Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 108.530 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
16reacties

Al enige tijd vraag ik aandacht voor een gesprek in de gemeenteraad over de Wmo Verordening. Deze verordening bepaalt onder welke voorwaarden inwoners maatwerkvoorzieningen kunnen krijgen en geeft helderheid over de omstandigheden waaronder gemeente compensatie biedt aan inwoners met beperkingen. Belangrijk dus! Het college heeft de gemeenteraad nu uitgenodigd om aan te geven wat wij belangrijk vinden in deze verordening. Dat is best bijzonder, want normaal krijgen we de verordening uitgewerkt voorgelegd en kunnen we min of meer tekenen bij het kruisje.

Buiten het feit dat ik eerder al heb aangegeven, dat het voor de PvdA-fractie ondenkbaar is in te stemmen met een verordening waarmee we ons voor de voorziening huishoudelijke ondersteuning niet aan de wet houden, hebben we nog wat belangrijke punten, ons 5-puntenplan:

 1. Van precedentwerking naar verschil durven maken.
  Ieder individu is uniek en iedere vraag om ondersteuning ook. En dat betekent dat we letterlijk verschil moeten durven te maken tussen inwoners.

 2. Werk vanuit vertrouwen in de Helmondse inwoners.
  Beperk de toetsmomenten en controles. Kijk naar hoe mensen in het leven staan en hoe je ze kunt helpen weer actief mee te doen. Ik heb te veel mensen gesproken die het gevoel hadden te moeten vechten met de gemeente om een Wmo-voorziening. De kosten van alle adviseurs, toetsmomenten en controles besteed ik liever aan de voorzieningen.

 1. De gemeente is geen medisch specialist. De onafhankelijk medisch adviseurs ook niet.
  Ik ken diverse inwoners die al jaren bij een medisch specialist onder behandeling zijn, maar door de gemeente toch onderworpen worden aan medisch adviseurs. Of die ondanks een chronische aandoening toch jaarlijks getoetst worden. De gemeente hoeft alleen te kijken op welke manier inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Punt.

 1. Overgang jeugdhulp-wmo moet voor inwoners niet te merken zijn.
  Ik ken voorbeelden van kinderen met een beperking, die ook na hun 18e bij hun ouders blijven wonen. En kinderen met een vorm van autisme die hen blijvend beperkt in hun deelname aan de maatschappij. Organiseer dat de benodigde ondersteuning gewoon doorloopt.

 1. Ontdek nieuwe manieren om met het gebruik van voorzieningen om te gaan.
  Onderzoek de mogelijkheden om te werken met leaseconstructen en deelgebruik. Neem het voorbeeld van de duo-fiets. Een mooie, waardevolle voorziening, maar duur om te verkrijgen.

Heeft u nog meer ideeën, laat ze me weten!

Nathalie Peijs
Fractievoorzitter PvdA Helmond

16 reacties:

Via deze link kunt u morgen 2 maart de discussie in de gemeentelijke commissie volgen: vanaf 19.00 uur. De agenda en bijlagen staan nu al op de site.
Interessant!

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/799116/Opiniecommissie%2002-03-2021

Beantwoorden

Goed dat de beide dames zich hier voor inzetten.
Ook deze WMO zorg is dankzij de Rutte doctrine verzand in heen en weer schuiven van geld en clienten door onkundige managementlagen.
Wat gaat hier een geld verloren!
Terwijl er in alle noodzaak heel veel levensgenot valt te winnen.

Hoe bestaat het toch dat de gevestigde partijen in al deze dossiers als makke schapen achter deze topdown fouten aanhobbelen. Teveel mensen zijn zelf letterlijk afhankelijk in hun hele inkomen van dit ruim rondstrooien met subsidies en geldstromen.( de uitvoerenden ,niet de behoeftigen)

Iedereen kan mij “nogal rechts” noemen,maar dit moet ook van “nogal rechts” opgelost worden.

Beantwoorden

Gisteren hebben we de verordening doorgenomen.

-Als morgen word aangegeven wat belangrijk is hoe word dit dan nog verwerkt in deze verordening ? Op wat voor wijze ?

-Ook mag de tekst van de verordening zelf wel stuk “vriendelijker”. Het lijkt/is een copy paste document. Lange lappen blokken tekst. En dat maakt deze dan ook lastig leesbaar. Dit kan echt prettiger.

-De inleiding erboven is niet “prettig”. Deze lijkt immers wel bepalend voor de route. En hebben inwoners daadwerkelijk eigen verantwoordelijkheid over de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan ? “Er mag verwacht worden dat ze naar vermogen bijstaan”. Wat is de inhoud van naar vermogen ? Net boven de streep wil niet automatisch zeggen dat er vermogen is. Niet alles telt mee bij inkomen. En dat kan soms een kromme vertekening geven. Lijkt ook meteen weer om geld te gaan. Leg deze maar eens naast de andere verordening meegestuurd daar bekruipt je dat gevoel helemaal niet. Deze is een stuk vriendelijker en menselijker.

– Waarom word de inkomensgrens in de verordening van 110% gehanteerd ? En niet de 120%?

-Waarom zijn er geen resultaten van tevredenheidsonderzoek voordat we de nieuwe verordening bespreken ? Is dit niet juist het moment om juist wel een goed ijkpunt te hebben? En waarom bereikt dit onderzoek deze de doelgroep tussen jeugd en oud niet of nauwelijks ? Veel hebben deze al jaren nog nooit ontvangen.

-Keuze tussen leveranciers van bijvoorbeeld hulpmiddelen kan een stapje extra zetten voor goed maatwerk en service te leveren bevorderen.

-Maatwerk voor en bij hulpmiddelen is voor elke doelgroep binnen de verordening anders. De ene groep is actiever, gaat anders om met gebruik van hulpmiddelen dan de ander. Ook daar kan sprake van ander maatwerk zijn.

-Weet het wijkteam wel wie er in hun wijk woont. We hoorden nu in deze tijd dat gemeenten de groep mensen niet in beeld heeft. (Medische indicatie 18-60). Bij het vaccineren en stemmen.

– Zorg voor minder bejegening en duidelijke afspraak. We leggen minder vast maar soms is er juist nodig wel meer vast te leggen. Niet alles door de telefoon.

-Zorg voor een juiste klankbordgroep van mensen met beperkingen binnen de adviesraad. Praat met ipv over. Nu worden vooral overkoepelende organisaties bevraagd.

-Breng de menselijke maat terug. We hebben t telkens over maatwerk. Neem ook plaats naast de cliënt. Andere houding. Neem de verantwoordelijke rol. Controleer de uitvoerende rol en durf deze aan te spreken. En word er wel efficiënt en kostenbesparend genoeg gewerkt.

– Denk duurzamer goedkoop is vaak ook duurkoop. Ook hier geld maatwerk. Hoe word gebruik gemaakt van? Medische specialist aangegeven bij punt 3 is daar ook een goed onderdeel van. Hoeveel geld word er niet soms verspild om te weerleggen.

-Zorg dat werkende partners niet voor niks werken. Ga niet terug naar hoe het was. (torenhoge eigen bijdragen). Zorg dat ook zij deel kunnen en willen nemen aan de maatschappij en er dus ook aandacht voor hen is. Maar zoals het nu is ,…geen eigen bijdrage voor mensen met partners, en alleenstaanden wel, is krom.

– De verhuiskostenvergoeding is nu rechtgezet. De verandering in 2019 om het recht te zetten klopte ook niet. Dit is nu wel hersteld.

Meer dan genoeg om in te brengen en over te discussiëren, we hopen dat daar dan ook de ruimte voor is op zo’n belangrijk onderdeel voor inwoners. En dat dit niet voor velen de pet te boven gaat.

Beantwoorden
Helmond Toegankelijker

@Andre op maandag 1 maart 2021 om 08:53:

Dit wordt nooit opgelost van “nogal rechts” omdat “nogal rechts” dit zelf heeft veroorzaakt.

Beantwoorden

@Helmond Toegankelijker op maandag 1 maart 2021 om 09:00:

Ik had even tijd nodig om je lange reactie op mij in te laten werken, maar als ik probeer er een samenvatting van te maken kom ik uit op wat je al vaker schreef: “praat niet over maar met ons”. En dan nog wat dingen over menselijkheid en de menselijke maat.

Het blijft moeilijk voor de overheid, en meer algemeen voor organisaties voorbij een bepaalde omvang, om zichzelf te bezien vanuit het perspectief van degenen die van de organisatie afhankelijk zijn. De enige remedie is bewustwording bij de beleidsmakers dat dit een reëel probleem is, en dat daar ook betrekkelijk eenvoudige oplossingen voor bestaan.

Als je als machtige partij ervoor openstaat dat goedbedoelde plannen vast weleens verkeerd uitpakken, en in je hele manier van werken ijkpunten inbouwt door met enige regelmaat aan je klanten te vragen of alles naar wens is of wat er eventueel beter kan, is er al veel gewonnen.

Werken aan kwaliteitsverbetering kost tijd en geld, maar er niet aan werken kost nog veel meer, weten we van de kindertoeslagenaffaire.

Beantwoorden

De praktijk is weerbarstig. Een gemeente heeft de luxe om zelf de WMO in te richten. Die vrijheid hebben ze. Je ziet dat de gemeente Helmond gekozen heeft voor een stalen beleid, gegoten in beton!!

Beantwoorden

@Sander Lam

Dat klopt inderdaad praat met niet over. Het blijft inderdaad erg moeilijk. Het is ook wat er gewend is. Een omslag is nodig. Begrijpen we ook.

Werken aan kwaliteitsverbetering kost tijd en geld. Dat is een feit. Maar volgens ons kun er pas echt aan werken als je ook echt begrijpt waar je nu eigenlijk aan werkt. Daar zit de menselijkheid en de menselijke maat. En dus ook het maatwerk. Vaak is het dan ook soort van vertolken wat nodig is.

We zagen dan ook in de vergadering van de verordening dat niet iedereen doorheeft wat voor stuk men eigenlijk voor zich heeft liggen. En gaat al snel over naar de uitwerking / inrichting ervan. Terwijl er vooral een juridisch stuk voorlag. Ook werden er vragen gesteld die als je in de materie zit wel bekend zijn. Wat betreft de inleiding van dat stuk bepaal je immers wel de richting. Over de inleiding en leesbaarheid/opmaak van het stuk hadden we toch wel erg veel opmerkingen. Omdat dit nog niet de menselijke maat inleidend omschreef in woorden.

We denken dan ook dat het een stuk efficiënter en zelfs kostenbesparender (op lange termijn) kan. Nu word er vooral heel veel geïnvesteerd in dat gegeven. Maar er waren positieve geluiden bij partijen die dit zeker aangaven.

Beantwoorden
Helmond Toegankelijker

@Helmond Toegankelijker op maandag 1 maart 2021 om 09:00:

Toch iets van nuance of maatwerk versus standaardisering.

Ik mocht er voor het eerst als burgercommissielid bijzitten en dat het een juridisch stuk is was wel duidelijk. Ik heb vooral een lans willen breken voor het ontzorgen van mensen die gebruik moeten maken van de WMO.

Keuzevrijheid is goed, maar voor de groep die daar helemaal niet op zit te wachten en eigenlijk het liefst roept “regel het maar voor me” kun je beter standaardopties inbouwen waarmee je versneld door het proces kunt. Vooraf zoveel mogelijk ingevuld formulier erbij. administratief afhandelen, klaar. Als je op die manier 50% versneld kunt afhandelen hou je tijd en geld over om die andere 50% die wat meer aandacht nodig heeft goed te behandelen.

Het doel van standaardiseren is immers niet het uitsluiten van maatwerk, maar het verwerken van de grote bulk om gericht maatwerk te kunnen inzetten. Standaardiseren kan ook zijn: Dit is het budget dat je standaard kunt besteden voor dit hulpmiddel (of deze behandeling), kies een standaardoptie of geef een leverancier/produkt aan.

Ik had vanuit die vrije keuze ook wel enige moeite met het beperken van het aantal aanbieders. Ik snap dat de controle veel tijd en geld kost, maar vraag me ook af of er geen situatie ontstaat waarbij het voor ZZPers in de zorg steeds moeilijker wordt om opdrachten te verwerven. Kwalteitsbewaking versus toegankelijkheid ik blijf het een lastig dilemma vinden.

Beantwoorden

Lastig blijft het als er steeds maar weer in de rondte gepraat wordt. Vooral de hulpvragers er niet bij betrekken bevorderd het in de rondte praten. De bezwaren betreft WMO/maatwerk binnen de gemeente Helmond zijn al jaren helder. En toch blijft het futloze, in de rondte praten, de standaard.

Beantwoorden

@Helmond Toegankelijker op vrijdag 5 maart 2021 om 09:12:

@Michiel van Geel op vrijdag 5 maart 2021 om 12:01:

Jullie zitten duidelijk dieper in de materie dan ik. Natuurlijk moet je ook naar de kwaliteit van de zorgaanbieders kijken, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid zelf aan de burger. Zitten de burger en de overheid als het gaat om de bedoelingen van, in dit geval, de Wmo met elkaar op één lijn? In hoeverre strookt de werkelijke gang van zaken met die bedoelingen?

De overheid moet naar zichzelf kijken vanuit het perspectief van de burger. Rechtstreeks kan dat niet, wel via een U-bocht: vraag de burger om feedback. En doe daar vervolgens iets mee.

Als de burger / Helmond Toegankelijker signaleert dat de verordening slecht leesbaar en onvriendelijk is, dan zitten overheid en burger duidelijk niet op één lijn. Het lijkt mij essentieel om deze tekst op deze punten te verbeteren alvorens verder te gaan. Herschrijven kost tijd, dus geld, en misschien moeten de bedenkers van de tekst daar zelfs wel een draai in hun hoofd voor maken die enige inspanning kost, maar uiteindelijk krijg je er wel een beter fundament voor het hele beleid voor terug.

Beantwoorden

Ik heb de hele discussie gevolg. In de opmerkingen die hierboven door diverse inzenders zijn gemaakt, kan ik me vinden. Dus die informatie hoef ik hier niet te herhalen.

Wat mij wel verbaast is dat de opmerkingen gemaakt door de commissieleden “worden meegenomen in de versie van de nieuwe WMO-verordening die in december in de raad komt”. Met deze woorden bedankte wethouder Harrie van Dijk de commissieleden. Nou is december heel ver weg… Wie herinnert zich dan nog deze vergadering, de discussies en de aanbevelingen van de commissieleden? Het is natuurlijk een kwestie van vertrouwen in de wethouder en in het college dat de inhoud van de nieuwe verordening overeenkomt met de uitkomsten van de commissievergadering van 2 maart.

Ik heb daar op dit moment sterk mijn twijfels over en wel om de volgende reden: als ik me niet vergis, was het Alexandra Koolen (Helder Helmond) die nadrukkelijk aandacht vroeg voor de toepassing van het urencriterium bij de toekenning van de huishoudelijke hulp. Ze refereerde daarmee aan de discussie die eind vorig jaar in de commissie is gevoerd omdat de wethouder het vertikte zich te voegen naar de uitspraak van de rechter. Die had immers geoordeeld dat Helmond zich op dit punt niet aan de wet hield. Helmond hanteert immers het criterium ‘schoon huis’ en dat is volgens de rechter niet de bedoeling.

Alexandra Koolen vroeg terecht hier aandacht voor te hebben bij de samenstelling van de nieuwe verordening. Wethouder Van Dijk kapte haar verzoek af met de mededeling: “Dat wij hier in december al uitvoering over gesproken hebben en dat het hebben van een schoon en leefbaar huis nog steeds een verantwoorde keuze is”. Hij blijft de beslissing van de rechtbank dus negeren. Met dit antwoord eigent de wethouder zich ook een bevoegdheid toe die hij niet heeft. Het is immers aan de raad besluiten te nemen over het gemeentelijke beleid. Het college dient die voor te bereiden en uit te voeren. Ik kan nergens vinden dat de gemeenteraad het college toestemming heeft gegeven de wet op dit onderdeel (urencriterium) te blijven minachten.

Het onderwerp is de Opiniecommissie besproken (november 2020), maar zover ik weet, neemt deze commissie géén besluiten. Dat doet de gemeenteraad.
Met zijn antwoord aan mevrouw Koolen geeft de wethouder opnieuw blijk van zijn minachting voor de wetgeving en de uitspraak van de rechter. Bovendien verdraait hij de feiten. Dat roept bij mij de vraag op of wij als Helmonders nog vertrouwen in zijn beleid en in zijn handelen moeten hebben.

Beantwoorden

@ Hanneke Hegeman

Het antwoord op jouw vraag is heel simpel en kort.
Nee, de Helmonders kunnen gaan vertrouwen meer hebben in het beleid en het handelen van deze wethouder.
Gezien de tijdslijn die erop zit, het bewust traineren en rekken en daarbij nog steeds het grote breekpunt ( tenminste dat zou het moeten zijn), deze wethouder lapt de uitspraak van de rechter aan zijn laars. Hij minacht dus de rechtbank.
Overigens, ik las recent nog dat ook Someren een soortgelijke zaak recent heeft verloren!
Deze wethouder wordt dus door de coalitie partijen in het zadel gehouden terwijl hij de wet overtreed! Dat is op zich heel ernstig, maar deze wet is er ten behoeve van een zeer kwetsbare doelgroep!
Dit is echt onbestaanbaar…na maanden nog steeds dezelfde( niet wettelijke) WMO verordening erdoor proberen te drukken.

Beantwoorden

Bovenstaande riep toch heel veel vraagtekens bij me op, vooral omdat ik de materie al een paar maanden niet meer gevolgd heb.

Wat ik niet begrijp is het volgende:

Bij de vorige verkiezingen was uit uitslag voor mn. genoemde partijen het volgende: Groen Links 7 zetels, SP en VVD 5 zetels…Lokaal Sterk 3 zetels…
en natuurlijk heb ik diverse andere partijen nog niet gemeld.
Wat ik me afvraag is hoe het kan dat een coalitie, in elkaar getimmerd door Vliegenthart ( SP) gedoogd dat een ingevlogen wethouder ( van Dijk) die er alleen maar kwam om de coalitie mogelijk te maken, deze vrijheden geeft.
Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat dit op het oog een heel sociale coalitie zou moeten zijn, waarbij de punten van Nathalie van de PvdA zeker aansluiting zouden moeten vinden. Hoe kan het dan zo zijn…dat een partij die in de verkiezingen destijds is gehalveerd ( Tielemans Affaire) of in ieder geval degene die voor wethouder speelt de dienst uit maakt wbt beleid WMO in Helmond? Terwijl ook nog eens vast staat dat dit tegen gerechtelijke uitspraken in gaat????
Wat is de inbreng van Lonneke Maraczi van de SP en Thomas Tuerlings van Groen Links? Dit beleid staat toch haaks op hun partijprogramma en zij zouden de PvdA Nathalie Peys dus moeten steunen.
Waarom nemen deze twee partijen geen stelling in de WMO kwestie?

Beantwoorden

@Yasmine op zondag 7 maart 2021 om 18:17:

Goede vraag Yasmine. Ik begrijp er ook helemaal niets van. Wat de politieke partijen ook besluiten, voor mij en voor alle Helmonders staan de wet- en regelgeving voorop. Dat de Helmondse politiek hier met opzet mee sjoemelt kan ik aan niemand uitleggen. De bedoelingen kunnen nog zo goed zijn, regels zijn regels en die zijn er niet voor niets. Helmond is geen vrijstaat, maar gaat op deze manier wel die kant op met de houder van de wet, de wethouder, en het college voorop.

Je moet als raadslid als je dit goedkeurt en laat gebeuren, je schamen want je schendt het vertrouwen dat je van je kiezers hebt gekregen. De Helmondse inwoners hebben in het verleden door thuis te blijven tijdens de verkiezingen hun afkeur van de politiek laten blijken. Volgend jaar mogen we laten zien wat er van ons vertrouwen is overgebleven en wie er op het Helmondse pluche gaan zitten. Als het zo doorgaat, hebben we dan aan de helft van de stembureaus genoeg. Maar misschien is dat net wat het huidige bestuur beoogt.

Beantwoorden

Afgelopen dinsdag was er in de commissie sprake van betere contractmanagers social domein. En het belang daarvan om goede managers te hebben op dit gebied. In onze gemeente zijn maar heel magere contracten met de toeleveranciers. Waardoor we als gemeente toch behoorlijk achterblijven tov veel andere gemeenten in het land. Advies daarop word aangepast ipv daadwerkelijk goed maatwerk te leveren. Goedkoop is duurkoop.

Maatwerk kan dus niet worden geleverd omdat het contract dit gewoonweg niet toestaat.

Beantwoorden
Helmond Toegankelijker

@Helmond Toegankelijker op donderdag 20 mei 2021 om 18:31:

Ik heb het idee dat niet alleen de inkoop van het sociale domein onder de loupe moet worden genomen, maar zeker ook de uitvoering. Houdt Helmond zich aan de wetgeving, welke opdracht hebben de uitvoerende ambtenaren (geld besparen?) en hoe deskundig zijn ze op het gebied van zorg, worden de rechten van de zorgvragers gerespecteerd zoals omschreven in de diverse wetten (WGBO, AVG)?? Ik heb daar, op basis van (opnieuw) recente ervaringen, mijn twijfels over.

En ja, de contacten en contracten met de leveranciers verdienen, zoals u schrijft, ook een kritisch onderzoek zodat maatwerk mogelijk wordt en blijft. Helmond doet zijn best, maar het rammelt nog te vaak.

Hartelijke groet,

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *