Buiten is het 23 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 112.580 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.

Deze bedrijven maken de weblog mede mogelijk.

13reacties

GenX is een stof die gebruikt wordt bij de productie van teflonlagen zoals die op de anti aanbakpan. De fluorhoudende stof is mogelijk kankerverwekkend. GenX werd eind vorig jaar aangetroffen in het oppervlaktewater van de nieuwe Aa. De drinkwatervoorziening is niet in gevaar, aldus het Waterschap. Boosdoener Custom Powders heeft op dringend verzoek van de gemeente de verwerking van de bedenkelijke stof per direct stil moeten leggen. De zaak wordt nu onderzocht. Tot zover de feiten. Dan de vragen.

Het RIVM durft nog geen harde conclusies te trekken maar spreekt wel van een ‘zeer zorgwekkende stof’. Niemand durft met harde zekerheid te stellen welke concentraties veilig zijn. Wel zijn met zekerheid concentraties van GenX aangetroffen in o.a. zwemplas Berkendonk, op industrieterrein Varenschut en in de wijkparkvijver in Brouwhuis. Weliswaar geen hoge concentraties, het roept echter wel de vraag op hoe de stof zich heeft kunnen verspreiden. Stel dat dit via de lucht is gebeurd, wat waren de gevolgen voor de luchtkwaliteit op dat moment? D66 stelde hier terecht vragen over.

GroenLinks trok landelijk al diverse keren aan de (alarm)bel met Kamervragen over GenX, met een directe link naar Helmond. Soortgelijke casus speelt namelijk ook in Dordrecht. Sterker nog, het verwerkingsbedrijf daar (ATM) weigert überhaupt nog een vrachtwagen van Chemours op haar eigen terrein nu GenX in het afvalwater van Chemours blijkt te zitten (Bron ED).

Terug naar Helmond. Op het terrein van Custom Powders is een zeer hoge concentratie GenX aangetroffen. Custom Powders pretendeert -op haar website- geen toxische stoffen en kankerverwekkende chemische grondstoffen te verwerken. Onder welke categorie valt de bewerking van GenX dan wel?

Custom Powders werkt ook voor de voedingsmiddelenindustrie. Wij vinden het heel verontrustend dat bij een bedrijf dat in deze sector werkt zeer grote concentraties GenX worden gemeten. GroenLinks heeft hier vorige week vragen over gesteld aan het college van B&W. Het lijkt ons niet meer dan normaal dat hier onmiddellijk actie op moet worden ondernomen. Geen idee waar de poedergrondstoffen van Custom Powders als basis voor gebruikt worden. En al worden bij de verwerking van GenX de verschillende stromen zorgvuldig gescheiden, het is op z’n minst twijfelachtig dat deze giftige stof daar enkele keren per jaar wordt verwerkt. En nog merkwaardiger, dat gevaarlijk hoge concentraties worden gemeten op het terrein van een bedrijf dat voor de voedingssector werkt. Nog los van de mogelijke gevolgen voor de werknemers daar.

Wij zijn erg benieuwd naar de verdere onderzoeken en de reacties. Voor GroenLinks staat in ieder geval de volksgezondheid voorop.

Antoinette Maas
Raadslid GroenLinks Helmond

NB Ons commissielid Thomas Tuerlings moet u even tijdelijk missen vanwege studiedrukte. We hopen dat onze columnist weer snel zijn schrijverspen oppakt.

In de reacties hieronder staan updates van de weblog.

13 reacties:

Update 1:
Voor de volledigheid plaatsen we de hierboven genoemde raadsvragen in zijn geheel. Gaby van den Waardenburg van D66 stelde deze 6 aan B&W: 

  1. Acht u het mogelijk dat de verspreiding van GenX in Helmond niet alleen via het (riool)water heeft plaatsgevonden, maar ook via de lucht?
  2. Zijn er in Helmond metingen uitgevoerd naar de aanwezigheid van GenX in de lucht?
  3. Als de verspreiding inderdaad via de lucht heeft plaatsgevonden, welke gevolgen heeft dat dan gehad voor de luchtkwaliteit en gezondheid in de directe omgeving van de bron, toen het bedrijf nog volop in productie was?
  4. Bent u bereidt om, als de verwerking van GenX bij Custom Powders weer wordt opgestart, rondom het bedrijf en op andere plaatsen in Helmond metingen te laten doen naar de aanwezigheid van GenX in de lucht?
  5. Klopt het dat er geen landelijke normen bestaan voor de aanwezigheid van GenX in de lucht?
  6. Zijn er directe gezondheidsrisico’s voor de inwoners van Helmond en omgeving als blijkt dat de luchtkwaliteit is aangetast door de GenX verontreiniging?

Namens GroenLinks stelde Antoinette Maas de volgende 3 aanvullende vragen:

  1. Custom Powders pretendeert geen toxische stoffen en kankerverwekkende chemische grondstoffen te verwerken. Onder welke categorie valt de bewerking van GenX dan?
  2. Op het terrein van Custom Powders is een zeer hoge concentratie GenX aangetroffen. Het is niet alleen zorgwekkend dat concentraties GenX zijn aangetroffen in het oppervlaktewater en de stof mogelijkerwijs ook via lucht is verspreid met alle gevolgen van dien. Bent u met ons eens dat het heel verontrustend is dat bij een bedrijf dat werkt voor de voedingsmiddelenindustriezeer grote concentraties GenX worden gemeten?
  3. Zo ja, deelt u dan onze mening dat hier onmiddellijk actie op moet worden ondernomen om de volksgezondheid te beschermen? En in dat geval, hoe denkt u dit daadwerkelijk aan te pakken?
Beantwoorden

Zacht grzegd? Wordt hier bedoeld ‘op z’n zachts gezegd’?

Beantwoorden

Vind het maar eng. Ik hoop maar dat die plassen zijn afgezet zodat er geen kinderen kunnen spelen.

Beantwoorden

Stop de persen en leg nu eens voor altijd en eeuwig uit wat GENX eigenlijk is.
GenX is GEEN stof maar een proces , een techniek , een manier om iets te maken.

Bij deze techniek worden minimaal 2 stoffen (A+B) gebruikt , waardoor er ook nog een derde stof (C) gevormd wordt.
C en een gedeelte van B verdwijnt via de schoorsteen.
A en het overige van B gaat via het “afvoerputje”

Het is dus beter om te spreken van Genxstoffen , voor alle duidelijkheid.

Beantwoorden

Kook water giet dit op
een washandje houdt dit onder scherp licht ,dan zie je wat je binnen krijgt,en nee niet alleen kalk/

Beantwoorden

En wat gebeurd er nou ? Nu we dit weten .

Beantwoorden

ook leuk om te weten !!! en nu?

Beantwoorden

Dag samen,

Het bevalt me allemaal niets….
Meer feitelijke informatie over GenX vanuit het controle-instituut in Nederland kan je hier vinden http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/GenX

Je staat met zijn allen machteloos , je hebt een onderbuikgevoel maar je hebt er te weinig verstand van om iets hard te maken…. je formuleert vragen, krijgt de antwoorden zover bekend en het zal vaag blijven, is mijn verwachting. En dat heeft niets te maken met niet willen maar in hoeverre kan je bij alle informatie…..

Goed dat er vragen gesteld zijn…. goed dat er antwoorden komen…. maar is dan de onderste steen boven, kan er dan gehandhaafd worden of dient daarvoor eerst landelijke wet- en regelgeving aangepast worden en dan tel er maar weer jaren bij….

Hopelijk vergis ik me compleet maar het bevalt mij niets….

Beantwoorden

Nog eens terugkijken naar uitzending
Zembla over GenX
Beerputnederland van 2Doc.

Misselijkmakend dat dit in Nederland gebeurt. en wordt toegelaten.

Beantwoorden

Das minder nieuws????

Beantwoorden
Marielle van der Heijden

Update 2:
Custom Powders mag voorlopig niet werken met de GenX-stof. Het bedrijf aan de Grasbeemd op het industrieterrein moet eerst onderzoeken hoe het GenX in het milieu is gekomen. Bovendien moet het bedrijf de mogelijkheden aantonen hoe de uitstoot daarvan verminderd kan worden. Dat besluit maakte B&W vanavond bekend.
B&W acht het zeer waarschijnlijk dat GenX via de lucht is verspreid. Ter hoogte van de bij het bedrijf gelegen woningen is geen te hoge concentratie GenX in de lucht gemeten. De gemeente werkt met vele partners samen om de risico’s van GenX te onderzoeken voor de volksgezondheid en het milieu.
Dat én meer kun je lezen in deze brief (pdf) van B&W aan de gemeenteraad die zij schreven naar aanleiding van bovenstaande vragen van D66 en GroenLinks.

Beantwoorden

Complimenten voor Groenlinks en D66 die dit zo snel aan de orde hebben gesteld. Dat mag ook wel eens gezegd worden.

Beantwoorden

Voorlopig maar even niet zwemmen in berkendonk.
http://www.wijkraadbrouwhuis.nl/wp-content/uploads/2018/07/RIB-GenX-12-juli-definitief.pdf

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *