Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 102.944 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
25reacties

Column Theo van Mullekom Helmond Aktief

Met aandacht heb ik de brandbrief van de Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR) aan het college van B&W en aan de raadsleden van de gemeente Helmond gelezen. Een brief die uitsluitend gaat over de negatieve effecten die een mogelijke komst naar Berkendonk van een stadion voor Helmond Sport heeft op de (woon)omgeving en het woongenot van de bewoners van met name de Rijpelberg maar ook de bewoners en winkeliers in de omgeving van NS station Helmond-Brouwhuis.

Helmond Sport wil zich vernieuwen en voor de toekomst een nieuwe geschiktere stek vinden die minder problemen van allerlei aard met zich meebrengt. Berkendonk, in de haaksebocht Deurneseweg / N279, is daarvoor in de politiek als een mogelijke lokatie bespreekbaar. Als politicus heb ik de voor- en nadelen van elk voorstel af te wegen. In het verleden heb ik dat reeds gedaan toen er in de gemeenteraad over Berkendonk als lokatie gedebatteerd is. Het gaat nooit op om alleen te spreken over de nadelen van een lokatie zoals de WVR wel doet in haar brandbrief.

Op de Berkendonk ligt al ruim twintig jaar een enorme bult zand. Het ziet er afzichtelijk uit voor mensen die vanaf Deurne onze stad binnen komen. Het wordt tijd dat we de lokatie opwaarderen en gaan ontwikkelen.

De bezwaren die de WVR aanhaalt tegen de komst van een stadion betreffen samengevat de hoge menselijke bedrijvigheid in en rondom het stadion en op de weg daarna toe in combinatie met aantasting van de natuur. Feitelijk stel ik dat er al jaren dagelijks sprake is van een enorme bedrijvigheid van vrachtwagens met aan- en afvoer van zand. Veel van de bezwaren die de WVR in haar brief noemt, spelen daarom ook al lange tijd en zijn niet nieuw. Nooit heb ik daarover echter iemand van de WVR horen klagen. Ik denk daarbij dan niet alleen aan het geluid dat de vrachtwagens en de graafmachines iedere dag produceren, maar ook aan de invloed van deze menselijke bedrijvigheid op de natuur (lees bedreigde vogelsoorten, een bont gezelschap van watervogels, en een bijzondere verzameling van mossen, plantjes en insecten). Hieruit moet ik afleiden dat de bestaande situatie daarom niet tot overmatige overlast aanleiding geeft. Ook de situatie met een voetbalstadion op Berkendonk zal dat niet in hogere mate doen.Argumenten aangehaald door de WVR zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast, aantasting van de natuur, vandalisme, geen vrije toegankelijkheid meer van de natuur, zijn derhalve naar mijn mening te ver gezocht.

De waterplas op Berkendonk blijft totaal ongemoeid door de aanleg van een stadion en parkeerplaats. Of willen de inwoners van de Rijpelberg het stadion wèl in het water bouwen?

Terzijde zou ik trouwens ook wel eens willen weten hoeveel mensen uit de wijk Rijpelberg en Brouwhuis lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Helmond en zeker ook hoeveel personen uit de Wijkraad zelf van die vereniging lid zijn?

Tot slot eindigt de WVR met een naar mijn smaak gekunsteld alternatief om het stadion aan de westkant van Helmond te realiseren. Dit natuurlijk om te voorkomen dat Berkendonk als primaire lokatie in beeld blijft. De WVR toont daarmee in mijn visie totaal geen sportief gedrag. Om in voetbaltermen te spreken zou de WVR daarvoor de rode kaart getoond moeten worden.

Theo van Mullekom
Fractievoorzitter Helmond Aktief

25 reacties:

Ik denk dat dit meer iets is om het samen met WVR over te hebben/discusseren. Men kan dan een tegenwoord geven tegen bepaalde uitspraken die gedaan worden. We horen nu namelijk maar 1 visie.

Ik hoop dan ook dat iemand van WVR dit stuk mischien leest en een tegenwoord kan doen, zal wel zo eerlijk zijn.

Hoeveel mensen lid zijn van de WVR weetik niet(kun ja altijd even vragen aan de WVR). Wel heeft men een hadtekeningenactie gehouden die blijkbaar veel tegenstemmen heeft gehad voor een voetbalstation op berkendonk, wat toch een signaal moet zijn voor volksvertegenwoordigers om ook eens verder te kijken
Er zijn namelijk ook andere plaatsen waar HS zou kunnen vertoeven. Ik denk dat het wel normaal zou zijn als daar ook wat onderzoek word gedaan over de mogelijkheid en wat de bewoners er van vinden.

Ik sta overigens geheel neutraal in de besissing en hoop dat dit station op een goede plaats komt waar deze dan ook mag zijn.
En ik hoop dat dan alle alternatieven ook goed zijn bekenen en zijn besproken.

Beantwoorden

Beste Theo ik wil me beperken tot één opmerking mbt je bijdrage. Ik vind hem ronduit slecht en niet getuigen van een overwogen en beredeneerde visie die je zou mogen verwachten van een lid van de gemeenteraad van Helmond! Wat mij betreft is het klip en klaar dat in dit gebied geen honderden bungalows mogen worden gerealiseerd (Hoezo kleinschalig?) met daarnaast ook nog eens een stadion met winkels e.d., parkeervoorzieningen e.d.

Voor het overige herhaal ik nog een keer de opmerking dat zowel jou reactie als die van Michael Rieter geen van tweeën duidelijk maakt waarom HS eigenlijk naar een andere locatie moet. Argumenten zoals “HS moet vernieuwen…” en “problemen van allerlei aard” zijn m.i. onvoldoende! Welke (on)mogelijkheden biedt De Braak? Wat kosten de noodzakelijke aanpassingen aan het huidige stadion, wat komt ten laste van de club, wat ten laste van de gemeente? Daar hoor je de poltiek niet meer over. Waar blijft die overweging die de Helmondse kiezer duidelijk maakt welke beslissing waarom wordt genomen?
Mag ik je er ook nog even aan herinneren dat de toenmalig wethouder VD Zanden de burgers van Helmond ervan heeft verzekerd dat Berkendonk ook in de toekomst “een laagdrempelige maar goede voorziening zou blijven voor alle Helmonders”!

Beantwoorden

Ik vind het juist wel goed dat een raadslid ook eens laat weten wat voor eenzijdige informatie die krijgt van belangenorganisaties. Dat het dit keer Berkendonk betreft, zie ik als toeval.

Beantwoorden

Van een raadslid mag verwacht worden het verschil te kennen in eventueel last vooroorzaakt tussen een paar zandauto’s en een horde voetbalfans die begeleid moeten worden door een peleton ME’rs. Voor zandauto’s hoeft geen politie te komen opdraven. De Braak ligt aan de buitenkant van de stad, brug over en je zit op de N279; 1 km dichter bij een station dan Berkendonk. Geen groen extra verpesten (opofferen) voor een commercieel voetbalbedrijf. En een raadslid dient op te komen voor sociaal zwakkeren bij een recessie. (En dan bedoel ik mensen die geen kaartje kunnen kopen voor een commerciele instelling).

Beantwoorden

@Vital
Het betreffende document van de WVR is te lezen op http://helmond.sp.nl/berkendonk_brandbrief_wvr.pdf
Met dank aan de website van de SP. Ik sta open voor iedere reactie ook die van mensen van de WVR. Aangezien de cc lijst van de brandbrief doorloopt tot in Tokio voel ik me vrij om dit forum te gebruiken voor een open discussie, want ik weet dat veel Helmonders graag op de Weblog vertoeven.

@Frans
Ik denk dat Michael Rieter het al prima verwoord heeft. De huidige lokatie op de Braak heeft zeker nostalgie en zijn charme. Daarover geen meningsverschil. Waar hem de pijn zit, en dat is uit vele onderzoeken gebleken, dat is dat met name de veiligheidssituatie rondom het stadion een probleem geeft. Veel inzet van politie is nodig. Als we in Helmond betaald voetbal willen blijven spelen, dan zal er met het oog op de strengere veiligheidsnormen in de toekomst, nu reeds iets moeten gebeuren. Veranderingen aan het stadion en de stadionomgeving blijken daarbij slechts oplossingen voor een te korte termijn te geven en zijn bovendien te duur. Wanneer het stadion op een nieuwe plek gebouwd kan worden in een multifunctionele omgeving, dan is zoiets financieel in ieder geval gemakkelijker levensvatbaar te krijgen/houden. De sportieve prestaties zelf, dat is altijd nog maar afwachten.

In mijn verhaal is geen sprake van honderden bungalows. De combinatie met een recreatiepark op Berkendonk is een andere discussie. Ik heb het in mijn bijdrage alleen over een stadion en een parkeergelegenheid. De variant met een recreatiepark is door de gemeenteraad in het verleden verworpen met als belangrijkste argument dat het groene karakter van de omgeving daarmee te veel onder druk zou komen staan. Over die variant heb ik het dus niet.

@Marijn
Dank voor je support. Het is inderdaad zo dat mensen je heel vaak pas dan als raadslid zien staan wanneer ze iets van je gedaan willen krijgen. Het verhaal is daarbij dan bijna altijd eenduidig gekleurd. Heel soms spreken de feiten helemaal voor zich en is het aangereikte dossier compleet, maar meestal is dat niet zo. Desondanks sta ik zeer regelmatig wel sympathiek tegenover de motivering van de zwakkere partij(en).

@Mart
Helaas spreken de feiten jouw mening tegen beste Mart. Het gaat om veel vrachtwagens en dat iedere dag weer. De inzet van ME is slechts zelden nodig bij voetbalwedstrijden (alleen soms bij zogenaamde risicowedstrijden op de Braak). Wel is het zo dat iedere twee weken extra inzet van politie nodig is bij thuiswedstrijden van Helmond Sport. Mijn mening is dat die inzet van politie beperkter van omvang kan zijn bij een stadion op Berkendonk dan op de Braak.

Tot slot wordt er geen groen verpest op Berkendonk, maar juist een vieze lelijke zandbult verplaatst danwel opgeruimd. Het kunnen gaan naar een voetbalwedstrijd lost in een recessie het probleem dat sociaal zwakkeren ondervinden helaas niet op. Helmond Sport blijft een commerciële instelling en aan de voetbalkaartjes hangt een prijs, dat is nu zo op de Braak en dat zal in de toekomst niet anders zijn.

Beantwoorden

Hoi Theo.
Als eerste bedankt voor je reactie.
Ik heb ook de brief van de wvr gelezen die is verstuurd naar diverse groepen.
De brief dateerd van 29 oktober en zal vermoedelijk een eerste reactie zijn geweest tegen de berichtgeving.

u schrijft zelf:
—–quote——————————–
De bezwaren die de WVR aanhaalt tegen de komst van een stadion betreffen samengevat de hoge menselijke bedrijvigheid in en rondom het stadion en op de weg daarna toe in combinatie met aantasting van de natuur. Feitelijk stel ik dat er al jaren dagelijks sprake is van een enorme bedrijvigheid van vrachtwagens met aan- en afvoer van zand. Veel van de bezwaren die de WVR in haar brief noemt, spelen daarom ook al lange tijd en zijn niet nieuw. Nooit heb ik daarover echter iemand van de WVR horen klagen.


Ik begrijp de vergelijking, maar waar de wvr eigenlijk op wijst is de verplaatsing van het NS station naar het Stadion toe.
Deze zal vermoedelijk door de supporters door de tunnel onder de deurnese weg lopen waardoor men geheel door de wijk de rijpelberg komt

—quote———————————-
Vervolgens lopen de supporters richting Berkendonk. We zouden kunnen denken dat ze langs de Deurneseweg gaan lopen, maar vanwege het aantal oversteken, het op diverse plaatsen ontbreken van voetgangersoversteeklichten en de druk bereden Deurneseweg, kunnen we nu alvast vaststellen dat men snel de "leuke" route zal nemen, dat wil zeggen: het tunneltje onder de Deurneseweg door, vervolgens het Raktpad af, langs de scouting danwel via de woonwijk om bij het stadion te komen. De wijk Rijpelberg zit echter niet te wachten op rondtrekkende supporters die liever langs het strand en door de woonwijk lopen dan langs de Deurneseweg


Hierbij is ook het winkelcentrum bang voor vandalisme
—-quote wvr——————————
Naast de parkeerproblemen die zullen ontstaan, komen er ook supporters met de trein.
Deze supporters zullen uitstappen bij station Helmond-Brouwhuis. De winkeliers van winkelcentrum Brouwhorst kunnen hun borst alvast nat maken: vandalisme, winkeldiefstal en inbraken. Middenstanders die voor hun eigen bestaan vechten en met plezier op een winkelcentrum zitten, zullen een mogelijke komst van het stadion met angst en beven tegemoet zien


Je kunt natuurlijk zeggen flauwekul, dat is een uitzondering. Toch verwijst men naar een incident van enkele weken(toen, bij uitkomst van de brief) geleden

–quote-wvr———————————
Het bovenstaande kunnen we verduidelijken aan de hand van een voorbeeld van een aantal weken geleden: Helmond Sport speelde tegen Top Oss. Uiteindelijk is 90 man ME nodig geweest om de supporters terug te brengen naar het station. Maar wellicht lopen ze dan via het strand en de wijk Rijpelberg (of langs het kleinschalig industrieterrein Rakthof) richting het station en laten hier een spoor van vernieling achter. En dan spreken we nog niet van de overlast die de bewoners kunnen ervaren.


Dit zijn toch wel punten die belangrijk zijn en niet onrealistisch. De kans is namelijk groot dat men met sluiproute’s de wijken in komt.
Dit probleem speelt zeker ook bij andere voetbalstadions in Nederland, maar als we nu dan toch een nieuw gaan bouwen op deze locatie denk ik dat je het ook meteen goed moet doen/aanpakken en alles moet bekijken.
Zeker omdat juist het weren van supporters uit de woonwijken een punt is dat HS eigenlijk moet verhuizen.
Ook ben ik ook benieuwd naar eventuele concerten enz die eventueel in het nieuwe stadion worden gehouden???? en de gevolgen daarvan voor de natuur en omgeving

De brief van het WVR is opgesteld door mensen die tegenstander zijn van de verhuizing naar Berkendonk. Hierdoor zal deze niet geheel neutraal zijn geschreven.

Ik zie u bv schrijven dat er aan het groen bij berkendonk niets word gedaan. HS komt op de plaats van de zandberg te liggen. De recreatie plas en de natuur zou hier volgens u geen kwaad worden gedaan. Dit is een belangrijk punt voor mij, zeker omdat je alleen tegenargumenten hoorten niet positieve punten over de bouw van het HS stadion op berkendonk.. Ik zie namelijk ook liever een stadion dan een berg zand dat iedere keer word verplaats.

Wat zijn nu de echte pluspunten van een voetbal stadion op Berkendonk. En wat zijn de meerpunten van Berkendonk tegenover een andere locatie die ook te vinden is in Helmond.

Wat mij het beste lijkt is dat beide partijen(voor en tegen) met elkaar om de tafel gaan zitten en gaan praten. Er kunnen dan stappen worden ondernomen zoals bv een onafhankelijk onderzoek, mocht dit mogelijk zijn.
Hierbij moeten we natuurlijk niet de club vergeten die ook de haalbaarheid nog moet berekenen. De kosten enz zullen ook een belangrijk punt zijn.

Beantwoorden

Hoe lang loopt die discussie over het Helmond Sport stadion nu eigenlijk? Bij mij komt het inmiddels behoorlijk de strot uit. En dan ben ik niet eens een voetbalhater. Kan er niet eens een beslissing worden genomen zodat de Helmondse politiek hun tijd ook eens aan andere zaken in Helmond kan besteden? Het gaat hier maar over een paar duizend man die zo’n twintig keer per jaar in Helmond een potje voetbal gaan kijken!!

Beantwoorden

Beste Theo,

Heb je zelf al eens gesproken met het bestuur van de WVR om hun bezwaren toegelicht te krijgen

Beantwoorden

Theo, je opmerking over het aantal vrachtauto’s op Berkendonk nu klopt gewoon niet. Verder is volgens mij in het raadsbesluit over Berkendonk, waaraan jij refereert, geen uitzondering gemaakt voor Helmond Sport.
Een jaar geleden deelde een lid van het college van B&W nog mee dat Helmond Sport niet naar Berkendonk kon komen omdat het gebied was aangewezen als retentiegebied.
Wanneer je dus reageert beste Theo, refereer dan aan de reeele feiten en laat niet blijken dat je niet over genoeg gebiedskennis beschikt.

Beantwoorden

@F. Jacobs
Nee, ik heb hun brandbrief gelezen en die is duidelijk genoeg. Ik heb geen behoefte aan een discussie over of uitsupporters de boel in Rijpelberg en Brouwhuis nu wel of niet kort en klein slaan bij hun bezoek aan een voetbalwedstrijd in Helmond op Berkendonk. Ik denk dus dat dat wel zal loslopen. Het zijn gezochte argumenten die de WVR aandraagt tegen de komst van Helmond Sport naar Berkendonk.

@Mart
Het zal qua vrachtwagens momenteel inderdaad wel wat rustiger zijn dan in het verleden vanwege de kredietcrisis en de problemen in de bouwsector. Maar dit is van tijdelijke aard.

De lokatie Berkendonk is wel degelijk beschikbaar voor een mogelijk nieuw Helmond Sport stadion. Jij stelt dat dit anders is. Ik zie dan graag uw bewijsstukken daarvoor. Eventueel kunt u op dit forum ook de naam van het betreffende collegelid noemen dat u daarover destijds gesproken heeft.

Beantwoorden

Je schrijft dat je geen behoefte hebt aan een discussie of uitsupporters de boel kort en klein slaan bij een bezoek van een wedstrijd????

Ik denk dat veel inwoners van brouwhuis en de rijpel daar heel anders over denken.
Deze rubriek kan beter heten

“Van Mullekom spreekt egoïstisch”

Beantwoorden

@Theo van Mullekom

Jammer dat u zich zo opstelt. De redenen die de WVR aangeeft, zoals ik deze, komen aardig overeen met dezelfde problematiek die de bewoners nu ervaren rondom De Braak. Daar is men bang voor. Heeft u daar ook oog voor? Luistert u naar de mensen uit de wijken, weet u wat daar leeft, zoals vorige week bleek bij de hoge opkomst tijdens de klankbordgroepvergadering in de wijk Rijpelberg? Of is alleen uw eigen standpunt in deze belangrijk? U moet opkomen voor iedereen! Het gaat hierbij niet alleen om overlast, maar om veel meer zaken!

Beantwoorden

Theo
alleen al je reactie over het kleine aantal vrachtwagenbewegingen op Berkendonk nu en dat dit komt door de recessie geeft alleen al aan hoe slecht jij dit gebied kent. Het doet bij mij de vraag opkomen of jij wel weet waar Berkendonk ligt en of je er wel eens geweest bent. Je opmerkingen naar aanleiding van reacties van anderen, versterkt mijn mening over jou in deze.

Beantwoorden

@Thor
Natuurlijk is vandalisme een thema om over na te denken en over te spreken. Ik denk echter dat het mogelijke vandalisme in Brouwhuis en Rijpelberg wel mee zal vallen. Dat anderen (in de betreffende wijken) daar anders over denken is prima. Het is echter niet zinvol om daarover nu elkaar al flink in de haren te vliegen. Mocht er een voetbalstadion op de Berkendonk gerealiseerd worden, dan zal de praktijk wel uitwijzen hoe en in welke mate er eventueel sprake is van vandalisme. De politiek kan daarna alsnog daarin sturend en corrigerend optreden. Mijn aanpak is niet om in wezen goede initiatieven al bij voorbaat te blokkeren uit angst voor het onbekende of het onzekere. Er zijn politiek gezien voldoende manieren om ervoor te zorgen dat de bewoners van Rijpelberg en Brouwhuis geen overlast ondervinden van uitsupporters.

@Marian
Zie ook het antwoord op Thor. In mijn bijdrage heb ik gereageerd op de brandbrief van de WVR die een samenvatting placht te geven van de bezorgdheid in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis (voorzover de WVR voor Brouwhuis kan spreken). Ik mag daarbij uitgaan dat de WVR in haar brief uw zorgen goed verwoord heeft. Als dat het geval is dan ben ik middels de brandbrief op de hoogte van uw standpunten. Dat neemt niet weg dat ik daarover een andere mening heb. Namelijk dat naar mijn smaak veel argumenten overtrokken zijn en gezocht zijn. Uiteraard mag en kunt u daar anders over denken.

In de politiek heb ik al vaak meegemaakt dat mensen ergens flink bezorgd over waren. Vaak zijn diezelfde mensen achteraf het meest blij dat de politiek uiteindelijk toch het plan of gebouw gerealiseerd heeft en blijken de zorgen in de praktijk wel mee te vallen. De soep wordt niet zo heet gegeten als hij opgediend wordt, daar ben ik na zo’n ruim elf jaar raadslid te zijn wel achter gekomen.

@Mart
Bij de aanleg van nieuwbouwwijken is veel zand nodig. In de laatste jaren is Helmond bezig geweest (en trouwens nog steeds bezig) met Brandevoort en Suytkade. Daarvoor is de wijk Dierdonk gebouwd. Bijna al het benodigde zand voor die wijken is van de uitgraving van de Berkendonk gekomen. In 1987 is men daar begonnen met afgraven. Mag jij Mart uittellen hoeveel vrachtwagens dat zijn geweest. Begin maar eens met het uitrekenen van de inhoud van de waterplas in kubieke meters (=lengte maal breedte maal diepte of zo je wilt pi maal de straal in het kwadraat maal de diepte). En voor zover dat nog niet bij jou bekend was, er staat nog een verdere uitgraving van de Berkendonk gepland.

Daarnaast heb ik aan jou gevraagd je bron te noemen over dat de Berkendonk een retentiegebied zou zijn. Dat heb je tot dusver (bewust?) nagelaten. Ik wacht daar nog steeds op.

Beantwoorden

Bereken pi maal de straal in het kwadraat maal de diepte en je hebt precies het aantal leden van Helmond Aktief.

Beantwoorden

Ik snap niet dat de Wijkraadvereniging Rijpelberg niet reageert. Misschien dat ze ook wel snappen dat ze een beetje overdreven en dat liever niet toegeven.

Beantwoorden

Ik woon al jaren met plezier in de Rijpel en wil dat graag zo houden! Geen stadion voor mij en ik kan me prima indenken in de redenen van de Wijkraad!

@ Marijn
Waarom zou de Wijkraad hierop moeten reageren? Ze zijn wellicht de wijste in deze dan wij allemaal. Dit soort discussies horen namlijk niet op forums plaats te vinden!!

Beantwoorden

@Mirjam
Waarom zou jullie wijkraad niet reageren als ze iets vinden. Daarvoor zijn ze toch bedoeld en dat doen ze toch via die brandbrief?? Of staan zij boven de gemeenteraad? Als die op forums zitten, dan mag jullie wijkraad dat toch ook?

Beantwoorden

De wijkraad staat niet boven de gemeenteraad: dat is echt een conclusie dat nergens op slaat.

Als zij nergens op willen reageren, dan is dat toch prima? Als raadsleden wel op forums willen zitten, is dat ook prima. Iedereen mag gelukkig in dit land zelf beslissen wat ze wel of niet doen. Graag ook zo houden.

Helaas blijkt vaak, door op forums te reageren, dat iedereen anoniem kan zeggen en doen wat zij wil. De wijkraad kennende willen zij graag het gesprek aangaan met personen en niet met anoniemen.

Beantwoorden

@Mirjam:
Ik ben het wel met je eens dat jullie wijkraad niet hoeft te reageren. Maar Theo van Mullekom reageert helemaal niet anoniem, dat argument gaat hier nu dus niet op denk ik.
Trouwens dat jij en ik alleen met een voornaam reageren, zegt toch niet dat we onzin schrijven (hoop ik).

Beantwoorden

@Theo e.a.
Het gaat niet om lelijke bulten zand, maar om noodzakelijke bulten zand, die zich bovendien niet steeds verplaatsen of verplaatst worden, maar al vrijwel sinds het begin van de werkzaamheden op dezelfde plek liggen. De al dan niet lelijkheid daarvan heeft weinig uit te staan met de toekomstige bestemming, die dus net zo goed weiland zou kunnen zijn. Opwaarderen tot weiland? Da’s een goed idee!
Dit moest ik als eerste kwijt om de grootste onzin uit enkele bijdragen te weerleggen.
Bovendien hebben natuurlijk de betreffende vrachtwagens al jaren bijgedragen aan overlast en daar is indirect door de WVR ook al jaren veel aandacht aan besteed. Hoe zou anders het overleg hierover met gemeente en provincie hebben kunnen uitmonden in de beloofde nieuwe ‘stil asfalt’ laag, die we komend voorjaar mogen verwachten. Dacht je dat dat vanzelf is gegaan?
Als ‘beloning’ voor het ‘tolereren’ van de overlast zouden de Helmonders een gratis strand krijgen in een groene omgeving (juist nu het gebied ontgroend dreigt te worden heeft men er de naam De Groene Peelvallei voor bedacht). In tegenstelling tot genoemde beloftes kunnen 30.000 Helmonders een vierbaansweg verwachten met een enorm druk verkeersplein ter hoogte van de Deurneseweg met een versteende en verstedelijkte omgeving op de plaats van de landelijke ruimte. Extra files o.a. naar een stadion worden dan een realiteit en al helemaal wanneer Helmond Sport uiteindelijk na veel tegenstand zal hebben moeten fuseren met FC Eindhoven, wat op termijn voor haar voortbestaan onvermijdelijk lijkt. Denk trouwens eens in. Elke wedstrijd enige duizenden kaartjes extra verkocht. Weliswaar aan Eindhovenaren, Nuenenaren, Geldroppers en Mierloërs, maar geldt stinkt niet. Hmmm smullen, maar dan moeten die toeschouwers wel helemaal en allemaal door Helmond rijden. De politiek zal dan reageren met ‘dat hebben wij niet kunnen voorzien’, ‘wie kunnen we alsnog de schuld geven’ en ‘dat mag de politie oplossen’. Dat heet de sturende rol van de politiek volgens van Mullekom. Makkelijker is het om deze duizenden Eindhovense kaartjes aan de westkant van de stad te begroeten. Ook in dit opzicht heeft een oostelijke locatie niet de voorkeur, voor zover een nieuw stadion al nodig is. Geldelijk gewin van poenscheppers speelt hier een grotere rol in dan menig HS supporter wil weten, maar daar komt deze wel achter als hij/zij straks zijn portemonnee moet trekken.
De – zoals overal elders – te verwachten vernielingen in Winkelcentrum Brouwhorst en verder langs de route naar het stadion (en terug) zijn onvermijdelijk. Dat dit ook voor andere locaties geldt betekent nog niet dat het dan maar hier moet gebeuren.
Weten de voetbalfans eigenlijk wel dat locatie Berkendonk eigenlijk geen Helmondse heilige grond is, omdat het tot voor kort Bakelse grond was en dus eigenlijk Bakelse grond ís. Ik zou daar niet willen winnen als HS ‘er. Eigenlijk speel je dan nooit meer een thuiswedstrijd. Of zijn we al zover afgezakt dat je thuisplek overal mag staan?
Uiteindelijk dreigen ook hier weer burgers en natuur de dupe te worden van de grootheidswaan van bestuurders, de inhaligheid van poenscheppers en de volgzaamheid van goedbedoelende en/of goedgelovige fans.
De brandbrief van de Wijkraad Vereniging Rijpelberg (WVR) staat wat mij betreft als een huis en is te vinden op de website: http://www.rijpelberg.info, waar ook direct gereageerd kan worden.

Beantwoorden

@Har Dirkx
Spreek jij namens de Wijkraad Vereniging Rijpelberg (WVR)? Want dan is het iig goed dat jullie ook van je laten horen.
Het argument dat het voorheen Bakelse grond was, vind ik minder sterk. Helmond annexeerde zoveel dorpen, meer dan de helft was vroeger geen grond van Helmond. Denk maar eens aan Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout.

Beantwoorden

@Johan,
Ik spreek niet namens de WVR, maar op persoonlijke titel. Ik weet echter dat velen mijn mening delen.
Het argument van de Bakelse grond is natuurlijk ironisch bedoeld en het pleit voor je dat je het geen sterk punt vindt. Het verwijst namelijk naar het vaak verwoorde gevoel van Helmonders dat hun eigen stadsdeel eigenlijk geen Helmond is. (o.a. te horen in de geannexeerde oude kernen ‘t Hout, Stiphout en Brouwhuis).
Een verdere overweging betreffend stadsgrenzen. Stel dat de gemeente Bakel of Nuenen zegt dat ze het stadion wel bij hen in het dorp willen. Welke HS fan zou het stadion in Bakel of Nuenen willen zien verrijzen? Kom nou, ‘t moet wel in Helmond staan. Maar stel dat Den Haag toevallig het betreffende stuk grond aan Helmond zou toewijzen. Was die locatie dan opeens geen probleem meer? Wordt het door dat nieuw getrokken lijntje ineens wel thuis?

Beantwoorden

@Har Dirkx,
Zoals ik eerder hierboven zei vind ik dat de bestuurders of gemeenteraad eens moeten beslissen over dat HS-stadion. Dat is hun werk en doen ze nu dus niet. Rapport op rapport en overleg en overleg en jaar in jaar uit hierover!!! En dat vinden veel Helmonders.
Maar ik heb wel het idee gekregen dat die hele wijkraad bij jullie OVERAL over zeikt. Hier over raadslid van Mullekom, vandaag weer een brief of brandbrief in de krant over hoe slecht de burgemeester was, wie is de volgende? Beatrix? (ook ironisch bedoeld)

Beantwoorden

@Johan,
De gemeenteraad wikt en weegt, maar ooit zullen ze toch knopen moeten doorhakken. Dat ben ik met je eens.
Maar je zorgen maken en meedenken is niet hetzelfde als zeiken, hoewel opponenten dit al snel zo noemen. Zolang er geen besluit is gevallen is het een belangrijk deel van het democratisch proces en daarin mag je ook voor jezelf opkomen. Als je overal over zeikt zoals jij zegt dan betekent dat dat je actief deelneemt aan het democratisch proces.
De Wijkraad doet niet meer en niet minder. Dat het sommigen niet goed uitkomt dat er weerstand wordt geboden aan hun plannen is jammer voor hen. Democratie is nu eenmaal een krachtenspel met een besluit aan het eind. Ook een besluit om na af- en overwegingen alles bij het oude te laten is een besluit.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *