Buiten is het 13 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 97.660 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
1reactie

Lonneke Maráczi van de SP stelde gisteravond schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van Gemeenten in tijdnood bij herbeoordeling Wmo. Dat artikel verscheen dinsdag op de site van Binnenlands Bestuur. Vandaag hieronder haar 3 vragen (Questions) voorafgegaan door haar volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Binnenlands Bestuur meldt dat gemeenten in tijdnood komen bij de
herbeoordelingsgesprekken van mensen waarvan het overgangsrecht Wmo dit jaar afloopt. De VNG stelt dat veel gemeenten bezig zijn met het inplannen en uitvoeren van deze gesprekken, maar dat zij ook signalen krijgt dat gemeenten het niet voor 1 november gaan redden. Ook vragen de herbeoordelingen tijd omdat deze, mede in het licht van een bezuinigingsopdracht van twintig procent, zorgvuldig moeten gebeuren, stelt de VNG verder. Gemeenten lopen volgens de VNG een financieel risico als de bezuiniging van de Wmo-taken niet wordt gehaald.

 1. Zijn er in Helmond c.q. de Peelgemeenten signalen dat de deadline van 1 november 2015 niet gehaald gaat worden?
 2. Zo, ja wat betekent dit dan voor de mensen waarvan het overgangsrecht Wmo dit jaar afloopt?
 3. Is het college met ons van mening dat goede kwaliteit van zorgverlening bij de herbeoordelingsgesprekken voorop moet staan en niet de bezuinigingsopdracht leidend moet zijn?

1 reactie:

B&W: Herbeoordeling Wmo-cliënten is niet voor 1 oktober gereed
Hieronder de volledige beantwoording van B&W in antwoord op de bovenstaande schriftelijke vragen die de SP eind juli stelde.

 1. Vraag: Zijn er in Helmond c.q. de Peelgemeenten signalen dat de deadline van 1 november 2015 niet gehaald gaat worden?
  Antwoord: Reeds veel eerder is voorzien dat een goede en zorgvuldige inhoudelijke herbeoordeling van alle cliënten met een bestaande AWBZ/jeugdzorg-indicatie alleen gefaseerd kan plaatsvinden. Het is onrealistisch om dit voor 1 oktober in de volle omvang te kunnen realiseren. Wij verwijzen u naar de mail van 2 september jl. en de uitvoerige brief vanuit Peel 6.1 die op 15 september hierover aan alle raadsleden is verzonden.
 2. Vraag: Zo, ja wat betekent dit dan voor de mensen waarvan het overgangsrecht Wmo dit jaar afloopt?
  Antwoord: De mensen van wie in 2015 de indicatie – en dus het overgangsrecht- afloopt, worden zoveel mogelijk nog dit jaar opnieuw beoordeeld en krijgen dan een beschikking conform de Wmo of de Jeugdwet. Voor de mensen van wie de einddatum van de (AWBZ- en Bureau Jeugdzorg-)indicatie na 1 januari 2016 valt, behoren vrijwel allemaal tot de categorie die in ieder geval tot 1 mei 2016 de huidige zorg en het huidige pgb-budget behoudt. Wij verwijzen u naar de uitvoerige brief vanuit Peel 6.1.die op 15 september aan alle raadsleden is verzonden.
 3. Vraag: Is het college met ons van mening dat goede kwaliteit van zorgverlening bij de herbeoordelingsgesprekken voorop moet staan en niet de bezuinigingsopdracht leidend moet zijn?
  Antwoord: Uiteraard delen wij die mening. Alle inzet vanuit Peel 6.1. is erop gericht om iedereen de zorg te geven die nodig is, na een zorgvuldig proces van inhoudelijke beoordeling.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *