Buiten is het 6 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 100.969 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
16reacties

De recherche van de Inspectie SZW heeft in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met WW-uitkeringen gisteren 2 panden in Helmond doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op contant geld, administratie en computerbestanden. In deze fraudezaak worden meerdere personen verdacht van strafbare feiten. De onderzoeksperiode van de mogelijke fraude is van 2015 tot heden.
Door de fraude is vermoedelijk minimaal enkele honderdduizenden euro’s onterecht uitgekeerd. De fraude kwam aan het licht door meldingen vanuit het UWV dat ontvangers van WW-uitkeringen daar feitelijk geen recht op hadden. Gelet op de omvang werd besloten tot een strafrechtelijk onderzoek.
Het onderzoek richt zich op cliënten van UWV en een tussenpersoon. Het vermoeden bestaat dat de tussenpersoon voornamelijk Poolse arbeidsmigranten helpt met het verkrijgen van WW-uitkeringen. Meerdere Polen maken daarbij gebruik van hetzelfde verblijfadres richting het UWV. Kort nadat deze uitkering is toegekend is sprake van gewijzigde omstandigheden waardoor het recht op een WW-uitkering komt te vervallen zonder dat het UWV hiervan in kennis wordt gesteld.
Meer informatie over dergelijke Poolse uitkeringsfraudes in Nederland staat hier en hier. In mei plaatsten we het artikel Moeizame integratie van Poolse Helmonders.

In de reacties hieronder staan updates.

16 reacties:

Twee maar???

Beantwoorden

Meteen eruit gooien en geld laten terug betalen

Beantwoorden

Doet de gemeente/overheid zelf, met hun slappe beleid. En daarbij kunnen ze zich beter druk maken om asielzoekers die ernstige misdrijven plegen dan om arbeiders die hier komen om te werken waar wij Nederlanders ons te goed voor voelen!

Beantwoorden

Komen ze laat achter zoals bij zoveel dingen

Beantwoorden
Martina Henraath

2015?? Nou nou kzeg goed bezig #stelletjeslapers

Beantwoorden

Tja ???? als het makkelijk gaat … gelegenheid maakt de dief !!!!

Beantwoorden

Was dat bij ons in de Rijpelberg???

Beantwoorden

Tja vaak weten ze wel hoe ze de boel hier moeten op lichten..niet alleen polen ????????

Beantwoorden

Je verwacht het nie ????

Beantwoorden

Elke euro terug laten betalen

Beantwoorden

@Agnes op dinsdag 2 juli 2019 om 17:52:

Mooie naam heb je. Geloof jij in sprookjes?

Beantwoorden

Update 1:
Paul Smeulders wil opheldering van de minister en stelt kamervragen Tweede Kamerlid Paul Smeulders (oud-wethouder van Helmond) van GroenLinks stelde 7 schriftelijke vragen aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over deze Poolse WW-fraude.
Hieronder staan zijn kamervragen (Questions). Zodra we de antwoorden (Answers) van de minister hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Groot onderzoek naar Poolse WW-fraude in Helmond: ‘Voor zeker tonnen aan onterechte uitkeringen betaald’?
 2. Wat was de specifieke aanleiding voor deze inval? En wat is aangetroffen in de woningen in Helmond?
 3. Gaat het lukken om de in Helmond onterecht uitgekeerde uitkeringen terug te vorderen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 4. Is bekend waar deze arbeidsmigranten aan het werk waren en via welk uitzendbureau? Zijn deze werkgevers en uitzendbureaus ook deel van het onderzoek? Zo ja, hoe gaat u tegen ze optreden? Zo nee, waarom niet?
 5. Kunt u aangeven hoeveel casussen de Inspectie SZW in het kader van dit onderzoek op dit moment onderzoekt? Hoe groot is het fraudebedrag wat hierbij gemoeid is? Gaan er nog meer van dit soort invallen plaatsvinden?
 6. Is aan te geven of de fraude zich in bepaalde regio’s – bijvoorbeeld waar veel land- en tuinbouw is – concentreert? Werkt de Inspectie SZW intensief samen met lokale partners – zoals gemeenten en woningbouwcorporaties – om de fraude in deze gebieden op te sporen en tegen te gaan?
 7. Welke mogelijkheden hebben de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie om betrokkenen in het buitenland op te sporen? Hoe is daarbij de samenwerking met Poolse instanties?
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op woensdag 3 juli 2019 om 16:30:

Goed gedaan Paul! Zo blijkt maar weer: altijd goed om een mannetje in Den Haag te hebben zitten. 🙂

Beantwoorden

Graag actie mevrouw Blanksma;

ivm oneerlijke illegale concurentie en belastingontduiking, stel ik voor ;

Laat de politie een week lang ALLE wagens in Helmond met buitenlandse kentekens controleren …
Omgekeerde bewijslast; wie niet kan bewijzen dat ze hier zomaar als toerist rondrijden, krijgt een belastingaanslag voor gederfde MRB wegens ontduiken.
Plus boetes; deze komen ten goede aan de gemeente voor zorg en welzijn.

Ik schat een weekje leuke publieksvriendelijke actie waarbij er voor minstens een miljoen euro geld wordt opgehaald.

Beantwoorden

@Erwin op dinsdag 2 juli 2019 om 11:05:
van jou is ook algemeen bekend dat je niet vies bent van je uitkering. dus dat uitgerekend jij op dit onderwerp moet reageren, …… pfffffffff! heb je nog wel eens een poging gedaan om te werken na je geweldige periode bij senzer?
verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Beantwoorden

Update 2:
De volledige antwoorden van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de kamervragen van Paul Smeulders over deze Poolse WW-fraude:

 1. Vraag: Bent u bekend met het bericht ‘Groot onderzoek naar Poolse WW-fraude in Helmond: ‘Voor zeker tonnen aan onterechte uitkeringen betaald’’?
  Antwoord: Ja.
 2. Vraag: Wat was de specifieke aanleiding voor deze inval? En wat is aangetroffen in de woningen in Helmond?
  Antwoord: Bij UWV zijn interne meldingen binnen gekomen over een vermoeden van fraude bij verschillende uitkeringsgerechtigden. Daarop is UWV een onderzoek gestart. Uit dit onderzoek is gebleken dat de betrokkenen gebruik maakten van dezelfde tussenpersoon. De desbetreffende tussenpersoon heeft geen binding met UWV, daarom heeft UWV in juli 2018 een melding gedaan bij het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Gelet op de omvang van de zaak heeft de Officier van Justitie van het Functioneel Parket besloten de directie Opsporing van de Inspectie SZW opdracht te geven een strafrechtelijk onderzoek te verrichten naar de werkzaamheden van deze tussenpersoon. Dat is begin dit jaar gestart. Over hetgeen tijdens doorzoekingen exact in de panden is aangetroffen, kan ik geen uitspraken doen aangezien het een lopend strafrechtelijk onderzoek betreft.
 3. Vraag: Gaat het lukken om de in Helmond onterecht uitgekeerde uitkeringen terug te vorderen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord: Op dit moment is de directie Opsporing van de Inspectie SZW bezig met het strafrechtelijk onderzoek. Nadat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond kan UWV de adressen en de betreffende uitkeringsgerechtigden onderzoeken. UWV heeft de resultaten uit het strafrechtelijk onderzoek van de directie Opsporing van de Inspectie SZW nodig voor haar eigen onderzoek. Op het moment dat UWV constateert dat een onterechte uitkering is verstrekt, wordt deze teruggevorderd.
 4. Vraag: Is bekend waar deze arbeidsmigranten aan het werk waren en via welk uitzendbureau? Zijn deze werkgevers en uitzendbureaus ook deel van het onderzoek? Zo ja, hoe gaat u tegen ze optreden? Zo nee, waarom niet?
 5. Vraag: Kunt u aangeven hoeveel casussen de Inspectie SZW in het kader van dit onderzoek op dit moment onderzoekt? Hoe groot is het fraudebedrag wat hierbij gemoeid is? Gaan er nog meer van dit soort invallen plaatsvinden?
  Antwoord op vraag 4 en 5: Het strafrechtelijk onderzoek naar de fraude is nog bezig. Daarom kan ik hierover momenteel geen uitspraken doen. Wel kan ik mededelen dat in deze fraudezaak meerdere personen worden verdacht van het plegen van strafbare feiten.
  Indien uit meldingen van UWV of uit eigen onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat sprake is van verdenking van fraude en/of de feiten en omstandigheden geven hier aanleiding toe, dan kan de directie Opsporing van de Inspectie SZW onder gezag van het Functioneel Parket overgaan tot strafrechtelijk onderzoek. Of dit leidt tot huiszoekingen in concrete gevallen is op voorhand niet te zeggen.
 6. Vraag: Is aan te geven of de fraude zich in bepaalde regio’s – bijvoorbeeld waar veel land- en tuinbouw is – concentreert? Werkt de Inspectie SZW intensief samen met lokale partners – zoals gemeenten en woningbouwcorporaties – om de fraude in deze gebieden op te sporen en tegen te gaan?
  Antwoord: Waar de fraude met tussenpersonen zich precies voordoet, is onbekend. UWV registreert sinds oktober 2018 voor de WW alle begeleiders die een WW-gerechtigde vertegenwoordigen of vergezellen naar een UWV-kantoor bij een papieren aanvraag. Op basis hiervan zal UWV de registratie van deze gegevens van tussenpersonen vergelijken (het vóórkomen van dezelfde tussenpersonen) en indien daartoe aanleiding bestaat, onderzoek doen. De directie Opsporing van de Inspectie SZW werkt bij de strafrechtelijke handhaving samen met diverse partners.
 7. Vraag: Welke mogelijkheden hebben de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie om betrokkenen in het buitenland op te sporen? Hoe is daarbij de samenwerking met Poolse instanties?
  Antwoord: Het Openbaar Ministerie kan door middel van een Europees onderzoeksbevel Polen verzoeken om rechtshulp. De Officier van Justitie of een rechter kan beslissen of een bepaalde onderzoeksmaatregel moet worden toegepast en in een ander land moet worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld monitoring van de bankrekeningen en financiële transactie van de verdachte of beschuldigde personen. Onderzoeksmaatregelen op grond van een Europees onderzoeksbevel worden in beginsel door buitenlandse autoriteiten erkend en uitgevoerd. Bij uitvoering van een Europees onderzoeksbevel is de nationale wet van de uitvoerende staat leidend. In dat verband wordt ook volgens de geldende regels samengewerkt met Polen. De directie Opsporing van de Inspectie SZW kan bij opsporing van grensoverschrijdende fraude samenwerken met opsporingsdiensten in het buitenland. Dit kan door internationale rechtshulpverzoeken en door contacten met Europol, het samenwerkingsverband van de Europese Politiediensten. Op deze manier kan een betrokkene in het buitenland worden opgespoord voor het opsporingsonderzoek en kan hij indien nodig internationaal worden gesignaleerd.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *