Buiten is het 11 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 99.191 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
5reacties

De raadsfractie Verouden/Van Lierop stuurde vandaag een pittige brief aan B&W waarin zij hun ongenoegen uiten omdat zij vinden dat de gemeenteraad op een aantal cruciale dossiers aan het lijntje wordt gehouden. Met name door het overschrijden van deadlines waarop de stand van zaken zou worden verschaft.
Omdat de briefschrijvers zelf het beste hun ongenoegen kunnen formuleren, hieronder hun volledige brief aan het college van burgemeester en wethouders.:

We constateren dat u als college nu zo’n klein jaar actief bent. Als fractie Verouden/Van Lierop menen wij dat u op een aantal punten op de goede weg bent. Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling hebben wij dat ook als zodanig uitgesproken.
.
U hecht als college net als wij, fractie Verouden/Van Lierop, aan een open samenspel tussen Raad en college getuige uw ambities neergelegd in het coalitieakkoord en dan met name díe ambitie waarin u zegt ‘te geloven in een transparante overheid’. In dat kader ervaren wij het als teleurstellend dat binnen uw college het kennelijk usance is om op een aantal cruciale dossiers de Raad bijna letterlijk ‘aan het lijntje te houden’. Met name daar waar het gaat om het niet nakomen van tijdsafspraken waarop zaken geduid zouden gaan worden laat u o.i. onnodig steken vallen. Jammer!
.
Dossiers als een zwembadvoorziening, bibliotheek en Cacaofabriek blijven maar ‘doorsudderen’. Data waarop helderheid gegeven zou worden m.b.t. de stand van zaken blijken steeds weer te verschuiven of sterker nog u houdt zich niet aan de afspraak en laat vervolgens ook niets van zich horen! Het moet gezegd dat in het dossier Cacaofabriek nu eindelijk schot zit.
.
Wij beseffen wel degelijk dat sommige zaken tijd kosten. Alle begrip daarvoor, maar wees dan wel zo open om daar met ons als Raad over te communiceren en zaken niet af te doen met opmerkingen als ‘een broedende kip moet je niet storen’. Dat komt tamelijk betuttelend over, doet geen recht aan de rol van de Raad en werkt slechts allerlei suggestieve gedachten van die kant in de hand.
.
Wij gaan er vanuit dat het college zich de inhoud van deze brief ter harte neemt. Wij als fractie Verouden/Van Lierop zullen de gang van zaken in dezen blijven bewaken.
.
Met vriendelijke groet,
fractie Verouden/Van Lierop
H. Verouden, raadslid
S. van Lierop, raadslid
H. de Leest, burgercommissielid
H. Klarenbeek, burgercommissielid

5 reacties:

Hulde. Is een structueel probleem.Ook in hun communicatie naar burgers toe. Ga zo door.

Beantwoorden

Goeie brief, werd tijd dat iemand die schreef!!

Beantwoorden

Top. Eindelijk een partij die ook kritisch durft te zijn…

Beantwoorden

En zo is het. De broedende kip legt geen gouden eieren.

Beantwoorden

B&W: Openheid niet altijd mogelijk ivm onderhandelingen met derden
Op de bovenstaande brief van de fractie Verouden/Van Lierop (helemaal bovenaan), reageert het college van burgemeester en wethouders:als volgt:

Wij zijn verheugd met uw constatering dat door ons college goede voortgang wordt geboekt met de uitvoering van het coalitieakkoord. Uw steun en inzet om dat coalitieakkoord mede uitvoering te geven stellen wij op prijs. Een brede steun voor de uitvoering van het beleid zorgt ook voor een breed draagvlak in de maatschappij.
Ons streven is er op gericht om samen met de raad en in de openheid die daarbij past te komen tot een goede besluitvorming. Wij onderkennen dat de informatieuitwisseling tijdig en adequaat dient te zijn.
In een enkel geval is dit niet altijd mogelijk. Het gaat daarbij met name om het onderhandelingsproces waaraan meerdere partijen deelnemen. Er dient dan een afweging te worden gemaakt tussen vroegtijdige informatieoverdracht, met als risico dat onderhandelingen niet succesvol kunnen worden afgerond, of informatieoverdracht op een later tijdstip, na afronding van de onderhandelingen.
Uw suggestie om in dergelijke gevallen de raad tussentijds te informeren over de voortgang zullen wij ter harte nemen.

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *