [dementerende] ouderen in Helmond de nodige ondersteuning en hulp bij maaltijden krijgen?
  Antwoord: We hebben kennis genomen van de berichtgeving van de Monitor over ouderen met thuiszorg in relatie tot de maaltijdvoorziening. Bij ons zijn er op dit moment geen schrijnende signalen van individuele inwoners bekend. Recent stonden we met onze zorgaanbieders stil bij de te vernieuwen overeenkomst maaltijdvoorziening. Toen kwam de wijze waarop we dit soort situaties willen voorkomen ter sprake. Hierover zijn afspraken in de overeenkomst vastgelegd.
 2. Vraag: Bent u het met ons eens dat ondervoeding bij [dementerende] ouderen te alle tijde voorkomen moet worden?
  Antwoord: Ja.
 3. Vraag: Bent u het met ons eens dat de huidige wetgeving niet mag leiden tot een afschuifsysteem waarbij mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd? En zorgverleners hun werk naar eer en geweten moeten kunnen doen zonder hierbij te moeten “sjoemelen”?
  Antwoord: Ja.
 4. Vraag: Hoe verloopt de aanvraag, indicatiestelling, behandeling en beschikking van maaltijdondersteuning bij de gemeente Helmond? Hoeveel weken zitten er tussen de aanvraag en de beschikking? Hoe vaak is er het afgelopen jaar een aanvraag ingediend? Hoeveel aanvragen hebben een positief besluit gekregen? Hoeveel aanvragen zijn afgewezen en waarom?
  Antwoord: Inwoners met een hulpvraag (of hun naasten) doen een (telefonische) melding waarna een gesprek plaatsvindt dat leidt tot een aanvraag voor een maaltijdvoorziening (opwarmen van de maaltijd en/of klaarzetten van de broodmaaltijd). Deze aanvragen worden over het algemeen direct beschikt. Normaalgesproken ontvangt de inwoner binnen twee weken de schriftelijke beschikking. Bovendien is overeengekomen dat zorgaanbieders bij urgente situaties (spoedzaken) direct kunnen starten met de inzet van een voorziening. Het onderzoek en de beslissing door de gemeente vindt dan achteraf plaats.
  Gemeentelijke geïndiceerde maaltijdondersteuningen komen in de praktijk weinig voor: ongeveer 12 maal per jaar, waarbij nauwelijks sprake is van afwijzingen. In het overgrote deel van de situaties krijgen deze mensen persoonlijke verzorging (vanuit de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg) en vindt de maaltijdondersteuning tijdens het zorgmoment plaats of zijn er voorliggende oplossingen, zoals eten tijdens de (Wmo)dagbesteding.
 5. Vraag: Sommige gemeenten in Nederland hebben samen met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars de problemen lokaal opgelost door bijvoorbeeld financiële ontschotting en te vertrouwen op het oordeel van de wijkverpleegkundigen. Bent u bereidt om in navolging van andere gemeenten in gesprek te gaan met zorgaanbieders en zorgverzekeraars om tot lokale oplossingen te komen? Zo ja, wanneer verwacht u dat te gaan doen? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: In Helmond is hierover met zorgaanbieders gesproken en eveneens een oplossing gevonden. De maaltijdondersteuning wordt – zoals hiervoor verwoord – meegenomen in het zorgmoment door de aanwezige zorgverlener. Zodoende is er niet enkel tijd voor broodmaaltijdbereiding en/of opwarming, maar eveneens voor het ondersteunen bij het nuttigen van de maaltijd.
  In de Monitor schets een medewerker van Zuidzorg (eveneens een gecontracteerde aanbieder in Helmond) treffend de wijze waarop zij dit vormgeven. Dit komt neer op doen wat nodig is en slim organiseren binnen de hoeveelheid tijd die beschikbaar is. De casemanager dementie bespreekt bovendien met de familie de maaltijdondersteuning, signaleert eventuele knelpunten en zoekt naar oplossingen.
  In de gemeentelijke overeenkomst is tot slot opgenomen dat een voorziening in elk geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht verstrekt wordt. De beschreven schrijnende situaties willen we daarmee voorkomen.
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 24 oktober 2018 om 11:58:

Wat een lachertje
Toen ik eerder dit jaar hulp nodig had met maaltijden, kreeg ik de vraag of ik m’n broek kon optrekken.
Zoja is hulp bij maaltijden niet nodig …. Serieus? JA!

Na vele telefoontjes en uiteindelijk het vermelden dat ik hun (de gemeente) aansprakelijk zou stellen wanneer ik me zou verbranden of iets in die zin, kon t ineens wel ????????????

Nu ben ik en mijn mantelzorger gelukkig redelijk gebekt
Maar kan me voorstellen dat ouderen opgeven en dus niet de hulp krijgen die ze verdienen

WMO Helmond is sowieso schandalig naar de burger die hulp nodig heeft

Beantwoorden

Gelukkig geen ondervoede oudjes in Helmond, Ingrid dus gelukkig ook niet. Ik had eerlijk gezegd ook niet anders verwacht, maar je weet het niet natuurlijk. Nu dus wel. 🙂

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *