13reacties

Maas: GenX: zeer zorgwekkend. Zacht gezegd

GenX is een stof die gebruikt wordt bij de productie van teflonlagen zoals die op de anti aanbakpan. De fluorhoudende stof is mogelijk kankerverwekkend. GenX werd eind vorig jaar aangetroffen in het oppervlaktewater van de nieuwe Aa. De drinkwatervoorziening is niet in gevaar, aldus het Waterschap. Boosdoener Custom Powders heeft op dringend verzoek van de gemeente de verwerking van de bedenkelijke stof per direct stil moeten leggen. De zaak wordt nu onderzocht. Tot zover de feiten. Dan de vragen.

Het RIVM durft nog geen harde conclusies te trekken maar spreekt wel van een ‘zeer zorgwekkende stof’. Niemand durft met harde zekerheid te stellen welke concentraties veilig zijn. Wel zijn met zekerheid concentraties van GenX aangetroffen in o.a. zwemplas Berkendonk, op industrieterrein Varenschut en in de wijkparkvijver in Brouwhuis. Weliswaar geen hoge concentraties, het roept echter wel de vraag op hoe de stof zich heeft kunnen verspreiden. Stel dat dit via de lucht is gebeurd, wat waren de gevolgen voor de luchtkwaliteit op dat moment? D66 stelde hier terecht vragen over.

GroenLinks trok landelijk al diverse keren aan de (alarm)bel met Kamervragen over GenX, met een directe link naar Helmond. Soortgelijke casus speelt namelijk ook in Dordrecht. Sterker nog, het verwerkingsbedrijf daar (ATM) weigert überhaupt nog een vrachtwagen van Chemours op haar eigen terrein nu GenX in het afvalwater van Chemours blijkt te zitten (Bron ED).

Terug naar Helmond. Op het terrein van Custom Powders is een zeer hoge concentratie GenX aangetroffen. Custom Powders pretendeert -op haar website- geen toxische stoffen en kankerverwekkende chemische grondstoffen te verwerken. Onder welke categorie valt de bewerking van GenX dan wel?

Custom Powders werkt ook voor de voedingsmiddelenindustrie. Wij vinden het heel verontrustend dat bij een bedrijf dat in deze sector werkt zeer grote concentraties GenX worden gemeten. GroenLinks heeft hier vorige week vragen over gesteld aan het college van B&W. Het lijkt ons niet meer dan normaal dat hier onmiddellijk actie op moet worden ondernomen. Geen idee waar de poedergrondstoffen van Custom Powders als basis voor gebruikt worden. En al worden bij de verwerking van GenX de verschillende stromen zorgvuldig gescheiden, het is op z’n minst twijfelachtig dat deze giftige stof daar enkele keren per jaar wordt verwerkt. En nog merkwaardiger, dat gevaarlijk hoge concentraties worden gemeten op het terrein van een bedrijf dat voor de voedingssector werkt. Nog los van de mogelijke gevolgen voor de werknemers daar.

Wij zijn erg benieuwd naar de verdere onderzoeken en de reacties. Voor GroenLinks staat in ieder geval de volksgezondheid voorop.

Antoinette Maas
Raadslid GroenLinks Helmond

NB Ons commissielid Thomas Tuerlings moet u even tijdelijk missen vanwege studiedrukte. We hopen dat onze columnist weer snel zijn schrijverspen oppakt.

In de reacties hieronder staan updates van de weblog.