Buiten is het 11 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 108.687 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
42reacties

De kloof tussen inwoners en politiek is groter dan ooit. Hoe kan dat toch? Persoonlijk denk ik dat we als Helmondse politici vooral kritisch naar onszelf en ons eigen handelen moeten kijken. Wat kunnen wij zelf beter doen? Al dat gebakkelei onderling, raadsleden die met ruzie uit een fractie stappen en voor zichzelf verder gaan, dat helpt niet. Inwoners zitten niet te wachten op spierballentaal in een column, op grote ego’s in de raadszaal. Inwoners hebben ons raadsleden gekozen omdat ze verwachten dat wij concrete resultaten halen voor Helmond.

En om resultaten te halen moet je met elkaar samenwerken. En ja, moet je soms ook een beetje water bij de wijn doen. 

De PvdA bezet op dit moment 2 raadszetels van de in totaal 37. Daarmee zijn we een kleine partij. Ik kijk met heel veel trots terug op wat wij als kleine partij de afgelopen periode voor elkaar hebben gekregen. Zomaar een lijstje:

  1. Geen vermalen vrachtwagenbanden meer in de Helmondse kunstgrasvelden.
  2. Mobiel grondstoffeninleverpunt (GRIP) in de Helmondse wijken.
  3. Zoveel mogelijk zonnepanelen op nieuwe bedrijfsgebouwen in Helmond.
  4. Iedere Helmonder, ongeacht de omvang van zijn portemonnee, kan duurzaamheidsmaatregelen nemen.
  5. Sport- en beweegprogramma’s voor kwetsbare mensen in Helmond.
  6. Huiswerkbegeleiding in het kindpakket.
  7. Zelfbewoningsplicht ingevoerd: woningen kunnen alleen gekocht worden door mensen die er ook zelf gaan wonen.
  8. Meer stageplekken én een fatsoenlijke stagevergoeding voor MBO’ers bij de gemeente Helmond.
  9. Steviger aanpakken van zorgcowboys.
  10. Behoud openbare toiletvoorziening in het centrum.

Op al deze onderwerpen hebben we steeds samenwerking gezocht met andere partijen. Want om iets voor elkaar te krijgen heb je een meerderheid nodig. En een meerderheid smeed je niet als je alleen maar hard jouw eigen mening roept. Het vraagt om investeren in relaties, in begrijpen waar de ander vandaan komt en voor staat. Het vraagt om bruggen slaan, om over je eigen schaduw kunnen stappen.

Dat is zoals PvdA Helmond werkt. Nu en in de toekomst. En natuurlijk, met meer zetels in de gemeenteraad kunnen we nog meer voor elkaar krijgen. 

Ik persoonlijk zet een stapje terug. Ik blijf betrokken, maar wat meer op de achtergrond. De PvdA Helmond heeft echter een prachtige lijst met kandidaat-raadsleden – onder leiding van lijsttrekker Annegien Wijnands – die de komende jaren allemaal hun stinkende best zullen doen om in Helmond niemand links te laten liggen.

Nathalie Peijs
Fractievoorzitter PvdA Helmond

42 reacties:

Blijkbaar komt mijn reactie te dichtbij en verwijderd men maar snel mijn reactie!

Beantwoorden

@Yoko op maandag 31 januari 2022 om 08:43:

Reacties die off topic zijn, verwijderen we inderdaad. Mocht je denken dat we dat onterecht deden, mail je bezwaren met je telefoonnummer naar [email protected] dan kunnen we contact met je opnemen. Hieronder is dat off topic.
Via https://www.deweblogvanhelmond.nl/afgevoerd_van_de_voorpagina/ik-vind/ is het beter om je grieven over de politiek te uiten. Bedenk daarbij dat we het op De weblog van Helmond over Helmond hebben.

Beantwoorden

Nooit geweten dat de PvdA als best kleine partij best veel regelde. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

Beantwoorden

@Jan op maandag 31 januari 2022 om 09:20:

Nou volgens mij stemden ze in die 10 gevallen alleen maar mee met anderen dus jouw woorden: veel regelden ,is wellicht cynisch bedoeld.

Beantwoorden

Ik mis het openbaar vervoer in Helmond

Beantwoorden

Mevrouw Nathalie Peijs van de PvdA begint haar column met “De kloof tussen inwoners en politiek is groter dan ooit. Hoe kan dat toch”

Ik heb wel een idee hoe dat komt: Omdat teveel dingen in de Helmondse politiek “intern” geregeld worden door het college, de raad en de ambtenaren met als gevolg, dat controversiële onderwerpen nooit het daglicht zien, tenzij Helmondse burgers zelf aan de bel trekken.

Ik noem slechts één voorbeeld; het vernietigende rapport over de Metropool Regio Eindhoven (MRE) – oftewel de Kempen Gemeenten – opgesteld door de rekenkamers van 7 gemeenten en overgenomen door die 7 gemeenten.
Helmond maakt deel uit van de MRE, maar voor zover ik weet heeft de Helmondse rekenkamer geen deel uitgemaakt van deze 7 rekenkamers en gemeenten, heeft het Helmondse college zich nooit uitgesproken over dit rapport en – daar gaat het mij om – de Helmondse gemeenteraad ook niet.

Speelt hierbij een rol, dat de mevrouw Elly Blanksma als burgemeester van Helmond vice – voorzitter is van de MRE?
En bijna alles draait om geld in het leven: de inwoners van Helmond betalen 10 Euro per inwoner en dat elk jaar aan de MRE. Met een inwonertal van ongeveer 90.000 wordt elk jaar ongeveer 9 ton “overgeheveld” aan de MRE zonder – en daar gaat het mij om – enige democratische/politieke controle door de Helmondse gemeenteraad (omdat de raad de rol als controleur van het college niet wil/kan/durft te spelen).

Ik noem ook een toekomstig onderwerp. Daarvoor verwijs ik naar onderstaand artikel uit het Eindhovens Dagblad met daarbij de volgende opmerkingen:

– In het verleden heeft een intergemeentelijke ombudsman – waaronder Helmond – gefunctioneerd. Om redenen die mij niet duidelijk zijn is dit instituut opgeheven. Wat waren die redenen, vraag ik aan mevrouw Peijs.
– Is het geen verspilling van tijd, geld en energie om nu opnieuw een onderzoek in te stellen? In mijn ogen ontbreekt het de 6 partijen die met dit voorstel komen aan historisch besef én aan creativiteit, met andere woorden: de geschiedenis herhaalt zich gewoon!
– En een inwoner van Helmond kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W c.q. bij de gemeente Helmond en daarna in beroep en in hoger beroep gaan. DOEN zeg ik tegen inwoners van Helmond als u het niet eens bent met een beslissing!
– De opmerking over de toeslagenaffaire klopt, maar heeft niks te maken met het disfunctioneren van de Helmondse politiek.

De opmerking van de heer Frans Mol van 50+ dat “Het onderzoek kan ook opleveren dat Helmond aangesloten blijft bij de nationale ombudsman” blinkt uit door een schokkend gebrek aan kennis van de Nederlandse wet – en regelgeving. Elke Nederlandse burger kan een klacht over een overheidsorgaan indienen bij de nationale ombudsman zonder “last of ruggenspraak” van een Helmonds gemeenteraadslid. (Maarten Selten van D66 refereert hier ook aan). Of kan – zoals ik hierboven al gezegd heb – een bezwaarschrift indienen, in beroep gaan en in hoger beroep gaan.

Hoe zit het trouwens met het aantal juridische procedures waarin inwoners van Helmond verwikkeld zijn met de gemeente Helmond als tegenpartij? Die vraag heb ik al eerder gesteld en daar heb ik nooit geen antwoord op gekregen. Op zich niet zo vreemd, want ik ben geen lid van de Helmondse gemeenteraad, maar mevrouw Peijs en haar collega’s wel!

Ik ga hier niet in op een ander controversieel onderwerp, namelijk het openbaar vervoer in Helmond, want dit is – ik ben de redactie van de weblog van Helmond voor – off topic. Daarvoor verwijs ik naar “Q&A over het nieuwe Helmondse busvervoer.
========
Moet Helmond een eigen ombudsman krijgen? Dat wordt nu onderzocht

HELMOND – Wie een klacht heeft over de gemeente Helmond, kan onder meer terecht bij de nationale ombudsman. Zou het niet beter zijn als de gemeente een eigen onafhankelijke ombudsman of -vrouw heeft? Dat laat ze nu onderzoeken.

Hans van de Ven 26-01-22, 16:49 Bron: ED

Zes fracties zijn samen met een voorstel hiertoe gekomen. Dat is overgenomen door burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel.

Het vertrouwen in de overheid staat onder druk
-Elly Blanksma, Burgemeester van Helmond

Die wijst er op dat er binnen de gemeente al verschillende mogelijkheden zijn om klachten en bezwaren in te dienen. Maar het kan geen kwaad om te bekijken of dat nog beter kan. ,,Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Mensen vinden ons niet toegankelijk genoeg en procedures onduidelijk,” zegt ze.

Laagdrempelig
Wat zijn nu voordelen en de nadelen van een gemeentelijke ombudsman of -vrouw? Het onderzoek moet dat duidelijk maken. PvdA, 50Plus, Helder Helmond, CDA en de fracties Bach en Smit stellen dat een Helmondse ombudsman/-vrouw laagdrempelig is voor bewoners. D66 bestrijdt dat. ,,Als er iets laagdrempelig is, dan wel de nationale ombudsman. Die gaat immers over iedereen in Nederland”, aldus raadslid Maarten Selten.

Hij herinnert zijn collega’s in de raad eraan dat die in 2019 nog besloten om geen ombudsman voor de WMO in te stellen. ,,Wat is er dan veranderd”, wil Selten weten.

Breder actief
,,Een aantal dingen”, pareert Nathalie Peijs (PvdA). ,,Zo is het vertrouwen in de overheid zeker niet gegroeid”, verwijst ze naar de toeslagenaffaire. ,,We willen het pad naar de overheid zo kort mogelijk maken.” Peijs stelt dat het nu gaat om een ombudsman die breder actief is, ook buiten de gemeentelijke organisatie om.

,In andere gemeenten hebben ze goede ervaringen met een eigen ombudsman”, weet Frans Mol (50Plus) die het voorstel namens de zes indiende. Het onderzoek kan ook opleveren dat Helmond aangesloten blijft bij de nationale ombudsman, verduidelijkt hij.

D66 stemt als enige tegen.

Beantwoorden

@Wout. op maandag 31 januari 2022 om 09:51:

Ik ook.

Beantwoorden

@Karel op maandag 31 januari 2022 om 09:46:

Nee hoor, het was gemeend. Soms ben ik wel eens cynisch inderdaad, maar nu niet.
Die toilet in de Veestraat is bijvoorbeeld echt een uitkomst voor veel mensen! Mijn buurvrouw bijvoorbeeld.

Beantwoorden

@peter van Lieshout.Probleem is de zeer stroef verlopende procedure alvorens men met een besluit naar de Nat Ombudsman kunt.Daar gaan maanden overheen en velen geven het op.
Uiteindelijk kom je bij de bezwaarcommisie uit. Haal je daar je gelijk(sporadisch)dan kan de burgemeester dit advies naast zich neerleggen.Net zoals het advies van de Nat Ombudsman (“ik herken mij hier niet in”)
Na besluit zijn er twee mogelijkheden de Nat Ombudsman (procedure van een jaar en niet bindend)of de bestuursrechter.

Dat laatste werk sneller.je hebt geen advocaat nodig.de griffiekosten zijn relatief betaalbaar en uitspraak is iets Nat Ombudsman bindend.

Beantwoorden

@Jan op maandag 31 januari 2022 om 12:28:

Nou zeg,,,,,dus dat is VEEL geregeld, eentje uit hele lijst……… waar ze en dat bedoel ook letterlijk never nooit enig initiatief hebben vertoond, alleen maar MEEgestemd omdat ze er toch was/waren voor hun declaratie.

Kijk alle initiatieven er eens op na. Deze partij heeft alleen inbreng gehad in allerlei afbraken op lokaal – regionaal- niveau/gebied.

Beantwoorden

@Eric Betgem op maandag 31 januari 2022 om 14:11:

Als ik u goed begrijp pleit u voor een snelle gang naar de bestuursrechter – of een andere rechter, want er zijn uiteraard ook zaken, waarvoor een ander “recht” dan het bestuursrecht van toepassing is – als er sprake is van een verschil van mening tussen een Helmondse burger en het college van B&W c.q. de gemeente Helmond met als argument dat de uitspraak van de rechter bindend is (voor alle duidelijkheid: voor zowel B&W/gemeente als de burger.

Je hoeft geen jurist te zijn om te weten, dat een uitspraak van een Helmondse ombudsman niet bindend is. Wat is dan de toegevoegde waarde van een dergelijke ombudsman? Weinig tot niks, denk ik dan.

Het is mij bekend, dat een uitspraak van de Nationale Ombudsman slechts een advies is en om die reden niet bindend is. Aan de andere kant is een dergelijk advies niet niks en weegt zwaar!

Het is mij ook bekend, dat commissies van de gemeente Helmond – “what’s in a name?” – Hoor – en Adviescommissies heten en GEEN Bezwaarcommissies. Dit betekent per definitie, dat er sprake is van een niet – bindend advies voor B&W/gemeente. Volgens mij een lacune in de Helmondse wet – en regelgeving!

Iets voor de Helmondse gemeenteraad om dit te toetsen en – waar nodig – het college van B&W te dwingen aanpassingen te doen in plaats van iets in het leven ter roepen dat niks toevoegt – een Helmondse ombudsman – aan de rechtszekerheid/rechtspositie van een Helmondse burger die een verschil van mening heeft met B&W/gemeente. En dan heb ik het heel duidelijk over de 6 partijen die dit ombudsman – verhaal gedropt hebben, namelijk de PvdA, 50Plus, Helder Helmond, CDA en de individuele gemeenteraadsleden die in hun piereneentje een mini – mini – partijtje vormen, namelijk Bach en Smit.
(Ik ben een voorstander van kiesdrempels in de Helmondse gemeenteraad. Maar dat is een ander verhaal….)

Het is wel duidelijk, dat het niet gemakkelijk is en in veel gevallen een kwestie van een lange adem is en ook frustrerend is om als individuele burger je recht te halen, maar toch zeer de moeite waard om het in ieder geval te proberen!
Een goede Rechtsbijstandsverzekering helpt zeker! Met op hun terrein gespecialiseerde juristen en ook voor de kosten die procedures voor de rechter met zich mee kunnen brengen.

En ik blijf benieuwd naar het aantal juridische procedures waarbij de gemeente Helmond als bestuursorgaan VERSUS Helmondse inwoners betrokken is.

Beantwoorden

@Peter van Lieshout.
Normaliter weegt een advies Nat Ombudsman zwaar. Normaliter dan.
Maar als de reactie is “ik herken mij hier niet in gaat u maar naar de rechter heb je er juridisch gezien NIETS aan.
Dan zou het een taak vd raad kunnen zijn er vragen over te stellen.

Bijna alle kwesties zijn van bestuursrechtelijkCivielrechtelijk is juridisch gezien,ook qua kosten een geheel ander verhaal.

Als na een gerechtelijke uitspraak blijkt en ik citeer “de rechter begrijpt de Helmondse regelgeving niet’ zou ook een raad in actie moeten komen.
Echter……deze raad KOMT niet in actie.
Daarom pleit ik voor een goed en in kaders omgeven mediation traject om ellenlange en financieel oneerlijke juridische strijd te voorkomen.
Ik heb dit overigens wel eens voorgesteld aan raad voorgesteld.

Maar zoals gewoonlijk geen enkele reactie.

Beantwoorden

“Iedere Helmonder, ongeacht de omvang van zijn portemonnee, kan duurzaamheidsmaatregelen nemen.”

Door de hoge gasprijs voor energie per m3, wordt iedereen met een nu nog niet variabel energie contract vanzelf duurzaam. Oftewel voor de meeste gedwongen om elektrische heaters te nemen die effectief +/- 9m2 meter ruimte verwarmen per kamer, voor een iets minder laag tarief.

Wij zijn inderdaad met al begonnen ‘verduurzamen voor de overheid’. Als je dat zo mag noemen, want het meeste wat je betaald is natuurlijk belasting.

Nee niet iedereen heeft geld voor warmtepomp en/of zonnepanelen. Ben ook benieuwd of landelijk de stormvloed nog gaat komen, zodra de meeste vaste energie contracten aflopen.

Ik ken al enkele mensen, die al bijna meer dan twee jaar geen verwarming hebben aanstaan. Simpelweg omdat ze het niet kunnen betalen.

Duurzaam inderdaad, maar voor wie?

Beantwoorden

Ik werk 32 uur per week maar gewoon continue mijn huis warm houden is gewoon financieel een te grote hap uit mijn maandelijkse budget. Mijn/onze lonen stijgen niet mee met de inflatie. Het komt erop neer dat wanneer je onder modaal verdient je je verwarming niet op kunt draaien in de winter.

Beantwoorden

@Eric Betgem op maandag 31 januari 2022 om 16:30:

Het hele “eieren eten” in de Helmondse politiek is het feit, dat het college van B&W van Helmond – dus de hele gemeente Helmond – de inwoners van Helmond ziet als tegenstanders, als vijanden.

Opmerkingen als “de rechter begrijpt de Helmondse regelgeving niet’ en “ik herken mij hier niet in” spreken niet alleen boekdelen, maar getuigen ook van een overtreffende trap van arrogantie. Iemand die de woorden “de rechter begrijpt de Helmondse regelgeving niet’ in de mond durft te nemen “snapt de Nederlandse wet – en regelgeving en de Nederlandse rechtspraak niet” en moet teruggefloten worden. Of moet terug naar de middelbare school.

En wat doet de Helmondse gemeenteraad? Niets of – erger nog – gaat hier in mee.

A) Over de opmerking van gemeenteraadslid Frans Mol van 50+ “Het onderzoek kan ook opleveren dat Helmond aangesloten blijft bij de nationale ombudsman” heb ik hierboven al iets gezegd, dus die ga ik niet herhalen..

B) Ik heb me geërgerd aan de opmerkingen van de heer Frans Mol van 50+ “In andere gemeenten hebben ze goede ervaringen met een eigen ombudsman”.

Welke gemeenten zijn dat dan? Dat zou ik dan wel graag willen weten.
Een toelichting van de heer Mol van 50+ lijkt me wel op zijn plaats. Anders is het een “gratuite” opmerking van nul en gener waarde. Of “fake news”.

B) En als de heer Mol zo graag Helmond wil vergelijken met andere gemeenten, dan weet ik er nog wel een: in andere gemeenten bestaat wel een aanvaardbaar niveau in het openbaar vervoer en in Helmond niet. Is dit dan ook een reden voor de heer Mol van 50+ om aan de bel trekken bij het college van B&W, bij de provincie, bij Hermes? Het is uitgerekend de doelgroep van 50+ die aangewezen is op het ov.

Het resultaat is, dat de voorstellen, de moties van de Helmondse gemeenteraad alleen marginale zaken aanpakken. terwijl essentiële onderwerpen niet ter sprake komen of zelfs weggemoffeld worden.
En het Helmondse stadsbestuur is de lachende derde. Want die vindt het wel best op deze manier.

Dit is meteen mijn antwoord op de vraag van mevrouw Nathalie Peijs van de PvdA aan het begin van haar column “De kloof tussen inwoners en politiek is groter dan ooit. Hoe kan dat toch?”.

Beantwoorden

@Peter van Lieshout. Je zou bijna denken dat Gemeenteraad afspraken maakt met college om ervoor te zorgen dat complexe zaken buiten het zicht van de burger blijft.

Beantwoorden

@Eric Betgem op dinsdag 1 februari 2022 om 13:36:

Ik geloof niet zo in complottheorieën, wel in een blind vertrouwen dat goede bedoelingen automatisch goed uitpakken.

Als mensen die de touwtjes in handen hebben zich onvoldoende verdiepen in wat er aan de andere kant van de touwtjes gebeurt, kan er van alles misgaan. Dat heb ik zelf gezien bij een Helmonds reïntegratiebedrijf, maar ook heb ik daar gezien dat de hulp van een externe vertrouwenspersoon (met de juiste papieren) veel zaken een positieve wending kan geven.

Dus misschien kan een “eigen” ombudsman/vrouw wel degelijk een verschil maken, omdat die eerder wordt geloofd dan een individuele burger of de Nationale ombudsman, die niet door de gemeente zelf is uitgezocht.

Beantwoorden

Samenwerken zoals het uitsluiten van FVD in de landelijke en provinciale politiek? Benieuwd hoe de pvda zich opstelt bij de aankomende gemeentelijke verkiezingen.

Samenwerken betekent het gesprek aangaan op feiten. En die schaduw waar u het over heeft van links is erg groot wat de feitelijke discussie in de weg staat. Links kan het namelijk erg moeilijk verkroppen dat er andere geluiden zijn in de samenleving die erg in contrast staan met het wensbeeld.

Ik neem aan dat u met uw column uzelf opwerpt als voorvechter van de democratie, en het hardste roept als er mensen en partijen buitengesloten worden na de verkiezingen? Het zal mij benieuwen.

Beantwoorden

@Eric Betgem op dinsdag 1 februari 2022 om 13:36:

Dat zou zo maar kunnen…
Ik wacht op een reactie van één van de individuele gemeenteraadsleden of van één van politieke partijen die deel uitmaken van de Helmondse gemeenteraad om dit tegen te spreken.
En op een opmerking in de trant “Ik herken mij hier niet in” zit ik eerlijk gezegd écht niet te wachten.

Beantwoorden

@Sander Lam op dinsdag 1 februari 2022 om 15:00:

Ik heb het ook niet zo op complot – theorieën, maar ik heb ook geen blind vertrouwen in de overheid. Sterker nog: ik koester een gezond wantrouwen ten opzichte van de overheid, of het nu de gemeente, de provincie, de rijksoverheid of welke andere overheidsinstantie dan ook is

Onder verwijzing naar onderstaande alinea uit WIKIPEDIA begrijp ik eerlijk gezegd uw volgende opmerking niet.

“Dus misschien kan een “eigen” ombudsman/vrouw wel degelijk een verschil maken, omdat die eerder wordt geloofd dan een individuele burger of de Nationale ombudsman, die niet door de gemeente zelf is uitgezocht”.

Waarbij ik dan maar meteen blijk geef van dat gezonde wantrouwen en trouwens ook van een flinke portie gezond verstand: als ik zou moeten kiezen tussen een door de gemeente Helmond geselecteerde, aangestelde en betaalde Helmondse ombudsman/ombudsvrouw en de Nationale ombudsman, dan kies ik toch echt wel voor de Nationale ombudsman.

Uw opmerkingen voegen een interessante dimensie toe aan het geplande onderzoek naar de “pros and cons” van een eigen Helmondse ombudspersoon waar de indieners van het verzoek – PvdA, 50Plus, Helder Helmond, CDA en de DWERGfracties Bach en Smit – waarschijnlijk niet aan gedacht hebben en ik trouwens ook niet, waarbij ik opmerk, dat in een grijs verleden het instituut van een intergemeentelijke ombudsman opgeheven is en waarover ik aan mevrouw Nathalie Peijs als auteur van deze column twee vragen heb gesteld.
——————————————————————————————
Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman is een onafhankelijke functionaris die klachten van burgers over onbehoorlijk overheidsoptreden behandelt. Hij wordt in Nederland benoemd door de Tweede Kamer voor een termijn van 6 jaar. Klachten over het optreden van bestuursorganen van decentrale overheden worden sinds 1 januari 2006 ook behandeld door de Nationale ombudsman, tenzij het bestuursorgaan heeft besloten tot aansluiting bij een andere ombudsvoorziening. De Nationale ombudsman behandelt alleen klachten over individuele zaken waarvoor geen beroep bij de rechter mogelijk is. De Nationale ombudsman publiceert zijn conclusies in rapporten en in een jaarlijks verslag, die ook op internet beschikbaar zijn. De Nationale ombudsman is geen rechter, de overheid is niet verplicht om gevolgen te verbinden aan zijn uitspraken. Van de uitspraken van de Nationale ombudsman gaat evenwel een grote publicitaire en controlerende werking uit.

Het instituut Nationale ombudsman bestaat sinds 1982. In 1999 werd het in de Nederlandse Grondwet verankerd. Het begin van artikel 78a:
1. De Nationale ombudsman verricht op verzoek of uit eigen beweging onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van het Rijk en van andere bij of krachtens de wet aangewezen bestuursorganen.2. De Nationale ombudsman en een substituut-ombudsman worden voor een bij de wet te bepalen termijn benoemd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. …
Dit wordt uitgewerkt in de Wet Nationale ombudsman en in de Algemene wet bestuursrecht.

De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat. De begroting van de Ombudsman is in het betreffende onderdeel van de Rijksbegroting opgenomen.

Beantwoorden

@Sander Lam.
Even voor de duidelijkheid.
Ik heb het niet over complotten. Net zo min als de tienduizenden getroffenen door de toeslagaffaire het daarover hebben.
Ik heb het over feitelijkheden.

Beantwoorden

@Peter van Lieshout op dinsdag 1 februari 2022 om 17:17:

Zeg maar jij hoor.

Bij dat Helmondse re-integratiebedrijf waar ik het over had waren op papier genoeg mogelijkheden voor mensen om recht te zetten wat scheef was gegroeid, maar in de praktijk werkten die niet. Toen er nog een mogelijkheid bij kwam, begonnen de dingen ineens wel goed te lopen.

De Nationale ombudsman is op papier een gezaghebbend instituut, maar werd niet geloofd toen die in september 2014 in het rapport “Oog voor mensen met een arbeidsbeperking” signaleerde dat klanten van re-integratiebedrijven zich niet altijd gehoord voelden. De reden voor de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma om het rapport terzijde te leggen was dat er op papier voldoende geregeld was.

Ook in de KOT-affaire heeft de Nationale ombudsman al in een relatief vroeg stadium aan de bel getrokken zonder te worden geloofd, meen ik ergens gehoord of gelezen te hebben, al kan ik de details zo snel niet terugvinden. Pas toen “Den Haag” zelf een onderzoek instelde, werden de bevindingen (Ongekend onrecht) geloofd. De kern van dat rapport: onvoldoende ontvankelijkheid voor signalen dat er iets fout ging.

Als mensen zeggen “Ik herken mij hier niet in”, kan het zomaar zijn dat ze “Ik heb geen kwade bedoelingen, dus de bewering dat ik schade aanricht kan niet kloppen” bedoelen, en dat ook oprecht menen. Alleen de geloofwaardigheid die zo iemand toeschrijft aan de boodschapper zelf kan dan nog tegenwicht bieden aan de vermeende ongeloofwaardigheid van de boodschap. Daar kun je wat van vinden en waarschijnlijk ben ik het dan nog met je eens ook, maar zo werkt het soms toch echt.

Beantwoorden

@Eric Betgem op dinsdag 1 februari 2022 om 19:17:

Ik zie geen verschil tussen “Je zou bijna denken dat Gemeenteraad afspraken maakt met college om ervoor te zorgen dat complexe zaken buiten het zicht van de burger blijft” en “Je zou hier bijna een complot achter vermoeden”. Ook niet als je je bijna-conclusie baseert op feiten.

Beantwoorden

@Eric Betgem op dinsdag 1 februari 2022 om 19:17:

Feitelijkheden waar de burger liever niets tot weinig vanaf mag weten, hoe zegt men dat zo netjes; ‘achterkamertjes politiek’. Zoals zo vaak probeert men de burger dom te houden, jij kan erover meepraten Eric. Integriteit van de raad en het college mag men niet over praten. Afspraken buiten het zicht van de burger gebeurt veel vaker als wij denken, zitten er niet op te wachten dat de burger dat te weten komt welke zaken!

Beantwoorden

Wellicht een idee om een apart zeurhoekje in te richten voor de egocentrische notoire zeurders hier, zoals Betgem en Van Lieshout, die werkelijk elk topic aangrijpen om hun eigen vermeend onrecht tentoon te moeten spreiden. Dan kunnen de reacties op de normale verhalen weer leesbaar voor iedereen, en on-topic – blijven.

Ik vind dat mevrouw Peijs hier een keurige lijst met concrete resultaten laat zien, deels op eigen initiatief en deels in samenwerking met anderen. Zij is een voorbeeld voor vele andere raadsleden: betrokken, inhoudelijk, en handelend uit idealisme ipv de vele pluchevullers. Ik snap heel goed dat ze het voor gezien houdt in het circus dat we gemeenteraad noemen

Beantwoorden

@Martin

Eens

Beantwoorden

Nederland heeft het nodig.
Brabant wil het.
Helmond doet het.
Een supergrote kerncentrale!.
80 % korting op seizoenkaart Helmond Sport.
Huisvuil gratis opgehaald.

Beantwoorden

@Martin op woensdag 2 februari 2022 om 16:25:

De eerste alinea van uw bijdrage riekt naar censuur. Gelukkig gaat u hier niet over. En ik ook niet.

De tweede alinea van uw bijdrage getuigt van meer intelligentie: uw en mijn mening verschillen van elkaar. Nou en?

Over één ding zijn we het wel eens, namelijk de circusachtige aspecten van de Helmondse gemeenteraad.

Beantwoorden

@Martin op woensdag 2 februari 2022 om 16:25:

Kunnen we dan ook een hoekje maken voor al die politieke zwetsers links en/of rechts maar nimmer nooit echte oplossingen biedend.

En je tweede alinea is een loftrompet van jewelste, woorden als keurige lijst, concrete resultaten, voorbeeldfunctie nou nou hoeveel pluimen kan ze ontvangen, MAAR als ik alle initiatieven nalees van de laatste jaren vind ik in tegenstelling tot jouw mening geen enkele op van 10 die is gedaan op initiatief van deze partij en/of deze mevrouw.

Beantwoorden

Zolang Helmondse politici weigeren hier te reageren.moeten we ons serieus afvragen of het nog erg veel zin heeft meningen.voorstellen.kritiek of steun hier te uiten

Beantwoorden

@Eric Betgem op zaterdag 5 februari 2022 om 14:02:

Man, je woont niet eens Helmond, al jaren niet. Dus wat lig je hier toch altijd te zaniken.

Beantwoorden

@José op zaterdag 5 februari 2022 om 16:53:

Minstens een van huidige wethouders schijnt geen vast woon – of verblijfadres in Helmond te hebben. En trouwens op zijn minst een van de vorige wethouders ook niet. Maar daar doe ik niet moeilijk over.

Ik woon trouwens in Helmond.

Beantwoorden

@José. Omdat ik er dagelijks mee te maken heb.

Beantwoorden

@Eric Betgem op zaterdag 5 februari 2022 om 14:02:

Niks zeggen is ook iets zeggen.
En dan heb ik het – voor alle duidelijkheid – over de Helmondse politici.

Beantwoorden
Peter van Lieshout

De kop en de eerste alinea uit het Eindhovens Dagblad van 5/2/2022.
Of in Helmond sprake zal zijn van “een feest voor de democratie” zal wel blijken ná de gemeenteraadsverkiezingen als de nieuwe gemeenteraad écht aan het werk moet als controleur van het Helmondse stadsbestuur. De afgelopen jaren heeft de raad het er mooi bij laten zitten!

En – dit is een persoonlijke mening – ik zit niet te wachten op KABOUTER – partijtjes die met een eenling een zetel in de raad in beslag nemen. Die hebben niks “in de melk te brokkelen” en “zetten geen zoden aan de dijk”. En hebben dus ook niks interessants te melden.
————————————————
(Bron: ED 5/2/2022)
De kandidaten zijn er klaar voor en de plekken op de kieslijst verdeeld: in de Peel kan het feest van de democratie los

PEEL – Hoeveel ellebogenwerk, teleurstelling en vreugde eraan voorafging, valt aan de kieslijsten niet af te lezen maar inmiddels zijn wel alle namen bekend van mensen die volgende maand in de raad van hun gemeente worden gekozen. Ook in de Peel.

Op woensdag 16 maart doen in Helmond voor het eerst ook Denk, Forum voor Democratie en Mi Hellemonders een gooi naar één of meer van de 37 zetels. Mi Hellemonders is de partij van oudgediende Michael Rieter, die zelf afzag van het lijsttrekkerschap. Nummer één op deze lijst is nieuwkomer Herbie Guldenaar. De Helmonder kan verder kiezen uit CDA, D66, SP, GroenLinks, VVD, ChristenUnie (die vier jaar geleden naast een zetel greep), PvdA, Plan!, Lokaal Sterk, 50PLUS en Helder Helmond.

Beantwoorden
Peter van Lieshout

@martin

Doe de notoire drammert Sander Lam in dezelfde zanikzeurhoek. 🙂

Beantwoorden

@Erik V op zondag 6 februari 2022 om 10:26:

Helemaal mee ens.

Ben benieuwd of mw. Peijs net zoveel stemmen vergaard als hier reacties bij volgende verkiezing en ze blijft maar lachen en NIET inhoudelijk reageren 🙂

Beantwoorden

@Erik V op zondag 6 februari 2022 om 10:26:

Ik leer graag, dus opbouwende kritiek is altijd welkom. Alleen in deze vorm kan ik er niets mee. Om in stijl met mijn bovenstaande reacties te blijven: “ik herken mij hier niet in”. Kun je uitleggen wat maakt dat ik drammerig overkom? Dan kan ik daar voortaan rekening mee houden.

Beantwoorden

Slechts één alinea uit een lang artikel over “herindeling van gemeenten” van Hans Vermeeren in het Eindhovens Dagblad:

“Ook het regionale bestuur, ietwat hoogdravend Metropool Regio Eindhoven genoemd, krijgt nauwelijks een poot aan de grond en heeft alle kenmerken van een tandeloze tijger. Daar komt nog bij dat de democratische controle door de gemeenteraad bij het regiobestuur maar ook bij gemeentelijke samenwerkingsverbanden op – bijvoorbeeld – het gebied van afvalinzameling ver te zoeken is”.

Ik kom tot de dezelfde conclusies als de auteur van dit artikel. Zie mijn reactie hierboven van 31/1/2022. Ik herhaal ze hier maar even:

“Het vernietigende rapport over de Metropool Regio Eindhoven (MRE), opgesteld door de rekenkamers van 7 gemeenten en overgenomen door die 7 gemeenten.
Helmond maakt deel uit van de MRE, maar voor zover ik weet heeft de Helmondse rekenkamer geen deel uitgemaakt van deze 7 rekenkamers en gemeenten, heeft het Helmondse college zich nooit uitgesproken over dit rapport en – daar gaat het mij om – de Helmondse gemeenteraad ook niet.

Speelt hierbij een rol, dat de mevrouw Elly Blanksma als burgemeester van Helmond vice – voorzitter is van de MRE?
En bijna alles draait om geld in het leven: de inwoners van Helmond betalen 10 Euro per inwoner en dat elk jaar aan de MRE. Met een inwonertal van ongeveer 90.000 wordt elk jaar ongeveer 9 ton “overgeheveld” aan de MRE zonder – en daar gaat het mij om – enige democratische/politieke controle door de Helmondse gemeenteraad (omdat de raad de rol als controleur van het college niet wil/kan/durft te spelen)”.

Tot slot:
– Het mandaat van de huidige Helmondse gemeenteraad loopt volgende maand af en is volgens mij een verloren periode van 4 jaar geweest.
– Het is aan de nieuwe gemeenteraad om daar in de komende 4 jaar veranderingen in aan te brengen en dit in het belang van de inwoners van Helmond, bijvoorbeeld of de bijdrage van de gemeente Helmond aan de Metropool Regio Eindhoven – die elk jaar “opgehoest ” wordt door de Helmondse inwoners – wel gerechtvaardigd is of misschien wel afgebouwd of zelfs stopgezet moet worden? Of een beter openbaar vervoer in en rond Helmond?

– Begint het aantal “smetten op het blazoen” van mevrouw Elly Blanksma als hoogste gezagsdrager van Helmond niet bedenkelijke proporties aan te nemen? Ik noem haar mening over bindende uitspraken van een Nederlandse rechter, over adviezen van de Nationale Ombudsman.
En de manier waarop zij omspringt met de Helmondse gemeenteraad? Hopelijk laat de nieuw aan te treden gemeenteraad dat gewoon niet meer toe!

Ik heb overigens geen enkele mening over het al dan niet herindelen van gemeenten in Zuidoost Brabant om de simpele reden dat ik daar geen verstand van heb. .

Beantwoorden

Beste fractievoorzitter,

Hopelijk van 2 naar 0 in maart 2022 !

Verwijzende naar het programmapunt 9 :

dat graag wijzigen in “steviger aanpakken van salonsolisten”

Groet,

JW de Rijk

Beantwoorden

@Peter van Lieshout.
U vraagt zich meerdere malen af wat de Gemeente per jaar kwijt is aan juridische kosten.
Tegen mij heeft men landsadvocaat Pels en Rijken ingezet.
Tarief: Vanaf €600 p/u.

Beantwoorden

@E Betgem op vrijdag 11 februari 2022 om 11:15:

Ik vraag me een hoop dingen af over de gemeente Helmond.
Het vervelende is, dat ik daar nooit geen antwoorden op krijg.
Antwoorden op vragen die – normaal gesproken – door de Helmondse gemeenteraad namens hun kiezers of – in algemene zin – namens de inwoners van Helmond aan het college van B&W gesteld zouden moeten worden.

Ik kan niet laten om een paar van die vragen te herhalen:
– Het nut/onnut van de Metropool Regio Eindhoven (MRE),
– Wordt het vernietigende rapport over de MRE nog onderwerp van gesprek tussen de huidige Helmondse gemeenteraad en het huidige college?
– Het kostenplaatje van de Helmondse bijdrage aan de MRE. (Ik kom – uitgaande van een jaarlijkse bijdrage van 10 Euro per jaar voor +/- 90.000 Helmondse inwoners – op een bedrag van +/- 900.000 Euro per jaar, maar als ik me vergis, dan laat ik me graag corrigeren),

In ieder geval bedankt voor de door u verstrekte informatie, ook al is dat – en dat zult u wel met mij eens zijn – “het bovenste topje van de ijsberg”.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *