Buiten is het 34 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 98.319 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
3reacties

In augustus 2016 opent de Taalbrug uit Eindhoven, een school voor kinderen met een communicatieve beperking een nevenvestiging in Helmond. Kentalis sluit zich bij de nevenvestiging aan. Zij vestigen zich aan de Hortensialaan 87 in Helmond, waar nu nog de onder- en middenbouw van De Toermalijn, school voor speciaal basisonderwijs, gevestigd is. Dit deel van De Toermalijn trekt in bij de bovenbouw aan de Reigerlaan 5.
Om de nevenvestiging van de Taalbrug en Kentalis en de samenvoeging van de vestigingen van De Toermalijn mogelijk te maken, is een investering in de gebouwen nodig. Op 9 juni stelde de gemeenteraad van Helmond geld daarvoor beschikbaar. Afgelopen week ondertekende de gemeente de intentieovereenkomst met de betrokken partijen.
Gemeente Helmond ontving vorig jaar een verzoek van Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE) om een nevenvestiging van de Taalbrug in Helmond te openen. De Taalbrug biedt onderwijs voor slechthorende leerlingen, leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en leerlingen met een stoornis in het autismespectrum die specifiek leidt tot een communicatieve beperking. Voor beide type leerlingen wordt onderwijs verzorgd in de nieuwe vestiging. Ook Kentalis, specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs, voor mensen voor wie horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, sluit zich bij de nevenvestiging aan. Kentalis gaat vanuit Helmond, diagnostiek en behandeling bieden aan leerlingen van de Taalbrug (en hun omgeving) en aan andere inwoners van 0 tot 23 jaar met een taalontwikkelingsstoornis of slechthorendheid.
Wethouder Margreet de Leeuw heeft zich ingezet voor de komst van De Taalbrug naar Helmond: “Passend Onderwijs wil zeggen dat alle kinderen – ook met een beperking – zo dicht mogelijk bij huis naar school kunnen. Ik ben dus erg blij met de komst van de Taalbrug, dat is belangrijk voor kinderen en ouders. Het levert bovendien een forse besparing op in de kosten van leerlingenvervoer.”
De Toermalijn verwacht de komende jaren een terugloop in het aantal leerlingen. Daarmee wordt het mogelijk de school op één locatie te huisvesten. Het gebouw aan de Reigerlaan 5, wordt geschikt gemaakt voor de komst van de onderbouw en de middenbouw. Hiervoor voegt De Toermalijn twee lokalen en een speellokaal toe aan het gebouw. De Toermalijn streeft ernaar rond 1 januari 2016 te verhuizen.
Op dat moment kan de verbouwing van het gebouw aan de Hortensialaan starten. Er worden 7 lokalen geschikt gemaakt voor de Taalbrug. Een ander deel van het gebouw wordt geschikt gemaakt voor verhuur aan Kentalis. De Taalbrug en Kentalis willen na de zomervakantie van 2016 starten op deze locatie. Voor de verbouwing van beide gebouwen is een bedrag van 1,65 miljoen euro gereserveerd.

3 reacties:

Zojuist laat de gemeente weten dat er In hun persbericht over deze opening een foutje was geslopen die wij ook niet hadden opgemerkt.
In totaal is voor de verbouwing van beide locaties een bedrag van 2,2 miljoen gereserveerd (1,65 miljoen voor de Hortensialaan en nog eens 570.000 euro voor de Reigerlaan).

Beantwoorden

Behandelgroep voor peuters met taalontwikkelingsstoornis
Kentalis start op 24 augustus met een nieuwe behandelgroep voor kinderen tot 5 jaar in Helmond. De groep is voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dit houdt in dat ze moeite hebben met praten en/of het leren van taal. De nieuwe locatie is gevestigd aan de Groningerhof 4 in de Rijpelberg.
Met de start van deze vroegbehandelingsgroep ‘Wallie Walvis’ speelt Kentalis in op een lang gekoesterde gezamenlijke wens van ouders en verwijzers uit Helmond en omgeving en Kentalis. In de afgelopen jaren reisde een aantal peuters met een taalontwikkelingsstoornis naar Eindhoven, om daar deel te kunnen nemen aan de vroegbehandelingsgroepen van Kentalis. Nu kunnen deze kinderen dicht bij huis behandeld worden.
Het jonge kind leert in een groep met 6 tot 8 anderen op een speelse manier (beter) communiceren, omgaan met anderen en zijn gevoelens te uiten. In dit communicatieve behandelklimaat kan het kind zich optimaal ontwikkelen en een goede start maken bij de peuterspeelzaal of op school. Afhankelijk van de ernst van het spraak-/taalprobleem, komt het kind 2 of 4 dagen in de week naar de groep. Ook de ouder wordt bij de behandeling betrokken zodat hij/zij handvatten krijgt voor een (nog) beter contact met zijn kind.
Wat is een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? Begrijpt een kind anderen vaak niet of maakt hij wel erg korte zinnen? Of is hij bijvoorbeeld slecht verstaanbaar? Het kan zijn dat hij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft, zo’n 5% van de bevolking heeft TOS. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt, waardoor ze bijvoorbeeld moeite hebben met het onthouden en leren van woorden of klanken. TOS wordt nog vaak verward met bijvoorbeeld dyslexie, stotteren, een algemene taalachterstand of autisme. Denk je dat een kind TOS heeft, dan kun je dat laten onderzoeken bij een audiologisch centrum van Kentalis. Vroegtijdig de juiste hulp bieden, kan grote ontwikkelingsproblemen op latere leeftijd voorkomen.
Zoals hierboven gemeld, opent De Taalbrug in augustus 2016 een school voor kinderen met een communicatieve beperking een nevenvestiging in Helmond. Kentalis sluit zich bij de nevenvestiging aan. Door de korte lijnen tussen de organisaties kunnen kinderen die moeite hebben met spraak en taal zo optimaal mogelijk zorg en onderwijs krijgen.
Koninklijke Kentalis is een Nederlandse organisatie die onderzoek, zorg en onderwijs biedt aan mensen met beperkingen in horen en communiceren. Gerekend vanaf de allereerste rechtsvoorganger bestaan zij 225 jaar.
Om in aanmerking te komen voor zorg van Kentalis is een verwijzing van een arts of audioloog nodig. Op de website van Kentalis staat meer informatie.

Beantwoorden

Helemaal geweldig

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *