Buiten is het 6 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 90.807 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Berry Smits van Helmond Aktief stelde schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het geld dat Helmond krijgt uit het Deelfonds Sociaal Domein 2015 en de gevolgen daarvan. Aardig ‘detail’: gemiddeld per Nederlander was dat 528 euro, maar per Helmonder 717 euro.
Vandaag hieronder zijn vragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding in het geheel. Zodra de antwoorden (Answers) van het college bekend zijn, plaatsen we die in zijn geheel in de reacties.

Recent werd in een ED-artikel melding gemaakt over de “verdeling van de sociaal budgeten.” (Deelfonds Sociaal Domein 2015) Budgeten voor de 3 gedecentraliseerde taken ( WMO, jeugdzorg en participatie) die vanaf 1-1-2015 door de gemeenten dienen te worden uitgevoerd. De opstellers van het krantenartikel hadden hun informatie c.q. gegevens gehaald uit een artikel van het Binnenlands Bestuur.
Met enig genoegen lazen we dat de budgetverdeling voor deze 3 taken (Deelfonds sociaal domein 2015) voor de gemeente Helmond niet ongunstig uitviel (totaal € 717,00 per inwoner).
VRAAG 1: Impliceert dat nu dat de bezuinigingstaak voor onze gemeente, ondanks de alarmerende berichten over forse bezuinigingen in deze taken, nu minder intensief is / wordt?
.
Als we overigens de regionale samenwerking Peel 6.1 erbij betrekken dan blijkt dat uiteindelijk voor deze 3 decentraliseerde taken een macro budget voor de 6 gemeenten ter beschikking komt van 119,6 miljoen euro. Conform het overzicht in Binnenlands Bestuur; Helmond 63,8 miljoen euro – Asten 7,2 miljoen euro – Someren 7,8 miljoen euro – Laarbeek 9,7 miljoen euro – Gemert-Bakel 14,6 miljoen euro en Deurne 16,3 miljoen euro
VRAAG 2: als we dit macro budget afzetten tegen de budgetten die voor 2014 worden ingezet (lokaal – provinciaal en landelijk) wat is dan feitelijk het verschil? Wordt hierin dan duidelijk op hoeveel minder inzet binnen Peel 6.1 voor 2015 gerekend moet worden?
.
Nu de 3 taken binnen het regionaal samenwerkingsverband Peel 6.1. binnen één uitvoering organisatie worden gedaan, is VRAAG 3 of vanaf 1-1-2015 vanuit één macro budget wordt gewerkt of geldt nog steeds de besteding per gemeente zoals die per gemeente in het Deelfonds in budgetvorm wordt versterkt? .
Binnen de samenwerking Peel 6.1 is bij de opstart en gemeenschappelijke regeling wel een financiële richting aangegeven maar zoals aangegeven diende daar nog naar onderzoek voor worden gedaan.
VRAAG 4: wanneer zijn de contouren van de financiële inrichting te verwachten middels bijv. een programma begroting, verdeelsleutel en/of uitvoeringsprogramma’s ?
.
Op landelijk niveau wordt aangegeven dat voor deze 3 deeltaken een bezuiniging operatie van ca. 5,7 miljard wordt doorgevoerd. Ondanks de mogelijk gunstige berichtgeving is / blijft het naar onze inzichten nog onduidelijk, zeker naar de inwoners maar bijv. ook naar de werknemers van de diverse zorgverzekeraars / verleners, waar nu precies die bezuiniging(en) moet(en) worden gezocht. Voor zover bekend en hebben begrepen, lopen er momenteel diverse aanbestedingen.
VRAAG 5: wanneer kunnen we vanuit de resultaten van de aanbestedingen de verdere uitwerking van de taakvelden verwachten? In hoeverre is “tijd” nog een complexe factor in de correcte implementatie c.q. overgaan naar gemeentelijke / Peel 6.1. uitvoering? M.a.w. is er enige garantie te geven dat dit proces gaat slagen en er geen (onoverkomelijke) problemen zullen ontstaan?
We denken dat communicatie naar bewoners een heel belangrijke factor zal zijn. Een zorgvuldigheid communicatie traject dient hiervoor de basis te zijn. Een vanzelfsprekendheid die wij van het uitvoeringsorgaan Peel 6.1 zonder meer verwachten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *