22reacties

Peijs: Energiefonds voor minima

Op de eerste bladzijde van de Programmabegroting staat dat de levensverwachting van Helmonders in sommige wijken zeven jaar korter is dan die van andere Helmonders. Anders gezegd: als je in Helmond-West woont ga je gemiddeld 7 jaar eerder dood dan een inwoner van de Oranjebuurt. 
De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) eerder dit jaar: Als we hier niets aan doen, worden de verschillen zo groot dat bij grote groepen mensen het vertrouwen in de overheid verder afneemt. Dat leidt tot maatschappelijke onrust, waarvan iedereen in de samenleving last krijgt.’

Wij willen ons als raadsleden nog wel eens druk maken over onze zichtbaarheid en over of we inwoners genoeg betrekken bij onze plannen. Maar echt verschil maken we door het leven van mensen makkelijker te maken, door hen een beter perspectief te geven. Dan zien zij een overheid die zich ook om hen bekommert.

Het college presenteert gelukkig diverse plannen op het gebied van armoede en het bestrijden van gezondheidsverschillen. Maar het zijn nog wel veel woorden, weinig daden. Een Lokaal Preventieakkoord. Een Lokale coalitie tegen de tweedeling. Prachtig. Maar wat gaan de inwoners hier van merken?

Het verkleinen van de maatschappelijke tweedeling is volgens mij ook geen apart beleidsterrein, het is geen project dat je vlottrekt met een actieprogramma. Het moet de rode draad zijn in alles wat je doet.

Neem de Energietransitie. Dit kan juist hét instrument zijn om de maatschappelijke tweedeling te verkleinen. Maar als je niets doet, zal de energietransitie de verschillen juist alleen maar groter maken. Iedereen die het geld heeft om duurzaamheidsmaatregelen te nemen doet dat en plukt daar zelf de financiële vruchten van. De mensen die het geld niet hebben om een energiezuinige wasmachine aan te schaffen zullen met hogere energierekeningen blijven zitten. Waardoor ze nog verder in de financiële problemen komen en onze gemeente zal moeten bijspringen.
Vergis je niet hoeveel Helmonders geen potje hebben om een A-klasse wasmachine te kopen. En de gemeente Helmond kent al jaren geen witgoedregeling meer. 

Ik stel bij de begrotingsbehandelingen voor om een Energiefonds voor Minima op te richten. Om zonnepanelen, isolatie, witgoed, enz. uit te kunnen betalen. Natuurlijk zal er discussie ontstaan over hoe dat te betalen. Maar ook hier kun je het principe van anticyclisch investeren toepassen, in mensen. Nu lagere energiekosten voor minima, waardoor ze straks minder een beroep hoeven te doen op gemeentelijke minimaregelingen.

Nathalie Peijs
Raadslid PvdA Helmond