Buiten is het 8 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 96.184 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
15reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA Helmond

Woensdag 8 juni is in gemeenteland een belangrijke dag. Een spannende dag ook.
Die dag wordt de gemeenten gevraagd in te stemmen met het z.g. bestuursakkoord. De column van Rudi van de Made van vorige week ging hier al over. Het kabinet wil daarbij een aantal taken overdoen aan de gemeenten. Onder het mom van: jullie zitten er dichter op en kunnen er dus betere beslissingen over nemen, worden o.a. jeugdzorg, de Wajong en de WSW bij de gemeenten op het bord gelegd.
Over de schutting gekieperd zeggen wij in de PvdA. Wat is er nl aan de hand?
Het budget dat het Rijk nu nodig heeft om die taken uit te voeren komt niet mee maar er wordt een z.g. efficiëntiekorting toegepast. Want, zo is de stelling, als jullie het op maat kunnen regelen kan het goedkoper. Of dat werkelijk zo is dat is nog maar de vraag. Maar erger is dat het niet gaat om een korting van 10% maar om veel meer, al is het goed verpakt in de maatregelen. Het kan om percentages boven de 40% gaan. Als gemeenten fors te weinig krijgen om deze wetten voor de echt zwakkeren uit onze samenleving uit te voeren betekent dat een groot deel van de mensen de bijstand ingeduwd worden, achter de geraniums komen zitten, zich niet meer maatschappelijk nuttig kunnen maken laat staan maatschappelijk kunnen meedoen.
Onaanvaardbaar vindt de PvdA. Juist Helmond is een uiterst kwetsbare gemeente op dit vlak!
Afgelopen november hebben we hiervoor al gewaarschuwd en een motie ingediend. Die zei: Het bestuursakkoord op dit punt niet aanvaarden zonder voldoende financiën voor de gemeente. Het college dacht daar op dat moment hetzelfde over en nam de motie over.
Inmiddels hebben al veel gemeenten laten weten niet akkoord gaan met het bestuursakkoord zonder een forse verbetering op deze punten. Veel gemeenteraden hebben hun vertegenwoordigers de opdracht meegeven "nee, tenzij…" of "ja, mits…" te stemmen. Het kabinet, bij monde van CDA-minister Donner, zegt dat het een alles of niets akkoord is. Het college in Helmond is nu diezelfde mening toegedaan en wil vóór stemmen.

Zondag 5 juni verklaarde Donner in het tv-programma Buitenhof het volgende: Mocht na één of meerdere jaren blijken dat de gemeenten toch niet uitkomen met het geld dan moet er opnieuw om de tafel worden gegaan want "dan hebben we samen een probleem".
Dank je de koekoek! Het kabinet heeft een bezuinigingsprobleem, kiepert het bij de gemeenten over de schutting en dan hebben we dus "samen" een probleem……..
In Helmond hebben afgelopen dinsdag 31 mei SP, PvdA, Trots en HH een motie van de strekking "nee, tenzij…" ingediend en ook GL diende een soortgelijke motie in. Die dag avond vond er een extra onderhandelingsronde plaats tussen vertegenwoordigers van kabinet en gemeenten. Voor het CDA reden op dat moment niet te kunnen instemmen. De uitslag van die onderhandelingen kon in theorie zodanig zijn dat de moties overbodig waren. Met alleen de stemmen van de VVD tegen is daarop besloten om maandag 6 juni een extra raadsvergadering te houden waar de aangehouden moties in stemming zullen worden gebracht.
Laat het CDA zijn sociale gezicht zien en het hart voor de zwaksten in de samenleving spreken? Oftewel: stemmen zij voor één van de moties? En wat doen D66 en de overige lokale partijen?
Bij een tekort aan geld voor de uitvoering zou het wel eens knopen tellen kunnen worden. Maandagavond kan het koppen tellen worden, zeker als niet alle raadsleden aanwezig zijn…..

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

15 reacties:

Goede column Mirjam. Ik probeer vanavond even te komen om de discussie te horen. Ben heel benieuwd, maar als je dan Donner hoort gisteren bij Buitenhof is het sowieso slikken of stikken, wat de gemeentebesturen uiteindelijk ook besluiten, als ze weigeren worden ze extra gekort.

Beantwoorden

Dag Mirjam, goede column. Ook ik zie uit naar de vergadering van vanavond.

Beantwoorden

Donner beweert wel dat het slikken of stikken is maar een akkoord is volgens mij nog altijd een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen. Die partijen hebben er ALLEN belang bij dat het akkoord wordt gesloten. Als de gemeentes weigeren de over te hevelen taken over te nemen of bij gedwongen overheveling die uit te voeren heeft het kabinet een veel forser probleem. Dat weet Donner ook!

Beantwoorden

Hoi Mirjam,

Zeer goed column, Ook ik ben heel benieuwd naar de discussie.

Beantwoorden

Met 20 voorstemmen en 12 tegen is zojuist de motie van SP, PvdA, Trots en Helder Helmond aangenomen om tegen het bestuursakkoord te stemmen. Er bleken 5 raadsleden niet aanwezig, 3 coalitie, 2 oppositie. GroenLinks heeft ook voorgestemd en hun motie was met de behaalde meerderheid overbodig dus trokken ze hem in. Naast de vijf genoemde partijen was ook Helmond Actief voor. Het sociale gezicht van Joke de Bruyn, Ron Peters (CDA), Noureddine Zarroy, Maarten Janssen (D66) en Harrie van Dijk (SDOH) is vanavond zichtbaar geworden!

Beantwoorden

petje af voor Harrie van Dijk. Onderscheiden mag. ook daarvoor staat de ‘O’ van de SDOH.

Beantwoorden
Mario van Doorne

Ook ik ben net als Mirjam blij dat het sociaal gezicht van een aantal coalitie-raadsleden helder is geworden. Dat biedt perspectief voor wellicht de voorjaarsnota die we als raad donderdag 9 juni gaan vaststellen?
Overigens ook als de raad compleet was geweest (er waren 5 raadsleden niet aanwezig: 3 coalitie en 2 níét-coalitie) dan was de verhouding waarschijnlijk 22 voor en 15 tegen. M.a.w. we hebben in de kern als het er op aankomt toch in meerderheid een heel sociale raad. Ben benieuwd of we dat langer kunnen vasthouden?

Beantwoorden

Heerlijk toch die “afwezigheid” van de raadsleden: Berry Smis, Theo van de Ven en zeker corrifee Bekkers, angst voor je kiezers, de afrekening volgt wel. Pluche plakt niet voor eeuwig!!!

Beantwoorden

Joke en Ron,
het hart op de juiste plaats, zo moet het.
respect hoor.

Beantwoorden

Ik hoop dat de afwezige raadsleden een goede reden hadden persoonlijk. Bij zo’n belangrijk besluit moet je als beetje politicus toch gewoon aanwezig zijn lijkt me :S

Beantwoorden

2 al eerder geplande reizen naar het buitenland (waaronder een huwelijksreis….) terwijl je niets afwist van een extra vergadering lijkt me geoorloofd. Van de andere 3 (coalitie) weet ik het niet.

Beantwoorden

Intussen is de einduitslag bekend :

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bracht woensdag tijdens een congres in Ulft een voorstel in stemming om het bestuursakkoord te steunen met uitzondering van het onderdeel over werk. Het bestuur wil over dit onderdeel opnieuw onderhandelen met het kabinet. 86,6 procent van de 418 gemeenten schaarde zich achter het voorstel van het bestuur, 13,4 procent was ertegen.

Beantwoorden

@Angelique,

Klopt helemaal. Ik heb het gezien, gehoord en gelezen, maar…….wat is nu jou mening?

Beantwoorden

Dag Frans,

Ik neem aan dat jij de Frans bent die vaker reageert en lid is van een politieke partij in Helmond en allang weet wat mijn mening is. 🙂

Maar aangezien ik dat ziet zeker weet zal ik reageren omdat ik dat wel zo netjes vind.

Nederland kampt met een begrotingstekort en mijn mening is dat je dat nu samen dient op te lossen en niet naar de toekomst moet verschuiven en je kinderen daar mee op moet zadelen.

Op het moment dat je met een tekort zit dien je te bezuinigen en zal je dus ook aan alle kanten tegengas krijgen.

En dat is goed want daarmee worden scherpe en onterechte kanten ervan afgeschaafd. Dat is het spel van politiek wat op dit terrein dient plaats te vinden in de 2e kamer.

Het Bestuursakkoord is goedgekeurd met uitsluiting van het onderdeel “werk”. En daar ben ik het mee eens omdat ik denk dat jeugdzorg (ook een onderdeel van het bestuursakkoord) inderdaad beter vanuit de gemeenten zelf opgepakt kan worden en dat daardoor al een stuk bezuiniging behaald kan worden. Op het moment dat jeugdzorg naar Helmond komt begint het politieke spel in Helmond om de scherpe en misschien onterechte kanten eraf te halen.

Bezuinigen is nodig maar je moet altijd de goede balans zien te houden. En dat is een pittige klus maar dat hoort erbij…

Het onderdeel “werk” was nog niet klaar om akkoord over te geven, deskundigen binnen de 32 grote gemeenten hadden becijferd dat dit onderdeel nog niet in balans was en derhalve is het teruggegeven aan het Rijk. Ook dat is politiek.

Ik hoop, Frans, dat ik zo op grote lijn jouw vraag beantwoord heb.

Fijne pinksterdagen,
Angelique Raaijmakers- v.d. Pol

Beantwoorden

Hoi Angelique,

Met dank voor je sportieve reactie. Ik laat het nog even inwerken. Met een lang weekend voor de deur moet dit wel lukken. 🙂

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *