Buiten is het 14 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.703 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
10reacties

Namens de D66-fractie stelde Gaby van den Waardenburg vandaag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de uitbreiding van tennisvereniging Carolus naar aanleiding van een ED-artikel over een ‘blunder van een ambtenaar van de gemeente.’
Hieronder haar 11 vragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties.

Vandaag heeft ons via het Eindhoven Dagblad het bericht bereikt dat door een persoonlijke fout van een ambtenaar van de gemeente Helmond een bestemmingsplanprocedure moet worden doorlopen voor een uitbreiding van tennisvereniging Carolus. Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

 1. Is de inhoud van het bericht juist en betrof het inderdaad een persoonlijke fout van een ambtenaar? Zo nee, hoe heeft deze situatie kunnen plaatsvinden?
 2. Is de omzetting van de bestemmingen vanwege gewijzigde regelgeving op andere percelen wel juist verlopen?
 3. Was het college reeds bekend met deze fout en wanneer is het college hiervan op hoogte gebracht?
 4. Waarom heeft het college nagelaten de gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen?
 5. Hoeveel zienswijzen zijn reeds ingediend naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan?
 6. Hoe nijpend is het tekort aan tennisvelden bij tennisvereniging Carolus?
 7. Is het een optie om een omgevingsvergunning te verlenen op basis van de kruimellijst (artikel 4, lid 11 van het Besluit omgevingsrecht)?
 8. Hebben inmiddels al gesprekken plaatsgevonden met het bestuur van tennisvereniging Carolus?
 9. Zijn omwonenden actief op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling?
 10. Is het college van mening dat tennisvereniging Carolus de ruimte geboden moet worden om uit te kunnen breiden?
 11. Gaat het college zich inspannen om een uitbreiding alsnog mogelijk te maken?

10 reacties:

Ik snap niet dat de krant denkt dat dat een blunder van een ambtenaar is. Veel grond krijgt een groene bestemming.

Beantwoorden

@Toon op donderdag 16 april 2015 om 16:43:

De krant denkt in dit geval niet, de krant citeert.

Beantwoorden

Die grond is bestemd als “groen” in het bestemmingsplan dat door de gemeenteraad ZELF is vastgesteld op 3 april 2012. Lijkt me de perfecte bestemming. Momenteel geen enkele last van strooilicht of geluid… maar blijft dat zo? Wat mij betreft lekker handhaven dat bestaande plan! Bovendien… met het wettelijk recht op flexibel werken en het initiatiefwetsvoorstel tot thuiswerken… is er geen enkel excuus om de bestaande tennisbanen overdag nóg wat beter te benutten. Breek de dag. Sla een bal. 😉

Beantwoorden

@Frans op donderdag 16 april 2015 om 17:40:

Dat klopt wel ja, maar als ze zoiets in de krant zetten zal de krant toch denken dat het klopt. Anders kun je de krant wel volgooien met citaten van iedereen.

Beantwoorden

Hieronder de volledige antwoorden van B&W op de 11 bovenstaande vragen van D66 over de uitbreiding van tennisvereniging Carolus. Die vragen werden gesteld naar aanleiding van een ED-artikel over een ‘blunder van een ambtenaar van de gemeente.’ B&W laat weten dat de inhoud van dat krantenartikel onjuist is.

 1. Vraag: Is de inhoud van het bericht juist en betrof het inderdaad een persoonlijke fout van een ambtenaar? Zo nee, hoe heeft deze situatie kunnen plaatsvinden?
  Antwoord: De inhoud van het bericht is niet juist. Op deze gronden gold volgens het bestemmingsplan Geldropseweg – West uit 2001 de bestemming Groen- en recreatieve doeleinden. Van de bestemming Sport was geen sprake. Omdat het veld naast het tennispark, dat eigendom is van de gemeente, feitelijk in gebruik was als groen, is dit bij de actualisatie als zodanig bestemd. Onder recreatieve doeleinden wordt volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen verstaan: dagrecreatie, jachthaven, kampeerboerderij, kampeerterrein, modelvliegtuigbaan, passantenhaven, recreatiewoning, strand, verblijfsrecreatie, volkstuin. Deze bestemmingen zijn hier niet aan de orde en daarom is aangesloten bij het feitelijke gebruik van de grond. Het bestemmingsplan Brandevoort Oost is vervolgens ter visie gelegd op 22 december 2011 en door uw raad vastgesteld op 3 april 2012. De Sportnota is op 25 juni 2013 door uw raad vastgesteld.
 2. Vraag: Is de omzetting van de bestemmingen vanwege gewijzigde regelgeving op andere percelen wel juist verlopen?
  Antwoord: Zoals wij onder 1 hebben aangegeven is het omzetten van bestemmingen niet aan de orde.
 3. Vraag: Was het college reeds bekend met deze fout en wanneer is het college hiervan op hoogte gebracht?
  Antwoord: Hierboven hebben wij u aangegeven dat er van een fout geen sprake is.
 4. Vraag: Waarom heeft het college nagelaten de gemeenteraad hiervan op de hoogte te stellen?
  Antwoord: Omdat, zoals onder 2 al is aangegeven, geen sprake is van het omzetten van bestemmingen, is het informeren van de gemeenteraad niet noodzakelijk.
 5. Vraag: Hoeveel zienswijzen zijn reeds ingediend naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan?
  Antwoord: Er zijn bij uw raad 12 zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – uitbreiding tennispark.
 6. Vraag: Hoe nijpend is het tekort aan tennisvelden bij tennisvereniging Carolus?
  Antwoord: Het tekort aan tennisvelden is beschreven in de door uw raad vastgestelde Strategische Sportnota. TV Carolus hanteert op dit moment een wachtlijst en kan op basis van het huidig aantal banen niet groeien in ledenaantal.
 7. Vraag: Is het een optie om een omgevingsvergunning te verlenen op basis van de kruimellijst (artikel 4, lid 11 van het Besluit omgevingsrecht)?
  Antwoord: Gedoeld wordt waarschijnlijk op artikel 4, lid 11 van Bijlage II van het Bor. Dit is een tijdelijke vrijstellingsmogelijkheid van maximaal 10 jaar. Bij het verlenen van een dergelijke vrijstelling moet worden aangetoond dat het gebruik omkeerbaar is. Het aanleggen van tennisbanen voor 10 jaar is niet rendabel.
 8. Vraag: Hebben inmiddels al gesprekken plaatsgevonden met het bestuur van tennisvereniging Carolus?
  Antwoord: Wethouder Stienen heeft naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen enkele gesprekken gevoerd met het bestuur van de vereniging en de stichting tennissport Carolus. Ook is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest met de indieners van de zienswijzen, het bestuur van de tennisvereniging en de wethouder. Verder heeft de wethouder een gesprek gevoerd met de wethouder van de gemeente Geldrop-Mierlo. In juni staat nog een gezamenlijk gesprek gepland met de tennisvereniging uit Mierlo, tennisvereniging Carolus en beide wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo en Helmond.
 9. Vraag: Zijn omwonenden actief op de hoogte gebracht van deze ontwikkeling?
  Antwoord: Alle omwonenden zijn voorafgaand aan het nieuwe bestemmingsplan geïnformeerd middels een informatieavond op het tennispark. De kennisgeving van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de uitbreiding van het huidige tennispark is gepubliceerd in weekblad De Loop en de Staatscourant en op de website van de gemeente Helmond. Het plan is raadpleegbaar via http://www.Helmond.nl en http://www.ruimtelijkeplannen.nl en was in te zien bij de Stadswinkel.
 10. Vraag: Is het college van mening dat tennisvereniging Carolus de ruimte geboden moet worden om uit te kunnen breiden?
  Antwoord: Na het gesprek in juni zullen wij een finaal voorstel voorbereiden voor uw raad.
 11. Vraag: Gaat het college zich inspannen om een uitbreiding alsnog mogelijk te maken?
  Antwoord: Wij verwijzen u naar het antwoord onder 10.
Beantwoorden

@Frans op donderdag 16 april 2015 om 17:40:

Die antwoorden zijn toch wel pijnlijk voor de krant en ook de tennisclub. Zeker als ik hun artikel nog eens teruglees.

Beantwoorden

Gaat D’66 nu deze journalist op matje roepen en rekening vanwege beantwoording door B&W daar neerleggen?

Beantwoorden

Ik hoor nu pas van deze plannen en wandel iedere dag op de groenvoorziening die drijgt te verdwijnen. Heeft het nog steeds zin om bezwaar te maken tegen deze idiote plannen van TV Helmond?

Beantwoorden

@Remco
Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad en alleen degene die een zienswijze hadden ingediend konden (binnen zes weken na vaststelling van het bestemmingsplan) hiertegen in beroep gaan. Alleen wanneer voor de aanleg van de tennisvelden nog omgevingsvergunningen voor bouwen/aanleggen aangevraagd en verleend moeten worden staat daar nog bezwaar tegen open.

Beantwoorden

Regeren is vooruit zien.
De uitgaven voor de uitbreiding van een paar tennis en hockeyveldjes loopt in de miljoenen voor onze gemeente.
En zijn wijkhuizen aan het sluiten omdat er geen geld voor is, en de soepbus van het Leger des Heils heeft inmiddels zijn intrede gedaan in Helmond.

Vooral de SP mag zich hierover schamen met hun (blijvende) deelname in deze coalitie.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *