Buiten is het 10 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.100 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
7reacties

In Helmond en omstreken wonen en werken het hele jaar door duizenden buitenlandse werknemers. Bij een uitzendbureau, rechtstreeks bij een werkgever of als ZZP’er. In heel Nederland en dus ook in Peelland, zijn in het verleden misstanden geconstateerd in onder meer de arbeidsomstandigheden en huisvesting van deze mensen. Diverse instanties, die al actief zijn met het tegengaan hiervan, slaan nu de handen ineen. Zij gaan het komend jaar actief samenwerken in een breed project om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Hierbij wordt ingezet op multidisciplinaire handhavingsacties in combinatie met zorg.
Burgemeester Jan van Zomeren van de gemeente Gemert-Bakel (voorzitter van de stuurgroep) over dit project: “Het probleem van veel arbeidsmigranten is dat er een ongewenste afhankelijkheidsrelatie ontstaat tussen werkgevers en werknemers. Zo is de huisvesting van arbeidsmigranten vaak een zaak voor de werkgevers en/of uitzendbureaus. Gemeenten krijgen soms lastig zicht op dit soort huisvestingssituaties doordat arbeidsmigranten zich niet altijd inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) en niet alle gemeenten toegang hebben tot het Register Niet Ingezetenen (RNI). De werkgevers zijn verplicht deze arbeidsmigranten het minimumloon en de minimumvakantietoeslag te betalen. Er zijn vermoedens dat dat te vaak niet (volledig) gebeurt. Daarnaast speelt nog een aantal andere zaken in de Peel zoals illegaal verblijf, uitbuiting, uitkerings- en premiefraude, belastingontduiking en malafide uitzendbureaus.”
Van Zomeren vervolgt: “De gemeenten dragen zorg voor al hun inwoners. Daarbij horen dus ook de buitenlandse werknemers die zich in de gemeente vestigen. Vandaar dat de gemeenten en de diverse instanties die te maken hebben met de problematiek rondom arbeidsmigranten besloten hebben om intensief en integraal te gaan samenwerken om misstanden tegen te gaan.
Het doel is om door actieve interventies Peelland-breed het zicht krijgen op, het voorkomen en bestrijden van onder andere illegale huisvesting, uitbuiting en fraude. De werkwijze is hetzelfde als van het Helmond Interventieteam (HIT). Het projectgebied betreft de 6 Peelgemeentes: Helmond, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Deelnemende partners naast de gemeentes zijn: Belastingdienst, Inspectie van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Verzekeringsbank, OM en Politie. Het RCF Kenniscentrum Handhaving ondersteunt het project.

7 reacties:

Ik heb pas een paar politieke partijen een email gestuurd over Poolse vestigingsmigranten die geld betalen aan iemand van Wooniezie en die hebben dan binnen anderhalve week een woning. Ik heb drie namen van Polen die 200 euro ervoor betaald hebben aan een Poolse vrouw aldan niet in dienst van Wooniezie.

Beantwoorden

@Mark op vrijdag 4 september 2015 om 21:24:

Corruptie is iets dat in Zuid-Europese landen met enige regelmaat nog voorkomt.
In het christelijke en brave Nederland komt dit toch niet voor. Denk ik.

Beantwoorden

@Evert op zaterdag 5 september 2015 om 01:52:

Nooit oordelen voordat je de feiten kent. Het is best mogelijk dat een individuele werknemer in de fout gaat. Tweehonderd euro lijkt mij wat weinig in verhouding tot het risico voor de carrière van deze dame, maar het kan. Ik zou zelf de zaak niet bij de politiek hebben neergelegd, maar bij Wooniezie voor een intern onderzoek.

Beantwoorden

Een Pool heeft zijn mond voorbij gepraat en gaf me twee namen van mensen die hetzelfde hadden gedaan en die ook bij hetzelfde bedrijf als ik werken. Drie mensen van een en hetzelfde bedrijf die binnen anderhalve week een woning hebben kan geen toeval zijn he.
en 200 euro is niet weinig als je er een paar per maand aan een huis helpt. Misschien laat ze het lijken alsof mensen een paar jaar ingeschreven staan maar dat is echt niet het geval omdat ik voor een van de mensen zelf een keer een Wooniezie-account aangemaakt heb en die had ze niet verlengd.
Het gaat in ieder geval om een Pools sprekende vrouw en ik kan me niet voorstellen dat die er heel veel werken.
Toen ik deze info kreeg ondernam ik direct actie maar ik wilde het bewust niet bij Wooniezie neerleggen omdat ik niet weet of ze integer met deze kwestie omgaan.

Beantwoorden

Ze kunnen met die namen het toch gewoon terug herleiden neem ik aan?
Laat ze maar reageren hier als ze info willen.

Beantwoorden

@mark op zaterdag 5 september 2015 om 11:09:

Eén of twee mensen oneerlijk helpen zal nog wel lukken, maar als je dat met grote aantallen doet, gaat het toch een keer opvallen. Ik zit meer aan een niet al te snuggere eenling te denken die bij een intern onderzoek snel door de mand valt, dan aan een bedrijfbreed complot voor een paar grijpstuivers.

@mark op zaterdag 5 september 2015 om 11:12:

Natuurlijk lezen ze De weblog van Helmond wel (wie niet?), maar toch lijkt het mij zuiverder om Wooniezie rechtstreeks te benaderen.

Beantwoorden

Update:
Meer samenwerking HIT met zorgverleners
Het Helmond Interventie Team (HIT) heeft de ambitie om in de toekomst meer en nauwer samen te werken met welzijnsorganisaties en zorgverleners. De stappen die zijn gezet binnen het arbeidsmigrantenproject (zie hierboven) dat tot augustus van dit jaar doorloopt, dient als een eerste aanzet voor deze nadere integratie tussen de diverse werkwijzen.
Dinsdag is via een startbijeenkomst een eerste aanzet gegeven voor verdere afstemming en samenwerking. Zo’n 50 professionals van diverse betrokken partijen kwamen in De Geseldonk in Mierlo-Hout bij elkaar om een geïntegreerde toekomst verder te verkennen. Onderwerpen als de bescherming van persoonsgegevens en mensenhandel kwamen daarbij aan de orde.
“Door repressie, zorg en welzijn meer hand in hand te laten gaan, hoopt het HIT uiteindelijk nog meer resultaten voor de langere termijn te kunnen boeken. Ambitie is om personen die betrokken zijn bij een HIT-actie via zorgverleners en welzijnsorganisaties te kunnen laten werken aan een stabielere toekomst.” Dat schrijft de gemeente in haar persbericht vanochtend.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *