Buiten is het 12 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.107 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Column Nathalie van der Zanden SP Helmond“We zijn naar Amerika geweest!” Met woorden van deze strekking beëindigde de heer Schreurs van de GGz de presentatie die tijdens de openbare bijeenkomst op 29 februari in de bibliotheek plaatsvond over veranderingen in de maatschappelijke opvang. Inwoners van Helmond waren hiervoor uitgenodigd en ook de leden van de gemeenteraad, waaronder ondergetekende.

Doel van deze bijeenkomst was samen met aanwezigen nadenken over hoe er in de toekomst 25% kan worden bezuinigd op de uitgaven voor opvang van daklozen. Een gevoelig onderwerp, zowel voor de dakloze als zijn omgeving.

Voor de daklozen en thuislozen in Helmond is nachtopvang geregeld bij De Oversteek aan de Kasteel Traverse of bij D’n Herd aan de Bindersestraat. Verslaafden kunnen voor de nacht terecht bij De Oversteek, alle anderen bij D’n Herd in het passantenverblijf. Als iemand hier een plaatsje zoekt voor de nacht, moet hij of zij zich elke dag opnieuw melden bij D’n Herd en wordt er gekeken of er een plaatsje vrij is. Het komt voor dat vanwege plaatsgebrek enkel plaats is bij De Oversteek of zelfs helemaal geen plek.

Vooral de dagelijkse toeloop naar de passantenverblijven van D’n Herd zorgt voor problemen en overlast bij omwonenden. Omdat de vraag met regelmaat groter is dan het aantal bedden en daklozen vooraf niet weten of ze plek hebben zorgt de toeloop voor een steeds weer terugkerende vorm van overlast in de woonwijk.

Hoe is het dan nog mogelijk hierop te bezuinigen zonder erger te voorkomen?

Voorbeelden en ervaringen worden gezocht in, jawel Amerika! Het land waar het sociaal opvangnet zulke grote mazen heeft dat je er direct doorheen valt. Een land waar de kans op dakloosheid als je werkloos bent geworden velen malen groter is dan in ons land. Wekelijks worden er in dit land 10.000 huizen in beslag genomen en de bewoners ervan dakloos. Hulpverlening is er niet of nauwelijks waardoor men gedwongen wordt tot een leven als “homeless” aan de zijlijn van de samenleving.

Mijn voorlopige conclusie: “ik wil geen Amerikaanse toestanden in Helmond, een degelijk vangnet voor de kwetsbaren in onze samenleving, voldoende mogelijkheden bieden voor terugkeer naar de maatschappij en voldoende bedden voor opvang en dus minimale overlast voor de buurt.

Als we dit samen kunnen invullen is sluiting van D’n Oversteek een mogelijke keuze. Nog suggesties?

Nathalie van der Zanden
Raadslid
SP

2 reacties:

Ik denk zelf dat het de komende 20 jaar moeilijker en moeilijker zal worden, en dan heb ik het niet alleen over de mimima, zo langzamerhand wordt die grens steeds hoger getrokken richting de middeninkomen. Ik zie ook familieleden het zwaar hebben.

Het sluipt er ook heel stil in, minder inkomen, of inkomens die niet stijgen of zelfs verdwijnen maar wel de vasten lasten die ieder jaar stijgen. Ik zelf heb het nog goed. Ik mag niet klagen, als ik mezelf zou moet vergelijken met anderen.

Dus anders gezegd in hoeveel huisvesting denkt de gemeente te kunnen bezuinigen de komende 20 jaar, als je rekening zou houden met het feit dat het aantal daklozen exponentieel zal gaan stijgen. Er zal denk ik een andere oplossing bedacht moeten gaan worden, en beter dat Helmond zich hier nu op voorbereid dan over 10 jaar. De kosten zullen dan ook verspreid kunnen worden over jaren in plaats van dat er straks een ‘tent stad’ ontstaat zoals je dat ziet in de Verenigde Staten.

Mensen die niet geloven dat dit hier niet gaat of kan gebeuren, zullen het mis hebben ben ik bang, als je goed om je heen kijkt zie je echt veranderingen optreden. Ook bij mij is er een limiet hoeveel ik nog kan afstaan aan vaste lasten en wat ik kan afdragen aan de staat.

Tijdelijke oplossingen zullen geen effect hebben, ook het wegmoffelen van de huidige zwervers en verslaafden is geen oplossing. Wat is wel een oplossing? Wie zal het zeggen, ik vermoed dat heel de gemeente en dan bedoel ik iedereen ook de bewoners en ondernemers op een of andere manier een bijdrage zullen moeten doen om de stad Helmond bewoonbaar te houden. Dus minder verhogingen, en meer solidariteit. Misschien kunnen er oude kantoorpanden of de grote winkelpanden aangepast worden voor sociale huur. Ergens zal er in de toekomst ruimte gecreëerd moeten worden of anders huren verlaagd moeten worden ook op winkelpanden wil je als vastgoed magnaat de koude winter overleven, en dat gaat niet zonder de hulp van de vastgoed branche en woningcorporaties.

En dan heb ik het nog niet eens over de bewoners die een koop huis hebben, zoals ik. Wij zijn overgeleverd aan de vaak ‘enge’ hypotheek verstrekker die geen solidariteit kent en waar op dit moment geen scheiding (en de komende jaren) van mogelijk is gezien de huidige en komende huizenmarkt en economie.

Geld moet rollen, anders komt alles tot een stop.

Beantwoorden

Aan de gemeenteraad en college van B&W
Betreft sluiting van de Oversteek.

Geachte dames en heren,
Graag wil ik u informeren over enkele zaken die van belang zijn als het gaat om het wel of niet sluiten van de Oversteek.

Mijn naam is Eric Bouwmeester. Ik maak sinds 2 januari van dit jaar gebruik van de Helmondse nachtopvang met een onderbreking van 16 dagen waarin ik in d’n Herd heb gewoond.
Ik ben niet verslaafd maar heb wel ca. 1/3 van de nachten in de Oversteek geslapen.
Daarnaast heb ik een aantal Helmondse daklozen persoonlijk leren kennen en een kijkje gekregen in hun individuele problematiek. Ik ben van mening dat deze mensen niet aan hun lot overgelaten mogen worden en wil me daar sterk voor maken.

De indruk wordt gewekt dat er weinig vraag is naar nachtopvang in Helmond maar de praktijk die ik zie is anders.
De vraag is of het realistisch is dat met 6 bedden aan de vraag kan worden voldaan.

De Helmondse nachtopvang telt nu 18 bedden, 12 bedden in de Oversteek en 6 in het passantenverblijf.
Na het sluiten van de oversteek blijven er nog 6 bedden over, dat is 1/3 van het huidige aantal.
Opvallend is dat er 2 extra bedden worden toegezegd in het passantenverblijf waarna er nog steeds maar 6 bedden staan!

Het passantenverblijf
heeft nu al een capaciteitsprobleem en had dat ook al in 2011.
In 2012 heb ik maar een handvol keren meegemaakt dat het passantenverblijf niet vol zat en meestal moeten daardoor mensen worden afgewezen. In 2011 is de situatie hetzelfde geweest volgens lotgenoten.

De Oversteek
is dit jaar goed gevuld en zelfs een aantal keren helemaal vol geweest (12 mensen).
In 2011 waren er bij de Oversteek 1.900 overnachtingen. Dat is gemiddeld 5,2 personen per nacht.
Er hebben soms 3 of 4 mensen geslapen maar vaak dus 6 of meer.
In 2010 zijn er 3.200 overnachtingen geweest in de Oversteek. Dat is gemiddeld 8,8 mensen per nacht.

De gevolgen
zijn niet in getallen uit te drukken zijn maar ik ben er zeker van dat er mensen op straat moeten gaan leven.
We kunnen onze hoop vestigen op rooskleurige cijfers en nog niet bestaande alternatieven maar dat is een gok waar de zwakken van onze samenleving de dupe van worden.
De Oversteek is voor te veel mensen het laatste vangnet, laat dat vangnet alstublieft blijven.

Ik hoop dat u allen zorgvuldig uw overwegingen zult maken.
Voor vragen ben ik bereikbaar via email of telefoonnummer 06-26399126 en ik ben graag bereid met een ieder het gesprek aan te gaan.

Hoogachtend,
Eric Bouwmeester

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *