5reacties

Van der Zanden: pijnlijk

Column Nathalie van der Zanden SP HelmondTienduizend handtekeningen voor behoud van de filialen van de bieb mochten niet baten. De collegepartijen plus Helmond Aktief toonden zich ongevoelig voor het massale protest. Eind dit jaar worden de filialen gesloten. Waarom? Om jaarlijks vier ton te bezuinigen. Maar over het peperdure centrumplan – kosten: ruim 25 miljoen euro – wordt gezwegen.

We praten over de city-sporthal, de woningen aan de Waard en de Bleek, het Obragasgebouw en de supermarkt met parkeerplaats. Dit is grofweg het gebied waarvoor het centrumplan is opgesteld. Nieuwe woningen en meer winkels is de planning.

Het plan heeft een lange voorgeschiedenis. De eerste stap werd gezet toen de gulden nog bestond. In 1999 werd voor twee miljoen Buro van Riek (stedenbouwkundig bureau) ingehuurd. Het plan dat dit bureau bedacht, is de jaren erna – zoals dat gaat met planologische procedures – verder uitgewerkt tot er uiteindelijk een bestemmingsplan op tafel lag.

Als SP hebben we het plan steeds afgewezen. Argumenten: het is een maatje te groot (zo erg zijn de problemen niet) plus het kost een flinke berg geld dat onttrokken wordt aan andere belangrijke zaken. Maar goed, een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde wel steeds in met het plan en zo lagen de kaarten. Totdat juli vorig wethouder Tielemans bekend maakte dat de investeerders afhaakten.

Die investeerders zijn ING en Amstelland. De gemeente werkt al sinds 2002 met hen samen; zij waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van het centrumplan. Daarnaast is ING eigenaar van de Elzas Passage. Kortom, die jongens weten van de hoed en de rand. Waarom haken zij af na zo’n lange samenwerking?

Onze fractievoorzitter Erik de Vries vroeg vorig jaar meteen om de kwestie op de agenda te zetten. Na de nodige vijven en zessen – en zeven maanden later – is het ervan gekomen. Vorige week stond het op de agenda van de raadscommissie.

Wethouder Tielemans herhaalde zijn eerdere verklaring: partijen konden het niet eens worden over de prijs van de gronden die ING en Amstelland van de gemeente over zouden nemen. Wij vinden deze verklaring onbevredigend. Zijn andere uitspraak, dat vijf nieuwe investeerders staan te trappelen om het over te nemen, moeten we vertrouwen, maar controleren kunnen we het vooralsnog niet.

V & D keert terug naar Helmond op de plek waar nu nog appartementencomplex De Bleek staat, schrijft het Eindhovens Dagblad. Bron is wethouder Tielemans, hij zei het vorige week in de raadscommissie. Het typeert de discussie. Welke winkel komt waar? Maar geen fundamentele bezinning op het centrumplan.

Als gezegd: de miljoenen voor het centrumplan worden onttrokken aan andere belangrijke zaken. Daar niet kritisch naar willen kijken betekent, vrees ik, dat méér pijnlijke kwesties (na de biebfilialen en het leerlingenvervoer) zullen volgen.

Nathalie van der Zanden
Raadslid
SP