Buiten is het 2 graden, binnen zit

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 93.512 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Mede naar aanleiding van de berichtgeving in de media, gaf zorgorganisatie Savant Zorg vanochtend een nadere toelichting over het verwachte verlies van arbeidsplaatsen. Hieronder hun gehele toelichting:

Savant Zorg, regionale organisatie voor verpleging en verzorging, heeft op woensdag 11 juni al haar medewerkers geïnformeerd over het te verwachten verlies van werkgelegenheid in 2015.
De regering heeft besloten tot wijziging van de langdurige zorg om de groei van de zorguitgaven te beteugelen. Delen van de langdurige zorg worden van de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekering en de WMO, waarbij de financiële middelen worden verminderd.
Savant Zorg heeft haar beleid aangepast aan de voorgenomen wijzigingen in de langdurige zorg. Onder andere door het aanbieden van wonen met zorg en service, het werken met kleinschalige, zelfsturende wijkteams, het uitbreiden van de zorg in het hoogcomplexe segment en het breed opleiden van haar zorgmedewerkers. Daarmee wil Savant Zorg de succesvolle organisatie blijven die zij nu is. In 2013 kreeg Savant nog het predicaat ‘Parel in de zorg’ van Actiz. De aanpassing van het beleid kan echter niet verhinderen dat de omzet in 2015 zal verminderen.
Wijzigingen in de langdurige zorg en de bezuinigingen daarop betekenen minder omzet in 2015 voor Savant Zorg en daarmee verlies van werkgelegenheid. In het najaar van 2014 zal duidelijk zijn wat precies de gevolgen voor de omzet en daarmee de werkgelegenheid zijn.
Savant vindt het belangrijk om nu al haar personeel te informeren over het te verwachten gevolg voor de werkgelegenheid. Hoezeer Savant ook betreurt dat dit nodig is, zeker gezien de beperkte mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt voor de zorg. Met deze vooraankondiging wil Savant het dan ook mogelijk maken om medewerkers waarvan naar verwachting de functie gaat vervallen op tijd te begeleiden naar een nieuwe baan. Daarvoor zal ook een beroep worden gedaan op de middelen die hiervoor door minister Asscher beschikbaar zijn gesteld in het kader van de banenplannen voor de zorg. Met de vakorganisaties is overleg over een sociaal plan gaande waarin ook de premobiliteit (vrijwillig vertrek voordat er sprake is van een ontslagaanzegging) wordt geregeld.
Savant verwacht een verlies van 100 formatieplaatsen (+/- 250 medewerkers). Het vervallen van deze arbeidsplaatsen zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2015. Het wegvallen van werkgelegenheid zal met name plaatsvinden in de extramurale zorg in de ondersteunende en begeleidende functies en ook in de algemene ondersteunende diensten.
De afname van werkgelegenheid is onderwerp van gesprek met het zorgkantoor en de gemeenten om ervoor te zorgen dat alle huidige cliënten zo min mogelijk hinder hiervan ondervinden. De verwachting is dat met name nieuwe cliënten de effecten van de beperking van de financiële middelen gaan merken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *