Buiten is het 21 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.809 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
53reacties

Het is een raar woord: draagvlak. Het betekent dat mensen achter een idee staan. Maar in de Helmondse gemeenteraad gebruiken we het vaak. Soms lijkt het wel het enige waar het over gaat. Is er met de inwoners gesproken? Zijn ze wel geïnformeerd? Hebben ze mogen meedenken over de plannen? Daarom vraag ik me wel eens af: besteden we wel voldoende tijd aan de problemen die we willen oplossen? Moet ik als raadslid niet meer bij de feiten blijven en meer de rug recht en het hoofd koel houden?

Het is een groot goed dat iedere Helmonder politiek actief kan zijn. Als de gemeente bij mij in de straat de bomen willen kappen, dan zou ik daar ook iets van vinden. Ik zou goed geïnformeerd willen worden en willen weten of ik bezwaar kan maken. En als ik geen formeel bezwaar kan maken, zou ik een brief sturen aan de gemeenteraad en handtekeningen ophalen bij de buren.

Maar als ik als raadslid zo’n brief lees, denk ik: misschien zijn er ook wel buren, die de bomen willen inruilen voor parkeerplaatsen. En hoe kom ik daar achter? Er staat niet altijd een bordje op de deur ‘voor of tegen de bomen’. En ik kan als raadslid ook niet bij iedere verandering eisen, dat er samen met inwoners plannen worden gemaakt, of dat er een referendum of enquête wordt georganiseerd. Dat zou bakken met geld kosten. Alleen al één brief versturen aan alle Helmonders kost ongeveer € 80.000,-.

Als raadslid vind ik dit een dilemma. Uiteraard willen wij als GroenLinks voor alle Helmonders een eerlijk en transparant proces. Maar we willen ook dat er zoveel mogelijk geld beschikbaar is om problemen op te lossen en zaken goed te regelen. Wat is wijsheid? Zou het een goed idee zijn om meer ambtenaren aan te stellen met een communicatie opleiding? Daar is nu een tekort aan en dan is communicatie al snel een ondergeschoven kindje. Moeten we niet meer mensen hebben, die weten hoe je inwoners bij plannen betrekt? Die weten hoe je samen met inwoners plannen maakt of inspraak organiseert? Ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Als we dit niet aanpakken, zullen we het in de gemeenteraad nog vaak moeten hebben over het vage begrip draagvlak.

Désirée Meulenbroek
Raadslid GroenLinks

53 reacties:

Heel erg goed dat je dit draagvlak-probleem aansnijdt!

Ik kan me goed voorstellen dat het haast ondoenlijk is om steeds het belanghebbend deel van of alle Helmonders te betrekken bij een probleem, oplossing of verandering. Immers niet iedereen heeft bv de tijd zich met problemen te bemoeien of heeft wel wat beters en leukers te doen dan naar de bijeenkomsten te gaan of een paar uur naar doodsaaie live-presentatie via internet te kijken of weet ervan of …. En wat er dan zogenaamd uitkomt, al dan niet gestuurd, stond vaak al van te voren al vast. En als een ruime meerderheid van alle Helmonders tegen het voorstel van de gemeente is, denk bv eens aan het nieuwe stadhuis, dan gaat dat toch gewoon door. Veel burgers die zoiets een paar keer meemaakten, voelen zich na zulke draagvlak-sessies belazerd en komen niet meer. Hier zit er eentje.

Zou het misschien een idee zijn om bijvoorbeeld eens in de 4 jaar een stuk of 37 Helmonders te kiezen die beslissen over de problemen, oplossingen of veranderingen in Helmond? Dat scheelt de andere Helmonders godsgruwelijk veel tijd aan vaak nutteloos overleggen en discussiëren over wat er in Helmond speelt. Die 37 Helmonders betalen we daarvoor en die hebben dan alle tijd om te beslissen wat goed is voor Helmond.

Beantwoorden

Wat als je nou alles zou doen? Dus als het moet een brief aan alle Helmonders en meer communicatiedeskundigen. Het lijkt mij dat je als gemeenteraadslid je burgers niet genoeg kunt betrekken bij je werk. Overigens vind ik het mede een taak van een raadslid om draagvlak te creëren. Apart dat u dat een vaag begrip noemt.

Beantwoorden

Goeie vraag, heldere uiteenzetting.
Maar bij “meer ambtenaren? ” dacht ik meteen “Nee!”. Zij staan nog veel verder af van de inwoners en ik denk dat meeste mensen wel weten dat zij, de ambtenaren, vaak de touwtjes in handen hebben.
Liever zie ik professionalisering van het raadslid. Maak hier een volwaardig ambt van en zorg voor voldoende directe ondersteunende faciliteiten. En misschien is het aantal 37 niet meer voldoende.

Beantwoorden

Beste Désirée,

Draagvlak is absoluut géén vaag begrip. Het is de goedkeuring, de acceptatie van een groep voor een bepaald plan of thema op basis van verkregen of ingewonnen informatie. Als volksvertegenwoordiger heb je de taak voorgestelde plannen te toetsen aan je achterban. Die bestaat in de eerste plaats uit je kiezers waarvan je één keer in de vier jaar een rapportcijfer krijgt voor bewezen diensten. Die groep bepaalt of er nog genoeg draagvlak is om je taak als volksvertegenwoordiger voort te zetten. Daar is niets vaags aan.

Het volk dienen betekent dat de partijdiscipline altijd ondergeschikt zou moeten zijn aan het belang van de grote groep burgers. Dat wordt gewaardeerd, maar het is niet gemakkelijk. Het vraagt inzicht, moed en doorzettingsvermogen. Pieter Omtzigt weet daar alles van! In zijn boek “Een nieuw sociaal contract” beschrijft de problemen en tegenwerking die hij is tegengekomen. Maar hij geeft ook oplossingen hoe begrip en draagvlak verkregen kunnen worden. Beter informeren en openheid zijn daar een onderdeel van. Lees het maar eens.

Transparantie in een politiek bedrijf zal altijd wel een utopie blijven. Dat geldt ook voor 100% draagvlak krijgen voor plannen en ideeën. Je moet er wel naar streven. Het begint met intenties: met bedoelingen. Het is aan iedere volksvertegenwoordiger zelf om te bepalen wat hij actief wil betekenen voor zijn achterban. Door de grote hoeveelheid werk die er ligt, zullen er keuzes gemaakt moeten worden: wat wil ik voor de Helmonders betekenen en hoe wil ik dit doen?! Je kunt niet alles en je hoeft ook niet alles. Een oplossing zou kunnen zijn dat de leden van de gemeenteraad beter met elkaar samenwerken en partijdisciplines loslaten. Werken over politieke grenzen dus.

Je voorstel om de oplossing te zoeken in het ambtenarencorps van de gemeente Helmond is aardig maar niet doeltreffend. Veranderingen komen niet tot stand door een cursus communicatie voor de medewerkers. Het begint bij betrokkenheid. De vraag is bij wie. Bij het college, bij de wethouder, bij de gemeentelijke organisatie of bij de stad?
Ambtelijke betrokkenheid begint naar mijn idee bij kennis van de stad, bij kennis van mensen, de mentaliteit, de cultuur, etc. De materie waar ze mee bezig zijn, de oplossingen die ze ontwerpen voor bestaande problemen of vraagstukken, worden pas echt doeltreffend als ambtenaren zelf onderdeel willen zijn van de stad Helmond waarvoor ze werken. Het moet bij hen, net als bij onze volksvertegenwoordigers, als het ware in hun bloed zitten.

Kortom: draagvlak komt tot stand door te denken vanuit de burger en open te staan voor wat zijn behoeften zijn. Het is een intensief proces dat de moeite waard is.

Veel succes en hartelijke groet,
Hanneke Hegeman.

Beantwoorden
Hanneke Hegeman

Goeie toevoeging, Hanneke.
Laat raadsleden/wethouder dan ook eerst stilstaan bij de vraag wat “betrokkenheid” voor hen betekent. En dragen zij die betekenis dan ook uit?

Beantwoorden

Mee denken, betrekken, communicatie etc etc.
Hoe vaak hebben we dit item in welke hoedanigheid dan ook voorbij zien komen.

Maar zolang college structueel informatie voor de raad achterhoudt en raad met de informatie die er is weigert B&W aan te spreken op wanbestuur zijn het loze woorden.
Helmond doet daarin niets onder voor de landelijke politiek. De lappen tekst over transparantie ten spijt.

Beantwoorden

Het afwegen van belangen en doorhakken van knopen is een van de dingen die politiek zo leuk, maar tegelijkertijd ook zo ingewikkeld maken. Draagvlak is eigenlijk vaak de mate van acceptatie door de belanghebbenden (dat kunnen inwoners zijn, maar bijvoorbeeld ook professionals in de zorg bij beleid in het sociaal domein). Die acceptatie is vaak afhankelijk van persoonlijk belang, redelijkheid van het beleid en uitlegbaarheid van de beslissing die genomen is.

Soms is er geen enkele manier om draagvlak te verkrijgen, terwijl het onderwerp toch belangrijk genoeg is om een beslissing te nemen waar mensen niet blij van worden. Maar ook het politieke spel heeft invloed. Dat zie je onder andere bij het Huis van de Stad waar Toon ook al aan refereerde. Op papier een volkomen logische stap, te beredeneren, te berekenen en prima uit te leggen. Maar als het vervolgens voor populistisch politiek gewin weggezet wordt als geldverspilling zie je dat het draagvlak verdwijnt. Zulk politiek hooliganisme ondermijnt ook weer het vertrouwen van de inwoners in het bestuur.

Uiteindelijk ben je er als volksvertegenwoordiger dus om die belangen af te wegen en knopen door te hakken, ook als dat soms minder populair is. Dat betekent niet dat je niet in gesprek hoeft te gaan met de inwoners of informatie in moet winnen. Een goed raadslid is benaderbaar, heeft voelsprieten in de wijken en neemt bij onrust de moeite om in gesprek te gaan. En dan, als duidelijk is wie welke belangen en meningen heeft, neemt een goede volksvertegenwoordiger een beslissing die leidt tot een zo gedragen en haalbaar mogelijk compromis.

Wat betekent dit nou voor het betrekken van inwoners bij de besluitvorming? Betrekken van inwoners wordt vaak ingezet om het draagvlak te vergroten. Het geeft de mogelijkheid om direct te communiceren met inwoners die bezwaren hebben of negatieve gevolgen gaan ondervinden van beleid. Het is zaak om vooraf goed in te schatten bij welke onderwerpen dit noodzakelijk is en dan belanghebbenden zo vroeg mogelijk bij het proces te betrekken. Dat is ook vaak waar het mis gaat. Als belanghebbenden pas betrokken worden als ze slechts nog op details invloed kunnen hebben of mee kunnen praten, dan wordt het door hen terecht ervaren alsof ze niet serieus genomen worden.

Wat valt er dan te verbeteren? Landelijk en Europees wordt er regelmatig gebruik gemaakt van internetconsultaties. Hierbij hebben alle belanghebbenden de kans om hun mening te geven over een voorgenomen besluit of voorgenomen beleid en worden die bijdrages meegenomen. Zo’n instrument zou ook op gemeentelijk niveau zijn vruchten af kunnen werpen, omdat het mensen op een laagdrempelige manier de mogelijkheid geeft om mee te denken. Als de resultaten van die consultatie vervolgens niet alleen voor de ambtenarij toegankelijk zijn, maar ook voor de gemeenteraad, dan dient dat twee doelen. Ten eerste dat de gemeenteraad voorzien wordt van argumenten en denkwijzen, ten tweede dat politiek talent op een natuurlijke manier boven kan komen drijven.

Beantwoorden
Michiel van Geel

@ michiel van Geel. Dit soort vage lappen tekst bedoel ik nu.
Alsof u de burgers en de lezers hier even uit gaat leggen hoe het werkt.
Een soort college geven. Terwijl u bliksems goed weet hoe het werkt.
Zoals u mij al eerder wist te melden “het beschermen van bestuurders als het gaat om integriteit gaat nu eenmaal boven de belangen van burgers”.

U kunt nu reageren met “Ik heb hier geen herinnering aan”.

Beantwoorden

@E Betgem op maandag 3 mei 2021 om 11:12:

Bovenstaand schrijven is een goed voorbeeld van de reden waarom je de enige persoon bent die ik inmiddels op Twitter op block heb staan. Ik heb wel degelijk herinnering aan het moment en de context waarin ik die uitspraak heb gedaan. Uitspraken uit hun verband rukken en daar mensen mee voor het blok zetten is kennelijk een hobby van je.

Het is een realiteit dat er binnen organisaties de neiging bestaat om in de verdediging te gaan als een bestuurder onder vuur komt te liggen. De toeslagenaffaire heeft dit op landelijk niveau feilloos blootgelegd. De neiging om informatie achter te houden of een draai te geven aan de werkelijkheid is in die zin iets waar je rekening mee moet houden en scherp op moet zijn. En ja, ook dat is helaas een van de taken van een volksvertegenwoordiger als het bestuur niet functioneert zoals het zou moeten. Dat staat echter compleet los van het onderwerp waar we het hier over hebben, namelijk draagvlak.

Beantwoorden
Michiel van Geel

@Jeanne Schriks op maandag 3 mei 2021 om 08:12:

Extra communicatieambtenaren bij de gemeente vind ik ook overbodig, zeker nu ze ditishelmond.nl hebben.

@E Betgem op maandag 3 mei 2021 om 11:12:

Ik vond het juist een goede toevoeging aan de column.

Beantwoorden

Beste Michiel,

Jouw bijdrage aan deze discussie is bijzonder waardevol en voor een groot deel ga ik hierin met je mee. Jammer genoeg sla je op één onderdeel in je eerste reactie volkomen de plank mis. Je verwijt aan raadsleden die een andere gedachte over het nieuwe gemeentehuis hebben, kan ik niet waarderen!

Je schrijft: “Maar als het vervolgens voor populistisch politiek gewin weggezet wordt als geldverspilling zie je dat het draagvlak verdwijnt. Zulk politiek hooliganisme ondermijnt ook weer het vertrouwen van de inwoners in het bestuur.”

Draagvlak begint bij acceptatie van andersdenkenden. Die verdienen geen scheldpartij of ongenuanceerde beschuldigingen. Die verdienen, ongeacht hun visie, net als jij respect. Scheldpartijen leiden nooit tot draagvlak maar slechts tot tweespalt en dat is nu juist wat we niet nodig hebben in Helmond! Als man met politieke ambities zou je dit toch kunnen weten!

Groetjes,

Hanneke Hegeman.

Beantwoorden
Hanneke Hegeman

Nee @Michiel van Geel. U heeft mij op twitter geblokkeerd omdat u niet wenst aangesproken als u de waarheid niet spreekt. Net zoals uw kompaan Stevens.

Overigens ben ik door geen enkel ander raadslid geblokkeerd.

Verder is de toeslagaffaire aan het licht gekomen door doorzettende burgers. Dat politici daarna nog hebben geprobeerd middels list en bedrog hun eigen “geweten” schoon te wassen ter bescherming van hun machtsuitoefening is een andere kwestie.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op maandag 3 mei 2021 om 12:29:

Sorry Hanneke, maar ik kan er niets anders van maken. Iedereen heeft recht op een afwijkende mening, maar niet op afwijkende feiten. Dat het CDA graag Boscotondo had gehouden uit nostalgische overwegingen kan ik begrijpen, het is en blijft architectonisch gezien immers een mooi gebouw.

Maar als je de berekeningen en voors en tegens betreffende het nieuwe stadhuis op een rijtje zet, dan is er maar een conclusie mogelijk. Het frame van geldverspilling was dan ook volkomen onterecht en alleen gebaseerd op het feit dat er met zo’n project nu eenmaal veel geld geïnvesteerd moet worden. Iedereen weet echter dat je niet alleen naar de kosten, maar ook naar de baten moet kijken. En in dit geval ook nog naar de vermeden kosten voor huur, onderhoud en renovatie.

Als je dit weet en toch dat frame er bewust aanhangt om de onderbuik aan te spreken dan ben je niet eerlijk bezig. Dat noem ik politiek hooliganisme, omdat je dan bewust het vertrouwen in het stadsbestuur ondermijnt op oneigenlijke gronden in een tijd dat het vertrouwen in de overheid toch al niet al te groot is. Het alternatief is dat degenen die het beweren niet kunnen rekenen en daarvoor heb ik toch iets te veel respect voor hun kwaliteiten.

Beantwoorden
Michiel van Geel

Mooi initiatief.

Mijn idee: Instellen van een burgerforum.
Daar zijn de laatste jaren meerdere initiatieven in geweest.
Ik weet dat daar in Duitse gemeentes momenteel goede ervaringen mee zijn.

In Helmond was nog niet zo lang geleden een poging om dit op te zetten via Platform Vrije Politiek van Leo Broers (nu Plan!). Leo heeft zeker goede tips voor je.

De wijkraden in Helmond zijn al een soort van burgerraden. Ze moeten naar mijn idee echter een flinke update krijgen, met name op gebied van begeleiding, informatievoorziening en communicatie. Het draagvlak kan mede daardoor verbeterd worden.

Hieronder staan meerdere zoektermen naar berichten die ik heb gevonden en aangeven hoe je die succesvol kunt opzetten.
Kernwoorden zijn; ondersteuning en selectiemethode.

1. decorrespondent.nl/meer-dan-een-inspraakavond-beter-dan-een-referendum-met-deze-democratische-vernieuwing-kan-de-burger-zelf-beleid-maken/

2. parlement.com/id/vhnnmt7ltkw7/burgerforum_kiesstelsel

3. klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/04/09/iedereen-wil-een-burgerforum-alleen-het-kabinet-nog

4. zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/publicatie/2018/06/21/manifest-en-eindrapport-burgerforum-keuzes-in-de-zorg/Eindrapport+Burgerforum.pdf

Veel succes.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 3 mei 2021 om 09:56:

Klaarblijkelijk mogen politieke partijen geen eigenstandige afweging meer maken als het bijvoorbeeld over een nieuw stadhuis gaat. Beschamend deze reactie. Bah!

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op maandag 3 mei 2021 om 12:29:

En zo is het Hanneke. Als je niet in het straatje van het college praat dan ben je populistisch. Nou echt niet.

Beantwoorden

parool.nl/nederland/onderzoek-naar-burgerpanels-bij-wind-en-zonneparken

Beantwoorden

Als bij mij in de straat een boom gekapt wordt, wil ik op zijn minst kunnen achterhalen wat de achterliggende gedachte is. Dit soort informatie is niet altijd makkelijk vindbaar, terwijl de gemeente toch niets te verbergen heeft.

Dat is het eerste dat beter zou kunnen. Het hele bestuurlijke besluitvormingsproces, inclusief de voorgeschiedenis in de ambtenarij en commissies, zou zelf-documenterend moeten zijn zodat de belangstellende burger/journalist/politicus in elk geval achteraf kan reconstrueren hoe het allemaal gelopen is. Zonder WOB-verzoeken, gewoon alles online en eenvoudig doorzoekbaar. De zoekterm “boom” plus de straatnaam moet genoeg zijn om de documenten boven water te krijgen waaruit valt op te maken hoe het besluit om (onder meer) die ene boom in mijn straat te kappen tot stand is gekomen.

Een goed informatiesysteem opzetten kost wat, maar dat is eenmalig en betaalt zichzelf terug doordat ook de overheid/ambtenarij zelf beter zicht heeft op het eigen functioneren. (Ik geloof niet zo in kwade bedoelingen, wel in goede bedoelingen die soms verkeerd uitpakken door gebrek aan overzicht.)

Verder zou ik willen weten tot welke persoon of instantie ik mij het beste kan wenden als ik een voorstel heb hoe het in mijn ogen voortaan beter kan. Natuurlijk heeft de volksvertegenwoordiging een verantwoordelijkheid om voeling te houden met wat er leeft onder het vertegenwoordigde volk, maar de eerste die het weet dat de politiek iets zou moeten weten, is de burger zelf.

Dat is het tweede dat beter zou kunnen: een “routekaart” waarop je als burger kunt zien welke weg je het beste kunt bewandelen om de politiek bij een bepaalde kwestie te betrekken. Toen ik mij zelf geroepen voelde om bij de politiek aan de bel te trekken over bepaalde zaken die speelden bij een bepaald Helmonds re-integratiebedrijf, heb ik veel tijd verloren door aan verkeerde bellen te trekken.

Beantwoorden

Draagvlak creëer je op zijn minst door naar de inbreng van inwoners te luisteren tijdens commissievergaderingen. En niet zoals uw Groen Links collega Bert van Sas. Die insprekers de mond wilt snoeren door vooraf al met een bepaalde bril naar de inbreng te kijken en aan te geven waar wel en niet over gesproken mag worden. Dat is juist funest voor draagvlak.

Beantwoorden

@Ron Peters op maandag 3 mei 2021 om 15:33:

Iedereen mag een eigenstandige afweging maken. Het siert wel als de argumenten die gebruikt worden ook hout snijden en er geen informatie gekleurd naar voren gebracht wordt. Zoals gezegd, het emotionele argument dat Boscotondo een mooi gebouw en architectonisch waardevol is kan ik me prima in vinden. De afweging dat het nu nog niet nodig zou zijn is mogelijk, hoewel er al veel achterstallig onderhoud was en die keuze dus wel geld zou kosten. Maar dat werd er dan vrolijk even niet bij verteld. Dat is pas beschamend.

De keuze om niets te doen werd gepresenteerd als de goedkope optie, terwijl de cijfers lieten zien dat dat absoluut niet waar was. Als je dan zo’n keuze wil maken, ben dan ook eerlijk over de kosten die die keuze met zich meebrengt. Tijdens de commissievergaderingen zijn alle opties doorgerekend voorbij gekomen, inclusief de optie om niets te doen. Toch is door de framing vanuit verschillende partijen de indruk bij een hoop inwoners blijven hangen dat het een overbodig en duur speeltje van het college is. De columns van Marcel Heesakkers op deze weblog logen er wat dat betreft niet om en namen een loopje met de werkelijkheid. Dat vind ik kwalijk. En dan vind ik dat ik dat best mag benoemen als voorbeeld van hoe het niet moet.

@Sander Lam op maandag 3 mei 2021 om 17:53:
Een van de grote problemen van informatiesystemen is dat ze meestal alsnog afhankelijk zijn van menselijk handelen. Ik moet voor mijn werk regelmatig digitale conversies doen van HR dossiers van een systeem naar het andere of nog erger, vanaf losse bestanden naar een HR systeem. Belangrijker nog dan het informatiesysteem is de standaardisering van het vastleggen van informatie. De meeste gemeenten hebben wel een DIV afdeling en informatiesysteem. Het ontsluiten ervan is wel een lastige taak.

Beantwoorden

@helderhelmond. Links populisme dus. Geef het volk brood en spelen, geef de burger een colum,ze hebben toch geen idee wat er achter de schermen gebeurd.

@MichielvanGeel. Ik hoop dat u als burger nooit te maken krijgt met de Helmondse DIV afdeling..

Beantwoorden

We gaan beetje off topic met stadhuis. @Weblog

Laten we het wel over draagvlak hebben.
Iets waar de politiek in Helmond duidelijk aan zet is om dit te (her)vinden. Lage opkomst lijkt ook te wijten door gebrek aan draagvlak. Achterban ?
Ben wel met Sander eens probeer maar eens door de ambtelijke molen te komen. Als je al weet waar je moet zijn. Of niet van kastje naar de muur word gestuurd. Ook late of geen informatie of duidelijkheid aan inwoners bij bijvoorbeeld een wijziging is nog steeds een groot probleem.

Beantwoorden

@Helder Helmond op maandag 3 mei 2021 om 19:02:

Ik was onaangenaam verrast door de vooringenomenheid van Dhr. van Sas namens uw partij GroenLinks Helmond. Kennelijk bent u bang dat er kritische noten worden gegeven op een onderwerp waar u geen debat over aandurft.

Omarm de bijdrage van inwoners in het debat.

Faciliteer het gesprek en steun initiatief.

Draagvlak komt van onderaf, zeker in de energietransitie. Nou juist dit zou Groen Link als muziek in de oren moeten klinken. Het tegendeel is echter waar in den landen, zo ook in Helmond…

Beantwoorden

@MFvGeel op maandag 3 mei 2021 om 19:25:

Precies, dat bedoel ik. Dat moet dus anders. Maak het de mensen makkelijk te blijven werken op de manier die hun voorkeur heeft, en toch “met een druk op de knop” alles wat uit hun handen komt te publiceren (behoudens informatie die uit de aard der zaak, bijvoorbeeld i.v.m. privacy van burgers, niet gepubliceerd mag worden). Dat kan per afdeling of zelfs per ambtenaar even puzzelen zijn, maar het publieke belang rechtvaardigt de eenmalige investering.

Als voortaan iedereen overal in de “keuken” van de gemeente digitaal kan rondkijken, ben je al een heel eind op weg richting transparantie. Het volgende probleem is dan wel dat in alle keukenlaatjes en -kastjes bij elkaar een wel erg grote berg informatie komt te liggen. Als ik informatie zoek over die ene boom in mijn straat, heb ik niets aan een woud van interne memo’s van de afdeling groenvoorziening, ik wil alleen die paar memo’s zien die raakvlakken hebben met mijn vraag.

Maar elke afdeling of zelfs individuele ambtenaar zal toch wel een bepaalde systematiek hebben om zelf het overzicht te bewaren over de stukken die voor die afdeling of ambtenaar relevant zijn. Dat moet uit te bouwen zijn tot iets waar ook de burger mee uit de voeten kan. En dan heb ik het nog niet eens over de zegeningen van zoekmachines.

DIV, weer zoiets dat voor mij als buitenstaander compleet nieuw is. Ik heb het even opgezocht: Digitale InformatieVoorziening. Ja, dat klinkt als wat ik bedoel, als het tenminste niet puur naar binnen is gericht maar juist ook toegankelijk voor de burger. Ik heb ooit een onderzoeksverslag opgevraagd via een digitaal loket van de gemeente Helmond, en kreeg dat verslag toen keurig toegestuurd door de secretaresse van een Helmondse wethouder, maar in wezen moet ik zo’n verslag eenvoudig zelf kunnen vinden en downloaden.

Ik denk dat er al heel veel ingrediënten klaarliggen: het besef hoe het niet moet (KOT-affaire), de wil van burger en overheid om daar iets aan te doen, en voldoende digitale informatie die alleen onvoldoende toegankelijk is. Nu alleen nog een zak geld om slimme jongens en meiden in te huren die de informatie alsnog toegankelijk maken.

En om terug te keren naar het oorspronkelijke onderwerp: als de burger snapt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, helpt dat al enorm om het draagvlak te vergroten. Ik ga er althans van uit dat 99% van de keuzes goed uit te leggen zijn. En die laatste 1% wordt beter bespreekbaar als de burger nauwkeuriger kan benoemen wat er misgaat.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 3 mei 2021 om 17:53:

Goed idee!!!!

Groetjes,
Hanneke.

Beantwoorden
Hanneke Hegeman

@sanderLam

Hier kunnen we mee vooruit! 👍

Beantwoorden

Wat is eigenlijk de achterban van mevr Meulenbroek? En is die geraadpleegd toen ze bedacht beter bij GL te passen? Of had ze haar stoeltje beter bij het CDA kunnen laten?

Beantwoorden

Draagvlak creëren gebeurt niet door informatie beter toegankelijk te maken. Lang niet iedereen gaat op zoek naar die informatie of weet dat er iets speelt waarvoor informatie gezocht moet worden. Vaak weet een bewoner niet eens dat er iets speelt waardoor deze een betrokkene wordt.
Draagvlak komt toch echt door de betrokkenen er zelf bij te betrekken, actief te benaderen, persoonlijk te informeren, te bevragen en te wijzen op de mogelijkheden om mee te beslissen.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 3 mei 2021 om 22:34:

Kijk eens op https://www.open-overheid.nl/
Oproepen voor het gebruik van Open Data zijn niet nieuw, er is zelfs vanuit de landelijke overheid ondersteuning voor. Waar het gemeenten vaak aan ontbreekt is het besef dat Open Data in eerste instantie tijd en moeite lijkt te kosten, maar ook een hoop werk uit handen neemt.

In Eindhoven zijn ze al een eind op weg met een eigen Open Data portaal. Hieronder bijvoorbeeld een overzicht van alle aangevraagde vergunningen geprojecteerd op de kaart van Eindhoven:
https://data.eindhoven.nl/map/+cc57a1fb1c9d4c1c/edit/

De stap om er vervolgens documenten achter te hangen is niet zo heel groot. Het zou misschien goed zijn als Helmond eens leentjebuur gaat spelen bij grote broer Eindhoven.

Beantwoorden
Michiel van Geel

@Mario Kuijpers op dinsdag 4 mei 2021 om 10:34:

Helemaal mee eens.

”Het creëren van draagvlak is nodig als er grote veranderingen op stapel staan, en vooral als die veranderingen consequenties hebben voor mensen persoonlijk.”

Politici en (de meeste) burgers…. er zit een enorme kloof tussen.

Beantwoorden

@Mario Kuijpers op dinsdag 4 mei 2021 om 10:34:

Hoe wil je meedenken zonder goed beeld van het betreffende onderwerp? Toegankelijke informatie is niet zaligmakend maar wel een essentieel ingrediënt.

Een attenderingsdienst om je in een vroeg stadium te wijzen op voor jou relevante ontwikkelingen zou een mooie aanvulling zijn, maar dan nog zul je zelf moeten aangeven welke onderwerpen jouw interesse hebben. Ik wil alles weten over de kap van die ene boom in mijn straat, jij over historische gevels die bedreigd worden door de slopershamer. Dus wie moet de gemeente in welk stadium waarbij betrekken?

@Michiel van Geel op dinsdag 4 mei 2021 om 10:34:

Prima voorbeelden, die kant moet het zeker op. Dan kan ik straks in elk geval de vergunning voor de kap van die ene boom in mijn straat vinden. Maar dan nog is dit gefilterde informatie. Alleen het topje van de ijsberg wordt gepubliceerd, niet de onderliggende discussie die geleid heeft tot de beslissing die boom te kappen. En juist die discussie, daar gaat het mij om.

Beantwoorden

Het lijkt hier wel een raadsvergadering.
Heb even kort wat reacties gelezen.
Hanneke is weer de moeite waard, ik ken haar niet ,maar ben het eignelijk wel vaak met haar eens.
Michiel komt met wat pedante dooddoenertjes; EUropa en Brussel erbij halen als voorbeeld…hoe begaan ben je dan nog met burgers…Heel weinig vertrouwen in zo’n jongen.

Ik lees dat referendum al heel snel afgekapt wordt want dat zou lastig zijn of heel duur. Hoe zouden andere landen dat dan doen? Landen waar de kosten van de overheid vaak een schijntje zijn vergeleken met de onze.
Dan zie je dat er vaak bij algemene verkiezingen ook mede gekozen kan worden in referenda of vraagstellingen aangaande inspraakwaardige projecten

Ook kan je gewoon online petitie of referenda houden.
Allicht krijg je dan een idee wat er leeft,speelt of welk draagvlak er wel of niet is.

Over draagvlak gesproken; wordt daar echt wel naar gekeken? Ik weet dat bv draagvlak voor een azc of asielopvang heel laag is,maar toch zijn de meeste politieke partijen “dol”enthousiast.
Kernenergie zou best populair kunnen zijn,maar toch wijzen veel(dezelfde?) partijen deze mogelijkheid resoluut af.
Grenzen dicht of beperking bevolkingsgroei; zeer grote meerderheid voor; maar politiek, alweer dezelfde kartelclubjes, weten alles beter.
Vooral mensne als Michiel zullen dan aanhalen dat het van Brussel moet, of van Den Haag…en dus draaien zij hun mening conformistisch bij; anders immers geen toekomstig mazzelbaantje meer.

Nee, dan mijn Hanneke, die denkt zo niet.
Stilletjes is zij mijn favoriet.

Beantwoorden

Ik ken de gang van zaken in Helmond niet. In de landelijke politiek speelt dit soort zaken niet. Ik herken het niet.

Beantwoorden

Als volksvertegenwoordiger is draagvlak voor mij het hoogste goed. Je bent het niet voor jezelf en voor je eigen belang, het woord volksvertegenwoordiger zegt precies waarvoor je op je plek zit.
En dan luister je naar de inwoners van je stad, leg je ze niet voorafgaand aan een vergadering op waarover ze wel of niet mogen inspreken.

De column is volledig in lijn met het handelen van de groenlinks fractie de afgelopen weken. Draagvlak is ingewikkeld en eigenlijk willen we liever ons eigen plan. Pijnlijk dat de grootste fractie in onze door het volk gekozen raad er zo instaat.

Ik neem onze inwoners/ burgers/ kiezers in elk geval serieus en wil graag dat ze worden betrokken bij plannen in hun wijk/ straat of wat dan ook.

Beantwoorden

@MFvGeel op maandag 3 mei 2021 om 19:25:

Ach ja deze reactie had ik wel weer verwacht. We gaan het straks meemaken als het stadhuis klaar is. Eens kijken hoe budgettair neutraal het dan allemaal nog is.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 3 mei 2021 om 17:53:

Hier zitten een aantal hele goede tips in waar de Helmondse politiek iets mee moet doen.

Beantwoorden

@Toon op maandag 3 mei 2021 om 07:26:

Bedankt voor je reactie Toon. Je oplossing komt me vaag bekend voor 😉

Beantwoorden

@Roland op maandag 3 mei 2021 om 07:27:

Bedankt voor je reacitie Roland. Interessante suggestie dat raadsleden voor draagvlak moeten zorgen. Zo hebben we het syteem nu niet ingedeeld. Nu zijn we als raadsleden van de controle en aan de voorkant kaders stellen. We zouden dus wel kaders kunnen stellen voor draagvlak-processen.

Beantwoorden

@Jeanne Schriks op maandag 3 mei 2021 om 08:12:

Bedankt voor je reactie en suggestie. Meer ondersteuning en volwaardig ambt is wel even wat anders dan een baan er bij in de avonduren. Waarschijnlijk zouden ook meer mensen interesse hebben in de functie. Maar het is wel voor heel Nederland een kostbare oplossing.

Beantwoorden

@Hanneke Hegeman op maandag 3 mei 2021 om 08:22:

Bedankt voor je reactie Hanneke. Het is echter niet zo dat het de taak van een raadslid is om het draagvlak bij de achterban te toetsen. Sterker nog, wij worden geacht juist onafhankelijk een besluit te nemen. Of zoals dat zo mooi heet ‘zonder last of ruggenspraak’. Maar we zijn ook de volksvertegenwoordigers van Helmond. Vandaar dat het wel degelijk een dilemma is. Ja, we moeten ons oor te luisteren leggen, maar uiteindelijk onafhankelijk durven te besluiten.

Beantwoorden

@E Betgem op maandag 3 mei 2021 om 09:28:

Bedankt voor uw reactie. Mag ik vragen waar uw mening op is gebaseert dat het college informatie (voor de raad, inwoners?) achterhoudt?

Beantwoorden

@Michiel van Geel op maandag 3 mei 2021 om 09:56:

Bedankt Michiel van Geel voor je reactie. Een genuanceerd betoog en een goede suggestie om eens te experimenteren met internet consultaties vooraf.

Beantwoorden

@Mario Kuijpers op maandag 3 mei 2021 om 14:37:

Bedankt voor je reactie Mario en goede suggesties.

Beantwoorden

@Sander Lam op maandag 3 mei 2021 om 17:53:

Bedankt voor je reacite Sander en goede suggestie. Meer informatie die vindbaar is en een routekaart hoe het werkt en bij wie je moet kunnen zeker helpen.

Beantwoorden

@Helder Helmond op maandag 3 mei 2021 om 19:02:

Persoonlijk ben ik er geen fan van als we via de weblog namens een partij (annoniem) een collega raadslid een verwijt maken. Volgens mij is de weblog daar niet voor bedoeld. Een beetje vent of vrouw spreekt iemand persoonlijk aan toch?

Beantwoorden

@Henk op maandag 3 mei 2021 om 20:18:

Bedankt voor je reactie Henk. Ik heb zelf wel eens het idee dat het voor ambtenaren ook erg lastig is om zich uit te spreken, want zij zijn niet verantwoordelijk voor de besluiten, maar voor het aanleveren van informatie.

Beantwoorden

@maarten op maandag 3 mei 2021 om 21:59:

Bedankt voor je reactie Maarten. Ik durf wel te stellen dat ik niet bepaald bang ben uitgevallen en volgens mij geldt dat voor meer raadsleden, die ook zeker het debat niet uit de weg gaan en open staan voor het kraken van kritische noten. Dat geldt ook voor mijn partijgenoot de heer Van Sas. Bovendien begrijp ik niet zo goed wat uw veronderstelling over de heer Van Sas met draagvlak te maken heeft?

Beantwoorden

@HH
Beste HH, wat een kinderachtige frame over “de mond snoeren”. Ook uw partij heeft in het presidium vergaderafspraken gemaakt, die wilt u toch niet buiten het presidium om bij het oud vuil zetten?

Overigens heeft de commissievoorzitter zich keurig aan de vergaderafspraken gehouden en hebben de insprekers “to the point” ingesproken, dus wat mij betreft niets aan de hand.

Beantwoorden

@Marcel Heesakkers op dinsdag 4 mei 2021 om 16:30:

Jouw standpunt is duidelijk. Jij hebt een bepaalde ideologie. Die draag je uit en verdedig je. Heel vaak zul je compromissen moeten sluiten. Hoe reageren jouw stemmers.
You cannot always get what you want. Zo zit het leven wel in elkaar.

Beantwoorden

@Disiree.Dat baseer ik op de vele documenteb die ik heb, op mailwisselingen met bestuurders en ambtenaren, veel gesprekken met raadsleden en een aantal gerechtelijke uitspraken.

Beantwoorden

Draagvlak, precies iets wat een referendum landelijk of lokaal nodig zou zijn.
Maar door D66 ( hypocrite jankers) VVD (leugenaars) CDA (zogenaamd voor de boeren) CU ( schijnheiligen) om zeep geholpen.

Beantwoorden

@Desiree op dinsdag 4 mei 2021 om 17:59:

@Desiree jij bedankt voor je openheid en voor de mogelijkheid om dit te kunnen doen als betrokken inwoner. Hopelijk lukt het je om meer draagvlak te creëren voor de politieke besluiten.

Beantwoorden

@mario Kuipers.
Het Groen Links raadslid stelt een aantal vragen hier. Indien je deze beantwoord krijg je geen enkele reactie.
Op naar het volgende stukje. Hoe bedoelt u “draagvlak”.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *