Buiten is het 19 graden, binnen zit al 15 jaar 😻

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 97.647 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
21reacties

De fractie SDOH-D66-HB stelde zojuist een schriftelijk vraag aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijke coffeeshop in het pand van La Venezia aan de Burgemeester van Houtlaan.
Vandaag hieronder hun vraag (Question) voorafgegaan door hun inleiding. Zodra het antwoord (Answer) van het college bekend is, plaatsen we dat in de reacties.

Middels een raadsinformatiebrief (pdf) zijn wij onlangs geïnformeerd over het voornemen de coffeeshop van de Wolfstraat te verplaatsen naar het pand van de huidige snackbar La Venezia aan de Burgemeester van Houtlaan alhier.
In de voornoemde RIB geeft U aan dat een vestiging van een coffeeshop in het pand aan de Burgemeester van Houtlaan voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen en aan de randvoorwaarden zoals het College en Raad die hebben vastgelegd in de gemeentelijke verordening.
Maar naar wij weten en vernemen bevindt er zich op korte afstand, naar onze informatie binnen een straal van hemelsbreed 250 meter een onderwijsinstelling, ‘de Hilt’ met onder meer een afdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Indien dit klopt vragen wij ons af hoe dit zich verhoudt tot de uitspraak van Uw College dat de hervestiging van een coffeeshop aan de Burgemeester van Houtlaan past binnen de gestelde wettelijke kaders en de gemeentelijke verordening.
Gaarne ziet onze fractie voor de bespreking van dit onderwerp in de commissie ABA uw reactie op bovenstaande tegemoet.

21 reacties:

Vanaf 1 januari 0 coffeeshops in Helmond vindt de ChristenUnie
Een coffeeshop is geen frietzaak! Sluit de huidige coffeeshop in de Wolfstraat per 1 januari en evalueer de gevolgen een jaar lang. En zeker geen coffeeshop in de Burgemeester van Houtlaan, want in de directe omgeving liggen de Hilt; de Koranschool en een Zorgcentrum voor mensen met psychische problemen. Dat vindt lijsttrekker Lodewijk den Breejen van de ChristenUnie Helmond en liet hij vanavond in onderstaande open brief weten aan het college van B&W en de gemeenteraad van Helmond weten.

Met groeiende bezorgdheid volgen wij de gang van zaken rond de coffeeshop in Helmond, nu in de Wolfstraat en straks mogelijk in de Burgemeester van Houtlaan.
Het moge duidelijk zijn dat wij als ChristenUnie Helmond principieel tegen coffeeshops zijn en dus in ambtelijke taal voor de nul optie. Bergen op Zoom bewijst sinds enkele jaren dat dit kan, er is nu geen grotere overlast dan ‘normaal’ al het geval is, zoals in Helmond mèt coffeeshop. Het verdient aanbeveling om het gehele drugsbeleid opnieuw onder de loep te nemen. In de verslavingszorg wordt verder volop erkend dat de zogenaamde softdrugs wel degelijk verslavend zijn en niet te vergelijken zijn met de softdrugs uit het hippie-tijdperk.
De samenstelling is veel zwaarder en het wordt daarom tijd om het beleid in Helmond te herzien, de wens van de meeste politieke partijen in de huidige gemeenteraad om te komen tot twee coffeeshops is dan ook achterhaald en onbegrijpelijk. Enkele partijen willen omwille van de overlast één coffeeshop openhouden, daar bedoelen ze dus mee, minder handel op straat en één of twee buurten voor de overlast op laten draaien. De politie kan hier mee leven, de groep is zo makkelijk te controleren. Maar de vraag is of het softdrugsbeleid niet helemaal uit de hand is gelopen.
Eerder zijn al aanslagen gepleegd op een Helmondse coffeeshop en de achterdeur is in handen van criminelen. Helmond is ook de 3e softdrugs hennepteelt-stad van Nederland. Een twijfelachtige eer.
Het roer moet wat ons betreft om. Wij stellen daarom voor om de huidige coffeeshop per 1 januari 2014 te sluiten. En vervolgens na een jaar te evalueren wat hiervan de gevolgen zijn. Verder willen wij u oproepen om op korte termijn op grond van huidige richtlijnen de aanvraag voor een coffeeshop in de Burgemeester van Houtlaan af te wijzen. Er liggen immers in de directe omgeving diverse locaties, te weten: de Hilt; de Koranschool en een Zorgcentrum voor mensen met psychische problemen.
Wij vragen ons tenslotte af of u als minderheidscollege en een gemeenteraad die bijna afzwaait wel het geëigende orgaan bent om dit beleid voor de komende jaren vast te stellen. Een nieuwe raad zou wel eens anders kunnen insteken!
Op de hooravond hedenavond waren er diverse bezorgde ouders die de burgemeester de vraag hebben gesteld hoe ze hun kinderen goed kunnen opvoeden, als de overheid het in de hand werkt dat er gemakkelijk drugs gekocht kunnen worden. Een coffeeshop is geen frietzaak! De vraag is of dit bij u wel goed is doorgedrongen, omdat wij op dit moment niet in de gemeenteraad zitting hebben richten wij onze brief tot het college en de raad en hopen dat u deze brief wilt doorgeleiden.
Overigens, wij hebben het volste respect voor de open wijze waarop de burgemeester met de buurtbewoners van dit deel van de binnenstad in gesprek is gegaan en ook voor de emotioneel maar correcte wijze waarop de burgers haar weerwoord hebben gegeven. De vraag is nu of dit in goede aarde is gevallen.

Beantwoorden

In helmond geen coffeeshop yeah right en dan lopen zeiken over wiet taxi pfffffffff

Beantwoorden

De gevolgen van 0 coffeeshops, zijn inderdaad al bekend. Meer drugsrunners en thuisdealers. Denk niet dat Helmond daarmee beter af is.

Beantwoorden

Beste Lodewijk,

Het enige dat niet meer van deze tijd is is het standpunt van de Christenunie Helmond in dit dossier. Dat jullie dit ook wel op je klompen aanvoelen blijkt wel uit de slag om de arm die genomen wordt met een evaluatie na een jaar. De gebruikers verdwijnen immers niet, maar gaan gewoon hun spul elders halen.

Waar een coffeeshophouder zich beperkt tot softdrugs (hij wil immers niet het risico lopen zijn vergunning kwijt te raken) zal de gemiddelde thuisdealer of straatdealer minder scrupules hebben. Sterker nog, het is in hun belang om mensen verslaafd te krijgen aan het zwaardere spul, waar meer aan te verdienen valt.

Er hoeft in Helmond helemaal geen proef gedaan te worden met het sluiten van coffeeshops, want de situatie in Bergen op Zoom is helemaal niet zo hosannah als de Christenunie wil doen geloven.
http://www.hetccv.nl/dossiers/Drugsoverlast/bergen-op-zoom-en-roosendaal—drugsscan-2010
Er is overduidelijk sprake van een verplaatsing van het drugstoerisme, niet van een afname ervan. De criminaliteit in BoZ is echter toegenomen in dezelfde periode. Tegelijkertijd zien we aan de problemen met de invoering van de wietpas dat in de meeste steden het sluiten van coffeeshops desastreuze effecten heeft op de openbare orde.

De argumenten die de Christenunie hier gebruikt om coffeeshops te verbieden pleiten juist voor het reguleren van de “achterdeur”. Het gebrek aan controle op THC en CBD gehaltes heeft juist geleid tot de huidige doorgefokte rassen, die vooral zo zwaar zijn om de opbrengst per plant zo hoog mogelijk te maken. Kortom, men wringt zich hier in allerlei bochten om een plant die minder schadelijk is dan tabak en zelfs medicinaal voorgeschreven wordt onbereikbaar te maken voor het grote publiek.

Immers, de Christenunie beslist wel voor u wat goed voor u is, nietwaar?

Beantwoorden

Het sluiten van de coffeeshops is inderdaad geen goede zaak. Alleen is deze locatie uiterst ongelukkig en inderdaad niet echt gewenst. Maar dan is de vraag: wat is wel een geschikte en logische plek voor een goed gereguleerde en nuttige coffeeshop? Wie het weet mag het zeggen.
Mij lijkt me dan ergens in het centrum: daar wonen immers minder mensen, zijn nauwelijks scholen in de buurt, en is men gewend aan enige overlast. Al zal tegen iedere locatie wel bezwaar zijn.

Beantwoorden

Is het standpunt van de ChristenUnie niet van deze tijd? De zogenaamde softdrugs zijn verslavend zeggen zorgverleners. Ouders zijn bezorgd over een verantwoorde opvoeding van hun kinderen. Coffeeshops veroorzaken veel overlast. De politie zal beter moeten handhaven. Gewoon naar de mensen in de binnenstad komen luisteren, heb ik woensdag gedaan. Het gezag volstaat dan met te stellen dat de gemeenteraad het zo wil en dat de politie minder klachten krijgt! Erg flauw om dan te zeggendat wij wel weten wat goed voor de mensen is, namens wie spreken de huidige verlichte beleidsmakers die al jaren, zonder zelfkritiek dezelfde plaat afdraaien?

Beantwoorden
Lodewijk den Breejen

De coffeeshop die er nu is ligt tegen een school aan 50 meter er vanaf ??? En al lang 😉 helmond is een stad en daar hoort een shop bij denk ik . (As ut mar nie in de heistraat is 😉 je kan er niet onderuit 😉 net zoals zwarte piet ze doen toch wat ze willen

Beantwoorden

Ik heb een nieuwhuis om de hoek bij burgemeester van houtlaan met 2 jonge opgroeiende kinderen zitten wij hierop niet wachten met een speeltuintje voor de deur heb ik al uitgelegd aan mij kinderen dat ze tot januari nog buiten mogen spelen voor.. daarna voortaan achter. Maar hou een kind van 9 maar eens achter terwijl je voor de deur een speeltuin hebt.. maar dat zal wel gebruikt worden om te hangen. Wij hebben al besloten om dan een huis te gaan zoeken maarja wie wil ons huis want die zakt enorm in waarde. Ik zou zeggen coffehuis oke maar op industrieterrein kan ook

Beantwoorden

Hypocrisie ten top. Een coffeeshop is gewoon een winkel waar je softdrugs kunt kopen. De enige overlast dat deze winkel geeft is parkeeroverlast net zoals de Jumbo supermarkt in de Azalealaan. Ik woon in de Straat waar de coffeeshop nu zit en heb nooit enige overlast ervaren. Wel heb ik veel overlast van paupers die hun hondenstront niet opruimen of van die tokkies die menen dat de openbare weg een vuilnisbak/peukenbak is.

Beantwoorden

Grote opkomst bij bewonersinformatieavond gisteravond in cafetaria La Venezia aan de Burgemeester van Houtlaan:

Beantwoorden

Plaats voor een nieuwe coffeeshop? Antwoord lijkt mij simpel:
op het industrieterrein, want daar wonen nauwelijks mensen en er zijn geen scholen.

Beantwoorden

@brombeer. Struisvogelgedrag is ook ene vorm van gedrag 🙂

Beantwoorden

…en menig tegenstander drinkt van ’t weekend weer een alcoholische versnapering in de kroeg, of snoept geheel toepasselijk van een formidabel miswijntje in de kerk…

Want “neen”, alcohol is geen drugs, niemand raakt er aan verslaafd en geeft absoluut geen overlast…

Kijk uit voor die “stonede garnaal” op straat! Wie weet heeft hij wel honger, barst hij in lachen uit of valt voor je neus in slaap.

Doet me gelijk denken, waarom niet een coffeeshop aan de Steenweg of Havenplein?

De felste tegenstanders zijn vaak diegene die in onwetendheid, bang gemaakt worden door stereotypering.

Legaliseer de boel; zijn we meteen van deze discussie af.

Beantwoorden

@Sjef op donderdag 7 november 2013 om 12:57:

mag het dan a.u.b in uw achtertuin en niet in die van ons

Beantwoorden

Gewoon die shop laten waar die is, de buurt is er aan gewend. Waarschijnlijk hebben we snel geen shop meer want de gemeente zal alles gaan dwarsbomen wed ik. Overal is wel een school in de buurt.

Beantwoorden

geen coffeeshop! dan de Koranschool ook verplaatsen naar verweggistan,
want daar worden weer jonge crimineeltjes opgeleid. en de mensen maar klagen over de overlast van de coffeeshop ga toch weg

Beantwoorden

@johanna op donderdag 7 november 2013 om 18:39:

La Venezia in uw achtertuin?
Dat vind ik wel lichtelijk overtrokken, maar goed.

Inderdaad, ik zou me hier absoluut niet druk om maken!
Ik heb een coffeeshop ervaren. (Foei! Stoute jongen.)
Ik heb in de buurt van zelfs twee coffeeshops gewoond.
…en wat heet; geen overlast!

Ik zie vooral angst voor het onbekende, stigma, hypocrisie, geen ratio.

Beantwoorden

@Gwiep op donderdag 7 november 2013 om 02:17:
Precies daarom moet coffeeshop Bonne Ville uit de Wolfstraat verdwijnen. Zou gek zijn als de nieuwe coffeeshop dan ook weer vlakbij een school kwam.
Ook Woonpartners is tegen las ik op hun website.

VEEL BEZWAREN TEGEN KOMST COFFEESHOP LA VENEZIA

Op 6 november vond een inloopbijeenkomst plaats over de mogelijke komst van een coffeeshop in eethuis La Venezia in de Burg. Van Houtlaan. De buurt was massaal opgekomen – zelfs buiten stonden nog belangstellenden – en liet duidelijk merken niet blij te zijn met een vestiging.

Alle belangstellenden waren het er over eens dat een coffeeshop in de woonwijk Vossenberg geen goede keuze is omdat de wijk juist pas uit het dal aan het opkrabbelen is, er veel kwetsbare doelgroepen in de buurt wonen, een school in de directe omgeving is gehuisvest, de parkeervoorzieningen niet toereikend zijn en de verkeerssituatie nu al te onveilig is. Bovendien verwachten bewoners veel hinder in de vorm van hangjeugd en uiteindelijk waardedaling van de woningen. Ook Woonpartners is van mening dat om genoemde redenen de beoogde locatie niet de juiste is en hoopt dat de gemeente in haar overwegingen dit zal delen. De corporatie denkt dat er voor een regionale voorziening als een coffeeshop elders in Helmond een betere locatie te vinden is: verder weg van een woonbuurt en kwetsbare groepen, met een makkelijke ontsluiting en voldoende parkeerplaatsen.

Beantwoorden

Raad Helmond tegen coffeeshop in La Venezia

Geplaatst op
16 december 2013 22:42

Het pand van La Venezia aan de Burgemeester Van Houtlaan in Helmond.
HELMOND – De gemeenteraad van Helmond heeft verplaatsing van de enige coffeeshop naar de Burgemeester Van Houtlaan afgewezen.
Dat bleek maandagavond in de commissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden.

De fracties houden vast aan de criteria die eerder in de raad zijn gesteld en daar voldoet het pand van La Venezia niet aan. Het woord is nu aan burgemeester Elly Blanksma, die deze week met een besluit komt.

Negatief advies
Voornaamste criterium waar de fracties over vallen, is dat er in een straal van 350 meter geen school mag zijn waar kinderen van 12 tot 18 jaar op zitten. De Hilt, waar ook een voortgezet onderwijs wordt gegeven, ligt op 303 meter afstand. PvdA, SP en GroenLinks vragen zich wel af of die criteria (coffeeshop mag ook niet in een woonwijk) wel zo realistisch zijn, maar besloten ook negatief te adviseren.

Gedogen
De coffeeshop zou op 1 januari 2014 weg moeten zijn uit de Wolfstraat, conform diezelfde criteria. Omdat de raad het niet wenselijk vindt als er geen coffeeshop in Helmond zou zijn, wordt gevraagd deze locatie nog enige tijd te gedogen.

Beantwoorden

De burgemeester heeft besloten dat de verhuizing van de coffeeshop niet door mag gaan.

http://www.ed.nl/regio/helmond/coffeeshop-helmond-niet-naar-la-venezia-1.4146354

Beantwoorden

er moet wel een coffishop komen in helmond waar in de industrieplaats maar wel met een andere eigenaar geef een ander ook een kans om een coffishop te runnen het beste is als de gemeente het zelf doet vroeger was er ook een coffishop op de konnigewal ook van uit de gemeente dat is veel beter dan weet de politie en de gemeente en de belasting wat er allemaal gebeurt in de shops er wordt zoveel gefraudeerdt om de belasting te omzeilen er komt zoveel geld binnen wat niet op gegeven wordt

Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *