Buiten is het 2 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 101.303 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

Jochem van den Bogaard van D66 stelde vandaag 5 schriftelijke vragen aan B&W over de zorg voor de Helmondse Q-koortspatiënten. Sinds 2009 verschenen over deze infectieziekte al diverse weblogartikelen.
Hieronder zijn raadsvragen (Questions) voorafgegaan door zijn inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Het kabinet heeft besloten dat Q-support per 1 oktober de zorg voor de bij haar bekende Q-koortspatiënten overdraagt aan de betrokken gemeenten. Ook in Helmond zijn er veel inwoners getroffen door Q-koorts. De mensen die jaren geleden getroffen zijn door Q-koorts zitten al lange tijd in stress en onzekerheid. Als eerste door de fysieke gevolgen van Q-koorts die zij dagelijks ondervinden. Daarnaast hebben zij een zware tijd achter de rug door alles wat bij deze ziekte komt kijken. Patiënten hebben erg lang moeten wachten op een stukje erkenning voor hun klachten. Om duidelijkheid te scheppen voor onze Q-koortspatiënten is het ons inziens nodig de Q-koortspatiënten actief te benaderen om hen te informeren over de ondersteuning die mogelijk is op basis van de WMO of de jeugdwet (dit betreft bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, vervoersvoorzieningen e.d.).
De fractie van D66 heeft daarom de volgende vragen:

 1. Is de gemeente bekend met de overdracht van de zorg van Q-koortspatiënten naar de gemeenten? Zo ja, welke (extra) inspanningen heeft de gemeente Helmond geleverd om te zorgen voor een goede overdracht?
 2. Is het college het met de fractie van D66 Helmond eens dat de Q-koortspatiënten een extra steuntje in de rug verdienen? Zo ja, welke acties/maatregelen heeft de gemeente genomen om Q-koortspatiënten zo goed mogelijk te informeren over de ondersteuning die mogelijk is op basis van de WMO of de jeugdwet? Denk hierbij aan informatie over het bestaan van instrumenten die speciaal op hen zijn toegesneden, zoals de training ‘Chronische Q-koorts en QVS, hoe ga ik daarmee om…?’ en het beweegprogramma voor Q-koortspatiënten – ontwikkeld door Q-support (in samenwerking met het Radboud MC).
 3. Bij welke instantie of zorgaanbieder heeft de gemeente Helmond de zorg voor de Q-koortspatiënten ondergebracht?
 4. Om hoeveel Q-koortspatiënten gaat het in totaal? Hoeveel van deze patiënten hebben aangegeven behoefte te hebben aan verdere begeleiding door de gemeente?
 5. Is Q-support actief betrokken bij de overdracht van patiënten naar de gemeente Helmond, zodat de bij hen bekende patiënten goed overgedragen kunnen worden? Is het college bereid voor specifieke deskundigheid, waar maatwerk nodig is, de hulp in te roepen van Q-support, zodat reeds bestaande kennis en kunde wordt benut en verder kan worden uitgebouwd?

In de reacties hieronder staat een update.

7 reacties:

Ik wist niet dat er binnen Helmond zo veel Q koorts voorkwam. Ik dacht dat het allen in buitengebieden voorkwam waar ze gieten hadden.

Beantwoorden

Er zijn mensen aan gestorven en nu komen ze jaren en jaren later met vraagstukken voor de patienten….????????

Beantwoorden

Gesteld is in helmond??? Ik ben Q-koorts patiënt. Hier in helmond moet je liegen om serieus genomen te worden en doorverwezen mogen worden naar de Q koorts poli in Nijmegen. Je staat er helemaal alleen voor hier in helmond!

Beantwoorden

@kathleen
Lijkt wel structureel probleem in Helmond. Voor alle vragen en problemen die niet standaard in het hokje passen, moet je je kapot vechten om iets voor elkaar te krijgen.
Frustreren en negeren lijkt wel tot beleid verheven.
Triest. Beschamend.
Vooral voor mensen die met problemen met hun gezondheid kampen. Je hebt er niet om gevraagd, wordt slachtoffer en daarna mag je het allemaal zelf uitzoeken. Van het kastje naar de muur en dan met lege handen.

Beantwoorden

@Kathleen, neem eens contact op met Q-support en Q-uestion, die kunnen je zeker wel op een goede manier verder helpen.
Spreek uit ervaring als chronisch Q-koorts patient met QVS.
bij de gemeente weten ze niets en zijn inderdaad als je niet in het hokje past niet bereid om je op een fatsoenlijke manier verder te helpen.

Beantwoorden

@Kathleen Philips op woensdag 3 oktober 2018 om 23:24:

zie reactie 5 okt. Hnas

Beantwoorden

6 Q-koortspatiënten bij medisch fitnessprogramma dat gemeente betaalt
Dat en een meer antwoordde B&W op de raadsvragen die D66 stelde. Hieronder staan de volledige antwoorden:

 1. Vraag: Is de gemeente bekend met de overdracht van de zorg van Q-koortspatiënten naar de gemeenten? Zo ja, welke (extra) inspanningen heeft de gemeente Helmond geleverd om te zorgen voor een goede overdracht?
  Antwoord: De gemeente is bekend met de overdracht van zorg van stichting Q-support naar de gemeente. Er heeft diverse malen overleg plaatsgevonden tussen Q-support en de gemeente. Doel van het overleg was begrip voor en van de situatie van Q-koortspatiënten en het kunnen bepalen op welke plek de zorg het beste geleverd kan worden. De bij Q-support bekende patiënten kunnen contact opnemen met team Zorg & Ondersteuning. In Helmond bevonden negen Q-koortspatiënten zich in de procesregie bij stichting Q-support. Daar waar gewenst heeft een warme overdracht plaatsgevonden van patiënten van Q-support naar de gemeente Helmond. Twee patiënten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij hebben hun verhaal in aanwezigheid van de relatiebeheerder van Q-support kunnen toelichten aan de gemeente. Mochten andere patiënten behoefte hebben aan een warme overdracht, dan is dit mogelijk. Maar niet elke patiënt geeft hier de voorkeur aan.
  Voor de medewerkers van Zorg & Ondersteuning heeft Q-support een presentatie gegeven waarin de specifieke problemen waar Q-koortspatiënten tegenaan lopen en de behoefte van deze patiënten zijn uitgelegd. Q-support blijft voor de gemeente beschikbaar om ondersteuning te bieden en diensten te leveren. Dit kan alleen niet meer rechtstreeks door de patiënten zelf gevraagd worden.
 2. Vraag: Is het college het met de fractie van D66 Helmond eens dat de Q-koortspatiënten een extra steuntje in de rug verdienen? Zo ja, welke acties/maatregelen heeft de gemeente genomen om Q-koortspatiënten zo goed mogelijk te informeren over de ondersteuning die mogelijk is op basis van de WMO of de jeugdwet? Denk hierbij aan informatie over het bestaan van instrumenten die speciaal op hen zijn toegesneden, zoals de training ‘Chronische Q-koorts en QVS, hoe ga ik daarmee om…?’ en het beweegprogramma voor Q-koortspatiënten – ontwikkeld door Q-support (in samenwerking met het Radboud MC).
  Antwoord: Van de 9 patiënten nemen 6 patiënten deel aan het medische fitness/beweegprogramma. De kosten voor deelname worden – voor een periode van 2 jaar – gedekt door de gemeente Helmond. Patiënten komen zelf met een hulpvraag bij team Zorg & Ondersteuning en in samenspraak wordt er gekeken waar en door wie de hulp het beste geboden kan worden. Dit kan bij bijv. arbeidsrechtelijke conflicten ook een jurist van Q-support zijn. Bij vragen over bijv. WMO-hulpmiddelen regelt team Zorg & Ondersteuning zelf ondersteuning.
 3. Vraag: Bij welke instantie of zorgaanbieder heeft de gemeente Helmond de zorg voor de Q-koortspatiënten ondergebracht?Antwoord: De gemeente heeft de zorg voor Q-koortspatïenten ondergebracht bij team Zorg & Ondersteuning.
 4. Vraag: Om hoeveel Q-koortspatiënten gaat het in totaal? Hoeveel van deze patiënten hebben aangegeven behoefte te hebben aan verdere begeleiding door de gemeente?
  Antwoord: Het aantal patiënten die in beeld zijn bij Q-Support zijn er negen. Twee van deze patiënten hebben gebruik gemaakt van een warme overdracht. Zes patiënten nemen deel aan de medische fitness en drie patiënten hebben af en toe een hulpvraag. Voor alle negen patiënten willen wij maatwerk leveren.
 5. Vraag: Is Q-support actief betrokken bij de overdracht van patiënten naar de gemeente Helmond, zodat de bij hen bekende patiënten goed overgedragen kunnen worden? Is het college bereid voor specifieke deskundigheid, waar maatwerk nodig is, de hulp in te roepen van Q-support, zodat reeds bestaande kennis en kunde wordt benut en verder kan worden uitgebouwd?
  Antwoord: Met Q-Support zijn goede afspraken gemaakt. Medewerkers van Zorg & Ondersteuning weten bij wie en waarover zij de deskundigheid van Q-support kunnen gebruiken. Zij zijn voor Zorg & Ondersteuning goed bereikbaar voor ondersteuning, advies en specifieke deskundigheid (denk aan ziekte gerelateerde arbeidsconflicten).
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *