17reacties

Q&A: 1,1 miljoen euro voor 7 dassentunnels

Joyce Willems-Kardol van de VVD stelde schriftelijke vragen aan B&W over de 1,1 miljoen euro die 7 dassentunnels onder de N270 gaan kosten. De gemeente Helmond gaat die onder zo’n 2 kilometer van de snelweg naar Eindhoven aanleggen. De werkzaamheden beginnen rond de zomer.
Hieronder staan haar 8 ingediende raadsvragen (Question) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answer) van B&W hebben, plaatsen we die (zoals altijd) ook in zijn geheel in de reacties hieronder.

Recent stond in het ED: Ook dassen verdienen de ruimte: zeven tunnels onder N270 á 1,1 miljoen. Het gaat om het weggedeelte vanaf de Brandevoortsedreef tot iets voorbij de Nedervoortsedreef in Helmond. De dassen wonen nu deels in Brainport Smart District (BSD), de ‘’slimme’’ wijk in Brandevoort. “De dieren die er nu leven willen we graag een nieuwe plek in de wijk bieden” aldus de gemeente. VVD Helmond heeft hierop de volgende vragen:

  1. Om ruimte te maken voor de woningen van BSD moeten de dassen worden verplaatst en dat heeft een flink prijskaartje: € 1,1 miljoen voor 7 tunnels voor dassen. Oftewel een kleine starterswoning per dassentunnel. Waarom wordt er juist voor deze oplossing gekozen?
  2. Bij wie is er ecologisch advies ingewonnen om te bepalen of er met deze tunnels een verbinding met geschikt leefgebied in Nuenen kan worden gemaakt?
  3. Bent u het met de VVD eens dat €1,1 miljoen wel erg veel geld is om te besteden aan dassentunnels. Kan dit, in de gedachte van BSD, niet slimmer of innovatiever? Zijn er goedkopere alternatieven voor handen? Zo ja, welke zijn dat dan en waarom is daar niet voor gekozen? Zo neen, zijn deze alternatieven onderzocht en kunt u ons daar meer over vertellen?
  4. Op een traject van ca 1,8 kilometer worden 7 dassentunnels aangelegd en dat betekent dat om de ca 300 meter een dassentunnel komt. Waarop baseert u dat er ook écht 7 dassentunnels benodigd zijn? Is er gekeken naar de “wissels” en de locatie van aanrijdingen met dassen?
  5. Er is al een kunstburcht aangelegd langs de N270 bij de Neervoortse dreef. Waarom is juist deze locatie gekozen en waarom is geen overleg gevoerd met de lokale wildbeheerseenheid (WBE) over een alternatieve locatie?
  6. De huidige dassentunnels staan daarnaast ook vol water. Wat gaat dit college doen om te zorgen dat de nieuwe dassentunnels niet onder water lopen en daarmee belastinggeld wordt weggespoeld?
  7. Belangrijk daarnaast is het plaatsen van een raster, de dassen kunnen nu gewoon de weg op. Worden er nog rasters geplaatst bij de oude en nieuwe locaties?
  8. Wanneer de gemeente overgaat tot het aanleggen van deze tunnels, gaat het college voorafgaand aan de aanleg van de nieuwe dassentunnels wel contact opnemen met de experts en belanghebbenden zoals WBE De Helm?

In de reacties hieronder staat een update.