Buiten is het 9 graden, binnen zit al 15 jaar šŸ˜»

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 96.184 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

Namens de PvdA-fractie stelde Mohammed Chahim schriftelijke vragen aan B&W over het stoppen van de behandeling van autisme bij Kentalis. Hieronder zijn 6 vragen (Questions) voorafgegaan door zijn volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Onlangs kwam ons ter ore dat Kentalis stopt met behandeling autistische jongeren in Eindhoven. We hebben begrepen dat er bij de dagbehandeling plaats is voor ongeveer 33 kinderen en dat deze nagenoeg altijd vol zat. Vaak gaat het hier om kinderen die al lange tijd thuis zaten omdat de behandeling bij andere instellingen vastliep, vanwege de multiproblematiek (autisme in combinatie met een communicatiestoornis). Meestal kreeg men een doorverwijzing naar Kentalis.
Kentalis bood een zeer specialistische dagbehandeling aan, waardoor veel van deze kinderen uiteindelijk weer teruggeleid kon worden naar school, werk of (reguliere) dagbesteding.
Als fractie hebben wij hierover de volgende vragen:

 1. Is de gemeente Helmond op de hoogte van het voornemen van Kentalis om te stoppen met de behandeling van autisme?
 2. Klopt het dat Kentalis ook voor Helmondse autistische kinderen opvang biedt?
 3. Klopt het dat er na het stoppen van Kentalis voor deze kinderen nu geen enkele vorm van opvang meer wordt geboden?
 4. Heeft de gemeente zicht op hoeveel kinderen dit betreft binnen de gemeente Helmond?
 5. Hoe is de gemeente Helmond van plan om deze zorg voor deze groep kinderen te waarborgen?
 6. Klopt het dat het programma ā€˜Levensloopbegeleiding plusā€™ van Kentalis, in tegenstelling tot de gemeente Eindhoven, niet door de gemeente Helmond wordt vergoed?

3 reacties:

Ben erg benieuwd naar de antwoorden…

Beantwoorden

En ik denk gezien de wachtlijsten bij Herlaarhof, het geen goede optie is dat ze deze zorg moeten overnemen!

Beantwoorden

Kentalis stopt behandeling van autisme, dienstverlening aan 1 Helmonds kind wordt overgenomen
Hieronder de volledige beantwoording van B&W in antwoord op de bovenstaande schriftelijke raadsvragen die de PvdA in oktober stelde:

 1. Vraag: Is de gemeente Helmond op de hoogte van het voornemen van Kentalis om te stoppen met de behandeling van autisme?
  Antwoord: Ja.
 2. Vraag: Klopt het dat Kentalis ook voor Helmondse autistische kinderen opvang biedt?
  Antwoord: Ja, er maakt op dit moment 1 Helmonds kind gebruik van het type dienstverlening waarmee Kentalis gaat stoppen.
 3. Vraag: Klopt het dat er na het stoppen van Kentalis voor deze kinderen nu geen enkele vorm van opvang meer wordt geboden?
  Antwoord: Deze vraagde speelde ook bij ons, en dat was aanleiding voor een ambtelijk bezoek op woensdag 21 oktober jl. Eindhoven en Helmond hebben toen een verkennend gesprek gevoerd met Kentalis. Kortgezegd komt het erop neer dat Kentalis haar dienstverlening aan kinderen met een stoornis in het Autistisch Spectrum niet langer uit de Zorgverzekeringswet (ZVW) bekostigd krijgt, wanneer er geen sprake is van een combinatie met een spraak- taalstoornis. Het Rijk had naar Kentalis aangegeven dat Kentalis met deze dienstverlening geen Zvw-doelen realiseerde maar onderwijsdoelen en doelen die vallen onder de Jeugdwet.
  Op 16 december is een vervolgoverleg geweest met Kentalis met de verantwoordelijke directies/coƶrdinatoren van de Samenwerkingsverbanden (waar het gaat om onderwijs) en met de verantwoordelijken inkoop (waar het gaat om jeugdzorg).
 4. Vraag: Heeft de gemeente zicht op hoeveel kinderen dit betreft binnen de gemeente Helmond?
  Antwoord: Voor behandeling met verblijf telt Kentalis 1 kind waarvan de voogd woonachtig is in Helmond.
 5. Vraag: Hoe is de gemeente Helmond van plan om deze zorg voor deze groep kinderen te waarborgen?
  Antwoord: Zie de hiervoor genoemde overleggen. Daarnaast heeft Kentalis in gesprek met de Berkenschutse, GGZ-E, Herlaarhof en Combinatie Jeugdzorg goede afspraken gemaakt over overname van dienstverlening. Laatste vier organisaties hebben overeenkomsten Jeugdhulp met ons gesloten, en op basis daarvan kunnen zij hun dienstverlening bekostigd krijgen.
 6. Vraag: Klopt het dat het programma ā€˜Levensloopbegeleiding plusā€™ van Kentalis, in tegenstelling tot de gemeente Eindhoven, niet door de gemeente Helmond wordt vergoed?
  Antwoord: Het is niet zo dat Kentalis bekostigd krijgt vanuit gemeente Eindhoven. Dat neemt niet weg dat het fenomeen Levensloopbegeleiding ā€“ en rapporten die daar over geschreven zijn – op dit moment kunnen rekenen op belangstelling.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *