Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 112.432 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

19reacties

Begin september vernamen we dat Jeugdbescherming Brabant de door haar ingestelde cliëntenstop verlengt tot waarschijnlijk eind 2021. Wat een vreselijk bericht voor al die kinderen en jongeren die wachten op de zo broodnodige bescherming. Namens de PvdA Helmond stelde ik al vragen aan het college om meer inzicht te krijgen in wat er nu eigenlijk aan de hand is en ik wacht bij het schrijven van deze column nog op de antwoorden.

Ook ik ben kritisch op de rol van de overheid als het gaat om (het uitkleden van) de zorg. Maar we moeten ons als samenleving zelf toch ook kritisch aankijken. In 2017 gaf Jeugdbescherming Brabant al aan te worden overspoeld door crisissituaties rond kinderen die slachtoffer zijn van de vechtscheiding van hun ouders. Ruim één op de drie huwelijken eindigt inmiddels in een scheiding en ongeveer een kwart hiervan loopt uit op een vechtscheiding.

Vechtscheidingen hebben een enorme impact op kinderen. Als ouders er bij een scheiding niet uitkomen hoe ze de zorg voor hun kind(eren) moeten regelen en verdelen, plaatst een rechter deze gezinnen onder toezicht van een gezinsvoogd. Voor deze begeleiding krijgt de jeugdbescherming per kind per jaar 9.500 tot 11.000 euro.

De cijfers zijn schrikbarend: tussen 60% en 80% van alle kinderen die aangedragen worden voor jeugdbescherming zijn het slachtoffer van een lelijke scheiding tussen hun ouders. En de trajecten duren vaak jaren, omdat ouders maar blijven vechten. De vraag die je daarbij ook moet stellen is of dergelijke trajecten überhaupt wel de-escalerend werken?

Dit is een groot maatschappelijk probleem en we zijn het als samenleving verplicht om dit percentage ver naar beneden te krijgen. Als er kinderen in het spel zijn, mogen we eisen stellen aan de manier waarop stellen uit elkaar gaan. Dat we daarvoor als overheid hulp en ondersteuning organiseren, is erg belangrijk. In Helmond hebben onder de kapstok van Duurzaam Ouderschap allerlei partners de samenwerking gezocht om (scheidings)kinderen en hun ouders steun te bieden. Er zijn trainingen ontwikkeld, lesprogramma’s, enzovoort.

Maar ouders die met elkaar blijven vechten om de kinderen en er niet uit willen komen in het belang van de kinderen, mogen wat mij betreft zelf mee gaan betalen aan de kosten die dat met zich meebrengt.

Nathalie Peijs
Fractievoorzitter PvdA Helmond

19 reacties:

Ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan hier moeilijk over oordelen, maar het lijkt mij dat als de ouders eenmaal elk apart wonen er voldoende gelegenheid is om af te koelen en aan een oplossing te werken.

Als een kwart van de scheidingen uitloopt op een vechtscheiding, lukt het in driekwart van de gevallen dus wel om goede afspraken te maken. Is er iets bekend over waarom de vechtscheiders daar geen voorbeeld aan kunnen of willen nemen?

Als het alleen maar onwil is, lijkt het mij inderdaad terecht om de rekening bij de ouders neer te leggen. Elk voor 50%, moeten ze er maar om vechten wiens schuld het is dus wie de volle 100% moet betalen.

Beantwoorden

Je kunt je ook de vraag stellen over kwaliteit hulpverleners als 80 % niet de-escalerend blijkt te werken.

Beantwoorden

Is het niet zo dat een gebrek aan eenduidige regelgeving juist tot zoveel vechtscheidingen leidt? Er wordt gevochten over alimentatie, omgangsregeling, voogdij en boedelverdeling, terwijl hier objectieve maatstaven voor gemaakt zouden kunnen worden.

Misschien is het wel zo dat de mate van subjectiviteit die (ook door jeugdzorg) in dit soort trajecten zit juist tot dit soort lastige situaties leidt. Driekwart van de ouders gaat kennelijk op een goede tot zakelijke manier uit elkaar. Voor het kwart dat overblijft is de emotie kennelijk belangrijker dan de ratio. Je zou zeggen, zet de druk erop en dwing ze tot afspraken of anders tot betalen van de kosten.

Maar nu komt het: Hoeveel macht wil je dat de jeugdzorg heeft? Uit de toeslagenaffaire zijn voorbeelden naar voren gekomen waarbij jeugdzorg de kinderen uit huis geplaatst heeft vanwege armoede en dat die kinderen soms ook al geadopteerd waren. Het dreigement dat als je niet meewerkt alle kosten op je verhaald gaan worden is dan de zoveelste stok voor jeugdzorg om de ouders te dwingen in precies die oplossing die jeugdzorg voor ogen heeft.

Ook jeugdzorg is niet onfeilbaar. Het gaat niet altijd alleen om wat goed is voor het kind. Niet alleen de plichten van de ouders moet je borgen, maar ook de rechten. Recht op de keuze voor een standaard oplossing, recht op omkeerbaarheid van beslissingen indien er sprake is van een verbetering in de situatie, recht op beroep, recht op het aandragen van een voogd bij uit huis plaatsing, noem maar op. Als ik lees dat bij de toeslagenaffaire uit huis plaatsingen hebben plaats gevonden met zelfs adoptie dan kan ik me boos maken om de manier waarop daar met de ouders is omgegaan.

Dus nee, maak het geen standaard onderdeel van beleid en laat het alsjeblieft aan een rechter om te bepalen of dwangsommen en boetes opgelegd moeten worden. En laat dat soort geld ook direct ten goede komen aan het kind en niet in de zakken van de overheid verdwijnen om gaten in het budget te dichten. Als er te weinig geld is neem je de organisatie onder de loep of moet je kritisch zijn op het beschikbaar gestelde budget.

Beantwoorden

Dus de PvdA is nu voor het in rekening brengen van kosten aan bepaalde onrendabele doelgroepen.
Beetje PVV light, doe maar echte cola schenken.

Beantwoorden

Een wonder. Ik ben het eens met @MFvGeel. Ik vind dit bij uitstek een onderwerp waar de politiek verre van moet blijven.

Beantwoorden

@E Betgem op maandag 27 september 2021 om 20:09:

Dat mag met recht een wonder worden genoemd inderdaad 🙂

Beantwoorden

Er is te weinig woonruimte voor (vecht) scheidingen of zielige kinderen.

Beantwoorden

@twanneman.Ik heb persoonlijk niets tegen dhr van Geel. Is slechts slachtoffer van de huidige bestuurscultuur te Helmond, waarin her belang van bestuurders hoger wordt ingeschat s de democratische rechten van burgers. Als je dan ook nog aan meningsvormig doet zonder inhoudelijk op de hoogte te zijn erger mij dat. Net als bij andere zgn volksvertegenwoordigers. Over het algemeen vind ik ze erg bang en dragen niet bij aan een transparante bestuurscultuur. Geen dualisme, geen rechte rug en veel verborgen agenda’s.

Overigens is dat geen exclusief Helmond probleem. Meer een gebrek aan controle.

Beantwoorden

Heel simpel, geen waterpartij op de kop van de markt á raison van € 220.000 en dit bedrag reserveren voor het oplossen van de problemen

Beantwoorden

Lees dit draadje op Twitter maar eens en de reacties die erop komen. Als ouders sta je vaak machteloos als jeugdzorg een bepaald beeld van je heeft.

Vooral de opmerking dat er jaarlijks 46.000 uit huis plaatsingen zijn, terwijl het een laatste redmiddel zou moeten zijn is wat mij betreft een eye-opener.

Beantwoorden

@Michiel van Geel op woensdag 29 september 2021 om 11:18:

Een blote borst misschien?

Beantwoorden

@ Michiel van Geel @ Bertus.

Ik geef Michiel hier groot gelijk!
Uit huisplaatsing zou idd een laatste redmiddel moeten zijn.

Maar zoals we nu in rap tempo om ons heen zien gebeuren stort het hele overheid apparaat razendsnel in. overal is onderbezetting en zijn er tekorten.

De zorg ( de AMC ‘s staakten deze week), het onderwijs waar scholen de klassen niet meer kunnen bemensen, het UWV waar de keuringen niet op tijd gedaan kunnen worden wegens een tekort aan artsen, de Autoriteit persoonsgegevens, die te weinig mankracht heeft en overloopt van de meldingen van schendingen van de privacy, de belastingdienst…en ga zo maar door. Het zijn in ieder geval allemaal overheidsinstellingen die onder 10 jaar Rutte flink zijn uitgekleed.

Zelfredzaamheid…weet u nog wel. En nog zoiets…de participatie maatschappij.

Gezien de uitslag van de formatie en de duur van de formatie wordt steeds duidelijker in wat voor soort land wij nu leven. Het is nog net geen dictatuur.

Maar het idee van mevr. Peijs om de rekening van vechtscheidingen neer te leggen bij de ouders vind ik op zijn zachts gezegd niet heel erg slim. Het gaat immers maar om een kleine groep, maar wel met een complexe achtergrond. Dit zijn dus ook de vrouwen die vaak in een ‘blijf van mijn lijf huis “terecht komen , samen met de kinderen.

Deze vrouwen nog meer onder druk zetten met de ideeën van mevr. Peijs lijkt mij niet raadzaam. Overigens zijn er ook vaak vaders slachtoffer van rancuneuze ex partners. Deze problematiek is veel intenser en moet veel meer aandacht krijgen. Hier moet echt professionele hulp op gezet worden ( en dan bedoel ik niet alleen jeugdzorg, wat ook vaak een bedreigend effect heeft).

Simpelweg denken dat de rekening presenteren bij de ouders de oplossing zou zijn is dus heel erg dom gedacht.

Maar ja…ook de gemeente Helmond is een overheidsinstelling he? En ook daar zijn er diverse mankementen, begrotingstekorten en niet functionerende afdelingen wegens de afbreuk politiek van Rutte de afgelopen 10 jaar. Maar hoe dan ook, deze kwetsbare doelgroep mag daar zeker niet het slachtoffer van worden.

Beantwoorden

@Yasmine op woensdag 29 september 2021 om 14:04:

10 jaar Rutte is op de EU na het slechtste wat Nederland is overkomen.

Beantwoorden

@Twanneman op woensdag 29 september 2021 om 14:37:

Zelfredzaamheid prediken, verantwoordelijkheid nemen: typische VVD & CDA-termen voor kapot bezuinigen en verder uitbouwen van de ‘Ikke-ikke-,maatschappij’.

Waarom denk je dat al die VVD-stemmers het zo goed hebben, blijven houden en echt geen fuck geven om alle bezuinigingen op zorg en onderwijs de afgelopen jaren en uitholling van voorzieningen? En voorlopig geen nieuw kabinet willen?

Na een mooi pr-momentje (applaudisseren voor de zorg) zie je nu hoe ongelofelijk egoïstisch en onwetend veel Nederlanders zijn. De Coronamaatregelen en wel/niet vaccineren vergelijken met WOII; nepnieuws verbieden zien als censuur en ga zo nog maar even door.

Zelfs als de VS ons voordoet hoe je het slechtste in de mens naar boven kunt halen (Trump, Capitool, Republikeinen, leugens, fake news, corruptie, narcisme), presteren wij het om het na dit lesje in fatsoen toch nóg een paar keer over te willen doen. Ongelofelijk.

Beantwoorden

@Job in essentie met jou eens, maar helaas haal je met je voorbeelden alle ernst weer onderuit.
Denk jij echt dat alleen Trump, of juist Trump of de republikeinen aan nepnieuws doen?
Vind jij echt dat alleen niet gevaccineerden fake nieuws brengen?

Echt, je ideeën en motivatie zijn niet verkeerd maar jouw wereldbeeld is echt ernstig bevuild met extreemlinks woke saus.

Compliment aan Yasmine, ga ik steeds meer waarderen.
Twanneman is weer kort en krachtig en correct.

Beantwoorden

@Andre op donderdag 30 september 2021 om 11:03:

Fijn, André. Ik hou ook van jou.

Nee, ik denk niet dat ‘alleen’ een bepaalde groep dit doet.
Wel dat in de VS met name de Republikeinen dat doen (denk aan het ‘We hebben de presidentsverkiezingen niet verloren, echt niet hoor!’) en in NL vooral populistische aandachtstrekkers als Baudet en aandachtsgeile dansleraren.

‘Extreemlinkse woke saus’ is weer zo’n verdrietige oneliner van jou, waarmee je – wederom zonder onderbouwing – een reactie beantwoordt. Jammer.

Beantwoorden

Misschien is het goed het te hebben over het fundamentele probleem en vooral over oplossingen. Elk jaar krijgen in Nederland 70.000 kinderen te horen dat hun pap en mam uit elkaar gaan (gehuwd en samenwonend). 70.000 kinderen, dat zijn er heel veel In Helmond wonen 92.000 mensen). Voor elk van die kinderen is dat een onvoorstelbaar leed en tekenend voor het verdere leven. Bij een groot deel van die scheidingen is er ruzie, spanningen, vechten. Wat is de tip van de PvdA om dit te voorkomen, wat gaat daar zo gruwelijk mis en wat en hoe kan dat anders?

Beantwoorden

@Patricia op zaterdag 2 oktober 2021 om 11:26:

70.000 per jaar, dat is ongeveer een derde van alle kinderen. En dat zijn dan alleen nog de gevallen waarin het daadwerkelijk tot een scheiding komt. Wie weet hoeveel ouders diep in hun hart eigenlijk zouden willen scheiden, maar dat om allerlei redenen niet doorzetten.

Kennelijk is een verbintenis voor altijd minder vanzelfsprekend dat we geneigd zijn te denken.

Beantwoorden

Eens met Sander, groot deel kan zich niet veroorloven te scheiden.
Vraag blijft wat de politiek, PvdA of niet, hier mee moet.
Is cultuur.
Betere voorlichting scholing van individuen omtrent fincien en samenleven, gezin, opvoeding etc.
Daarvoor is geen duidelijk mandaat of visie, laat staan dat ons speelveld wel erg pluriform is geworden. Wat in de jaren 50 nog logisch leek is nu totaal ondenkbaar.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *