Buiten is het 19 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 97.296 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Antoinette Maas (GroenLinks) en Mieke Meulendijks (SP) stelden vanavond schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de schuldhulpverlening in Helmond.
Hieronder de 5 vragen (Questions) van deze 2 fractievoorzitters, voorafgegaan door hun inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht blijkt dat tienduizenden Nederlanders met financiële problemen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ze kloppen tevergeefs aan bij gemeenten voor professionele schuldhulp. Uit het onderzoek blijkt dat die alleen mensen toelaten die aan strenge criteria voldoen. Volgens Staatssecretaris Klijnsma mogen gemeenten geen groepen uitsluiten van schuldhulp, zonder naar de persoonlijke omstandigheden te kijken.
“Ongeveer een op de zes huishoudens in Nederland heeft financiële problemen. Bij ruim 800.000 Nederlanders zijn de problemen zo groot, dat ze er zelf niet uit kunnen komen. Volgens een ruwe schatting van het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht kloppen jaarlijks 150.000 Nederlanders tevergeefs aan bij gemeentelijke schuldhulp. Ze stranden op de algemene uitsluitingsgronden.” (Bron: NOS)
GroenLinks en SP maken zich zorgen om deze groep en willen van het college van B&W graag weten of er ook in Helmond mensen op oneigenlijke gronden buiten de professionele schuldhulp worden gehouden.
Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het college:

 1. Welke criteria hanteert de gemeente Helmond voor de schuldhulpverlening en zijn deze recentelijk aangescherpt?
 2. Hoeveel mensen hebben afgelopen jaar een beroep gedaan op de schuldhulpverlening, wat is de stijging t.o.v. de jaren daarvoor?
 3. Hoeveel mensen zijn afgewezen en op welke gronden?
 4. Heeft de gemeente in beeld of en hoe de mensen die een eventuele afwijzing ontvangen hun geldproblemen oplossen?
 5. Wat bedragen de kosten van de schuldhulpverlening op dit moment? En hoe verhouden die zich t.o.v. voorgaande jaren?

2 reacties:

Sinds 2014 werd in Helmond 38% van schuldhulpverzoeken afgewezen
De fractievoorzitters van GroenLinks en de SP stelden bovenstaande vragen aan B&W over de schuldhulpverlening in Helmond. Hieronder de 5 volledige antwoorden (Answers) van het college:

 1. Vraag: Welke criteria hanteert de gemeente Helmond voor de schuldhulpverlening en zijn deze recentelijk aangescherpt?
  Antwoord: De criteria die worden gehanteerd zijn vastgesteld in de Kadernota 2012-2013.
 2. Vraag: Hoeveel mensen hebben afgelopen jaar een beroep gedaan op de schuldhulpverlening, wat is de stijging t.o.v. de jaren daarvoor?
  Antwoord:
 3. Vraag: Hoeveel mensen zijn afgewezen en op welke gronden?
  Antwoord: In 2014 zijn 537 dossiers afgesloten. Hiervan zijn er 201 afgewezen. In 2015 (jan. t/m april) zijn 138 dossiers afgesloten. Hiervan zijn er 56 afgewezen.
 4. Vraag: Heeft de gemeente in beeld of en hoe de mensen die een eventuele afwijzing ontvangen hun geldproblemen oplossen?
  Antwoord: Dit heeft de gemeente niet duidelijk in beeld. Mensen krijgen wel een duidelijk advies mee maar er wordt niet vastgelegd of dit advies ook daadwerkelijk wordt opgevolgd.
 5. Vraag: Wat bedragen de kosten van de schuldhulpverlening op dit moment? En hoe verhouden die zich t.o.v. voorgaande jaren?
  Antwoord: De kosten van de schuldhulpverlening zijn voor 2015 geraamd op € 1.749.359 (begroting 2015).
  De kosten van de schuldhulpverlening fluctueert over de afgelopen jaren, desondanks volgen de kosten dezelfde opgaande trend als het aantal aanvragen.
Beantwoorden

Als mensen om hulp vragen maar vervolgens de afspraken niet nakomen, dan zijn ze zelf verkeerd bezig. Je zou nog kunnen denken dat de “afspraken” eenzijdig opgelegd zijn, maar in 60% van de gevallen gaat het wel degelijk goed. Ik denk dus dat die afspraken wel redelijk zijn en dat het aan de mensen zelf ligt.

Misschien heeft een deel van de afgewezen 40% nog baat bij een andere vorm van hulpverlening. Wordt er ook gekeken naar eventuele gerelateerde kwesties (drankmisbruik, psychische problemen, …)?

Heel opvallend vind ik de geleidelijke toename van het aantal hulpvragen. Komen er steeds meer mensen in problemen, of durven steeds meer mensen om hulp te vragen?

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *