5reacties

Heesakkers: Met de kennis van nu

Ja hij zei het echt afgelopen week. Een uitspraak die een politicus doet om zich vooraf in te dekken of om achteraf geen excuses te hoeven maken. In het debat over het nieuwe raadsvoorstel waarbij Helmond Sport alsnog meedoet met de plannen op De Braak, zei wethouder Serge van de Brug het echt. “Met de kennis van nu denken we alles te kunnen realiseren.” Nee, de wethouder heeft uiteraard geen glazen bol, dat begrijp ik wel. Maar een plan met een groot financieel risico en waar de gemeente een boel geld insteekt, vraagt wat mij betreft toch om iets meer zekerheid.

Want ja, met de kennis van nu is alles makkelijk. Met de kennis van nu had een keeper die bij een strafschop de verkeerde hoek in dook het anders gedaan. Met de kennis van nu waren de sierschoorstenen in Brandevoort steviger gebouwd en nu niet in zoveel gevallen een veiligheidsrisico. Met de kennis van nu had Solarcentury wel eerst aan draagvlak gedacht, alvorens ze met een plan kwamen voor een zonnepark in Stiphout.

Ook de wethouder zelf was kritisch op de stadionplannen toen hij ze voor het eerst op zijn bureau kreeg in januari. In de tussentijd is er veel veranderd in dit dossier. Helmond Sport trok de stekker uit de plannen, er kwam een mediationtraject maar inmiddels ligt het ‘finale voorstel’ bij de gemeenteraad.

Wat nieuw is in de plannen rondom De Braak is een gedeeltelijke vorm van staatssteun. Wat er tot nu toe is getoetst, valt nog onder geoorloofde staatssteun. Maar pas achteraf wordt er vanuit de Europese Commissie een definitieve toetsing gedaan. Maar met de kennis van nu…

Er hangen dus nog behoorlijk wat mitsen en maren aan het plan. En dat maakt dat bijna de hele gemeenteraad afgelopen week, van coalitie tot oppositie, behoorlijk kritisch over de plannen sprak. De CDA-fractie heeft altijd gepleit voor een multifunctionele sportaccommodatie. De maatschappelijke meerwaarde die dit plan heeft, met onderwijs en gezondheid in combinatie met sport, is groot. Maar ook wij worstelen met het vraagstuk van wankele financiën en een in principe prachtig plan om De Braak te ontwikkelen tot de sport- en beleefcampus zoals die voor ogen is.

Op 1 december staat het voorstel over De Braak op de agenda van de gemeenteraad. Met de kennis van nu verwacht ik dat dit wel eens een pittige vergadering kan worden.

Marcel Heesakkers,
burgerraadslid CDA