Buiten is het 11 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 108.687 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
9reacties

Column Mirjam van der Pijl PvdA HelmondDe gemeenteraad was afgelopen woensdag (12-12-12) uitgenodigd voor een bijeenkomst met de Brabantse gedeputeerde Van Heugten. Hij gaf een presentatie over o.a. een onderwerp dat 4 Helmondse wijken, bijna letterlijk, raakt: de opwaardering van de N279.
De wens van de Provincie is om de Wolfsputterbaan, vanwege een plan dat de verkeersdoorstroming in de regio moet verbeteren, van 2 naar 4 banen en mogelijk 100 km/u te brengen. U begrijpt dat dit gevolgen heeft voor Dierdonk, Helmond-Noord, Brouwhuis en Rijpelberg. Daarbij moet u o.a. denken aan ongewenst ruimtebeslag en de ongewenste toename van verkeerslawaai. Maar ook ongewenste toename van fijnstof, niet alleen door uitlaatgassen maar ook door slijtage van banden, remschijven en andere metalen voertuigdelen en slijtage van het wegdek. De zeer ongewenste trieste gevolgen daarvan staat statistisch op 12 doden. Maar er zijn ook gevolgen waar u niet zo snel bij zal stilstaan. De ontsluitingen van Dierdonk via de Coendersberglaan en de Waterleliesingel zullen, zeer waarschijnlijk, komen te vervallen. Per auto kan men dan alleen nog Dierdonk in of uit via de Bakelsedijk of door de Venuslaan. Extra verkeer door de stad dus. Is dat wenselijk?
Groot was mijn verbazing toen Van Heugten met grote stelligheid beweerde dat Helmond wel éérst moet meebetalen alvorens er een uitgewerkt plan komt voor de opwaardering van deze weg. In het uit te werken plan zal dan bekeken worden óf er mogelijkheden zijn om de gewenste compenserende maatregelen te treffen voor de overlast die Helmonders van deze weg zullen ervaren. Hoeveel er aan gewenste compenserende maatregelen wordt gerealiseerd kan pas worden bepaald als er genoeg geld bij elkaar is. En hoe die er dan uit komen zien (wegomlegging, groencompensatie, geluidswering enz.) is voorlopig dus ook een wensdroom. Vooralsnog is slechts een klein deel van de ongeveer benodigde 900 miljoen zeker. Dat is de 450 miljoen die de Provincie op de plank heeft gelegd voor dit plan. Ruim een vierde deel (zo’n 260 mio) moet komen van het Rijk. Daar vindt momenteel, vanwege de bezuinigingen, een grote heroverweging plaats welke wegen er in aanmerking komen voor Rijksbijdrage. Onzekerheid dus. Verder is er de wens dat SRE (112 mio) en de Waterschappen naast de verschillende gemeenten gaan bijdragen.
Of dit bedrag ooit bij elkaar gesprokkeld wordt? ’t Staat op het wensenlijstje van de voorstanders….

Dit is voor het jaar 2012 mijn laatste column. Mijn wens voor u is dat een mooi einde van het jaar en dat het jaar 2013 ons allen weer voorspoed zal brengen. In elk geval: Gelukkig Nieuwjaar gewenst!

Mirjam van der Pijl
Raadslid
PvdA

9 reacties:

Dag,

Ik vraag me af waarom het eventuele nieuwe stadion van Helmond Sport, op locatie berkendonk, niet genoemd wordt in deze plannen. Hier moet toch rekening mee worden gehouden?

Mvg,

M. Smeets

Beantwoorden

Mijn wensen voor Mirjam voor fijne kerstdagen en een mooi en gezond 2013. Voor de gemeente zijn mijn wensen voor 2013 geen verbreding van de N279, en geen nieuw stadion op Berkendonk.

Beantwoorden

Ruud van Heugten is een doordrammer. Stop die man.Geen verbreding van die weg.

Beantwoorden

Een klein beetje achtergrondinformatie voor degenen die niet op de informatieavond van Brouwberg erbij waren:

Het verhaal van de 12 doden ten gevolge van fijnstof betreft de minimale schatting van het aantal mensen dat eerder overlijdt dan zij anders zouden overlijden. De schatting loopt als ik mij goed herinner tussen 12 en 58 doden per jaar. Maar het leed dat achter dat cijfer schuil gaat is nog veel groter. Als kind heb ik, net zoals veel kinderen hier in de regio, last gehad van chronische bronchitis (tegenwoordig bekend onder de verzamelnaam COPD). Voor mensen zoals ik, die bewust een wijk dicht bij een bosrijk gebied hebben gekozen vanwege de betere luchtkwaliteit is het natuurlijk wel erg zuur als de provincie vervolgens die luchtkwaliteit om zeep helpt. Aan de oostkant van Helmond zal er na opwaardering van de N279 sprake zijn van een niet geringe gezondheidsschade voor de bevolking.

12 december was voor mij een sheet zeer tekenend. Daarop werd het middengebied als mooi natuurgebied neergezet, maar was de EHS ten oosten van Helmond niet weergegeven. Het geeft de structuur die de SRE voor ogen heeft met het stedelijk gebied in ZO-Brabant goed weer: Een stedelijke ring met een groot park in het midden en industrie aan de randen. Dat betekent dat aan de oostkant van Helmond dus ook actief gezocht wordt naar locaties voor industrie. (de wens voor uitbreiding van BZOB kan ook in dit licht gezien worden) De natuur daar wordt eerder gezien als een hinderlijk obstakel voor de vooruitgang dan als een waardevol bezit dat beschermd moet worden.

Beantwoorden

Dan zullen we weer de handen ineen moeten slaan, en met zijn allen alles op alles zetten om dit te voorkomen. De gemeente Helmond behandelt de wijken aan de oostkant echt als een afvalputje. En we hoeven het maar iets meer dan een jaar tegen te houden, en dan is het voorjaar 2014. Kunnen we een gemeenteraad kiezen die wat verder kijkt dan de “dure “wijken.

Beantwoorden

@ M. Smeets

Of er rekening gehouden moet worden met het HS-stadion is nog maar zeer de vraag!
Deze week hebben we vanuit de PvdA samen met de SP hierover aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld. Zie onderstaande brief:

Helmond, 18-12-12

Aan: Burgemeester en wethouders.

Geachte college,

Reeds vele malen is het onderwerp Helmond Sport met een eventueel stadion op Berkendonk aan de orde geweest. Daarbij is ook iedere keer gevraagd naar een einddatum waarop het college de knoop door zou hakken om hiermee wel of niet in zee te gaan met Helmond Sport.
De laatste toezegging bij monde van wethouder Stienen was dat per 1 december j.l. duidelijk verschaft zou worden.
Tot op heden hebben wij (nog) niets mogen vernemen.

Wij willen u dan ook vragen ons per ommegaande een antwoord te verschaffen op de volgende vragen:
– Is de knoop doorgehakt, ofwel: is er een overeenkomst bereikt tussen Helmond Sport en de gemeente over de bouw van een nieuw voetbalstadion op Berkendonk?
– Zo ja, hoe ziet deze overeenkomst eruit en wat betekent dit voor de gemeente? Kan de raad deze plannen spoedig tegemoet zien, voorzien van een toelichting van het college?
– Zo nee, waarom niet? Waar zitten de problemen om tot overeenstemming te komen?
– Gaat het college inderdaad een punt zetten achter de discussie over een nieuw stadion, zoals toegezegd bij de laatste begrotingsbehandeling? Zo ja, wat betekent dat voor het huidige stadion op sportpark De Braak?

Met vriendelijke groet,

Jos Boetzkes Erik de Vries
Namens de PvdA-fractie Namens de SP-fractie

Beantwoorden

Op zaterdag 2 februari was onderstaand opinie-artikel, geschreven namens de PvdA-fractie, te lezen in het Eindhovens Dagblad:

De Ruit past niet in de Stadvisie 2030

Het is goed voor een stad om vooruit te kijken, om je ambities uit te spreken. Dinsdag 5 februari 2013 zal de raad van Helmond “vooruit kijken”, dan wordt de nota “Helmond werkt, Stadsvisie 2030” besproken in de raad. In dit document worden de ambities van de stad tot 2030 op hoofdlijnen vastgelegd. De nieuwe stadsvisie zal de komende jaren gaan gelden als de basis voor het verder uit te voeren beleid.

Opstellen van een stadsvisie is ook goed om met elkaar (politieke partijen & de Helmonders) van gedachte te wisselen over de toekomst van Helmond en dit is dan ook uitgebreid gebeurd. Als PvdA kunnen we ons dan ook grotendeels vinden in de Stadsvisie 2030. Toch staan er ook zaken in die wij niet ambitieus genoeg vinden of waar wij andere keuzes zouden hebben gemaakt. Zo hebben wij in onze bijdrage aangeven dat de thema’s veiligheid en duurzaamheid niet apart opgenomen zijn als een van de 7 succesfactoren waarop het beleid van de gemeente Helmond wordt gebaseerd. Gezien het maatschappelijke belang van veiligheid en duurzaamheid, nu en zeker ook in de toekomst, zien wij graag dat deze factoren meer centraal worden gesteld.

Daarnaast vinden wij het onverstandig en ongepast dat er in de stadsvisie ambities over concrete plannen worden uitgesproken die vooruitlopen op de discussie die nog in de raad gevoerd moet worden. Wij vinden daarom dat de Ruit (verdubbeling N279 en aanleg Wilhelminatracé) nog geen onderdeel kan en mag zijn van de Stadsvisie. Als raad hebben we namelijk nog niet gesproken over de Ruit en dus nog geen besluit genomen. Wij vinden het niet goed om middels vastlegging in de stadsvisie snel een besluit te nemen over een dergelijk belangrijk onderwerp dat enorm leeft in Helmond.

Ook de PvdA staat voor een goede bereikbaarheid van de stad. Een betere bereikbaarheid is niet alleen goed voor de Helmonders, maar natuurlijk ook goed voor de economie. Er zijn echter nog te veel vragen onbeantwoord over de Ruit en als partij willen we een zorgvuldige afweging kunnen maken. Hoe zit het nu met nut en noodzaak? Lost de Ruit echt iets op? Wat zijn de kosten? Wat voor effecten zal de ruit hebben op de wijken Dierdonk, Helmond-Noord, Brouwhuis en de Rijpelberg? Wat zijn de alternatieven? Om de bewoners van onze stad niet tekort te doen willen we de discussie hierover zuiver houden en niet nu al (in een te vroeg stadium) ons hierover uitspreken. Zeker niet in een document wat de richting aangeeft van toekomstig uit te werken beleid. Wij zijn van mening dat ook andere partijen zich zouden moeten houden aan zorgvuldigheid en geen premature besluiten moeten nemen: eerst consultatie met omwonenden en een debat in de raad, daarna besluitvorming.

Jos Boetzkes Mohammed Chahim
Fractievoorzitter PvdA Helmond Fractielid PvdA Helmond

Beantwoorden
Mirjam van der Pijl

Fijn dat jullie daar op blijven letten. Eenmaal in zo’n stadsvisie is die ruit weer een stukje dichterbij. Moeten we niet willen.

Beantwoorden

Toen het Traverse-viaduct werd gerealiseerd ging men ervan uit dat ‘De Ruit’
zou zijn gerealiseerd uiterlijk in 2015.

Het centrum van Helmond zou er met aanwezigheid van De Ruit leuker hebben uitgezien.

Economie is de fraaie architectuur van het Vlisco-complex.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *