Buiten is het 20 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 94.786 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

Helmond Aktief stelde vanmiddag schriftelijke vragen aan B&W over de voortgang van de Goorlooppark, een nieuw langgerekt park langs de Goorloop van de Warande tot het Groot Goor (kaartje) bestaande uit Goolooppark Noord en Midden. Deze raadsvragen werden gesteld door Jan van Aert, Theo van Mullekom en Berry Smits en Gerard van Vugt.
Hieronder hun 5 vragen (Questions) voorafgegaan door hun volledige inleiding. Zodra de antwoorden (Answers) van B&W bekend zijn, plaatsen we die ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

In de ED van woensdag 6 januari jl. werd in een uitgebreid artikel informatie verstrekt over de voortgang van terrein van v/m Raaijmakers Houthandel en Goorloop.
Het krantenartikel signaleert “weer kink in de kabel“ en spreekt zelfs van “een gebed zonder einde”.
Zover willen wij met deze uitspraken als fractie niet gaan maar wel willen we stellen dat de totale ontmanteling en sanering van het terrein Raaijmakers Houthandel wel een beetje lijkt op de processie naar Echternach ! Een proces wat met horten en stoten wordt gedaan.
Te veel en te vaak dienen sloop- en/of saneringsprocessen tussentijds te worden stopgezet.
Eind vorig jaar werd heel productief gewerkt en zat er schot in het werk! Er werd een gigantische hoeveelheid aarde afgegraven en verwijderd.
Toen de graafmachine(s) medio december uiteindelijke aan de zijde van de Mierloseweg stopte, bleef er in het “ecologisch gebied van de Goorloopzone” een gigantisch maanlandschap, gevuld met grote hoeveelheden oppervlakte water, over.
De contouren van het fietspad waren ook al zichtbaar, maar vlak voor het kerstreces verstomde weer de machines. Wat nog restte waren een heleboel paaltjes met briefjes waar vermoedelijk nog verontreinigingen waren gevonden, direct grenzend in het gebied van de Mierloseweg ! En zoals gezegd een kraterlandschap!.
De planning voor de laatste ecologische brug op de Mierloseweg zal binnenkort opstarten en die voorbereidingen zijn direct na Nieuwjaar gestart.
Terug naar het ED artikel.
Zoals nu blijkt is de sanering van het ecologische deel grotendeels afgewerkt maar dient de bodemsanering in het plandeel waar Adriaans/Moeskops haar woningen zal gaan bouwen, nog helemaal te worden opgestart.
Volgens wethouder Stienen is het saneren van dat plandeel contractueel vastgelegd.
Er wordt door de gemeente nu gedreigd met juridische stappen omdat het er naar uitziet dat het totaal plan qua planning niet zal worden gehaald. Er dreigt een miljoenenstrop omdat de subsidie-verstrekkers zich aan de ( laatste ) deadline ( 1 juli 2016 ? ) zullen vastklampen.
Als we het geheel overzien dus vanaf grondverwerving, planvorming, sanering, inrichting etc. verdient het project absoluut geen schoonheidsprijs. Mogelijk moet er zelfs gesproken worden van mis management! Waar en op welke momenten de nodige miscommunicaties , geschillen etc. zijn ontstaan is al bijna niet meer te achterhalen.
Echter aangrenzende bewoners beginnen nu ook langzaam te twijfelen aan het geheel en een goede afloop! Komt dit nog wel goed, en zo ja wanneer ?
Hoop is er wel volgens de wethouder maar de twijfels worden breed geuit!

Wij willen als fractie Helmond Aktief een aantal verhelderende vragen stellen;

 1. Klopt het dat de bodem sanering is te verdelen in 2 projectdelen: Projectdeel Ecologische zone Goorloopzone en projectdeel woningen Adriaans / Moeskops? Dus 2 verschillende opdrachtgevers voor de grondsaneerder Jansen Nuenen?
 2. Dient het totale project incl. woningen gereed te zijn voor de laatst aangegeven deadline van 1 juli?
  Mocht dat zo zijn dan hoef je geen helderziende te zijn om aan te geven dat dit schier onmogelijk is!
  Of behoeft alleen de ondergrond van de woningen gesaneerd en bouwrijp te zijn voor bebouwing?
 3. Als er wordt gesproken over mogelijk verlies c.q. niet ontvangen van miljoenen subsidies, is de vraag over welk bedrag door de gemeente dan risico wordt gelopen?
 4. Bij een mogelijk winterse periode zal in het gebied een gigantisch grote ijsbaan ontstaan. Uitermate geschikt voor schaatsliefhebbers. Velen zullen daar zeker ( gratis ) gebruik van gaan maken! In hoeverre kan dit gebied dan betreden worden? Is er gevaar voor de volks-gezondheid?
 5. Verder zijn we geïnteresseerd naar de voortgangsplanning, ondanks dat die beïnvloedbaar is door weersomstandigheden, resultaten van de laatste bodemonderzoeken etc.?

5 reacties:

Gemeente loopt mogelijk een ton subsidie mis door vertraging
De gemeente Helmond loopt mogelijk 95 duizend euro aan subsidie van de provincie mis door de vertraging bij de aanleg van het Goorlooppark. Aannemer Adriaans Moeskops is inmiddels in gebreke en aansprakelijk gesteld voor de volledige schade die daaruit voortvloeit. De precieze hoogte van de schade inclusief meerkosten is pas na het verstrijken van de deadline (1 juli 2016) te bepalen. Dat en meer liet B&W weten in antwoord op de bovenstaande schriftelijke raadsvragen van Helmond Aktief.
Hieronder de volledige beantwoording van B&W:

 1. Vraag: Klopt het dat de bodem sanering is te verdelen in 2 projectdelen: Projectdeel Ecologische zone Goorloopzone en projectdeel woningen Adriaans / Moeskops? Dus 2 verschillende opdrachtgevers voor de grondsaneerder Jansen Nuenen?
  Antwoord: Voor de sanering van het Goorloopzone (parkdeel) is de gemeente opdrachtgever van Adriaans Moeskops bv. Adriaans Moeskops bv. is vervolgens opdrachtgever van A. Jansen bv. De sanering van het woningdeel is de verantwoordelijkheid van Adriaans Moeskops bv.
 2. Vraag: Dient het totale project incl. woningen gereed te zijn voor de laatst aangegeven deadline van 1 juli?
  Mocht dat zo zijn dan hoef je geen helderziende te zijn om aan te geven dat dit schier onmogelijk is!
  Of behoeft alleen de ondergrond van de woningen gesaneerd en bouwrijp te zijn voor bebouwing?
  Antwoord: De deadline van 1 juli 2016 geldt alleen voor de Goorloopzone (parkdeel). Dit betreft de subsidiedeadline van de Samen Investeren subsidie van de provincie Noord Brabant. Voor de realisatie van de woningbouw is geen subsidie verleend, hiervoor geldt dus geen deadline.
 3. Vraag: Als er wordt gesproken over mogelijk verlies c.q. niet ontvangen van miljoenen subsidies, is de vraag over welk bedrag door de gemeente dan risico wordt gelopen?
  Antwoord: Het exacte verlies aan subsidie van de provincie Noord Brabant is pas definitief bekend bij de definitieve afrekening na 1 juli 2016. Op dit moment verwachten wij dat het risico alleen betrekking heeft op de nog uitstaande werkzaamheden en schatten wij het mogelijk te missen subsidiebedrag in op circa € 95.000,–. Overigens hebben wij inmiddels overleg met de provincie om subsidieverlies zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast hebben wij ook schade door meerkosten (bv uitstel werkzaamheden nutsbedrijven e.d.). Ook deze kosten zijn pas in de loop van 2016 exact te bepalen. Wij hebben Adriaans Moeskops bv inmiddels in gebreke gesteld en aansprakelijk gesteld voor de schade.
 4. Vraag: Bij een mogelijk winterse periode zal in het gebied een gigantisch grote ijsbaan ontstaan. Uitermate geschikt voor schaatsliefhebbers. Velen zullen daar zeker ( gratis ) gebruik van gaan maken! In hoeverre kan dit gebied dan betreden worden? Is er gevaar voor de volks-gezondheid?
  Antwoord: Het betreft een vervuild terrein en het mag daarom niet door onbevoegden worden betreden. Het terrein is daarom afgehekt met bouwhekken. Indien omwonenden buiten de bouwhekken blijven is het niet onveilig.
 5. Vraag: Verder zijn we geïnteresseerd naar de voortgangsplanning, ondanks dat die beïnvloedbaar is door weersomstandigheden, resultaten van de laatste bodemonderzoeken etc.?
  Antwoord: De voortgang van de realisatie van de ecopassage Mierloseweg en de aan aanleg van het Goorlooppark Midden (tussen Europaweg en Spoor) is afhankelijk van de sanering en profilering van terrein Raaymakers. Wij dringen bij de saneerder (Adriaans Moeskops bv) continue aan op een spoedige afronding, zodat wij de ecopassage Mierloseweg en het Goorlooppark Midden kunnen gaan aanleggen.
  De ecopassage Houtse Parallelweg wacht nog op de afronding van de brug over de tunnelbak Kasteelherenlaan begin 2016. Daarna start de aanleg van de ecopassage Houtse Parallelweg en de inrichting van het terrein (ecologische verbindingszone) tussen Spoor en Heeklaan. Deze werkzaamheden worden medio 2016 afgerond.
Beantwoorden

Ben benieuwd hoe dit weer gaat aflopen voor alle betrokkenen…..

Wordt vervolgd 🙂

Beantwoorden

Omdat de gemeente te laat met haar milieurapportages/onderzoeken is gaan ze de aannemer die moest wachten op sondeer-resultaten nu aansprakelijk stellen. Hoezo is politiek krom in Helmond

Beantwoorden

Aannemer idd laten betalen

Beantwoorden

@toon op donderdag 28 januari 2016 om 14:27:

Ik zie niks staan van die milieurapportages. Ik ken trouwens ook die Adriaan Moeskops niet, maar als die dadelijk ook failliet gaat, is het wel mooi een dikke ton schade voor de gemeente.
Iedereen kan trouwens zeggen wat die wil van Theo van Mullekom (en af en toe ook wel terecht hoor) maar zijn partij zit er wel steeds bovenop. Eerst met die verdwenen kerstbomen uit het kanaal en nu met dit geval!

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *