Buiten is het 3 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 104.804 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
2reacties

Column Serge van de Brug Raadslid VVD HelmondNu de weblog weer in de lucht is, ga je weer nadenken waar je de eerstkomende keer een stukje over wilt gaan schrijven.
Onderwerpen genoeg. Er is immers weer van alles gebeurd.
Ik zou een stukje kunnen schrijven over:

  • De opvolging van onze burgemeester;
  • De langdurigheidtoeslag;
  • De vernietigende brand die het Speelhuis in de as heeft gelegd;
  • De ophef die ontstaan is over de woonplaats van een raadslid;
  • Het feit dat landelijke politiek steeds vaker in gemeenteraad wordt gevoerd, terwijl dit in Den Haag thuishoort.
  • Etc…

Ik wil het echter toch nog eens hebben over “Stadsmarketing”. In het verleden heb ik hier ook al eens een stukje over geschreven.
Op 6 maart 2012 is het raadsvoorstel “Stadsmarketingstrategie Helmond” aangenomen door de gemeenteraad van Helmond. Het is heel fijn te constateren dat naast de VVD ook de meerderheid van de gemeenteraad de toegevoegde waarde van stadsmarketing inziet en dat we hier als stad nu mee aan de slag kunnen.
Veel mensen denken dat stadsmarketing hetzelfde is als stadspromotie en dat Stadsmarketing zich dus ook met stadsevenementen bezig houdt. Dit is echter niet juist. Stadsmarketing gaat veel verder.
Stadsmarketing heeft uiteindelijk tot doel om potentiële inwoners, investeerders en bedrijven voor langere tijd naar onze stad te halen en te binden.
Vooral in het huidige slechte economische klimaat is het daarom van het allergrootste belang dat we stadsmarketing goed gaan oppakken, zodat het bovenstaande uiteindelijk bereikt kan worden.

Eigenlijk doen we als gemeente al jaren aan stadsmarketing, maar vindt dit tot op heden plaats op vele verschillende terreinen en helaas zonder al te veel coördinatie, waardoor het niet inzichtelijk is of deze vorm van marketing ook echt effectief resultaten oplevert. Het wordt dan ook echt tijd dat dit nu professioneler en met meer coördinatie plaatsvindt waarbij de behaalde resultaten ook zichtbaar gemaakt kunnen worden. Wellicht valt hier uiteindelijk nog wel een besparing op te realiseren. 

Als speerpunten hebben wij als gemeenteraad benoemd: Automotive, Food, Stadscentrum en Wonen. Voor de VVD zou hier zelfs nog een vijfde peiler aan toegevoegd mogen worden; namelijk het bestaande bedrijfsleven. Door het bestaande bedrijfsleven is Helmond geworden zoals het nu is. We mogen trots zijn op deze bedrijven en zouden dit zeker ook wat meer mogen uitdragen.

In Helmond is het fantastisch om te wonen! Het is dan ook belangrijk dat dit vermarkt wordt. Grote nieuwbouwprojecten als Suytkade en Brandevoort hebben door de slechte economische omstandigheden vertraging opgelopen. Dit kost de gemeente op dit moment veel geld. Geld dat we liever aan andere zaken zouden willen besteden. Het is dan ook belangrijk dat we onder andere deze aantrekkelijke nieuwbouwprojecten beter gaan vermarkten waardoor meer nieuwe potentiële inwoners deze nieuwbouwwijken weten te vinden. En deze projecten dan ook snel afgebouwd kunnen worden.
Daarnaast worden op dit moment de Automotive- en Foodcampus ontwikkeld. We hebben hierin al veel bereikt en hier mogen we als stad al trots op zijn.
Maar deze twee unieke concepten zijn nog lang niet uitontwikkeld. Willen we van deze economische speerpunten een succes maken en uiteindelijk ook echt profijt krijgen als stad, dan dienen we juist nu al te beginnen met het vermarkten hiervan.
Denk hierbij alleen al aan de werkgelegenheid die dit kan opleveren in Helmond. Door deze economische speerpunten te vermarkten, moeten we in staat zijn het bedrijfsleven nog meer te enthousiasmeren om juist in onze mooie stad te investeren en zich hier uiteindelijk te vestigen wat ertoe zal bijdragen dat de werkgelegenheid groeit.
Voldoende werkgelegenheid is voor zowel de inwoners als voor de gemeente zeer belangrijk. Als gemeente zullen we, gezien de rijksbezuinigingen, op de langere termijn steeds meer onze eigen broek op moeten houden omdat rijksbezuinigingen op bijstand etc. op het bordje van de gemeente terecht zullen komen. Meer werkgelegenheid zorgt er ook voor dat mensen kunnen gaan werken, volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en dus uit een sociaal isolement kunnen komen. Meer werkgelegenheid binnenhalen in de stad is dan ook echt een “Must”.

We zijn er als gemeente dan ook bij gebaat dat de pluspunten die onze stad heeft als vestigingsstad t.o.v. andere steden ten volle dienen te worden uitgedragen. We hebben met de “tool” stadsmarketing een unieke kans in handen om onze stad te transformeren naar een hoogwaardige stad die klaar is voor de verre toekomst.

Serge van de Brug
Raadslid
VVD

2 reacties:

“Meer werkgelegenheid zorgt er ook voor dat mensen kunnen gaan werken, volwaardig mee kunnen doen in de samenleving en dus uit een sociaal isolement kunnen komen. Meer werkgelegenheid binnenhalen in de stad is dan ook echt een “Must”.”

Daaraan moet wel het volgende worden toegevoegd:
Meer investeren in technisch onderwijs i alle opzichten!!!
Dan komt Helmond helemaal uit zijn isolement!

Beantwoorden

De heer van de Brug heeft best goede punten in zijn weblog (weer welkom trouwens). Maar wat ik mis is het menselijke. De heer van de Brug praat als een liberaal, geld is de boventoon. Bouwprojecten moeten vollopen, nergens een woord over dat de mensen die daar moeten gaan wonen gelukkige mensen moeten worden. En niet alleen maar bijdragen aan een beter financieel plaatje voor de gemeente. De schrijver weet net zo goed als ik dat innovatieve industrie niet zoveel werknemers nodig heeft, dan een productiebedrijf. En van een andere achtergrond dan die van de huidige Helmondse werklozen. Dat betekent werkers van buiten binnenhalen, maar geen oplossing van ons sociale probleem. Daar is meer voor nodig.
Graag had ik in deze ook meer aandacht gehad aan het leven buiten het stadscentrum. Helmond is meer dan die paar vierkante kilometers. Wijken zonder volwaardige bibliotheek, nog altijd de dreiging van het sluiten van wijkgebouwen, door het wegvallen van steeds meer WMO bijdragen het ontstaan van steeds meer eenzamen, die letterlijk geen kant meer uit kunnen.Belangenorganisaties voor senioren en voor mensen met beperkingen die steeds minder subsidie krijgen..Nee, heer van de Brug, er is meer nodig dan dromen. U kent de uitdrukking, geld alleen maakt niet gelukkig. Het zal een hele klus zijn de bevolking in de wijken weer volop mee te laten draaien, maar die klus gaat voor het vol laten lopen van nieuwe wijken, waar niemand om gevraagd heeft.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *