Buiten is het 13 graden binnen zit:

De weblog van Helmond

meer over deze weblog »
Op de weblog kun je over Helmond praten, huilen en lachen.
Alle berichten op onze voorpagina zijn actueel of gaan langer mee dan de waan van de dag. Vrijwel dagelijks plaatsen wij iets nieuws.
Onder elk bericht staan de reacties (inmiddels al 107.061 sinds de start van de weblog in mei 2005) van andere Helmonders. Alleen lezen wat anderen schreven kan, leuker is het natuurlijk als jij ook jouw on-topic (?) reactie geeft.
17reacties

Nathalie Peijs van de PvdA stelde vanochtend 5 schriftelijke vragen aan B&W naar aanleiding van een uitspraak van de rechter gisteren. Die stelde dat onze gemeente op een onrechtmatige manier huishoudelijke hulp indiceert. 
Hieronder staan haar raadsvragen (Questions) voorafgegaan door haar inleiding. Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

Vanochtend lezen wij in het Eindhovens Dagblad over de bestuursrechter, die “korte metten maakte met het verweer van de gemeente Helmond, die al jaren weigert om ouderen en zieken te zeggen op hoeveel uur huishoudelijke hulp zij recht hebben.” Al sinds 2018 wijzen wij verantwoordelijk wethouder Van Dijk op de onrechtmatige manier van het indiceren van huishoudelijke hulp door de gemeente Helmond. Immers, de hoogste bestuursrechter stelde in dat jaar dat het zogenaamde resultaatgerichte indiceren niet rechtmatig is. En eerder dit jaar werd ook de gemeente Someren, een van de Peelgemeenten die hetzelfde beleid voert als de gemeente Helmond, op de vingers getikt door de rechter. Het verweer van de wethouder was steeds, dat de werkwijze van de gemeente Helmond op specifieke onderdelen anders was en daarmee wel degelijk rechtmatig. Ook stelde hij meerdere malen dat er nog nooit een rechter zich had uitgesproken tegen de werkwijze van de gemeente Helmond. Nu is dat wel het geval. Ook de gemeente Helmond is teruggefloten door de bestuursrechter. En het kan wat ons betreft niet zo zijn dat juist een gemeente een uitspraak van de rechter naast zich neerlegt. Dat druist in tegen alle aspecten van een betrouwbare overheid.
Dat brengt ons tot de volgende vragen aan het college:

 1. Bent u het met ons eens dat door deze uitspraak van de bestuursrechter het noodzakelijk is dat de gemeente Helmond per direct stopt met resultaatgericht indiceren van huishoudelijke ondersteuning?
 2. Hoe gaat uw college ervoor zorgen dat cliënten huishoudelijke ondersteuning voortaan een rechtmatige indicatie krijgen met daarin het aantal uren huishoudelijke hulp waarop zij recht hebben?
 3. Hoe gaat uw college om met lopende indicaties huishoudelijke ondersteuning? Het kan toch niet zo zijn dat iedereen maar de gang naar de rechter moet maken om een rechtmatige indicatie te krijgen?

Eerder gaf wethouder Van Dijk aan dat het Ministerie van VWS bezig is met een wetswijziging om het resultaatgericht indiceren door gemeenten alsnog mogelijk te maken.

 1. Bent u het met ons eens dat een dergelijke wetswijziging nog jaren op zich kan laten wachten, zeker omdat diverse patiënten- en belangenverenigingen al hebben aangegeven zich gesteund door de rechterlijke uitspraken hiertegen te zullen verzetten? En dat dat dus geen argument is om nu alsnog door te gaan met resultaatgericht indiceren?
 2. Graag spreken wij met de gemeenteraad op korte termijn over de nieuwe WMO Verordening. Eerder gaf u aan dat we deze na de zomer konden verwachten. Echter, inmiddels zien wij deze niet meer terug in de concernplanning.

In een reactie hieronder staan updates.

17 reacties:

Prima initiatief van de PvdA!!!
Hoe is het mogelijk dat Helmond een uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland naast zich neerlegt? (ED vandaag: “De bestuursrechter maakte korte metten met het verweer van de gemeente, die al jaren weigert om ouderen en zieken te zeggen op hoeveel uur huishoudelijke hulp ze recht hebben. Ze wees op een eerdere belangrijke uitspraak van de hoogste bestuursrechter uit oktober 2018 waaruit blijkt dat dit wel moet.”)
Leden van de gemeenteraad: Dit mag niet gebeuren! De Helmondse inwoners, u w kiezers, worden misleid. Dat mag u nooit goedkeuren! U laat uw achterban in de steek. Kom nu niet met het antwoord dat u dit niet wist… want u diende het te weten.
Daarnaast: Leden van de gemeenteraad: Kent u het gemeenteblad, editie augustus 2020 (zie https://www.deweblogvanhelmond.nl/wp-content/uploads/2020/09/Gemeenteblad-Helmond-augustus-2020.pdf) waarin opgenomen de doodnormale voorzieningen die hulpbehoevende inwoners NIET krijgen? Ik noem er een paar: kreuk-/strijkvrije kleding, glazenwasser, boodschappendienst, maaltijdvoorziening, klussendienst, tuinonderhoud. Wat ook als een normale voorziening wordt genoemd: een robotstofzuiger, een keramische- of inductiekookplaat, mobiele airco.
Hebt u ook gelezen dat u hebt besloten dat de Helmonders op bijstandsniveau zelf maar moeten bewijzen dat ze de aangevraagde basisvoorzieningen (wat u ‘algemene voorzieningen’ noemt) niet kunnen betalen? De omgedraaide bewijslast, een genomen maatregel waarvoor u verantwoordelijk bent!
Beste leden van de gemeenteraad: hoe wilt u dit verantwoorden aan uw kiezers? Of beter nog: hoe gaat u beter voor de Helmonders zorgen?

Beantwoorden

Helder Helmond kan zich aansluiten bij de vragen van de PvdA. De huishoudelijke zorg is al jaren onder de maat. Stoppen met resultaatgericht indiceren en juist huishoudelijke hulp bieden waar de Helmonders recht op hebben! We zijn daarom ook zeer benieuwd naar het antwoorden van het college.

Beantwoorden

@Helder Helmond op woensdag 9 september 2020 om 14:54:

Mooi dat jullie het initiatief ondersteunen. Dank daarvoor!
Jullie samen met de PvdA vormen dan een groep 5 van de 37 Helmondse raadsleden die vinden dat de Helmonders dit waard zijn.

Nu de overige 32 nog!

Beantwoorden

Top !!! Eindelijk aktie , het wordt tijd dat er iets aan het gehele wmo beleid wordt gedaan in de gemeente Helmond!!! Ze gooien onnodig geld over de balk , denken niet met de mensen mee .
Vaak moeilijk doen terwijl het ook makkelijk kan en waarom ???

Beantwoorden

Omdat @Mevr Hegem deze burgemeester niets heeft met rechtspraak.
Zo heb ik hier een vonnis waarin staat dat Burgemeester ongeloofwaardig is.

Haar Commentaar”bestuursrechter begrijpt Helmondse regelgeving niet.

Men vindt het allemaal prima.

Beantwoorden

@E Betgem op woensdag 9 september 2020 om 17:50:

Onze burgemeester is geen gekozen volksvertegenwoordiger, dat zijn de raadsleden wel. Zij kunnen nu laten zien dat Helmond niet boven de wet staat! Wie dat niet doet, verdient de titel ‘volksvertegenwoordiger’ niet.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad unaniem de uitspraak van de rechter respecteert en zich achter de PvdA schaart. Er kan in mijn visie geen enkel excuus zijn om nu opnieuw de wet naar eigen believen te interpreteren.

Wie dat wel doet, verdient bij de gemeenteraadsverkiezingen over 2 jaar geen enkele stem! Hij of zij kan dan de afrekening verwachten.

Beantwoorden

@hegeman. De gerechtelijke uitspraak waarover ik het heb is naar raad gestuurd er is niets mee gedaan.
Sterker, de burgemeester liet te uitspraak toetsen door de bezwaarcommissie.
Ik ben op de hoogte hoe een gemeenteraad zou moeten functioneren met nadruk op zou moeten.
Ik heb ong 8x tegenover Gem Helmond in de rechtbank gestaan. Geen uitspraak wordt gelezen, getuigenverhoren van (ex) bestuurders onder ede ook niet.
Het Gerechtshof wilde mediation, ook dat legt college naast zich neer.
Arrogantie gaat uiteindelijk de ondergang vd college worden.

Beantwoorden

De 3 raadsleden van coalitiepartij D66 laten vandaag in het ED (https://www.ed.nl/helmond/huishoudelijke-hulp-in-helmond-de-praktijk-boven-de-wet~aaba8b97/) weten dat zij ook vinden dat de wet moet worden nageleefd. Daarmee komt het aantal nu op 8 Helmondse volksvertegenwoordigers die de uitspraak van de rechter (en van eerdere rechters) respecteren!

Er zijn nu nog 29 raadsleden die geen kleur durven te bekennen waaronder de fractieleden van de rode SP, Groen Links, en de blauwe VVD. Hun motivatie “elk dossier is anders” en “we geloven in de individuele aanpak”. Daarom nu een vraagje aan deze ‘gekleurde’ politici: als ik door het rood licht rijd, krijg ik dan van u een bekeuring zoals de Wet het voorschrijft of kijkt u eerst waarom ik door het rood reed? Zo simpel is het!

Kom op 29 anderen!

Beantwoorden

Wat is schoon en leefbaar eigenlijk?
Dat inhoudsloze begrip is voor iedereen anders. Voor sommige is het niet schoon genoeg. Waar anderen het al snel schoon vinden. Is het ook afhankelijk van de persoon die schoon en leefbaar die indiceert? Of maken we verschil in schoon bij de ontvangers naar gelang wat zij schoon vinden? Het werkt twee kanten op. Vandaar is die duidelijkheid nodig. Ook voor de controle. Hoe meet je schoon en leefbaar?

Al is er in Den Haag sprake van verschillende geluiden.
Wet is wet.
Maar schijnbaar geld dat in Helmond niet.
Wat voor signaal geef je dan af?

Beantwoorden

Update 1:
Resultaatgericht indiceren van huishoudelijke ondersteuning gaat door
De gemeente Helmond stopt niet met het resultaatgericht indiceren van huishoudelijke ondersteuning. Argumenten van B&W daarvoor zijn dat Helmonders tevreden zijn over de geleverde zorg en de hoogste bestuursrechter nog een uitspraak moet doen. Volgend jaar komt er waarschijnlijk een wetswijziging, op advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt in de tussentijd het bestaande beleid gehandhaafd.
Dat en meer antwoordde B&W vandaag op de raadsvragen die de PvdA stelde. Hieronder de volledige antwoorden.

 1. Vraag: Bent u het met ons eens dat door deze uitspraak van de bestuursrechter het noodzakelijk is dat de gemeente Helmond per direct stopt met resultaatgericht indiceren van huishoudelijke ondersteuning?
  Antwoord: Ons uitgangspunt is het leveren van kwalitatieve goede zorg en ondersteuning aan onze inwoners. Verder vinden wij het belangrijk dat onze inwoners tevreden zijn over de geleverde huishoudelijke ondersteuning door de zorgaanbieder. De kwaliteit van de ondersteuning staat in ons beleid en onze werkwijze voorop. De inzet door de aanbieders is, zonder uren te noemen, geobjectiveerd door de manier waarop we het begrip ‘schoon huis’ hebben gedefinieerd en meetbaar gemaakt.
  We hanteren de volgende werkwijze. Een inwoner komt in aanmerking voor de voorziening huishoudelijke ondersteuning. Dit wordt vastgesteld door de Wmo-consulent. Vervolgens geeft de Wmo-consulent een – door de inwoner gekozen – zorgaanbieder opdracht om (met in achtneming van de onderzoeksresultaten van de consulent) samen met de inwoner een ondersteuningsplan op te stellen. In het ondersteuningsplan geven inwoner en zorgaanbieder aan welke huishoudelijke taken door de zorgaanbieder worden verricht én met welke frequentie. Het ondersteuningsplan gaat ondertekend door zowel de zorgaanbieder als de inwoner retour naar de Wmo-consulent. Deze beoordeelt het plan in relatie tot zijn eigen onderzoek en stelt vervolgens de indicatie. Het ondersteuningsplan maakt onderdeel uit van deze indicatie.
  De praktijk in Helmond laat zien dat we het resultaat een ‘schoon huis’ met deze manier van werken kunnen bereiken. De zorginhoud moet in onze ogen centraal staan en niet de regels, protocollen en uren. Ons beleid noch dat van de Peelgemeenten die hetzelfde beleid voeren, is getoetst door de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Het Rijk beoogde gemeenten beleidsruimte te geven om maatwerk voor inwoners te realiseren én een transformatie te bewerkstelligen binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen. Het ministerie van VWS bereidt in lijn daarmee wetgeving voor die resultaatgericht indiceren mogelijk maakt. VNG adviseerde aan gemeenten het bestaande beleid in de tussentijd te handhaven en zorg te dragen voor de continuïteit van zorg. We onderschrijven uw conclusie dat we per direct moeten stoppen met resultaatgericht indiceren dan ook niet.
 2. Vraag: Hoe gaat uw college ervoor zorgen dat cliënten huishoudelijke ondersteuning voortaan een rechtmatige indicatie krijgen met daarin het aantal uren huishoudelijke hulp waarop zij recht hebben?
  Antwoord: We staan voor het leveren van een schoon en leefbaar huis. De ervaringen met dit beleid zijn overwegend positief. We onderzoeken jaarlijks de kwaliteit van de dienstverlening. Naast onderzoek naar de beleving van cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning voeren we optische controles uit. Zowel gericht als ongericht (blinde steekproef) laten wij met regelmaat optische controles uitvoeren door onafhankelijke, gecertificeerde controleurs.
  Inwoners blijken tevreden over de geleverde zorg én het resultaat: de woningen zijn schoon en leefbaar. Het aantal bezwaar- en beroepszaken is bovendien zeer beperkt. Eerder informeerden we u hierover in RIB 35 en 115 (maart 2019 respectievelijk september 2019).
  Vooralsnog stelt het college zich op het standpunt dat het toekennen van een indicatie in de vorm van een resultaat conform ons beleid en onze beleidsuitvoering de toets van de hoogste bestuursrechter kan doorstaan.
 3. Vraag: Hoe gaat uw college om met lopende indicaties huishoudelijke ondersteuning? Het kan toch niet zo zijn dat iedereen maar de gang naar de rechter moet maken om een rechtmatige indicatie te krijgen?
  Antwoord: Op dit moment is er geen aanleiding om lopende indicaties te wijzigen. Als een cliënt ontevreden is over de geleverde hulp, dan kan deze zich melden, en laten we een optische controle uitvoeren. Bij gebleken tekortkomingen wordt in overleg met cliënt en zorgaanbieder naar een oplossing gezocht. Onder de voorwaarde dat inwoners tevreden zijn en de geleverde kwaliteit objectief gezien voldoende, is een gang naar de rechter onnodig.
 4. Eerder gaf wethouder Van Dijk aan dat het Ministerie van VWS bezig is met een wetswijziging om het resultaatgericht indiceren door gemeenten alsnog mogelijk te maken.
  Vraag: Bent u het met ons eens dat een dergelijke wetswijziging nog jaren op zich kan laten wachten, zeker omdat diverse patiënten- en belangenverenigingen al hebben aangegeven zich gesteund door de rechterlijke uitspraken hiertegen te zullen verzetten? En dat dat dus geen argument is om nu alsnog door te gaan met resultaatgericht indiceren?
  Antwoord: We vertrouwen op een zorgvuldige, maar spoedige procedure ten aanzien van de wetswijziging. Begin dit jaar is de wet ter consultatie voorgelegd. Een wetsvoorstel ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State. De wetswijziging wordt waarschijnlijk in 2021 doorgevoerd.
 5. Vraag: Graag spreken wij met de gemeenteraad op korte termijn over de nieuwe WMO Verordening. Eerder gaf u aan dat we deze na de zomer konden verwachten. Echter, inmiddels zien wij deze niet meer terug in de concernplanning.
  Antwoord: De corona-crisis betekende voor het sociaal domein diverse extra acute en noodzakelijke werkzaamheden (zie de raadsinformatiebrieven update corona) en leidde logischerwijs tot (her)prioritering. De voorbereiding op en bespreking van de Wmo verordening is hierdoor vertraagd. In de concernplanning is overigens opgenomen dat deze aan het einde van het jaar aan uw raad wordt voorgelegd.
Beantwoorden

@De weblog van Helmond op donderdag 17 september 2020 om 17:45:

Niet leuk voor die mevrouw, maar de gemeente heeft natuurlijk wel recht op een hoger beroep.

Beantwoorden

Het is maar zeer de vraag of de gemeente Helmond in hoger beroep gaat. Dat kan ik namelijk niet uit deze tekst opmaken. Wel duidelijk is dat ze de uitspaak van de rechter aan hun laars lappen en gewoon met oogkleppen op hun beleid doordrammen met dezelfde argumenten die de rechter eerder al van tafel veegde. Als ik die mevrouw was zou ik zelf maar hoger beroep aantekenen voor het geval dat…..in ieder geval heeft ze nu met deze publicatie zwart op wit staan wat de intenties zijn van de gemeente. Ik wens haar heel veel sterkte en wijsheid toe.
Aan zet is nu politiek Helmond…met andere woorden…de Raad.

Beantwoorden

@Lieke op donderdag 17 september 2020 om 18:25:

De gemeente heeft als eerste de plicht te zorgen voor de inwoners. Uit deze casus blijkt dat dit niet het geval is. Ik lees nergens dat voor deze mevrouw nu, in afwachting van het hoger beroep, een helpende hand wordt toegestoken. Het moge toch duidelijk zijn dat dit nodig is. Daar is de hele procedure toch op gericht. Deze hele kwestie geeft mij een ontzettend nare smaak in mijn mond. Het college voert een machtsstrijd met haar inwoner en daar is niets humaan aan!

Beantwoorden

Het verhaal wat Wethouder van Dijk eerder hield in de commissie over o.a. het indiceren, roept toch zeker weer vragen op. Zeker gezien de gegeven antwoorden. De werkwijze, indiceren, wijkteams. Of het wetsvoorstel het haalt is natuurlijk nog maar de vraag. Zo lang dit niet is, lijkt me dat ook Helmond niet boven de huidige wet staat.

Beantwoorden

@hannekehegeman.Het juridisch strijd voeren over het hoofd van burgers is mij bekend.
Gerechtelijke uitspraken over handelen B&W bereiken Gemeenteraad niet en worden door niet opgevraagd.

Koppel een arrogant college en een latente raad aan elkaar, dan krijg je dit.

Ik herhaal de reacties van de burgemeester.

Uitspraak Nat Ombudsman, waarin college niet transparant handelen werd verweten.

“Ik(burgemeester) herken mij hier niet in, gaat u maar de rechter”

Uitspraak rechter waarin handelen college als “ongeloofwaardig” wordt benoemd.

“Wij (college) vinden dat rechter Helmondse regelgeving niet begrijpt”.

Ga er maar aan staan als burger, met een Gemeenteraad die niets leest.

Gevalletje boter op het hoofd als het om deze Gemeenteraad gaat.

Beantwoorden

Ik voorspel u @hannekehegeman.Gemeente gaat NIET in hoger beroep en gaat vonnis naast zich neerleggen.
Zo werkt dat nl bij de Afd BJO.

Beantwoorden

Update 2:
In reactie op de antwoorden van B&W op de door de PvdA gestelde vragen inzake de uitspraak van de rechter over de Helmondse WMO (zie update 1), heeft plan! 4 aanvullende vragen aan B&W gesteld.
Hieronder staan die raadsvragen (Questions). Zodra we de antwoorden (Answers) van het college hebben, plaatsen we die ook (zoals altijd) in zijn geheel in de reacties hieronder.

 1.  plan! kan zich voorstellen dat met de transformatie van de huishoudelijke ondersteuning naar de gemeente en de toenemende vergrijzing in de samenleving het een uitdaging is om de noodzakelijke huishoudelijke ondersteuning binnen de beschikbaar gestelde financiële middelen te realiseren.
  Onze vraag is dan ook of één van de doelstellingen van het resultaatgericht indiceren is, om tegen geringere kosten de huishoudelijke ondersteuning te kunnen bieden in vergelijking met de eerder gehanteerde methode van indiceren?
 2. Hoe verhoudt zich de tevredenheid van de inwoners die gebruik maken van de huishoudelijke ondersteuning bij het resultaatgericht indiceren ten opzichte van de eerder gehanteerde manier van indiceren?
 3. Hoe verhoudt zich het percentage bezwaarschriften en beroepszaken bij het resultaatgericht indiceren ten opzichte van de eerder gehanteerde methode van indiceren?
 4. Wat zijn de gemiddelde kosten voor huishoudelijke ondersteuning per zorgvrager per maand voor gemeente Helmond bij resultaatgericht indiceren ten opzichte van de kosten per zorgvrager per maand bij de eerder gehanteerde methode van indiceren? We vragen u hierbij geen rekening te houden met de (gewijzigde) eigen bijdrage van zorgvragers.
Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *