Buiten is het 23 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.011 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
18reacties

Column Michael Rieter Helder Helmond

In het centrum van Helmond hoeven niet twee maal zoveel winkels te komen! Het huidige Centrumplan is dan ook door de tijd, inclusief de financieel-economische crisis, achterhaald! We moeten ons op korte termijn beraden wat we nog wél met ons winkel-, tevens woon-hart, willen!
Helder Helmond heeft zich weliswaar nooit fel gekant tegen het Centrumplan maar we hebben wel gevonden dat het een of twee maatjes te groot is. Verder hebben we ons altijd hardop afgevraagd of we niet – dus al vóór de voornoemde crisis – met veel te veel grote projecten tegelijkertijd bezighielden. En dáárbij het investeren in mensen – werk, zorg, cultuur en veiligheid – uit het oog verliezen! En dan noem ik ze voor de volledigheid nog maar weer eens keer: Binnenstad, Suytkade, Groene Loper, Brandevoort 2 én Centrumplan! De verandering en vernieuwing in de Binnenstad begint gelukkig langzaamaan vorm te krijgen. Op Suytkade is de handtekening voor de derde waterburcht gezet. En het boswonen in de Groene Loper krijgt ook gestalte. Maar het Centrumplan ligt stil. De overeenkomst met de twee projectontwikkelaars is ontbonden. Alleen de nieuwe bibliotheek is klaar. Een mooi modern gebouw waar de meningen weliswaar over verschillen maar het had nóóit voor ’t Speelhuis geplaatst mogen worden. Helmonds meest onderscheidende monument mag dan ook niet verder verstopt worden! Het moet samen met de kubus- of paalwoningen dé toeristische trekker worden! De west- en zuidzijde van Piet Bloms creatie moet als belangrijkste zichtwand dan ook onderdeel gaan worden van een aangepast Centrumplan! Want zijn al die nieuwe winkels nog wel nodig? Ik denk van niet. En daar zijn een aantal redenen voor te noemen. De belangrijkste is misschien wel dat we bij lange na niet zo groot zullen worden als we 10 jaar geleden nog dachten (hoopten?). Zeker geen 125 duizend inwoners maar hooguit over 25 jaar nog geen 100-duizend. Verder hebben we op dit moment in het centrum te maken met enorme leegstand; zelfs alle nieuwe winkels onder de nieuwe bieb. En wat te denken van een goede branchering – een zo breed mogelijk aanbod met niet te veel van hetzelfde. Ondanks de goede inspanningen van o.a. centrummanagement, kwaliteitsimpuls, e.d. zie ik b.v. 10 tot 15 uitzendbureaus op een kluitje op A-lokatie. Zouden deze niet beter op Werkplein passen of in ieder geval meer aan de rand van ons centrum? Respecteer verder meer de cultuur-historie van de stad door b.v. van de Watermolenwal geen ‘steeg’ te maken maar een soort van singel of boulevard als Markt en Koninginnewal. Transformeer verder het huidige Obragaskantoor tot hotel of maak er een muziektempel van, passend bij het Havenplein. Breek de hallen ook niet af maar bouw deze om naar de al lang gekoesterde wens van een platte zaal voor meer dan 1000 mensen.
Kortom: er is alle reden én mogelijkheid om snel – wellicht met een brede maatschappelijke discussie? – de plannen met ons centrum te herzien. En wel veel compacter!

Michael Rieter
Fractievoorzitter
Helder Helmond

18 reacties:

Hallo,
Ik vind dat Michael op veel punten gelijk heeft, maar ik zou mijn pijlen niet zozeer willen richten op het speelhuis, omdat ik vind dat het speelhuis er maar slecht bijstaat, gezien het onderhoud, kleurstelling schilderwerk en bestrating, en dan met name het woon gedeelte.

Beantwoorden

Ook ik ben het eens met Michael Rieter.Helmond dient als armste Gemeente van Brabant pas op de plaats te maken en haar torenhoge ambities bij te stellen.

Beantwoorden

Een juiste constatering, maar die is niet nieuw. Wat altijd zo jammer is dat het na deze constatering stopt, er gebeurt niets.
Stimuleer nieuwe, jonge ondernemers om de lege winkels te exploiteren en gun deze niet aan de grote winkelketens, die zijn ruim voldoende vertegenwoordigd.
En inderdaad het speelhuis en omg een goede opknapbeurt geven is al een redelijk goed begin.

Beantwoorden

Een ieder die de centrumplannen eens serieus bekeken heeft, had 10 jaar geleden al kunnen zien dat deze totaal niet in relatie zouden staan tot de realiteit. Al die plannen zullen nooit gerealiseerd kunnen worden en de winkels niet gevuld.
Ondertussen staat er wel een wanstaltige bibliotheek die het Speelhuis grotendeels aan het zicht onttrekt. En eigenlijk moet hier nog meer bebouwing bij komen. Laten we hier a.u.b. niet aan beginnen… Er is al genoeg geld weggegooid aan het centrumplan.

Beantwoorden

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zal ik maar zeggen….

Ben blij dat steeds meer partijen, naast SP, in gaan zien dat het centrumplan een (paar) maatje(s) te groot is.

Beantwoorden

Ik zou anders graag een winkel formaat Mediamarkt midden in de stad willen zien (oude postkantoor?). Dat is natuurlijk een enorme publiekstrekker en kan de nodige boost geven die hard nodig is. V en D natuurlijk ook wel, maar ik zie die niet komen in de armste gemeente van Brabant. De V&D wordt duurder en duurder…
Het plan moet afgemaakt worden, wel in een iets kleinere vorm, maar nu zitten we met een half afgebouwd centrum…

Beantwoorden

@Niels,

Hoezo half afgebouwd centrum? Ik zou eerder denken aan een half gevuld centrum. Er is een behoorlijke leegstand, zelfs nieuwbouw krijgt men schijnbaar niet vol. De panden staan er, er wordt echter geen gebruik van gemaakt.

Beantwoorden

Michael speelt al heel erg slim in op de aangekondigde herijking van de centrumplannen. Een politieke actie die op de rol staat en ook is opgenomen in het Coalitie programma( temporiseren / faseren ). Het college is de ambitieuze plannen aan het herijken / herschrijven omdat het hoge ambitie niveau absoluut moet worden bijgesteld. Mede ook omdat er nieuwe (mede)financiers gaan komen omdat wethouder P.Tielemans die “oude” ( terecht) de deur heeft gewezen. Kortom Michael aardige schoten voor de boeg. Zo waren bijv. minder winkeloppervlak en woningen al aangekondigd. Straks bekijken hoe de “schoten” zich in de politieke discussie werkelijk hout gaan snijden. Goede ideëen zijn waard om op hun waarde te worden beoordeeld.

Beantwoorden

Sinds jaren streeft het stadbestuur grootsteedse allure na en dreigen belangrijkere voorzieningen te verslechteren i.p.v. te verbeteren.
We zijn nog steeds een kleine provinciestad, dat eerst maar eens moet kijken of er wel aan de mensen gedacht wordt in deze provinciestad.
Er wordt al jaren gemopperd door iedereen over het Centrumplan, de groene loper, Brandervoort etc. etc. maar er is niemand die een vuist maakt!

Beantwoorden

Goede zaak dat gemeente Helmond de Centrumplannen gaat herijken.
Beter laat dan nooit.
Michael en Berry bedankt voor dit inkijkje in het gemeentebestuur.
Goed dat de inwoners en ondernemers van Helmond hierover geïnformeerd worden.
Kan overigens nog wel meer plannen aanhalen die voor herijking in aanmerking komen.
In tijden van economische recessie is dat het overwegen waard.

Beantwoorden

Sorry hoor, maar ik vind dit geneuzel van de eerste orde door twee partijen die deze plannen vanaf het prille begin hebben omarmt. Denk daar nu eens van te voren over na dan hadden er een aantal andere keuzes gemaakt kunnen worden. Al meerdere jaren heeft onze partij al aangegeven dat het wat minder zou kunnen en dat door deze vermindering andere mogelijkheden onstaan. Mogelijkheden waar grote groepen bewoners van onze stad, buurten, wijken en voorzieningen meer mee gebaat zouden zijn. Van steun voor deze alternatieven was toen nauwelijks sprake.
Misschien klinkt dit als een cri de coeur, maar ik moest het toch eens een keer kwijt. Af en toe ben ik het geleuter van deze lokale partijen echt zat.

Beantwoorden

@ Berry
Ho ho vriend Berry, geen geschiedvervalsing plegen.
Het was niet Peter Tielemans die de investeerders de deur wees maar het waren juist de investeerders die geen brood meer zagen zitten in achtereenvolgens het centrum, het gemeentebestuur en tenslotte Peter Tielemans.
Waarna onze geliefde Peter de stoere bink ging uithangen en met droge ogen beweerde dat hij en niemand anders de investeerders de deur had gewezen. Zoals altijd bij onze door vriend en vijand geliefde Peter was de waarheid echter anders.
Overigens doet Olivier Berry de oprecht hartelijke groeten!

Beantwoorden
Olivier Dhuysthergast

Nou niet de vuist op tafel is ook niet helemaal waar. Wij de 9 bewoners en een winkelpand die nog op een openveldje van de binnenstad staan, hebben lang de vuist op tafel geslagen, maar alleen al voor de doelen van veilig wonen etc..
Na 2 jaar duurde het dat we eindelijk weer een poort tussen de gangen kregen (na bewijs te geven aan de woningenbouw dat wij betaald hadden voor de poort diee hun verwijderd hadden) en wij als bewoners hebben de gemeente aanwijzingen moeten geven voor hun half werk dat de wolfstraat niet veilig meer is met het verkeer
Als je de wolfstraat inreed via de heistraat zag je te staan eenrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers, maar als je als fietse via de molenstraat de wolfstraat in wilde fietsen, zag je dat het niet mocht met ?? van vele werdt me deze vraag gesteld.
We hebben aangegeven van ontbrekende verkeersborden, als je de ‘verlengde dasstraat inrijdt naar de wolfstraat en de andere nieuwe straten, zagen de mensen niet dat het eenrichtingsverkeer is.enz..
Als bewoner zijnde is het wel fijn als de achter gedeelte van je achterom verlicht is, ze halen de lantaarnpalen weg en laten het achter van de pol staan en wij hadden geen licht.
Voordat de weg er was lag de wolfstraat open voor nieuwe rioleringen en putten in de verlende wolstraat, nou ze hadden beloofd alles veilig te doen. Kinderen konden gewoon over een zandbult klimmen en zo in het gat vallen. Wij hadden ook alle klachten aangegeven, de gemeente heeft nu wel naar ons geluisterd en alles gecorrigeert.
Maar soms hadden wij als bewoners het gevoel dat we niet meer meetellen.
Ook hebben we ze aangekaard, als ze iets gaan doen, slopen bouwen, niewe wegen aanleggen etc. dat ze ons eerst berichten, want dat is ook nalatenschap om het niet te doen. Dat zal me nog benieuwen of ze het doen.
Het is idd jammer dat wij als bewoners maar een klein beetje hebben kunnen bijdragen aan zulk soort vergaderingen. De uitnodigingen hebben we persoonlijk gebracht en ze laten tekeken voor ontvangst. Dit om afschepen tegen te gaan dat ze niets hebben ontvangen. De grote vergaderingen in de Fonkel, heb je het idee dat je niet verder komt en eigenlijk hadden wij als bewoners bij de vergadering die we zelf hadden georganiseert met de woningenbouw, de stadwacht, politie en de gemeente op 29 spt. j.l het gevoel, dat ze zelf nog niet overal uit zijn met de plannen die ze hebben.

Wat er hier aangegeven wordt ben ik het er ook mee eens. de mensen zullen zelf actie moeten onder nemen, wil de gemeente iets doen. Ze hebben waarschijnlijk de stadbewoners nodig om alles voort te zetten of stop te zetten van hun plannen.
Raar maar waar, wij helmonders zullenallemaal de vuist op tafel moeten slaan, dan bereik je iets.. met mopperen alleen dus niet…
Het kost een hoop energie en tijd, maar dan bereiken we ook wat.

Beantwoorden

De komende tien jaar zullen de binnensteden fors inkrimpen. Een derde van het aantal winkels zal verdwijnen. Veel mensen winkelen niet meer, maar bestellen hun producten online. Ook zijn er op dit moment te veel winkels in de steden. Het aanbod is gewoon groter dan de vraag. Niet mijn doemscenario, maar een korte samenvatting van een studie van onderzoeksbureau Q&A in opdracht van ondernemersverenigingen CBW-Mitex en Hoofdbedrijf Detailhandel (HBD).
Dus wie meer winkelspanden wil bouwen in Helmond, is niet een beetje dom, maar heel erg dom! Of is de huidige leegstand van winkelpanden in het centrumplan van Helmond nog niet voldoende?
Het is dus niet eens de economische crises die haar vernietigend werk doet, het is vooral internet waar we met zijn alle veel kopen en laten thuisbezorgen.

Beantwoorden

Weet iemand welke politieke partijen destijds voor en welke partijen tegen het Centrumplan hebben gestemd?

Beantwoorden

@Johan (mezelf) 🙂
Inmiddels heb ik het gevraagd aan een ‘politiek iemand’. Die dacht dat destijds alleen de SP tegenstemde.

Beantwoorden

het centrumplan woontorens in of aan de rand van de stad,zie eindhoven maak het betaalbaar voor de mensen,geen leeg stand meer.
duren winkelruimtes zitten de medenstanders niet op te wachten.en wat betreft de woontorens hoe hoog 100 tot 110 meter.

Beantwoorden

Ik ben het helemaal eens met niels,een mediamarkt in helmond zal veel mensen aantrekken,in en buiten helmond,en ook eens serious request weten te strikken,om het glazenhuis in helmond neer te zetten met de volgenden actie.
Maar hoe dan ook er wordt toch vol op gebouwd,met mede in de kluistraat en elders.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *