Buiten is het 18 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.051 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

CPO-woningen Stiphout“Hoewel 2012 en 2013 relatief goede jaren in de woningbouwproductie waren, dient voor 2014 nog de nodige inspanningen te worden geleverd om het minimale programma van 300 woningen te halen. Evenals voorafgaande jaren is de inzet van de Starterslening hierbij een effectief middel. Circa 1/3 van het aantal woningverkopen in Helmond wordt gerealiseerd met gebruikmaking van de starterslening. In overleg met de marktpartijen bezien wij momenteel de mogelijkheden de woningmarkt nog een zetje in de rug te geven door de organisatie van een wooncampagne.” Dat laat het college van B&W weten naar aanleiding van de voortgangsrapportage van de Taskforce Woningbouw van de gemeente Helmond.
In 2012 bedroeg de totale Helmondse woningbouwproductie 462 woningen, voor 2013 worden er plusminus 450 woningen verwacht. In 2014 wordt een terugval tot onder de 300 woningen verwacht.
Uitgangspunt is dat de grondprijs door de gemeente niet wordt verlaagd. De eerder genoemde wooncampagne zou de belangstelling van het publiek moeten trekken middels een groot cadeau dat gewonnen kan worden. Daarna kunnen de deelnemende woonconsumenten worden benaderd als potentiële geïnteresseerden. De Taskforce ziet dat niet zo zitten. Zij acht het concept onvoldoende gericht op de woonconsument, terwijl de marktomstandigheden nog niet toe zijn aan een dergelijke benadering. Daarom wordt er bekeken of een beperkte wooncampagne in een alternatieve vorm wel haalbaar is.
Op initiatief van wethouder Frans Stienen werd de Taskforce Woningbouw in 2009 gestart. In deze taskforce zitten vertegenwoordigers van woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers en makelaars. Enkele keren per jaar komen zij bijeen om de woningmarktsituatie te bespreken.
In de rapportage van de taskforce 2013 (pdf) staat de voortgang van alle specifieke maatregelen. Op pagina 3 staan de deelnemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *